xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jeśli chcemy skutecznie wesprzeć kandydatów WSPÓLNOTY-COEXISTENTII, musimy głosować na ich partię wyborczą. Nasz kandydat może być wybrany członkiem rady gminy (miasta) tylko wtedy, jeśli odniesie sukces jego partia wyborcza i jej będą przydzielone mandaty. Dlatego trzeba koniecznie głosować na partie wyborcze zarejestrowane przez ruch polityczny COEXISTENTIA jako całość.

 

Chceme-li účinně podpořit kandidáty COEXISTENTIE-SOUŽITÍ, musíme volit jejich volební stranu. Náš kandidát se může stát členem zastupitelstva obce (města) jen tehdy, bude-li úspěšná naše volební strana a budou-li jí přiděleny mandáty. Proto je nutno volit volební strany registrované politickým hnutím COEXISTENTIA-SOUŽITÍ jako celek.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Wybory komunalne 10. i 11. 10. 2014 r. – listy kandydackie

Komunální volby 10. a 11. 10. 2014 – kandidátní listiny

 

Listy  kandydackie ruch polityczny COEXISTENTIA zarejestrował w 18 miastach i gminach – Lutyni Dolnej, Piotrowicach koło Karwiny, Olbrachcicach, Cierlicku, Kocobędzu, Czeskim Cieszynie, Trzanowicach, Ropicy, Trzyńcu, Wędryni, Nydku, Koszarzyskach, Gródku, Nawsiu, Milikowie, Łomnej Dolnej, Bukowcu i Jabłonkowie. Łącznie kandyduje 300 kandydatów.

Kandidátní listiny politické hnutí COEXISTENTIA registrovalo v 18 městech a obcích – Dolní Lutyni, Petrovicích u Karviné, Albrechticích, Těrlicku, Chotěbuzi, Českém Těšíně, Třanovicích, Ropici, Třinci, Vendryni, Nýdku, Košařiskách, Hrádku, Návsí, Milíkově, Dolní Lomné, Bukovci a Jablunkově. Celkem kandiduje 300 kandidátů.

 

Lutynia Dolna – ruch polityczny COEXISTENTIA / Dolní Lutyně – politické hnutí COEXISTENTIA (15)

 

1.             Ing. Česlav Sztwiertnia, 30, menadżer / manažer, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

2.             Miroslav Ćmiel, 33, konstruktor / konstruktér, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

3.             Mgr. Jan Czapek, 35, prawnik / právník, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

4.             Boleslav Sosna, 62, przedsiębiorca / podnikatel, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

5.             Mgr. Maja Tobolová, 33, dyrektor handlowy / obchodní zástupkyně, Wierzniowice / Věřňovice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

6.             Tadeáš Chorzempa, 62, emeryt / důchodce, Wierzniowice / Věřňovice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

7.             Mgr. Radomír Sztwiertnia, 31, nauczyciel akademicki / vysokoškolský pedagog, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

8.             Ing. Josef Tobola, 62, przedsiębiorca / podnikatel, Wierzniowice / Věřňovice, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

9.             Ing. Česlav Gałuszka, 51, menadżer handlowy / obchodní manažer, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

10.         Eva Adamčíková, DiS, 34, ergoterapeutka / ergotarapeutka, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, energotarapeutka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

11.         David Bijok, 30, normalizator / normovač, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, energotarapeutka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

12.         Mgr. Bohdan Czapek, 38, Lutynie Dolna / Dolní Lutyně, referent handlu / referent obchodu, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

13.         Irena Uszková, 55, przedsiębiorca / živnostnice, Wierzniowice / Věřňovice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

14.         Anna Šertlerová, 52, nauczycielka / učitelka, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

15.         Ing. Josef Zuczek, 51, urzędnik bankowy / bankovní úředník, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Piotrowice koło Karwiny – Soužití-Wspólnota-stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandydatów niezależnych / Petrovice u Karviné – Soužití-Wspólnota-sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů (21)

 

16.         Bc. Jaroslav Mira, 42, informatyk / informatik, Marklowice Dolne / Dolní Marklovice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

17.         Ing. Zdislav Mikula, 58, dyspozytor / dispečer, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

18.         Mgr. Helena Michalská, 38, aptekarka / lékárník, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

19.         Ing. Jiří Waclawik, 55, technik / technik, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

20.         Česlav Guziur, 58, drobny przedsiębiorca / živnostník, Marklowice Dolne / Dolní Marklovice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

