Stanisław G A W L I K
Cz. Cieszyn,

   Serdecznie dziękuję za wiadomość dot.uroczystości wspomnieniowej w 94 rocznicę napaści Czechów na  Ziemię cieszyńską.

    Ze względu na odległość z Olsztyna na Zaolzie (620km) i obowiązki na uczelni UWM do końca stycznia  niestety nie mogę wziąć udziału w tej

 

doniosłej uroczystości, czego bardzo żałuję.

Tym bardziej żałuję, że wśród ofiar w Stonawie było także dwoje b.przyjaciół rodziny Pawła Guziura - mojego dziadka !

   W zał.przesyłam ostatni artykuł red. Michała Wołłejki >Jak Czesi zrabowali ZAOLZIE< (miesięcznik "Uważam RZE"nr 9:36-38 z grudnia 2012 roku),

 

gdzie chyba pierwszy raz w prasie centralnej w całości ujawniono prawdę o czeskiej napaści, zbrodniach  oraz odpowiedzialności za zbrodnie wojenne

 

gen. Josefa Sznejdarka !!

    W imieniu 109 osobowego Warm.-Mazurskiego Koła MZC w Olsztynie (działającego praktycznie w 3 wojew.Polski północnej) oraz własnym –

 

przesyłam pozdrowienia uczestnikom uroczystości a także wolę poparcia, w celu oficjalnego uznania tragicznych faktów niemal sprzed wieku.

Z cieszyńskimi pozdrowieniami pozostaje

prof. dr hab. Janusz Guziur


HONOROWY PREZES Koła MZC Olsztyn ( s.prof.Emanuela G. z Suchej Górnej,nacz.dyrygenta 112 pol.chórów na Zaolziu do 1939 roku !)

 

Artykuł

Foto1 artykuł

Foto2 artykuł

Foto3 artykuł