http://www.coexistentia.cz/stanovy_soubory/image002.jpg

 

COEXISTENTIA–SOUŽITÍ-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS-SPIVŽITTJA

POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

MAĎARSKÁ NÁRODNÍ SEKCE

 

 

Dámy a Pánové, milí přátelé,

        

         srdečně zdravím účastníky zasedání Republikové rady, a dovolte mi, abych přednesl zprávu o činnosti Maďarské národní sekce.

        

Členové naší hnutí se scházejí pravidelně každou středu, kdy prodiskutují politické a společenské dění doma i v zahraničí. V těchto dnech hlavně rezonuje migrační krize.

 

V součinnosti se Svazem Maďarů žijících v českých zemích pravidelně připomínáme významné události a osobnosti z naší národní minulosti.

 

Ale co je důležité začali jsme vést diskusi o smyslu politického hnutí COEX pro maďarskou národní menšinu v ČR. Při analýze jsme zjistili, že charakter polské a maďarské menšiny tady v ČR je diametrálně odlišný. Cíle našeho hnuti jsou spíše šité na polskou menšinu. Jenom pro informovanost co se tyče maďarské menšiny, naše děti už nejsou přislusníkem maďarské menšiny a navíc tady nikdo není schopen mluvit maďarsky se svými vnučkami. Oni už vůbec nepotřebují menšinová práva. A protože asimilace je tak rychlá musíme definovat jiné cíle pro maďarskou národní sekci COEX. V první řadě musíme přesvědčit studenty maďarské národnosti ze Slovenska, kteří studují tady v ČR, aby po ukončení studiích vrátili zpátky domů na Jižní Slovensko a posílili tam maďarskou menšinu a místní inteligenci. Například tady zůstalo po studiích víc než 100 absolventů lékařských fakult maďarské národnosti ze Slovenska, kteří potom chybí na Jižním Slovensku, kde je opravdu potřeba maďarsky mluvících doktorů.

 

Podle mého názoru ještě navíc kdyby se našlo pár odvážných lidí, kteří by chtěli strávit důchod v rodné zemi a chtěli by pomáhat maďarské komunitě na Slovensku a předat životní zkušenosti mladým, určitě by byly přivítány s otevřenou náručí.

        

Děkuji za pozornost.

Árpád Kosár