Ropica / Ropice

www.ropice.cz

 

Skład Rady Gminy w Ropicy (RGR) / Složení Zastupitelstva Obce Ropice (ZOR)

 

Mgr. Uršula Waniová (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice), inż. Bogusław Kotas (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice), Ludmila Haltofová  (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice), Ing. Radek Veselý (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice), Ing. Hynek Milata (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice), inż. Jerzy Pindór (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice), Mgr. Jakub Dziergas (Pro Ropici), Bc. Zbyhněv Nowok (Pro Ropici), Ing. Jan Bazgier (Pro Ropici), Ing. Gabriela Szmeková (BUDOUCNOST PRO ROPICI), Ing. Marek Chmiel (BUDOUCNOST PRO ROPICI), Radim Revenda („Společenství křesťanů“), Bc. Martina Opachová (ČSSD), Ing. Jindřich Šancer („Společenství křesťanů“), Tomáš Stebel (ČSSD)

 

Obrady RGR / Jednání ZOR

 

Na stronach internetowych www.ropice.cz Gmina zamieszcza informacje z obrad RGR w języku czeskim. Artykuły autorskie w języku polskim (o działalności polskiego przedszkola i polskiej szkoły , Miejscowego Koła PZKO i biblioteki gminnej) są zamieszczane w ramach gminnego informatora. / Na internetových stránkách www.ropice.cz Obec zveřejňuje informace z jednání ZOR v českém jazyce. Články psané v polském jazyce (o činnosti polské mateřské a základní školy, Místních skupin PZKO a obecní knihovny) jsou zveřejňovány v rámci obecního zpravodaje.

5.11.2014 r. – Sesja inauguracyjna RGR / Zasedání ustavujícího ZOR

15.12.2014 r. – 2. sesja RGR / 2. zasedání ZOR

2.2.2015 r. – 3. sesja RGR / 3. zasedání ZOR

30.3.2015 r. – 4. sesja RGR / 4. zasedání ZOR

23.4.2015 r. – 5. sesja RGR / 5. zasedání ZOR

24.6.2015 r. – 6. sesja RGR / 6. zasedání ZOR

17.8.2015 r. – 7. sesja RGR / 7. zasedání ZOR

11.11.2015 r. – 8. sesja RGR / 8. zasedání ZOR

9.12.2015 r. – 9. sesja RGR / 9. zasedání ZOR

24.2.2016 r. – 10. sesja RGR / 10. zasedání ZOR

11.4.2016 r. – 11. sesja RGR / 11. zasedání ZOR

6.6.2016 r. – 12. sesja RGR / 12. zasedání ZOR

5.9.2016 r. – 13. sesja RGR / 13. zasedání ZOR

5.12.2016 r. – 14. sesja RGR / 14. zasedání ZOR

1.2.2017 r. – 15. sesja RGR / 15. zasedání ZOR

10.4.2017 r. – 16. sesja RGR / 16. zasedání ZOR

31.5.2017 r. – 17. sesja RGR / 17. zasedání ZOR

2.8.2017 r. – 18. sesja RGR / 18. zasedání ZOR

11.9.2017 r. – 19. sesja RGR / 19. zasedání ZOR

4.12.2017 r. – 20. sesja RGR / 20. zasedání ZOR

8.1.2018 r. – 21. sesja RGR / 21. zasedání ZOR

14.2.2018 r. – 22. sesja RGR / 22. zasedání ZOR

16.5.2018 r. – 23. sesja RGR / 23. zasedání ZOR

Sprawozdania (protokółu) z obrad Rady Gminy nr 24 do dnia aktualizacji końcowej nie udostępniono. / Zpráva (zápis) z jednání Zastupitelstva obce č. 24 nebyla ke dni konečné aktualizace zveřejněna.

 

Zarząd Gminy w Ropicy (ZGR) / Rada Obce Ropice (ROR)

 

Ing. Uršula Waniová (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice) – wójt / starosta, inż. Jerzy Pindór (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice) – zastępca wójta / místostarosta, Ing. Hynek Milata (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice), Ludmila Haltofová (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice), Radim Revenda („Společenství křesťanů“)

 

Komitet ds. Finansów RGR / Finanční výbor ZOR

 

Bc. Martina Opachová (ČSSD) – przewodnicząca / předseda, Ing. Lucie Ligocká, Ing. Gabriela Szmeková

 

Komitet ds. Kontroli RGR / Kontrolní výbor ZOR

 

Tomáš Stebel (ČSSD) – przewodniczący / předseda, Mgr. Jakub Dziergas, Rostislav Opach

 

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RGR / Výbor pro národnostní menšiny ZOR

 

inż. Bogusław Kotas (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice) – przewodniczący / předseda, inż. Maria Zientek, Paweł Wania

 

Stan na dzień 21.9.2018 r. – aktualizacja końcowa

/ Aktualizováno 21.9.2018 – konečná aktualizace