21.         Mgr. Marie Feichtingerová, 53, nauczycielka szkoły średniej / středoškolská učitelka, Piersna / Prstná, bezpartyjna / bez politické příslušnosti wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

22.         Mgr. Ing. Jadwiga Karolczyk, 58, kierownik działu zbytu / vedoucí odbytu, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

23.         Bogdan Kondziolka, 38, przedsiębiorca / podnikatel, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

24.         Mgr. Renáta Lauková, 43, fyziotarapeutka / fyzioterapeut, Piotrowice koło Karwiny/ Petrovice u Karviné, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

25.         Mgr. Adam Michalski, 38, menadżer handlu / obchodní manažer, Piotrowice koło Karwiny/ Petrovice u Karviné, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

26.         Mgr. Jolanta Januszová, 42, application developer, Zawada / Závada, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA, navrhuje COEXISTENTIA

27.         Beáta Meisnerová, 40, referent administracji państwowej / referent státní správy, Piersna / Prstná, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

28.         Mgr. Krystyna Nytrová, 26, asystentka porodu / porodní asistentka, Marklowice Dolne / Dolní Marklovice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

29.         Michaela Godziková, 32, menadżer ds. projektów / projektový manažer, Marklowice Dolne / Dolní Marklovice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

30.         Mgr. Zuzana Kondziolková, 36, kierownik oddziału biura podróży / vedoucí pobočky cestovní kanceláře, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat nieuależny / nezávislý kandidát

31.         JUDr. Květuše Hrubá, 53, personalista, prawnik / personalista, právník, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

32.         Barbara Karolczyk, 56, opiekunka / pečovatelka, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

33.         Vanda Michalská, 56, pielęgniarka / zdravotní sestra, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, bezpartyjna / bez politické příslušnosti kandydat niezależny / nezávislý kandidát

34.         Bc. Helena Waclawiková, 49, kierownik usług socjalnych / vedoucí sociální služby Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

35.         Lýdie Adamecká, 46, opiekunka / pečovatelka, Marklowice Dolne / Dolní Marklovice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti kandydat niezależny / nezávislý kandidát

36.         Zbihněv Węglarzy, 67, emeryt / důchodce, Marklowice Dolne / Dolní Marklovice, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

 

Olbrachcice – ruch polityczny COEXISTENTIA / Albrechtice – politické hnutí COEXISTENTIA (15)

 

37.         MUDr. Stanisław Kowalski, 51, dentysta / stomatolog, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

38.         Helena Bubiková, 62, emerytka / důchodkyně, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

39.         Bronislav Burek, 49, celnik / celník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

40.         David Nožička, 44, mechanik / mechanik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

41.         Ing. Aleksander Ježowicz, 48, technik / technik, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

42.         Zbyhněv Palowski, 52, technik / technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

43.         Bc. Marian Chlebik, 33, technik / technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

44.         Brunon Milerski, 77, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

45.         Ing. Stanislav Kupka, 31, informatyk / informatik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

46.         Adrian Bromek, 22, dyrektor handlowy / obchodní zástupce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

47.         Łukasz Feber, 23, student / student, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

48.         Marie Paříková, 44, kucharz-kelner / kuchař-číšník, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

49.         Tomáš Kruczek, 20, student / student, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

50.         Olga Dudová, 59, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

51.         Ing. Gustav Guńka, 53, technik / technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Cierlicko – stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandydatów niezależnych / Těrlicko – sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů (15)

 

52.        Mgr. Barbara Smugala, 51, dyrektor szkoły / ředitel školy, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

53.        Tadeáš Parzyk, 63, emeryt / důchodce, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

54.        Marek David, 20, student / student, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

55.        Mgr. Irena Wlosoková, 31, bibliotekarka / knihovnice, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

56.        Helena Glacová, 33, referent ds. opłat energii / referent inkasa, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

57.        Hedvika Sperlingová, 75, emerytka / důchodkyně, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

58.        Barbara Śmigová, 33, fizjotarapeut / fyzioterapeutka, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

59.        Karel Juroszek, 59, obsługa rozdzielni / manipulant rozvodny, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

60.        Zbigniew Folwarczny, 37, technik ds. serwisu / servisní technik, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

