Lista kandydacka COEXISTENTII-Wspólnoty do Przedstawicielstwa Gminnego w Bukowcu:

 

 1. Roman Bielesz, 28, kucharz
 2. Janusz Motyka, 34, elektryk
 3. Roman Czepczor, 34, doradca finasowy
 4. Jerzy Zogata, 49, œlusarz
 5. inż. Robert Kulig, 42, kierownik odcinka
 6. inż.  Bronisław Skupień, 35, kierownik projektów
 7. Stanisław Motyka, 59, przedsiębiorca
 8. inż.  Marian Zoń, 36, kierownik działu jakoœci
 9. Bogdan Sikora, 36, normalizator
 10. Wanda Łabaj, 48, woŸna
 11. Władysław Zoń, 64, emeryt
 12. Józef Ćmiel, 22, student
 13. Tomasz Chraœcina, 26, konserwator
 14. Bc. Ewa Pomykacz, 23, studentka
 15. Jan Niedoba, 42, tokarz

 

Wyniki 2014.

 

Platné hlasy celkem:  1 775

Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  129,8

Kandidát

Počet hlasů

Pořadí
zvolení
/náhradníka

Mandát

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

abs.

v %

1

Bielesz Roman

181

10,19

1

-

2

Motyka Janusz

198

11,15

3

*

3

Czepczor Roman

219

12,33

2

*

4

Zogata Jiří

94

5,29

2

-

5

Kulig Robert Ing.

220

12,39

1

*

6

Skupień Bronisłav Ing.

125

7,04

3

-

7

Motyka Stanislav

103

5,80

4

-

8

Zoň Marian Ing.

91

5,12

5

-

9

Sikora Bogdan

84

4,73

6

-

10

Labajová Vanda

105

5,91

7

-

11

Zoň Vladislav

65

3,66

8

-

12

Čmiel Josef

74

4,16

9

-

13

Chraœcina Tomáš

93

5,23

10

-

14

Pomykaczová Eva Bc.

49

2,76

11

-

15

Niedoba Jan

74

4,16

12

-

 

Počet
volených
členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

Okrsky

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

celkem

zpr.

v %

15

1

1

1

100,00

1 064

699

65,70

698

9 350

 

Kandidátní listina

Hlasy

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

Podíly
hlasů

číslo

název

abs.

v %

1

Občané pro Bukovec

1 820

19,47

15

9 350,00

19,46

3

X

2

PRO BUKOVEC

2 950

31,55

15

9 350,00

31,55

5

X

3

Česká str.sociálně demokrat.

1 187

12,70

15

9 350,00

12,69

2

X

4

Křes.demokr.unie-Čs.str.lid.

1 618

17,30

15

9 350,00

17,30

2

X

5

COEXISTENTIA

1 775

18,98

15

9 350,00

18,98

3

X

 

Pořadí

Podíl

Kandidátní listina

Pořadí
v rámci
strany

číslo

název

1

2 950,00

2

PRO BUKOVEC

1

2

1 820,00

1

Občané pro Bukovec

1

3

1 775,00

5

COEXISTENTIA

1

4

1 618,00

4

Křes.demokr.unie-Čs.str.lid.

1

5

1 475,00

2

PRO BUKOVEC

2

6

1 187,00

3

Česká str.sociálně demokrat.

1

7

983,33

2

PRO BUKOVEC

3

8

910,00

1

Občané pro Bukovec

2

9

887,50

5

COEXISTENTIA

2

10

809,00

4

Křes.demokr.unie-Čs.str.lid.

2

11

737,50

2

PRO BUKOVEC

4

12

606,66

1

Občané pro Bukovec

3

13

593,50

3

Česká str.sociálně demokrat.

2

14

591,66

5

COEXISTENTIA

3

15

590,00

2

PRO BUKOVEC

5