Z prasy / z novin

Duray: Szükség van a közép-európai kisebbségek együttműködésére          Nyomtat

2010.03.28.

 Duray Miklós szerint szükség van a közép-európai országok nemzeti kisebbségei együttműködésének további megerősítésére, s ezen a téren előrelépést jelenthetne, ha a jövőben a négy visegrádi országban élő kisebbségek egyeztetett témákban közösen szólítanák meg kormányaikat.

"Érdemes lenne kihasználni az Európai Unió nyújtotta lehetőségeket. Egyeztetett, közös témákban, közösen lehetne fellépni a kormányok irányában" - jelentette ki a szlovákiai magyar politikus a Coexistentia-Együttélés politikai mozgalom megalakulásának 20. évfordulója alkalmával az észak-morvaországi Chotěbuřban megrendezett emlékülésen szombaton. "Ezek egyfajta kisebbségi visegrádi kezdeményezések lehetnének" - jegyezte meg Duray, aki az 1990. március 31-én Pozsonyban megalakult Együttélésnek alapító elnöke volt.
Az Együttélés a csehszlovákiai nemzeti kisebbségek érdekeinek védelmét és képviseletét tűzte ki célul. A volt Csehszlovákia mindkét felében - Szlovákiában és Csehországban - működő politikai mozgalom egyike volt azoknak társadalomformáló erőknek, amelyek tevékenységüket a szövetségi állam egész területén fejtették ki. Az akkori pártok döntő része csak az ország egyik felére korlátozta tevékenységét. Csehszlovákia megszűnésével a szövetségi mozgalom is két részre szakadt. A szlovákiai Együttélés két további felvidéki magyar párttal egyesülve 1998-ban létrehozta a Magyar Koalíció Pártját.
A csehországi Együttélés továbbra is önállóan működik, de politikai súlya módosult, hiszen Csehországban nem él olyan nagy lélekszámú kisebbség, mint Szlovákiában a magyarság. Az Együttélés magját Csehországban a Sziléziában őshonos lengyelek képezik, de aktív a magyar nemzeti szekció is. A csehországi lengyelek száma meghaladja a 60 ezret, a magyaroké 15 ezer körül van. A mozgalomnak ruszin tagjai is vannak.
Stanislaw Gawlik, az Együttélés húsz évvel ezelőtti alelnöke, a csehországi lengyelek ismert személyisége előadásában ismertette a mozgalom húsz éves csehországi tevékenységének eredményeit, s leszögezte: jelenleg elsősorban a lengyelek lakta régióban aktív a mozgalom. Több településen polgármestere és számos képviselője van a helyi önkormányzatokban.
Szőke László prágai magyar nagykövet üdvözlő beszédében kifejtette: Magyarország számára az Együttélés azért fontos, mert a mozgalomra mindig lehet számítani; az Együttélés mindig fellép, ha sérül a kisebbség és a többség viszonya bárhol Közép-Európában.
Az ünnepségen emléklapokat adtak át azoknak, akik az elmúlt két évtizedben tevékenységükkel hozzájárultak az Együttélés céljainak megvalósításához. Szlovákiában az Együttélés évfordulós ünnepségére április 9-én Somorján kerül sor.