61.        František Morawiec, 67, emeryt / důchodce, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

62.        Jan Przywara, 58, grafik PC / grafik PC, Grodziszcz / Hradiště, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

63.        Pavlína Holajnová, 44, przedsiębiorca / podnikatelka, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

64.        Anna Franková, 59, technik ds. budownictwa / stavební technik, Grodziszcz / Hradiště, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

65.        Irena Onderková, 72, emerytka / důchodkyně, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

66.        Andrzej Štirba, 41, referent handlowy / obchodní referent, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

 

Kocobędz – ruch polityczny COEXISTENTIA / Chotěbuz – politické hnutí COEXISTENTIA (15)

 

67.         Ing. Bronislav Mrozek, 47, technik / technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

68.         Ing. Bogdan Farnik, 44, konstruktor / konstruktér, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

69.         Roman Bulawa, 46, mechanik maszyn górniczych / důlní mechanik, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

70.         Ing. Josef Ligocki, 49, administrator sieci komputerowej / správce počítačové sítě, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

71.         Leon Ostruszka, 65, emeryt / důchodce, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

72.         Ryszard Słowiaczek, 36, przedsiębiorca / podnikatel, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

73.         Mgr. Irena Mrózek, 33, urlop macierzyński / mateřská dovolená, bezpartyna / bez politické příslušnosti

74.         Mgr. Jakub Kujawa, 31, referent handlowy / obchodní referent, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

75.         Zbigniew Wania, 49, operator / operátor TŽ, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

76.         Adam Branny, 25, student / student, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

77.         Vladislav Niedoba, 64, emeryt / důchodce, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

78.         Stanislav Bittner, 51, ślusarz / zámečník, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

79.         Halina Tomanková, 63, důchodkyně / emerytka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

80.         Janina Kajfoszová, 68, důchodkyně / emerytka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

81.         Ing. Tadeusz Szweda, 66, pedagog wyższej uczelni / vysokoškolský pedagog, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Czeski Cieszyn – ruch polityczny COEXISTENTIA / Český Těšín – politické hnutí COEXISTENTIA (27)

 

82.         MUDr. Adam Donocik, 55, lekarz / lékař, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

83.         Ing. Kazimír Kokotek, 54, technik / technik, Mosty / Mosty, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

84.         Zdislav Siostrzonek, 58, emeryt / důchodce, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

85.         Ing. Tomasz Stopa, MBA, 48, przedsiębiorca / podnikatel, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

86.         Ing. Roman Palowski, 45, inżynier górniczy / důlní inženýr, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

87.         Ing. Tadeáš Cienciala, 66, emeryt / důchodce, Mosty / Mosty, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

88.         Martina Zajícová, 21, studentka / studentka, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

89.         Ing. Jacek Štirba, 48, konstruktor / konstruktér, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

90.         Ladislav Kristen, 74, emeryt / důchodce, Mosty / Mosty, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

91.         Ing. Tomáš Pszczółka, 29, technik / technik, Mosty / Mosty, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

92.         Ing. Tomasz Bonek, 37, IT, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

93.         Ing. Jindřich Kocur, 57, technik / technik, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

94.         Anna Piszkiewicz, 64, emerytka / důchodkyně, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

95.         Tadeáš Klimsza, 61, konstruktor / konstruktér, Mosty / Mosty, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

96.         Irena Sikorová, 55, rzecznik spółki / jednatel společnosti, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

97.         Bronislav Postuwka, 63, emeryt / důchodce, Stanisłowice / Stanislavice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

98.         Roman Martynek, 37, robotnik / dělník, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

99.         Janina Glacová, 46, urzędniczka / úřednice, Stanisłowice / Stanislavice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

100.     Bohdan Baszczynski, 42, technik / technik, Mosty / Mosty, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

101.     Wanda Gajda, 68, emerytka / důchodkyně, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

102.     Jan Żyła, 66, emeryt / důchodce, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

103.     Roman Folwarczny, 54, chemik / chemik, Mosty / Mosty, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

104.     Václav Kasza, 54, manadżer handlowy / obchodní manažer, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

105.     Jana Bekusová, 63, emerytka / důchodkyně, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

106.     Kazimír Faja, 70, emeryt / důchodce, Mosty / Mosty, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

107.     Ing. Zbigniew Raszka, 45, referent Urzędu Miasta / referent MěÚ, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

