Organizacje polskie zrzeszone w Kongresie Polaków w RC

nr

Organizacja

Siedziba

Kontakt

Prezes / wiceprezes

działające strony
1

Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4


adam.foto@centrum.cz

Adam Szop
2

Harcerstwo Polskie w RC

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4

admin@hpc.wz.cz

www.hpc.wz.cz

Krzystof Mitura

1
3

Klub Polski w Pradze

120 00 Praga 2,
Vocelova 3

kpwp@seznam.cz

www.klubpolski.cz

Michał Chrząstowski

2
4

Macierz Szkolna w RC

 

737 01 Czeski Cieszyn,
Grabińska 33

 

macierz.szkolna@seznam.cz

www.macierz.cz

Tadeusz Smugala

3
5

MK PZKO Karwina Nowe Miasto

Karwina Nowe Miasto,
Čapkova 1577

lipka@tiscali.cz


Piotr Lipka

6

Polskie Towarzystwo Medyczne

 

737 01 Czeski Cieszyn,
Grabińska 33

 

ptmrc@atlas.cz

www.medics.cz/ptmrc

Józef Słowik

4
7

Polskie Towarzystwo Artystyczne ARS MUSICA

 

737 01 Czeski Cieszyn,
Havlíčka 13

 

www.arsmusica.cz

am@arsmusica.cz

Leszek Kalina     

5
8

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe "Beskid Śląski" w RC

 

737 01 Czeski Cieszyn, 
Grabińska 33

 

 

www.ptts-beskidslaski.cz

info@ptts-beskidslaski.cz

Halina Twardzik

6
9

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy

737 01 Czeski Cieszyn,
Strzelnicza 28

zg@pzko.cz

www.pzko.cz

Helena Legowicz

7
10

Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w Republice Czeskiej

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4

plastycy.sap@seznam.cz

sap.euweb.cz

Ewa Ćmok

8
11

Stowarzyszenie Emerytów Polskich

737 01 Czeski Cieszyn,
Grabińska 33


Anna Ciahotna

12

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4

smp@centrum.cz

www.smp.wz.cz

nie działa

Michał Zawadzki

13

Stowarzyszenie Rodzina Katyńska

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4

pilich@post.cz

Józef Pilich

14

Stowarzyszenie Szkoła Polonijna w Pradze

Praga 2,
Korunní 38

magala@kav.cas.cz

Andrzej Magala    

15

Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC

737 01 Czeski Cieszyn,
Ostrawska 21

pscierlicko@quick.cz

www.tnprc.cz

Krzysztof Kosmala

9
16

Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki

737 01 Czeski Cieszyn, Grabińska 33

legowicz@seznam.cz

www.sppk.cz

Anna Pomykacz

10
17

Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4

ztf@silesnet.cz

www.ztf.cz  

nie działa

Marian Siedlaczek

18

Klub Kultury

739 61 Trzyniec,
1 maja 493

info@tfl.cz

Tadeusz Wantuła

19

Polonus - Klub Polski w Brnie

602 00 Brno,
Anenská 10


zojore@seznam.cz

www.polonusbrno.org

Jolanta Zofia Rek

11
20

Polskie Towarzystwo Śpiewacze COLLEGIUM CANTICORUM

737 01 Czeski Cieszyn,
Havlíčka 13

www.sweb.cz/canticorum

canticorum@seznam.cz

Roman Najder

12
21

Stowarzyszenie "Kurier Praski" w Pradze

Praga 4,
Michelská 721/31


Barbara Sierszuła

22

Macierz Szkolna w Wędryni

739 94 Wędrynia, Wędrynia 974

r.konstankiewicz@icloud.com    

Renata Konstankiewicz

23

Zaolzie Potrafi

130 00 Praha 3 Blodkova 3

www.zaolziepotrafi.cz

zaolzie.potrafi@gmail.com

Izabela Wałaska 13
24 Zaolziańskie Stowarzyszenie Lotnicze im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury
735 42 Cierlicko 722, Dom Polski Żwirki i Wigury

Dariusz Cymerys
25  Towarzystwo  Beskidzkich Kucharzy  737 01 Czeski Cieszyn, Komeńskiego 4  henryk.c@seznam.cz  Henryk Cieślar

aktualizacja według www.polonica.cz    14.12.2019
tak było 25 marca 2019 porównajcie
nr

