Reszta wyników patrz:  Suma wyników i podzia mandatów.

 

Kandidátní listina

Kandidát

Navrhující
strana

Hlasy

Poadí
zvolení
/náhra

Mandát

íslo

název

po.
íslo

píjmení, jméno, tituly

vk

abs.

v %

1

Obané pro Bukovec

1

Jochymek Josef

41

NK

194

10,65

1

*

1

Obané pro Bukovec

2

Stonawski Petr Mgr.

50

NK

173

9,50

2

*

1

Obané pro Bukovec

3

Zogata Zbigniew

40

NK

140

7,69

1

-

1

Obané pro Bukovec

4

Lipowská Jitka Mgr.

38

NK

138

7,58

2

-

1

Obané pro Bukovec

5

Kreelok Jindich

23

NK

118

6,48

3

-

1

Obané pro Bukovec

6

Zogata Ryszard

39

NK

117

6,42

4

-

1

Obané pro Bukovec

7

Nieslanik Miroslav

63

NK

113

6,20

5

-

1

Obané pro Bukovec

8

Lipowski David

38

NK

118

6,48

6

-

1

Obané pro Bukovec

9

Kreelok Karel

57

NK

158

8,68

3

*

1

Obané pro Bukovec

10

Jochymek Stanislav

45

NK

87

4,78

7

-

1

Obané pro Bukovec

11

Pilch Kamil

28

NK

72

3,95

8

-

1

Obané pro Bukovec

12

Petrák Lukáš

31

NK

100

5,49

9

-

1

Obané pro Bukovec

13

Kawulok Bronislav

45

NK

104

5,71

10

-

1

Obané pro Bukovec

14

Zimny Roman

26

NK

99

5,43

11

-

1

Obané pro Bukovec

15

Placzek Stanislav

59

NK

89

4,89

12

-

2

PRO BUKOVEC

1

Czepczorová Monika

39

STAN

380

12,88

1

*

2

PRO BUKOVEC

2

Bojková Boena

47

NK

265

8,98

3

*

2

PRO BUKOVEC

3

Hoava Daniel

41

NK

292

9,89

2

*

2

PRO BUKOVEC

4

Wolná Pavla Bc.

42

NK

164

5,55

4

*

2

PRO BUKOVEC

5

Szkanderová Eva

37

NK

206

6,98

5

*

2

PRO BUKOVEC

6

Bieroš Petr

34

NK

169

5,72

1

-

2

PRO BUKOVEC

7

Jochymková Petra

27

NK

152

5,15

2

-

2

PRO BUKOVEC

8

Bielesz Radek

25

NK

177

6,00

3

-

2

PRO BUKOVEC

9

Hamrozi David

40

NK

160

5,42

4

-

2

PRO BUKOVEC

10

Szotkowski Bohuslav

36

NK

152

5,15

5

-

2

PRO BUKOVEC

11

Rucki Radovan

36

NK

194

6,57

6

-

2

PRO BUKOVEC

12

Kluzová Ivana

42

NK

124

4,20

7

-

2

PRO BUKOVEC

13

Zimny Josef

35

NK

191

6,47

8

-

2

PRO BUKOVEC

14

Szmek Dalibor

41

NK

158

5,35

9

-

2

PRO BUKOVEC

15

Czepczor Bohdan

43

NK

166

5,62

10

-

3

eská str.sociáln demokrat.

1

Jalowiczorová Marta

37

SSD

134

11,28

1

*

3

eská str.sociáln demokrat.

2

Brewczyski Vladislav

51

SSD

98

8,25

2

-

3

eská str.sociáln demokrat.

3

miel Daniel

39

SSD

101

8,50

1

-

3

eská str.sociáln demokrat.

4

Klus Martin

42

SSD

97

8,17

3

-

3

eská str.sociáln demokrat.

5

Haratyk Miroslav

48

SSD

85

7,16

5

-

3

eská str.sociáln demokrat.

6

Jalowiczor Robert

43

SSD

133

11,20

2

*

3

eská str.sociáln demokrat.

7

Suszková Jana

31

SSD

74

6,23

6

-

3

eská str.sociáln demokrat.

8

Kadlubiec Antonín

49

SSD

90

7,58

4

-

3

eská str.sociáln demokrat.

9

Sikorová Taána

22

SSD

55

4,63

7

-

3

eská str.sociáln demokrat.

10

Suszka Jií

57

SSD

65

5,47

8

-

3

eská str.sociáln demokrat.

11

Kadlubcová Pavlína

49

SSD

49

4,12

9

-

3

eská str.sociáln demokrat.

12

Szkandera Stanislav

48

SSD

55

4,63

10

-

3

eská str.sociáln demokrat.

13

Klusová Martina

41

SSD

65

5,47

11

-

3

eská str.sociáln demokrat.

14

Jalowiczor Robert

20

SSD

47

3,95

12

-

3

eská str.sociáln demokrat.

15

Szkanderová Zdeka

44

SSD

39

3,28

13

-

4

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

1

Lysek Roman

44

KDU-SL

211

13,04

2

*

4

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

2

Cieslar Václav

53

KDU-SL

131

8,09

3

-

4

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

3

Byrtus Josef Ing. Mgr.

49

KDU-SL

267

16,50

1

*

4

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

4

Czepczor Bohdan Ing.

33

KDU-SL

172

10,63

2

-

4

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

5

Poloková Ludmila

56

KDU-SL

73

4,51

4

-

4

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

6

Wawrzacz Pavel

43

KDU-SL

72

4,44

5

-

4

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

7

Pazderová Gabriela

40

KDU-SL

205

12,66

1

-

4

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

8

Lysková Pavlína

43

KDU-SL

95

5,87

6

-

4

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

9

Polok Petr

29

KDU-SL

50

3,09

7

-

4

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

10

Zogatová Zuzana Mgr.

27

KDU-SL

63

3,89

8

-

4

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

11

Cieslar Martin

26

KDU-SL

57

3,52

9

-

4

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

12

Zogatová Anna

43

KDU-SL

71

4,38

10

-

4

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

13

Petráková Dana

27

KDU-SL

69

4,26

11

-

4

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

14

Patolová Barbara

43

KDU-SL

33

2,03

12

-

4

Kes.demokr.unie-s.str.lid.

15

Dudová Helena

65

KDU-SL

49

3,02

13

-