108.     Oskar Cywka, 36, przedsiębiorca / živnostník, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Trzanowice – ruch polityczny COEXISTENTIA / Třanovice – politické hnutí COEXISTENTIA (15)

 

109.     Mgr. Beata Nowoková, 38, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

110.     Ryszard Jochymek, 37, technik / technik, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

111.     Ing. Dagmar Kluzová, 37, księgowa / účetní, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

112.     Mgr. Urszula Živná, 30, studentka / studentka, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

113.     Bc. Krystyna Havlíčková, 29, urzędniczka / pracovnice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

114.     Petr Filipiec, 41, kierownik produkcji / vedoucí výroby, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

115.     Dorota Uherková, 39, urzędniczka administracji / administrativní pracovnice, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

116.     Rudolf Smilovský, 24, magazynier / skladník, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

117.     Tomáš Kornuta, 44, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

118.     Daniel Recman, 39, przedsiębiorca / podnikatel, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

119.     Alžběta Rylková, 50, asystent pedagoga / asistent pedagoga, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

120.     Barbora Smilovská, 44, pielęgniarka / zdravotní sestra, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

121.     Barbora Filipcová, 64, emerytka / důchodkyně, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

122.     Barbora Skulinová, 40, gospodyni domowa / žena v domácnosti, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

123.     Bruno Kokotek, 68, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Ropica – Pro rozvoj Ropice-stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandydatow niezależnych / Ropice – Pro rozvoj Ropice-sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů (15)

 

124.     Mgr. Uršula Waniová, 50, wójt / starostka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislá kandidát

125.     Ing. Bohuslav Kotas, 60, kierownik działu rozwoju technicznego / vedoucí technického rozvoje, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

126.     Ing. Jiří Pindór, 53, kierownik działu napraw transportu / vedoucí údržby dopravy, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

127.     Ing. Hynek Milata, 58, projektant, inżynier autoryzowany / projektant, autorizovaný inženýr, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

128.     Ing. Radek Veselý, 42, operator / operátor, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

129.     Ludmila Haltofová, 51, magazynierka / skladnice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

130.     Mgr. Bc. Irena Byrtusová, 54, dyrektor SP / ředitelka ZŠ, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

131.     Přemysl Kloda, 31, elektryk / elektrikář, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

132.     Samuel Hlawiczka, 26, maszynista / strojník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

133.     Pavel Wania, 53, technik / technik, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

134.     Tadeáš Kotas, 57, elektryk / elektromontér, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA, navrhuje COEXISTENTIA

135.     Jaroslav Haladej, 36, robotnik / dělník, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

136.     Helena Kuczerová, 60, pielęgniarka / zdravotní sestra, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

137.     Daniel Piwko, 39, drobny przedsiębiorca / živnostník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

138.     Marian Zawadzki, 30, rolnik prywatny / soukromý zemědělec, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

 

Trzyniec – Soužití-Wspólnota-stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandydatów niezależnych / Třinec – Soužití-Wspólnota-sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů (33)

 

139.    Ing. Zbigniew Chodura, 48, ekonomista / ekonom, Końska / Konská, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

140.    Ing. Jan Ferenc, 63, Łyżbice / Lyžbice, doradca ekonomiczny / ekonomický poradce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

141.    Karel Madzia, 62, przedsiębiorca / podnikatel, Oldrzychowice / Oldřichovice, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

142.    Ing. Stanislav Buba, 49, inżynier rolnictwa / zemědělský inženýr, Niebory / Nebory, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

143.    Mgr. Lucja Gill, 35, nauczycielka / učitelka, Karpętna / Karpentná, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

144.    Ing. Jerzy Cieńciała, 33, informatyk / informatik,  Łyżbice / Lyžbice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

145.    Mgr. Anna Bystrzycká, Ph.D., 60, pastor / pastor, Łyżbice / Lyžbice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

146.    Jan Wania, 50, Leszna Dolna / Dolní Líštná, hutnik / hutník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

147.    Ing. Tadeusz Czapla, 25, technolog / technolog, Końska / Konská, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

148.    Jan Kaleta, 58, emeryt / důchodce, Guty / Guty, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

149.    Ing. Barbara Bulawová, 48, konstruktor hutniczy / hutní konstruktér, Stare Miasto / Staré Město, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

150.    David Szkandera, 36, technolog / technolog, Końska / Konská, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