Organizacja

Siedziba

Kontakt

Prezes

1

Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4


adam.foto@centrum.cz

Adam Szop
2

Harcerstwo Polskie w RC

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4

admin@hpc.wz.cz

www.hpc.wz.cz

Krzystof Mitura

3

Klub Polski w Pradze

120 00 Praga 2,
Vocelova 3

kpwp@seznam.cz

www.klubpolski.cz

Michał Chrząstowski

4

Koło Polskich Kombatantów

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4

wiarus@volny.cz

www.wiarus.wz.cz

Bronisław Firla

5

Macierz Szkolna w RC

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4

macierz.szkolna@seznam.cz

www.macierz.cz

Tadeusz Smugala

6

MK PZKO Karwina Nowe Miasto

Karwina Nowe Miasto,
Čapkova 1577

lipka@tiscali.cz


Piotr Lipka

7

Polski ZwiązekByłych Więźniów Politycznych

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4


Alojzy Kaleta

8

Polskie Towarzystwo Medyczne

 

737 01 Czeski Cieszyn,
Grabińska 33

 

ptmrc@atlas.cz

www.medics.cz/ptmrc

Józef Słowik

9

Polskie Towarzystwo Artystyczne ARS MUSICA

 

737 01 Czeski Cieszyn,
Havlíčka 13

 

www.arsmusica.cz

am@arsmusica.cz

Leszek Kalina     

10

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe "Beskid Śląski" w RC

 

737 01 Czeski Cieszyn,
Komenskiego 4

 

www.ptts-beskidslaski.cz

info@ptts-beskidslaski.cz

Halina Twardziková

11

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy

737 01 Czeski Cieszyn,
Strzelnicza 28

zg@pzko.cz

www.pzko.cz

Helena Legowicz

12

Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w Republice Czeskiej

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4

plastycy.sap@seznam.cz

sap.euweb.cz

Ewa Ćmok

13

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4

Vladislav.Bilko@trz.cz

Władysław Biłko

14

Stowarzyszenie Emerytów Polskich

737 01 Czeski Cieszyn,
Grabińska 33


Anna Ciahotna

15

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4

smp@centrum.cz

www.smp.wz.cz

Michał Zawadzki

16

Stowarzyszenie Rodzina Katyńska

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4

pilich@post.cz

Józef Pilich

17

Stowarzyszenie Szkoła Polonijna w Pradze

Praga 2,
Korunní 38

magala@kav.cas.cz

Andrzej Magala    

18

Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC

737 01 Czeski Cieszyn,
Ostrawska 21

pscierlicko@quick.cz

www.tnprc.cz

Krzysztof Kosmala

19

Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4

helena.legowicz@rkka.cz

www.sppk.cz

Helena Legowicz

20

Zrzeszenie Literatów Polskich

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4

sikoraj@glosludu.cz

Jacek Sikora

21

Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne

737 01 Czeski Cieszyn,
Komeńskiego 4

ztf@silesnet.cz

www.ztf.cz

Marian Siedlaczek

22

Klub Kultury

739 61 Trzyniec,
1 maja 493

info@tfl.cz

Tadeusz Wantuła

23

Polonus - Klub Polski w Brnie

602 00 Brno,
Anenská 10


zojore@seznam.cz

www.polonusbrno.org

Jolanta Zofia Rek

24

Towarzystwo AVION

737 01 Czeski Cieszyn,
Sokolowska 7

spolek.avion@email.cz

www.avion.tesinsko.cz

Renata Putzlacher-Buchta

25

Polskie Towarzystwo Śpiewacze COLLEGIUM CANTICORUM

737 01 Czeski Cieszyn,
Havlíčka 13

www.sweb.cz/canticorum

canticorum@seznam.cz

Roman Najder

26

Stowarzyszenie "Kurier Praski" w Pradze

Praga 4,
Michelská 721/31


Barbara Sierszuła

27

Macierz Szkolna w Wędryni

739 94 Wędrynia, Wędrynia 974

r.konstankiewicz@icloud.com    

Renata Konstankiewicz

28

Zaolzie Potrafi

130 00 Praha 3 Blodkova 3

www.zaolziepotrafi.cz

zaolzie.potrafi@gmail.com

Izabela Wałaska
29 Zaolziańskie Stowarzyszenie Lotnicze im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury
735 42 Cierlicko 722, Dom Polski Żwirki i Wigury

Dariusz Cymerys
30  Towarzystwo  Beskidzkich Kucharzy  737 01 Czeski Cieszyn, Komeńskiego 4  henryk.c@seznam.cz  Henryk Cieślar

aktualizacja 25 marca 2019