Az Együttélés politikai mozgalom Esterházy János Emlékbizottsága gratulált Balga Zoltánnak, a Prágai Magyar Katolikus Plébánia plébánosának pappá szentelése 10. évfordulója alkalmából. A köszöntõ szövege az alábbiakban olvasható.

„Igen tisztelt Plébános Úr, kedves Zoltán atya!

Kérem, engedje meg, hogy a COEXISTENTIA-SOUŽITÍ-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS-SPIVŽITTJA politikai mozgalom Esterházy János Emlékbizottsága nevében és személyesen is õszinte tisztelettel és szeretettel köszöntsem Önt pappá avatásának 10. évfordulóján.

Kihasználva ezt az alkalmat, szeretném kifejezni nagy elismerésünket és hálánkat áldozatos tevékenységéért, mellyel hozzájárul Isten szolgája Esterházy János, mártírhalált halt hõsünk kultuszának ápolásához, boldoggá avatásának elõkészítéséhez. Meggyõzõdésünk szerint kanonizálása nagyban elõsegítheti majd jogi rehabilitálását is, mely az Esterházy János Emlékbizottság legfõbb célkitûzése.

Úgyszintén nagyra értékeljük pótolhatatlan  részvállalását  a csehországi magyarok közösségépítõ munkájában, a szervezeteik közötti együttmûködés erõsítésében, elmélyítésében.

A Prágai Magyar Katolikus Plébánia és a mozgalmunk Esterházy János Emlékbizottsága közötti kiváló együttmûködés további sikeres folytatásának reményében

mély tisztelettel és nagyrabecsüléssel

PhDr. Kocsis László Attila
elnök”