Wędrynia / Vendryně

www.vendryne.cz

 

Skład Rady Gminy w Wędryni (RGW) / Složení Zastupitelstva Obce Vendryně (ZOV)

 

Bogusław Raszka (COEX), Dawid Petrník (COEX), inż. Bronisław Zawada (COEX), Janusz Ondraszek (COEX), inż. Marek Lakota (COEX), mgr Roman Zemene (COEX), inż. Roman Walkarz (COEX), Milan Zakřevský (SNK obce Vendryně), Bc. Jiřina Motyková (SNK obce Vendryně), Ing. Ivo Špaček (SNK obce Vendryně), Eva Matušková (SNK obce Vendryně) zrezygnowała / rezignovala, rezerwowy / náhradník David Báča, Mgr. Alena Bazgierová (SNK obce Vendryně), Jana Chlebková (KDU-ČSL), MUDr. Marieta Ferencová (KDU-ČSL), Danuše Hartmanová (KDU-ČSL), Zbigniew Kubiczek (ČSSD), Marek Bystroň (ČSSD)

 

Obrady RGW / Jednání ZOV

 

Główna strona internetowa www.vendryne.cz – nazwa Gminy dwujęzyczna (po czesku i po polsku), protokoły i uchwały z obrad RGW tylko w języku czeskim. / Hlavní internetová stránka www.vendryne.cz – název Obce dvojjazyčně (česky a polsky), zápisy a usnesení z jednání ZOV pouze v českém jazyce.

5.11.2014 r. – Sesja inauguracyjna RGW / Zasedání ustavujícího ZOV

26.11.2014 r. – 2. sesja RGW / 2. zasedání ZOV

19.12.2014 r. – 3. sesja RGW / 3. zasedání ZOV – RGW uchwala  na podstawie §84, ust. 2 d) ustawy nr 128/2000 Dz. U., o gminach załącznik nr 4 listy uwierzytelniającej organizacji budżetowej ... / ZOV schvaluje na základě §84, odst. 2 d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola s polským jazykem vyučovacím Vendryně, Szkoła podstawowa z Polskim Językiem Nauczania, Vendryně 234, příspěvková organizace, w związku ze zmianą jej nazwy na / spočívající ve změně názvu na Polská základní škola – Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace.

18.2.2015 r. – 4. sesja RGW / 4. zasedání ZOV  – RGW zobowiązuje ZGW aktualizować Reguły Przekazywania Dotacji z budżetu gminy wspierających działalność kulturalną, sportową i inną. / ZOV ukládá ROV aktualizovat Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit. RGW bierze do wiadomości protokół nr 1/2015 Komitetu ds. Mniejszości Narodowych RGW z dnia 5.2.2015. / ZOV bere na vědomí zápis č. 1/2015 Výboru pro národnostní menšiny ZOV ze dne 26.3.2015.

29.4.2015 r. – 5. sesja RGW / 5. zasedání ZOV  – RGW zmienia uchwałę 3. sesji RGW z dnia 17.12.2014 i jednocześnie uchwala honorową nazwę szkoły / ZOV revokuje usnesení s 3. zasedání ZOV ze dne 17.12.2014 a současně schvaluje čestný název školy Polská základní škola – Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace. RGW bierze do wiadomości protokół nr 2/2015 Komitetu ds. Mniejszości Narodowych RGW z dnia 26.3.2015. / ZOV bere na vědomí zápis č. 2/2015 Výboru pro národnostní menšiny ZOV ze dne 26.3.2015.

24.6.2015 r. – 6. sesja RGW / 6. zasedání ZOV  – RGW bierze do wiadomości sprawozdanie nr 3/2015 Komitetu ds. Mniejszości Narodowych z 17.6.2015 r. / ZOV bere na vědomí zápis č.3/2015 Výboru pro národnostní menšiny ze dne 17.6.2015.

23.7.2015 r. – 7. sesja RGW / 7. zasedání ZOV

23.9.2015 r. – 8. sesja RGW / 8. zasedání ZOV – RGW bierze do wiadomości sprawozdanie nr 4/2015 z 9.7.2015 r. Komitetu ds. Mniejszości Narodowych i nr 5/2015 z 16.9.2015 Komitetu ds. Mniejszości Narodowych. / ZOV bere na vědomí zápis č. 4/2015 Výboru pro národnostní menšiny ze dne 9.7.2015 a zápis č. 5/2015 Výboru pro národnostní menšiny ze dne 16.9.2015.

11.12.2015 r. – 9. sesja RGW / 9. zasedání ZOV – RGW na podstawie §84, ust. 2d) ustawy nr 128/2010 Dz.U. o gminach uchwala załącznik listy uwierzytelniającej / ZOV schvaluje na základě §28, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola s polským jazykem vyučovacím – Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania, Vendryně 234, příspěvková organizace, w sprawie zmiany nazwy na / spočívající ve změně názvu na „Polská základní škola – Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace“.

24.2.2016 r. – 10. sesja RGW / 10. zasedání ZOV  – RGW bierze do wiadomości sprawozdanie nr 1/2016 Komitetu ds. Mniejszości Narodowych z 21.1.2016 r. / ZOV bere na vědomí zápis č.1/2016 Výboru pro národnostní menšiny ze dne 21.1.2016.

