Foto z Kongresu Wspólnoty-Coex 27 maja 2017  

Prezes Wspólnoty Józef Przywara ze sprawozdaniem
Józef Przywara i węgierscy przyjaciele
Sprawozdanie komisji rewizyjnej
Komisja wyborcza podlicza głosy
Delegaci Kongresu