COEXISTENTIA–SOUŽITÍ-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS-SPIVŽITTJA

POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

PŘEDSEDA

 

 

Vážený pan

Jan Veleba, senátor

Senát Parlamentu České republiky

P r a h a

 

         Vážený pane Senátore,

 

dovolte mi, prosím, abych jménem politického hnutí Coexistentia-Soužití-Wspólnota-Együttélés-Spivžittja Vám  co nejsrdečněji blahopřál ke zvolení za senátora Parlamentu České republiky.

 

Moc nás  potěšila zpráva o Vašem volebním úspěchu, který je podle nás výrazem uznání Vašich dosavadních zásluh hlavně na úseku zemědělské politiky jako prezident  Agrární komory ČR, a zároveň vyslovením přesvědčení o úspěšném pokračování v záslužné politické práci pro dobro všeho lidu a našeho státu.

 

S radostí si vzpomínáme na dobrou spolupráci mezi našim Hnutím a Stranou venkova – SOS v době, kdy jste stál v jejím čele. Vysoce si vážíme skutečnosti, že tehdy to byla jediná politická strana v zemi, která do svého volebního programu zařadila závazek, že se bude zasazovat o dobré, harmonické soužití většinového národa a národních menšin žijících v ČR.

 

Vážený pane Senátore, závěrem mi dovolte ještě jednou pogratulovat a popřát mnoho úspěchů ve Vaší vysoce zodpovědné práci zákonodárce. Zároveň bych Vás chtěl ujistit o naší plné podpoře. Jsme s Vámi, buďte i Vy nadále s námi!

 

S úctou a se srdečným pozdravem:

 

V Českém Těšíně dne 22. října 2012

 

 Alexander  P á l f f y 

 

                                                                                 

Doc. Ing. Alexander Pálffy, CSc.

předseda Politického hnutí Coexistentia  - Soužití - Wspólnota  - Együttélés - Spivžittja

 Sídlo Hnutí: 737 01 Český Těšín, Střelniční 28