Reszta wyników patrz:  Suma wyników i podzia mandatów.

Kandidátní listina

Kandidát

Navrhující
strana

Politická
píslušnost

Hlasy

Poadí
zvolení
/náhra

Mand

íslo

název

po.
íslo

píjmení, jméno, tituly

vk

abs.

v %

1

eská str.sociáln demokrat.

1

Skotnica Zdenk Bc.

37

SSD

SSD

445

10,65

1

*

1

eská str.sociáln demokrat.

2

Olšar Marcel

46

SSD

SSD

301

7,20

1

-

1

eská str.sociáln demokrat.

3

Dudová Renata Mgr.

63

SSD

SSD

276

6,60

2

-

1

eská str.sociáln demokrat.

4

Futerko Miroslav

58

SSD

SSD

314

7,51

3

*

1

eská str.sociáln demokrat.

5

Goj Jaroslav Mgr.

38

SSD

BEZPP

397

9,50

2

*

1

eská str.sociáln demokrat.

6

Lichtblauová Kateina

24

SSD

SSD

255

6,10

3

-

1

eská str.sociáln demokrat.

7

Malysiak Josef

57

SSD

SSD

249

5,95

4

-

1

eská str.sociáln demokrat.

8

Bubová Renata

45

SSD

SSD

238

5,69

5

-

1

eská str.sociáln demokrat.

9

Sko Lukáš

27

SSD

SSD

261

6,24

6

-

1

eská str.sociáln demokrat.

10

Barteczková Renata

45

SSD

BEZPP

251

6,00

7

-

1

eská str.sociáln demokrat.

11

Kubíková Hana

57

SSD

SSD

233

5,57

8

-

1

eská str.sociáln demokrat.

12

Schneider Milan

55

SSD

SSD

246

5,88

9

-

1

eská str.sociáln demokrat.

13

Chodura Josef

63

SSD

SSD

207

4,95

10

-

1

eská str.sociáln demokrat.

14

Kocur Boleslav

64

SSD

SSD

302

7,22

11

-

1

eská str.sociáln demokrat.

15

Duda Tomáš

60

SSD

BEZPP

203

4,85

12

-

2

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

1

Macura Josef Ing.

61

KDU-SL

KDU-SL

315

12,49

1

*

2

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

2

vak Jaromír Ing.

50

KDU-SL

BEZPP

294

11,66

2

*

2

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

3

Bilanová Eva Ing.

53

KDU-SL

KDU-SL

217

8,60

1

-

2

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

4

Tajsler Petr

26

KDU-SL

BEZPP

163

6,46

2

-

2

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

5

Valíek Jií Ing.

53

KDU-SL

BEZPP

157

6,22

3

-

2

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

6

Farnik Marian

40

KDU-SL

BEZPP

176

6,98

4

-

2

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

7

ían Pavel

68

KDU-SL

BEZPP

115

4,56

5

-

2

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

8

Krzystková Anna MUDr.

53

KDU-SL

BEZPP

157

6,22

6

-

2

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

9

Sliwka Josef

68

KDU-SL

BEZPP

145

5,75

7

-

2

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

10

Pawlica Zdenk

47

KDU-SL

BEZPP

122

4,83

8

-

2

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

11

Smiga Jan Mgr.

35

KDU-SL

BEZPP

163

6,46

9

-

2

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

12

Turo Martin

46

KDU-SL

BEZPP

133

5,27

10

-

2

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

13

Barabasz Dušan

40

KDU-SL

BEZPP

137

5,43

11

-

2

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

14

Walachová Eva

60

KDU-SL

BEZPP

109

4,32

12

-

2

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

15

Pastorková Marie

63

KDU-SL

BEZPP

118

4,68

13

-

3

NEZÁVISLÍ - Trlická koalice

1

Polášek Martin Bc.

43

NEZ

NEZ

906

9,24

1

*

3

NEZÁVISLÍ - Trlická koalice

2

Bielecká Vanda JUDr.

61

NK

BEZPP

787

8,03

2

*

3

NEZÁVISLÍ - Trlická koalice

3

Mašinská Anna

54

NEZ

NEZ

689

7,03

3

*

3

NEZÁVISLÍ - Trlická koalice

4

Chalupová Iveta Mgr.

48

NEZ

NEZ

657

6,70

4

*

3

NEZÁVISLÍ - Trlická koalice

5

Fójcik Vavinec Ing.

54

NK

BEZPP

705

7,19

5

*

3

NEZÁVISLÍ - Trlická koalice

6

Sobel Karel

42

NEZ

NEZ

635

6,48

6

*

3

NEZÁVISLÍ - Trlická koalice

7

Putniorz Stanislav

55

NK

BEZPP

609

6,21

7

*

3

NEZÁVISLÍ - Trlická koalice

8

Nutil Jií Ing.

25

NK

BEZPP

675

6,89

1

-

3

NEZÁVISLÍ - Trlická koalice

9

Jašková Radomíra Mgr.

48

NK

BEZPP

641

6,54

2

-

3

NEZÁVISLÍ - Trlická koalice

10

Kubeczka Martin Ing.

35

NK

BEZPP

628

6,41

3

-

3

NEZÁVISLÍ - Trlická koalice

11

miel Roman Ing.

49

NK

BEZPP

590

6,02

4

-

3

NEZÁVISLÍ - Trlická koalice

12

Majer Ján MUDr.

