Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Dobrzanach

Abasada Węgier z okazji 170 rocznicy rewolucji oraz wojny o niepodległość zorganizowała w Dobrzanach koło Pilzna odsłonięcie pamiątkowej tablicy Norberta (Auffenberg) Ormaigo urodzonego w tym mieście a zasłużonego dla spraw węgierskich. Również w Kościele pod wezwaniem œw. Vita urządzono okolicznościową wystawę O Norbercie Ormaim oraz o okresie wiosny ludów na Wêgrzech w latach 1848 -49. Delegacja COEXISTENTII-WSPÓLNOTY-EGYUTTELLESU w osobach L.A.Kocsis, Zoltan Domonkos, Władysław Niedoba oraz Stanisław Gawlik uczestniczyła w tych uroczystościach

Na rynku w DobrzanachAmbsador Węgier JE Pan dr. Miklós Boros, w towarzystwie węgierskich wojskowych oraz dr Laslo Attila Kocsisa

Przed tablicą pamiątkową Norberta Ormaigo