151.    Mgr. Česlav Mencner, 47, analityk biochemii / biochemický analytik, Łyżbice / Lyžbice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

152.    Mgr. Marian Steffek, 40, historyk / historik, Łyżbice / Lyžbice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

153.    Adam Przywara, 33, przedsiębiorca / živnostník, Łyżbice / Lyžbice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

154.    Ing. Tadeusz Toman, 55, elektrotechnik / elektrotechnik, Końska / Konská, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

155.    Halina Kurzoková, 58, księgowa / účetní, Oldrzychowice / Oldřichovice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

156.    Ing. Rudolf Klus, 54, przedsiębiorca / podnikatel, Stare Miasto / Staré Město, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

157.    Sylwia Pieleszová, 40, organizatorka w przedszkolu / provozní v MŠ, Końska / Konská, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

158.    Ing. Bronislav Studnicki, 54, technik / technik, Niebory / Nebory, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

159.    Henryk Szlaur, 53, przedsiębiorca / podnikatel, Oldrzychowice / Oldřichovice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

160.    Ing. Jan Huczala, 69, przedsiębiorca / podnikatel, Łyżbice / Lyžbice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

161.    Česlav Heczko, 51, dźwigowy / jeřábník, Oldrzychowice / Oldřichovice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

162.    Josef Przywara, 62, emeryt / důchodce, Łyżbice / Lyžbice, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

163.    Ing. Tadeusz Kornuta, 77, emeryt / důchodce, Końska / Konská, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

164.    Ing. Zbyhněv Bocek, 52, technik / technik, Leszna Dolna / Dolní Líštná, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

165.    Zdzisław Wania, 64, emeryt / důchodce, Łyżbice / Lyžbice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

166.    Adam Wacławek, 59, emeryt / důchodce, Leszna Dolna / Dolní Lištná, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

167.    Marian Rusz, 44, technik / technik, Oldrzychowice / Oldřichovice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

168.    Wieslawa Štéblová, 57, ekonomistka / ekonomka, Oldrzychowice / Oldřichovice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

169.    Ing. Ondřej Kluz, 61, technik / technik, Leszna Dolna / Dolní Lištná, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

170.    Mgr. Tadeáš Szkucik, 63, emeryt / důchodce, Leszna Dolna / Dolní Líštná, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

171.    Bohuslav Sztefek, 82, emeryt / důchodce, Karpętna / Karpentná, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

 

Wędrynia – ruch polityczny COEXISTENTIA / Vendryně – politické hnutí COEXISTENTIA (17)

 

172.     Bohuslav Raszka, 55, wicewójt / místostarosta, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

173.     Ing. Bronislav Zawada, 65, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

174.     Janusz Ondraszek, 48, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

175.     David Peprník, 39, kierowca-ochroniarz / řidič záchranář, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

176.     Ing. Roman Walkarz, 41, technolog / technolog, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

177.     Mgr. Roman Zemene, 46, nauczyciel / učitel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

178.     Ing. Marek Lakota, 47, ekonomista / ekonom, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

179.     Ing. Jan Szpyrc, 50, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

180.     MUDr, Renata Konstankiewicz, 43, lekarz / lékářka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

181.     Irena Ondraszková, 48, pracownik kultury / kulturní pracovník, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

182.     Mgr. Marta Roszková, 67, emeryt / důchodce, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

183.     Ing. Jiří Macura, 66, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

184.     Stanislav Samek, 67, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

185.     Ing. Stanislav Bilko, 32, inżynier budownictwa / stavební inženýr, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

186.     Eva Bartulcová, 39, pielęgniarka / zdravotní sestra, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

187.     Ing. Karin Farna, 45, przedsiębiorca / podnikatelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

188.     Janusz Konieczny, 28, menadżer / manažer, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Nydek – ruch polityczny COEXISTENTIA / Nýdek – politické hnutí COEXISTENTIA (15)

 

189.    Stanislav Szturc, 58, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

190.    Ing. Michal Milerski, 46, zootechnik / zootechnik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti  

191.    Ing. Monika Pilchová, 43, referent ds. katastralnych i restytucji / referent pro katastr a restituce / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

192.    Ing. Josef Stonawski, 59, technik / technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

193.    Ing. Pavel Rusnok, 46, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

194.    Ing. Ivan Sliž, 28, referent ds. inwestycji / pracovník investic, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