54

NK

BEZPP

653

6,66

5

-

3

NEZÁVISLÍ - Trlická koalice

13

Ciahotný Daniel

35

NK

BEZPP

557

5,68

6

-

3

NEZÁVISLÍ - Trlická koalice

14

Kala Ladislav

38

NK

BEZPP

547

5,58

7

-

3

NEZÁVISLÍ - Trlická koalice

15

Grabovský Ladislav Ing.

49

NK

BEZPP

516

5,26

8

-

4

Komunistická str.ech a Moravy

1

idek Betislav

51

KSM

BEZPP

257

13,31

1

*

4

Komunistická str.ech a Moravy

2

Pospchová Irena

56

KSM

BEZPP

178

9,22

1

-

4

Komunistická str.ech a Moravy

3

Huserek Lubomír

40

KSM

KSM

133

6,89

3

-

4

Komunistická str.ech a Moravy

4

Adámek Tomáš

31

KSM

BEZPP

128

6,63

4

-

4

Komunistická str.ech a Moravy

5

Sojková Miluše

35

KSM

BEZPP

121

6,26

5

-

4

Komunistická str.ech a Moravy

6

Barabosz Jií

67

KSM

KSM

120

6,21

6

-

4

Komunistická str.ech a Moravy

7

Gašková Jiina

62

KSM

KSM

110

5,69

7

-

4

Komunistická str.ech a Moravy

8

idek Daniel

21

KSM

BEZPP

123

6,37

8

-

4

Komunistická str.ech a Moravy

9

Ohlídalová Jarmila

61

KSM

BEZPP

98

5,07

9

-

4

Komunistická str.ech a Moravy

10

Grutman René

43

KSM

BEZPP

123

6,37

10

-

4

Komunistická str.ech a Moravy

11

Jurosz Tomáš

44

KSM

BEZPP

144

7,46

2

-

4

Komunistická str.ech a Moravy

12

Grutman Josef

72

KSM

KSM

105

5,44

11

-

4

Komunistická str.ech a Moravy

13

Reka Pavel

61

KSM

KSM

96

4,97

12

-

4

Komunistická str.ech a Moravy

14

Zipser Karel

74

KSM

KSM

95

4,92

13

-

4

Komunistická str.ech a Moravy

15

Juroszová ofie

73

KSM

BEZPP

99

5,12

14

-

5

Obanská demokratická strana

1

Kolá Jan

45

ODS

ODS

202

13,44

1

*

5

Obanská demokratická strana

2

Vlek Vladimír DiS.

36

ODS

ODS

97

6,45

5

-

5

Obanská demokratická strana

3

Šnapka Ivan Ing.

50

ODS

BEZPP

141

9,38

1

-

5

Obanská demokratická strana

4

Mervart Lukáš

31

ODS

ODS

116

7,72

4

-

5

Obanská demokratická strana

5

Wglorz Roman

47

ODS

ODS

88

5,85

6

-

5

Obanská demokratická strana

6

Waszek Antonín

51

ODS

ODS

131

8,72

2

-

5

Obanská demokratická strana

7

Ilek Karel

58

ODS

ODS

76

5,05

7

-

5

Obanská demokratická strana

8

Chvojka Martin

44

ODS

BEZPP

117

7,78

3

-

5

Obanská demokratická strana

9

Babiová Lucie

20

ODS

BEZPP

81

5,39

8

-

5

Obanská demokratická strana

10

Šnapková Tereza

23

ODS

BEZPP

92

6,12

9

-

5

Obanská demokratická strana

11

Koláek Miroslav

67

ODS

BEZPP

88

5,85

10

-

5

Obanská demokratická strana

12

Hudziec Erich

70

ODS

ODS

69

4,59

11

-

5

Obanská demokratická strana

13

Ilková Kristýna

21

ODS

BEZPP

67

4,46

12

-

5

Obanská demokratická strana

14

Vlková Kateina Mgr.

36

ODS

BEZPP

71

4,72

13

-

5

Obanská demokratická strana

15

Koušníková Adriana

22

ODS

ODS

66

4,39

14

-

6

TOP 09

1

Malatinský Milan Ing.

50

TOP 09

BEZPP

85

10,82

-

-

6

TOP 09

2

Šotek Martin

37

TOP 09

BEZPP

88

11,21

-

-

6

TOP 09

3

Špaek Richard MUDr.

31

TOP 09

BEZPP

70

8,91

-

-

6

TOP 09

4

Klimšová Kateina Ing.

46

TOP 09

BEZPP

64

8,15

-

-

6

TOP 09

5

Malatinská Nataša RNDr.

50

TOP 09

BEZPP

52

6,62

-

-

6

TOP 09

6

Mojyszková Jana

49

TOP 09

BEZPP

38

4,84

-

-

6

TOP 09

7

Czechová Kristina

55

TOP 09

BEZPP

45

5,73

-

-

6

TOP 09

8

Klvaek Zdenk

39

TOP 09

BEZPP

61

7,77

-

-

6

TOP 09

9

Vašková Lydie Mgr.

66

TOP 09

BEZPP

65

8,28

-

-

6

TOP 09

10

Gertnerová Markéta

18

TOP 09

BEZPP

31

3,94

-

-

6

TOP 09

11

Mojyszek Pavel

50

TOP 09

BEZPP

35

4,45

-

-

6

TOP 09

12

Malatinský Pavel

22

TOP 09

BEZPP

31

3,94

-

-

6

TOP 09

13

Šotek Petr

35

TOP 09

BEZPP

61

7,77

-

-

6

TOP 09

14

Mojyszková Anna

73

TOP 09

BEZPP

28

3,56

-

-

6

TOP 09

15

Malatinská Natálie

20

TOP 09

BEZPP

31

3,94

-

-

Celkem zobrazeno kandidát:  90