Konwent Polskiej Sekcji Narodowej (PSN) ruchu politycznego WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA (COEX), 27.4.2015 r., Czeski Cieszyn / Konvent Polské národní sekce (PNS) politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŤITÍ (COEX), 27.4.2015, Český Těšín

 

Protokół z obrad / Zápis z jednání: Obrady zagajono o godz. 15.30, obrady prowadził inż. Bogusław Kaleta, CSc. Wybory protokolanta: inż. Tadeusz Toman, weryfikatora protokołu: Władysław Niedoba, komisji mandatowej: Władysław Drong, inż. Józef Pietrus, komisji wyborczej: Edward Zaleski, inż. Zygmunt Stopa, komisji wnioskodawczej: inż. Józef Tobola, Bc. Jarosław Mira. Sprawozdanie z działalności przedstawił przewodniczący PSN COEX Karol Madzia. W głosowaniu tajnym wybrano 16-osobowy zarząd PSN COEX i przewodniczącego PSN COEX. Przyjęto kalendarzowy plan pracy na kadencję wyborczą 2015-2017 r. W dyskusji plenarnej udział wzięło 8 delegatów Konwentu. Przyjęto uchwałę, obrady zakończono o godz. 17.30.

Przewodniczący PSN COEX / Předseda PNS COEX: Karol Madzia

Zarząd PSN COEX / Výbor PNS COEX: Helena Bubik, Władysław Drong, dr. inż. Stanisław Gawlik, inż. Bogusław Kaleta, CSc, inż. Jadwiga Karolczyk, JUDr Eugeniusz Kiedroń, inż. Tadeusz Kornuta, Karol Madzia, Bc. Jarosław Mira, Władysław Niedoba, inż. Józef Pietrus, Józef Przywara, Bogusław Raszka, inż. Józef Tobola, inż. Tadeusz Toman, Paweł Wania.

Plan pracy PSN COEX na kadencję wyborczą 2015-2017 r. / Plán práce PNS COEX na volební období 2015-2017:

27.4.2015 r. – zebranie Zarządu PSN COEX

7.5.2015 r. – zebranie Prezydium Zarządu PSN COEX

4.6.2015 r. – zebranie Prezydium Zarządu PSN COEX

4.9.2015 r. – zebranie Zarządu PSN COEX

1.10.2015 r – zebranie Prezydium Zarządu PSN COEX

5.11.2015 r. – zebranie Prezydium Zarządu PSN COEX

4.12.2015 r. – zebranie Zarządu PSN COEX

5.1.2016 r. – zebranie Prezydium Zarządu PSN COEX

4.2.2016 r. – zebranie Prezydium Zarządu PSN COEX 

3.3.2016 r. – zebranie Zarządu PSN COEX

7.4.2016 r. – zebranie Prezydium Zarządu PSN COEX

5.5.2016 r. – zebranie Prezydium Zarządu PSN COEX 

2.6.2016 r. – zebranie Zarządu PSN COEX

1.9.2016 r. – zebranie Zarządu PSN COEX

6.10.2016 r. – zebranie Prezydium Zarządu PSN COEX

3.12.2016 r. – zebranie Prezydium Zarządu PSN COEX 

8.12.2016 r. – Konwent PSN COEX

styczeń / leden 2017 r. – zebranie Zarządu PSN COEX

luty / únor 2017 r. – zebranie Prezydium Zarządu PSN COEX

marzec / březen 2017 r. – zebranie Zarządu PSN COEX

kwiecień / duben 2017 r. – Konwent PSN COEX

Obrady zarządu PSN COEX / Jednání výboru PNS COEX: W głosowaniu jawnym wybrano Prezydium Zarządu PSN COEX w składzie / Předsednictvo výboru PNS COEX ve složení: Władysław Drong, dr. inż. Stanisław Gawlik, Karol Madzia, Władysław Niedoba , inż. Józef Pietrus, Józef Przywara, inż. Tadeusz Toman.