195.    Ing. Janusz Martynek, 42, dyspozytor / dispečer, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

196.    Gabriela Szymeczková, 37, nezaměstnaná / bezrobotna, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

197.    Ing. Henryk Szymeczek, 36, specjalista kliniczny / klinický specialista, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

198.    Mgr. Maria Kajfosz, 33, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

199.    Mgr. Barbara Byrtus, 44, aptekarka / lékárnice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

200.    Martin Szymeczek, 42, grupowy ds. serwisu / předák údržby, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

201.    Ing. Danuta Milerská, 36, ekonomistka / ekonomka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

202.    MUDr. Jana Milerská, 72, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

203.    Tomasz Suszka, 30, analityk / anylytik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Koszarzyska – ruch polityczny COEXISTENTIA / Košařiska – politické hnutí COEXISTENTIA (9)

 

204.    Januš Klimek, 45, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

205.    Jan Kantor, 34, robotnik huty / dělník TŽ, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

206.    Marek Szlaur, 23, stalownik / valcíř, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

207.    Dana Borská-Karzel, 39, urlop macierzyński / mateřská dovolená, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

208.    Natálie Kantorová, 32, przedsiębiorca / podnikatelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

209.    Danuta Szlaurová, 47, pracownik poczty / pracovník pošty, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

210.    Jan Koždoň, 50, traktorzysta / traktorista, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

211.    Josef Koždoň, 52, pracownik w rolnictwie / ošetřovatel zvířat, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

212.    Alina Koždoňová, 45, księgowa / účetní, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

 

Milików – ruch polityczny COEXISTENTIA / Milíkov – politické hnutí COEXISTENTIA (13)

 

213.    Mgr. Lucie Peter Tomková, 35, urlop macierzyński / mateřská dovolená, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

214.    Doc. Ing. Karel Klimek, CSc., MBA, 53, menadżer / manažer, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

215.    Ing. Miroslav Sikora, 34, rolnik / rolník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

216.    Ing. Irena Heczková, MBA, 50, menadżer handlu / manažer obchodu, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

217.    Eva Kawuloková, 54, pielęgniarka / zdravotní sestra, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

218.    Bc. Dana Kantorová, 37, pielęgniarka / všeobecná sestra, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

219.    Anna Cieślarová, 53, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

220.    Kazimír Sikora, 52, elektryk / elektrikář, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

221.    Vladislav Nieslanik, 48, ślusarz / zámečník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

222.    Urszula Sikorová, 34, księgowa / účetní, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

223.    Mgr. Renata Staszowská, 41, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

224.    Roman Turoń, 46, hutnik / hutník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

225.    Ing. Jan Sikora, 53, technik / technik, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

 

Gródek – ruch polityczny COEXISTENTIA / Hrádek – politické hnutí COEXISTENTIA (15)

 

226.    Pavel Pilch, 54, zawiadowca / výpravčí, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

227.    Ing. Dana Cieślarová, 57, ekonomistka / ekonom, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

228.    MVDr. Roman Polok, 42, weterynarz / veterinář, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

229.    Ing. Stanislav Wolny, 57, technik / technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

230.    Stanislav Kantor, 45, kierowca / řidič, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

231.    MUDr. Marian Starzyk, 33, dentysta / zubní lékař, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

232.    Robert Drong, 42, mechanik / strojník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

233.    Ing. Jan Raszka, 62, technik / technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

234.    Anna Sztefková, 54, sprzedawczyni / prodavačka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

235.    Bohuslav Czudek, 54, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

236.    Ing. Bohdan Pyszko, 38, zastępca kierownika działu / zástupce vedoucvího provozu, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

237.    Irena Medková, 48, OSVČ, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

238.    Jiří Lacek, 52, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické říslušnosti

239.    Irena Worková, 47, doradca finansowy / finanční poradce, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

240.    Anna Szkanderová, 54, pielęgniarka / staniční, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

 

Nawsie – ruch polityczny COEXISTENTIA / Návsí – politické hnutí COEXISTENTIA (15)

 

241.    Beata Tacinová, 44, asystent biura adwokackiego / asistentka advokátní kanceláře, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

242.    Jaroslav Madzia, 36, konstruktor / strojní konstruktér, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

243.    Katarzyna Pyszko, 35, asystent dyrektora / sekretářka ředitele, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

