Nekrolog – zmarł inż. Józef Pietrus

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie z powodu śmierci śp. inż. Józefa Pietrusa

składają działacze Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

 

Wszystkich  działaczy i sympatyków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA 

zasmuciła wiadomość o zgonie długoletniego działacza naszego ruchu śp. inż. Józefa Pietrusa,

 

śp. inż. Józef Pietrus (25.12.1937 - 7.11.2020)

 

który z COEXISTENTIĄ  był związany od 1998 roku.W jego osobie tracimy zasłużonego i ofiarnego działacza.

 

Cześć jego pamięci.

 

Urodził się 25 grudnia 1937 roku w Błędowicach Dolnych jako pierworodny syn państwu Marcie i Janowi Pietrusom. Ochrzczony został w błędowickim kościele katolickimi, nadali  mu imiona Józef Jan. Ojciec był rzeźnikiem, później pracował w kopalni, zaś jego matka troszczyła się o dom, rodzinę i pracowała na roli. Swoje dzieciństwo spędzał wspólnierodzicami, siostrą Bronisławą i bratem Jankiem w spokojnej, malowniczej wiosce Błędowice Dolne, na pograniczu Datyń Dolnych.

   Na lata drugiej wojny światowej nigdy nie wspominał dobrze. Jego rodzina, która nie zmieniła narodowości swych przodków, żyła w dużej nędzy i strachu przed działaniami wojennymi. W tym okresie również rozpoczął edukację w błędowickiej podstawówce.

   Po zakończeniu wojny i powrocie do szkoły, został, na podstawie sprawdzenia jego wiedzy, jako bardzo zdolny uczeń, zapisany o rok wyżej aniżeli mu przynależało. Po ukończeniu Polskiej Szkoły Wydziałowej w Błędowicach rozpoczął edukację w polskim gimnazjum w Czeskim Cieszynie. Po zdaniu matury zostaje przyjęty na Politechnikę Czeską w Pradze (ČVUT), gdzie studiował maszynoznawstwo. Po ukończeniu studiów, jako młody inżynier, został oddelegowany do zakładu chemicznego w Przerowie. Tam też poznaje swoją przyszłą żonę Wierkę, z którą wstąpił w związek małżeński. Wspólnieżoną wychowali syna Zbyszka i córkę Małgosię. Później mogli się cieszyćwnuków Mirosława i Jerzego. Niestety nie było mu sądzone zobaczyć swoją prawnusię Emmę, która urodziła się kilka dni po jego odejściutego świata.

   Po kilku latach spędzonych w Przerowie wraca wraz ze swoją rodziną na Zaolzie i rozpoczyna pracę na kopalni Dukla w Hawierzowie – Suchej, gdzie pracował do emerytury. Ponieważ Józef był człowiekiem bardzo pracowitym, oddanym dobrej sprawie i do tego mądrym człowiekiem, w kopalni był bardzo cenionym pracownikiem i uważanym za wybitnego speca w dziedzinie górnictwa. Na podstawie tego, i chociaż nie był członkiem KPC, został wybrany na głównego mechanika zakładu i przez ostatnich kilkanaście lat, do emerytury, zajmował to odpowiedzialne stanowisko.

   W latach 70-tych na swojej ojcowiźnie buduje domek rodzinny. Większość pracy wykonuje sam wrazrodziną i przyjaciółmi. Tam można było zauważyć jego talent do wykonywania różnych prac rzemieślniczych, jego zapał do pracy, wytrwałość i cierpliwość.

   Pomimo odpowiedzialnej pracy zawodowej udzielał się również społecznie. Przez kilka lat był przewodniczącym SRPSz przy Polskiej Szkole Podstawowej w Hawierzowie-Błędowicach, przewodniczącym klubu piłkarskiego Banik Hawierzów i aktywnym członkiem PZKO w Hawierzowie-Błędowicach. W MK PZKO w Błędowicach był kierownikiem rejonowych, ofiarnym gospodarzem Domu PZKO, udzielał się w klubie seniora. Przy odbudowie Domu PZKO przepracował bezinteresownie 1500 godzinnajwięcej spośród wszystkich członków koła. Za swą aktywną działalność został wyróżniony odznaczeniem Zasłużony dla Związku 1. stopniazłoty, z wpisem do Złotej Księgi Zasłużonych PZKO.

Zebranie Rady Wykonawczej ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA, Praga, 5.11.2005 r. – członkowie Rady Wykonawczej ruchu politycznego COEXISTENTIA,

od lewej: Andras Dojcsan, Stanisław Gawlik, Józef Pietrus, Wiesław Sikora, László Attila Kocsis, Alfred Kołorz, Tadeusz Toman, Władysław Niedoba

 

   Po aksamitnej rewolucji i powstaniu ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA od razu wstąpił w jego szeregi i stał się bardzo aktywnym członkiem. Od 1996 roku działał w organach centralnych ruchu, był członkiem Rady Republikowej i Polskiej Sekcji Narodowej, a ostatnio przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

foto z 80-tych urodzin Alfreda Kołorza

W 46. Dożynkach Śląskich brał udział (jak zawsze) Józef Pietrus,

działacz MK PZKO w Hawierzowie-Błędowicach i członek Sądu Rozjemczego ruchu politycznego COEX

Zebranie Polskiej Sekcji Narodowej Wspólnoty, Czeski Cieszyn 24.10.2016 (inż. Stanisław Przyhoda, Edward Zaleski

inż. Wiesław Sikora, inż. Tadeusz Toman, Władysław Niedoba, Paweł Wania, Karol Madzia, inż. Józef Pietrus), foto: inż. Józef Toboła

 

  Był ofiarnym człowiekiem również w odniesieniu do rodziny, przyjaciół, sąsiadów. Nie znał słowa - nie i nie mogę pomóc.

   Pomimo jego bogatego zaangażowania lubił również swoje hobby. Uwielbiał pracę z drewnem, pracę w domu, ogrodzie i swoim lasku oraz jazdę na rowerze. Od najmłodszych lat fascynowała go fotografia, zwłaszcza krajobrazy i środowisko w którym przebywał. Jako kierowca samochodu lubił wyjeżdżać i odkrywać nowe okolice. Niezapomnianym przeżyciem dla niego była wycieczka samochodem do krajów skandynawskich skąd przywiózł sobie mnóstwo zdjęć i niezapomnianych wrażeń. We swoim podeszłym wieku bardzo lubił również spacerować po okolicy wraz ze swoim psem i wspominać na dawne czasy, swoich znajomych, sąsiadów i na okolice które za jego życia się bardzo zmieniły….

   Inż. Józef Pietrus zmarł nagle w sobotę 7.11.2020 roku w wieku 82 lat, na swojej nieruchomości w Datyniach Dolnych.

opracował inż. Stanisław Kołorz