Komunikat

Przewoźnik Koleje Śląskie wydał 11.4.2022 r. następujące oświadczenie:

„Pociągi Kolei Śląskich do Bohumina nie jeżdżą od ponad półtora roku. Zawieszono je przy okazji pandemii koronawirusa. Kolejne obostrzenia są jednak znoszone, ale Koleje Śląskie połączenia przywrócić nie zamierzają.
– Podtrzymanie decyzji o wstrzymaniu kursowania transgranicznych pociągów regionalnych przez przewoźników Koleje Śląskie i České dráhy została podjęta, mając na uwadze aktualne uwarunkowania techniczne, wymagania dotyczące znajomości języka czeskiego oraz bardzo niskie potoki pasażerskie na przedmiotowej relacji – twierdzi Jakub Wosik, naczelnik Działu Obsługi Pasażera w Kolejach Śląskich. Dodaje, że ze statystyk wynika, że w relacji Chałupki – Bohumin średnia liczba podróżnych wynosiła pięć osób. – Na decyzję o wstrzymaniu wpływ miała też mnogość połączeń międzynarodowych uruchamianych przez PKP Intercity na tej samej trasie, to 12 par pociągów – dodaje Jakub Wosik. Zapowiada też, że przed wakacjami Koleje Śląskie planują wznowienie połączenia Cieszyn – Czeski Cieszyn, zaś decyzja odnośnie do tego do Bohumina będzie jeszcze analizowana.