244.    Stanislav Lisztwan, 63, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

245.    Vladislav Heczko, 58, robotnik / dělník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

246.    Vlastimil Kantor, 38, mechanik / strojník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

247.    Ivona Chraścinová, 46, asistentka / osobní asistentka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

248.    Jan Heczko, 51, robotnik / dělník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

249.    Mgr. Romana Molinková, 35, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

250.    Marek Lipus, 40, technik / technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

251.    Josef Bocek, 51, robotnik / dělník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

252.    Jiří Cibulec, 63, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

253.    Tomáš Kolarčík, 29, projektant maszyn / strojní projektant, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

254.    Jan Czudek, 44, elektryk / elektromontér, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

255.    Roman Kluz, 50, robotnik / dělník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Łomna Dolna – ruch polityczny COEXISTENTIA / Dolní Lomná – politické hnutí COEXISTENTIA (7/9)

 

256.    Iwan Kluz, 47, walcownik / valcíř, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

257.    Ing. Tomáš Jopek, 40, naukowiec / výzkumník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

258.    JUDr. Josef Zubek, 53, adwokat / advokát, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

259.    Mgr. Lucyna Sikora, 44, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

260.    Bc. Bogdan Pytlik, 42, właściciel pensjonatu / majitel pensionu, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

261.    Mgr. Bogdan Mruzek, 40, kierownik laboratorium / vedoucí laboratoře, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

262.    Stanislav Filipek, 68, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

263.    MUDr. Alina Jopková, 39, lekarz / lékař, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

264.    Bc. Adam Kolasa, 25, radca finansowy / finanční poradce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Bukowiec – ruch polityczny COEXISTENTIA / Bukovec – politické hnutí COEXISTENTIA (15)

 

265.    Roman Bielesz, 28, kucharz / kuchař, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

266.    Janusz Motyka, 34, elektryk / elektrikář, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

267.    Roman Czepczor, 34, doradca finasowy / finanční poradce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

268.    Jiří Zogata, 49, ślusarz / zámečník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

269.    Ing. Robert Kulig, 42, kierownik odcinka / vedoucí úseku, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

270.    Ing. Bronislaw Skupień, 35, kierownik projektów / projektový manažer, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

271.    Stanislav Motyka, 59, przedsiębiorca / živnostník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

272.    Ing. Marian Zoň, 36, kierownik działu jakości / manažer kvality, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

273.    Bogdan Sikora, 36, normalizator / normovač, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

274.    Vanda Labajová, 48, woźna / školnice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

275.    Vladislav Zoň, 64, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

276.    Józef Ćmiel, 22, student / student, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

277.    Tomáš Chraścina, 26, konserwator / údržbář, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

278.    Bc. Eva Pomykaczová, 23, studentka / studentka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

279.    Jan Niedoba, 42, tokarz / obráběč kovů, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Jabłonków – Soužití-Wspólnota-stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandydatów niezależnych / Jablunkov – Soužití-Wspólnota-sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů (21)

 

280.    Mgr. Leszek Richter, 42, menadżer projektów / projektový manažer, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

281.    Vladislava Byrtusová, 67, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

282.    Tadeáš Świerczek, 52, tokarz / soustružník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

283.    Adam Klus, 22, student / student, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

284.    Mgr. Andrzej Mruzek, 33, prawnik / právník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

285.    Mgr. Anna Richter, 43, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

286.    Roman Jochymek, 33, elektryk wysokich napięć / manipulant VN, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

287.    Kazimierz Szpyrc, 44, ślusarz / zámečník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

288.    Ing. Barbara Martynková, 35, pracownik administracji / administrativní pracovnice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

289.    Ing. Bronislav Haratyk, 62, referent handlowy / obchodní referent, członek ruchu polit. COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

290.    Jindřich Ježowicz, 62, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

291.    Ing. Bohuslav Kaleta, CSc., 76, emeryt / důchodce, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

292.    Eliška Karasová, 68, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

293.    Anna Szpyrcová, 72, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

294.    Mgr. Vanda Kufová, 71, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

295.    Otmar Kantor, 53, bezrobotny / nezměstnaný, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

296.    Marie Drongová, 62, emerytka / důchodkyně, bezpartzyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

297.    Helena Kawuloková, 63, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

298.    Anna Vlčková, 69, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

299.    Josef Lysek, 66, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

300.    Bronislav Goryl, 53, przedsiębiorca / živnostník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát