Kondolencja

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie z powodu śmierci śp. inż. Józefa Pietrusa

składają działacze Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

 

Nekrolog

 

Wszystkich  działaczy i sympatyków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA 

zasmuciła wiadomość o zgonie długoletniego działacza naszego ruchu śp. inż. Józefa Pietrusa,

 


śp. inż. Józef Pietrus (25.12.1937 - 7.11.2020)

 

który z COEXISTENTIĄ  był związany od 1998 roku.W jego osobie tracimy zasłużonego i ofiarnego działacza.


Cześć jego pamięci.