20.3.2016 r. – 11. sesja RGW / 11. zasedání ZOV

20.4.2016 r. – 12. sesja RGW / 12. zasedání ZOV

22.6.2016 r. – 13. sesja RGW / 13. zasedání ZOV – RGW bierze do wiadomości sprawozdanie nr 2/2016 Komitetu ds. Mniejszości Narodowych z 1.6.2016 r. / ZOV bere na vědomí zápis č.2/2016 Výboru pro národnostní menšiny ze dne 1.6.2016.

21.9.2016 r. – 14. sesja RGW / 14. zasedání ZOV

16.11.2016 r. – 15. sesja RGW / 15. zasedání ZOV – RGW bierze do wiadomości sprawozdanie nr 3/2016 Komitetu ds. Mniejszości Narodowych z 14.11.2016 r. / ZOV bere na vědomí zápis č.3/2016 Výboru pro národnostní menšiny ze dne 14.11.2016.

21.12.2016 r. – 16. sesja RGW / 16. zasedání ZOV

2.2.2017 r. – 17. sesja RGW / 17. zasedání ZOV

22.2.2017 r. – 18. sesja RGW / 18. zasedání ZOV – RGW bierze do wiadomości sprawozdanie Komitetu ds. Mniejszości Narodowych z 14.2.2017 r. / ZOV bere na vědomí zápis Výboru pro národnostní menšiny ze dne 14.2.2017.

RGW uchwala inż. Bronisława Ondraszka członkiem Komitetu ds. Mniejszości Narodowych. / ZOV schvaluje Ing. Bronislava Ondraszka členem Výboru pro národnostní menšiny.

19.4.2017 r. – 19. sesja RGW / 19. zasedání ZOV – RGW uchwaliła dotacje dla MK PZKO w wysokości 119 000 Kcz i dla Macierzy Szkolnej w wysokości 50 000 Kcz, razem z umowami o udzieleniu dotacji. / ZOV schválilo dotace pro MS PZKO ve výši 119 000 Kč a pro Macierz Szkolnou ve výši 50 000 Kč, včetně smluv o poskytnutí dotace.

24.5.2017 r. – 20. sesja RGW / 20. zasedání ZOV – RGW zobowiązuje Komitet ds. Mniejszości Narodowych przygotować wniosek na realizację stosunku czeskich i polskich książek w bibliotece. / ZOV ukládá Výboru pro národnostní menšiny připravit návrh na řešení poměru českých a polských knih v knihovně.

21.6.2017 r. – 21. sesja RGW / 21. zasedání ZOV

13.9.2017 r. – 22. sesja RGW / 22. zasedání ZOV – RGW bierze do wiadomości informację przewodniczącego komitetu ds. mniejszości narodowych i i analizę stanu zasobów książkowych z punktu widzenia językowego. / ZOV bere na vědomí informaci předsedy výboru pro národnostní menšiny a analýzu stavu knižního fondu vendryňské knihovny z pohledu jazykového.

15.11.2017 r. – 23. sesja RGW / 23. zasedání ZOV – RGW bierze do wiadomości sprawozdanie nr 3/2017 Komitetu ds. Mniejszości Narodowych z 9.11.2017 r. / ZOV bere na vědomí zápis č.3/2017 Výboru pro národnostní menšiny ze dne 9.11.2017.

15.12.2017 r. – 24. sesja RGW / 24. zasedání ZOV

21.2.2018 r. – 25. sesja RGW / 25. zasedání ZOV – RGW bierze do wiadomości informację przewodniczącego komitetu ds. mniejszości narodowych i sprawozdanie nr 1/2018 z 5.2.2018 r. / ZOV bere na vědomí informaci předsedy výboru pro národnostní menšiny a zápis č. 1/2018 ze dne 5.2.2018.

 

Zarząd Gminy w Wędryni (ZGW) / Rada Obce Vendryně (ROV)

 

Bogusław Raszka (COEX) – wójt / starosta, Milan Zakřevský (SNK obce Vendryně) – zastępca wójta / místostarosta, inż. Bronisław Zawada (COEX), Mgr. Alena Bazgierová (SNK obce Vendryně), Jana Cholebková (KDU-ČSL)

 

Komitet ds. Finansów RGW / Finanční výbor ZOV

 

mgr Marek Lakota (COEX) – przewodniczący / předseda, Jarmila Šagátová, Lenka Samiecová, Stanisław Samek, David Gajdzica, inż. Roman Walkarz, Roman Bartoš

 

Komitet ds. Kontroli RGW / Kontrolní výbor ZOV

 

David Báča (SKN obce Vendryně) – przewodniczący / předseda, Marek Bystroň, Jindřich Kus, Anna Šegedová, Martina Walicová

 

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RGW / Výbor pro národnostní menšiny ZOV

 

mgr Roman Zemene (COEX) – przewodniczący / předseda, Marta Roszka, Dawid Peprník, Roman Walkarz, Irena Ripperová, inż. Bronisław Ondraszek (od 14.2.2017 r.)

 

Stan na dzień 29.3.2018 r. / Aktualizováno 29.3.2018