Výsledek obrázku pro Esterházy János emblémája

ESTERHÁZY JÁNOS TÁRSULÁS AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEKÉRT

 

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS-WSPÓLNOTA POLITIKAI MOZGALOM

ESTERHÁZY JÁNOS EMLÉKBIZOTTSÁGA

 

 

 

Igentisztelt

GubíkLászlóÚr,

a Szövetség a KözösCélokértelnöke

 

 

Részvétnyilvánítás

 

A csehországi Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért, valamint az Együttélés Politikai Mozgalom Esterházy János Emlékbizottsága mélységes fájdalommal értesült nagyra becsült Duray Miklósnak, a Szövetség a Közös Célokért tiszteletbeli elnökének, Esterházy János vértanú sorsú hősünk rehabilitálásának élharcosa, Társulásunk fáradhatatlan támogatójának haláláról.

 

Örök távozásával nem csak a felvidéki és csehországi magyarokat, kiknek elismert politikai vezéralakja volt, de Isten szolgája gróf Esterházy János minden tisztelőjét is pótolhatatlan nagy veszteség érte, ezért Társulásunk és az Emlékbizottság a saját halottjának  tekinti. Emléke szívünkben örökké élni fog.

 

A Társulás és az Emlékbizottság vezetősége és tagsága nevében őszinte részvétünket fejezem ki igen tisztelt Elnök Úrnak, a Szövetségnek és a gyászoló családnak.

 

Isten nyugosztalja!

 

        

 

Kocsis László Attila,

a Társulás és az Emlékbizottság elnöke

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZÉKHELY / SÍDLO: 149 00 PRAHA 4, KUNÍNOVA 1723/9, AZONOSÍTÓ SZÁM / IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 04715942,

POSTACÍM / POŠTOVNÍ ADRESA: 140 00 PRAHA 4, VIKOVA 1146/7,  VILLÁMPOSTA CÍM / E-MAILVÁ ADRESA: esterhazyjanostarsulas.praga@gmail.com ,  GSM / MOBIL: (00420) 777234457