Trzanowice / Třanovice

www.tranovice.cz

 

Skład Rady Gminy w Trzanowicach (RGT) / Složení Zastupitelstva Obce Třanovice (ZOT)

 

Bc. Jan Tomiczek (SNK Třanovice), Miroslav Lejka (SNK Třanovice), Ing. Petr Korč (SNK Třanovice), Mgr. David Molitor (SNK Třanovice), Martin Guznar (SNK Třanovice), Mgr. Jiří Tomiczek (SNK Třanovice), inż. Zbigniew Janczyk (SNK Třanovice), Anna Kaletová (SNK Třanovice), Radomír Kubíček (SNK Třanovice), Ing. Břetislav Korč (KDU-ČSL), Josef Gomola (KDU-ČSL), Richard Mazurek (KDU-ČSL), Jan Ovčaří (KDU-ČSL), mgr Michał Krawiec (KDU-ČSL), Ryszard Jochymek (COEX)

 

Obrady RGT / Jednání ZOT

 

Na stronach internetowych www.tranovice.cz Gmina zamieszcza wszystkie informacje, w tym o działalności Miejscowego Koła PZKO, wyłącznie w języku czeskim. / Na internetových stránkách www.tranovice.cz Obec zveřejňuje veškeré informace, včetně informací o činnosti Místní skupiny PZKO, pouze v českém jazyce.

3.11.2014 r. – Sesja inauguracyjna RGT / Zasedání ustavujícího ZOT

20.11.2014 r. – 2. sesja RGT / 2. zasedání ZOT

22.12.2014 r. – 3. sesja RGT / 3. zasedání ZOT

23.3.2015 r. – 4. sesja RGT / 4. zasedání ZOT

20.4.2015 r. – 5. sesja RGT / 5. zasedání ZOT

22.6.2015 r. – 6. sesja RGT / 6. zasedání ZOT

21.9.2015 r. – 7. sesja RGT / 7. zasedání ZOT

23.10.2015 r. – 8. sesja RGT / 8. zasedání ZOT

21.12.2015 r. – 9. sesja RGT / 9. zasedání ZOT

21.3.2016 r. – 10. sesja RGT / 10. zasedání ZOT

20.6.2016 r. – 11. sesja RGT / 11. zasedání ZOT – RGT uchwaliła udzielenie dotacji finansowej w wysokości 100 tys. Kcz na realizację przybudówki budynku PZKO. / ZOT schvaluje poskytnout finanční dar ve výši 100 tis. Kč na přístavbu budovy PZKO.

19.9.2016 r. – 12. sesja RGT / 12. zasedání ZOT

20.12.2016 r. – 13. sesja RGT / 13. zasedání ZOT

20.3.2017 r. – 14. sesja RGT / 14. zasedání ZOT

19.6.2017 r. – 15. sesja RGT / 15. zasedání ZOT

18.9.2017 r. – 16. sesja RGT / 16. zasedání ZOT – RGT bierze do wiadomości sprawozdanie przewodniczącego komitetu ds. mniejszości narodowych. / ZOT bere na vědomí zprávu předsedy výboru pro národnostní menšiny.

18.12.2017 r. – 17. sesja RGT / 17. zasedání ZOT

22.3.2018 r. – 18. sesja RGT / 18. zasedání ZOT

11.6.2018 r. – 19. sesja RGT / 19. zasedání ZOT

1.10.2018 r. – 20. sesja RGT – zaproszenie / 20. zasedání ZOT – pozvánka

 

Zarząd Gminy w Trzanowicach (ZGT) / Rada Obce Třanovice (ROT)

 

Bc. Jan Tomiczek (SNK Třanovice) – wójt / starosta, Miroslav Lejka (SNK Třanovice) – zastępca wójta / místostarosta, Martin Guznar (SNK Třanovice), Ing. Petr Korč (SNK Třanovice), Josef Gomola (KDU-ČSL)

 

Komitet ds. Finansów RGT / Finanční výbor ZOT

 

Ing. Břetislav Korč (KDU-ČSL) – przewodniczący / předseda, Richard Mazurek, Erika Husová

 

Komitet ds. Kontroli RGT / Kontrolní výbor ZOT

 

Anna Kaletová (SNK Třanovice) – przewodnicząca / předseda, Radomír Kubíček, Mgr. Jiří Tomiczek

 

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RGT / Výbor pro národnostní menšiny ZOT

 

Ryszard Jochymek (COEX) – przewodniczący / předseda, mgr Beata Nowok, Marian Jochymek

 

Stan na dzień 21.9.2018 r. – aktualizuacja końcowa /

/ Aktualizováno 21.9.2018 – konečná aktualizace