Szent István-napi megemlékezés Prágában

a nemzeti összetartozás jegyében

 

         Mint minden évben, az idén is  augusztus 20-án megemlékeztek a csehországi magyarok államalapítónkról, Szent István királyunkról. Az ünnepséget, melyre most először a Prágai Magyar Kulturális Központban került sor, az Együttélés Politikai Mozgalom Magyar Nemzeti Tagozata rendezte közösen társrendezőivel – a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének Prágai Alapszervezetével, a Csehországi Magyar Orvosok Társulatával, a Cseh-Magyar Kereskedelmi Kamarával és újonnan a Prágai Magyar Kulturális Központtal. A rendezvényen többek között részt vett Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Dr. Szőke László és kísérete.

         Az ünnepség a Magyar Himnusz eléneklésével kezdődött. A szónokok méltatták Szent István rendkívüli személyiségét, kimagasló nagyságát, alkotásának kiemelten nagy jelentőségét a magyarság és a kereszténység számára.

         A Mozgalom Magyar Nemzeti Tagozatának elnöke, Dr. Kocsis László Attila államalapítónk üzenetére hívta fel a jelenlévők figyelmét.  Hangsúlyozta: úgy mint ezeregyszáz évvel ezelőtt István Urunk felismerte, hogy a különböző érzületű és szokásjogú magyar törzsekből egy egységes nemzetet kell kialakítani, úgy  jelenkorban is igen nagy szükség van az egységre, nemzeti összetartozásra. Nem lehet nagy közösségi célokat, érdekeket elérni és megvédeni összetartozás és szoros összefogás nélkül.

         A csehországi magyarok pozitív hozzáállása az összefogás követelményéhez többek között politikai, kulturális, gazdasági és szakmabeli szervezeteik egyre erősödő együttműködésében nyilvánul meg. Tavaly a Szent István-napi megemlékezésen e szervezetek  képviselői egy közös Felhívást fogadtak el, mellyel a szlovák parlamenti képviselőkhöz fordultak követelve, hogy az új államnyelvtörvényből távolítsák el mindazon rendelkezéseket, melyek sújtják a szlovákiai magyarokat és a többi nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárokat. Az idén a magyarság összefogásának időszerűségéről a Trianoni diktátum 90. évfordulója alkalmából  rendezett összejövetelen tárgyaltak a prágai magyarok, és megünnepelték a Nemzeti Összefogás Napját, mely épp arra a napra esett. A most megtartott Szent István-napi megemlékezés is a nemzeti összetartozás jegyében valósult meg.

         Történelmünk és jelenünk egyértelműen igazolják, hogy csak így, helyi, országos és nemzetközi szinten összefogva a magyarságot lehet elérni közös céljainkat, megvédeni nemzetünket, megóvni a kisebbségben, szórványban élő magyarokat az asszimiláció veszélyétől, létének megszűnésétől. Ezért kell ragaszkodnunk államalapítónk, Szent István királyunk ezeregyszáz éves örökségéhez, és azt tovább adni az utókornak nemzedékről nemzedékre.

 

KLA