Plán práce Maďarské národní sekce (MNS)

Politického hnutí COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS (COEX) na rok 2013

 

Zasedání Předsednictva MNS

(zúčastní se předseda, místopředsedové MNS, předsedové oblastních skupin)

 

Zasedání se koná jednou měsíčně – vždy první úterý v měsíci od 15.00 hodin v Domě národnostních menšin, v zasedací místnosti maďarských organizací (Praha 2, Vocelova 3).

 

Projednávají se na nich: a) kontrola plnění úkolů, b) úkoly vzešlé ze zasedáních republikových orgánů COEX, c) různé aktuální a operativní otázky, d) příprava zasedání Grémia MNS

 

Zasedání Grémia MNS

(zúčastní se členové Předsednictva MNS, předsedové jednotlivých výborů, vedoucí pracovních skupin, aktivisté, konzultanti )

 

Zasedání se koná jednou za dva měsíce od 17,00 hodin v Domě národnostních menšin, v zasedací místnosti maďarských organizací nebo v kavárně (Praha 2, Vocelova 3).

 

Projednávají se na nich: a) zajištění úkolů uložených vyššími orgány COEX, b) účast zástupců MNS na zasedáních republikových orgánů COEX, c) aktuální otázky předkládané Předsednictvem, výbory a pracovními skupinami MNS, d) kontrola plnění Plánu práce MNS, e) příprava konkrétních akcí MNS a účasti na cizích akcích.

 

Harmonogram zasedání Grémia

 

5. února (pracovní zasedání Grémia)Schválení Plánu práce MNS na rok 2013, příprava Konventu MNS, příprava Výkonné a Republikové rady COEX, vzpomínka na Artura Görgeyho (195. výročí jeho narození) a na uherského krále Matěje Corvina (570. výročí jeho narození)  

 

5. března (pracovní zasedání Grémia) – vzpomínka na Jánose Esterházyho (56. výročí jeho úmrtí), příprava vzpomínkových akcí k výročí březnové revoluce 1848, příprava Konventu MNS, příprava XIII. Kongresu COEX

 

7. května (pracovní zasedání Grémia) – rozpracování závěrů XIII. Kongresu COEX, příprava účasti na vzpomínkových akcí ve Zlaté Koruně a v Mírově, příprava společného zasedání zástupců MNS, Svazu Maďarů žijících v českých zemích, Česko-maďarské hospodářské komory, Sdružení maďarských lékařů v ČR, Sdružení Artura Görgeyho, Pražského misijního sboru Reformované církve, Studentského kroužku Endre Adyho, případně i dalších maďarských organizací ke koordinaci svých činností a opatření k uchování národní identity Maďarů v Česku

 

19. července (pracovní zasedání Grémia) – příprava oslav Dne Svatého Štěpána v Praze, příprava zářijového  zasedání Výkonné a Republikové rady COEX v Praze, příprava mezinárodní konference v Praze na téma „Navrátit čest Jánosi Esterházymu“

 

22. října (veřejné zasedání Grémia) – oslava Národního svátku - vzpomínka na maďarskou revoluci v roce 1956

 

3. prosince (pracovní zasedání Grémia) – vyhodnocení činnosti MNS za rok 2013. a vypracování Plánu práce na rok 2014, příprava prosincového zasedání Výkonné a Republikové rady COEX v Praze

 

Harmonogram  vlastních a společných akcí a

  účast na cizích akcích s aktivní účastí MNS

 

22. ledna – Den maďarské kultury

 

30. lednaKladení květin u busty Artura Görgeyho v Praze

 

31. ledna – Prezentace visegrádské spolupráce „VISEGRAD LIVE“ v Maďarském Institutu v Praze

 

březenVzpomínka na maďarskou revoluci a boje za svobodu 1848/49 – kladení věnců u pamětní tabuli Františka Rákócziho II. na Malostranském náměstí v Praze

 

13. dubna – Konvent MNS v Praze

 

27. dubna – XIII. kongres COEX ve Vendryni

 

8. květnaKladení věnce u památníku obětí komunizmu a pamětní desky Jánose Esterházyho na Motolském hřbitově v Praze, kladení věnce u hrobů padlých maďarských vojáků ve Zlaté Koruně

 

18. května – Sympozium věnované Arturu Görgeymu, prvnímu modernímu maďarskému chemikovi a vojevůdci v boji za svobodu a nezávislost v letech 1848-1849

 

4. června – Oslava Dne národní sounáležitosti maďarského národa

 

červenKladení věnce u památníku  Jánose Esterházyho v Mírově, společné zasedání zástupců MNS, Svazu Maďarů žijících v českých zemích, Česko-maďarské hospodářské komory, Sdružení maďarských lékařů v ČR, Sdružení Artura Görgeyho, Pražského misijního sboru Reformované církve, Studentského kroužku Endre Adyho, případně i dalších maďarských organizací ke koordinaci svých činností a opatření k uchování národní identity Maďarů v Česku

 

20. srpnaOslava Národního svátku – Dne Svatého Štěpána v Praze, vzpomínka na zakladatele Uherského státu a našeho prvního krále Sv. Štěpána.

 

23.-25. srpna – Kulturně-vzdělávací tábor v Koutech

 

září – Mezinárodní konference v Praze na téma „Navrátit čest Jánosi Esterházymu“

 

říjen – Maďarské kulturní dny v Praze

 

leden až prosinec

a) Diskusní kroužek při MNS k projednávání aktuálních společensko-vědních otázek  s úvodním tématickým referátem (zejména z oblasti národnostní politiky, vlastivědy, kultury, jazykovědy, historie,  apod.). Schází se každé úterý od 15,00 do 18,00 hodin v Domě národnostních menšin, v zasedací místnosti maďarských organizací.

b) Účast na různých akcích Velvyslanectví Maďarska, Maďarského Institutu v Praze, Svazu Maďarů žijících v českých zemích, Česko-maďarské hospodářské komory, Sdružení maďarských lékařů v ČR, Studentského kroužku Endre Adyho, Sdružení Artura Görgeyho, Pražského misijního sboru Reformované církve a dalších maďarských organizací.

 

Tento Plán práce MNS byl 29. ledna 2012 projednán na zasedání Předsednictva MNS a doporučen ke schválení na zasedání Grémia, což se stalo dne 5.února 2013. Dále bude doplněn o úkoly vytyčené nadcházejícím Konventem MNS a XIII. Kongresem COEX.

 

Praha, 5.2.2013, PhDr. László Attila  Kocsis, odstupující předseda MNS