Olbrachcice / Albrechtice

www.albrechtice.cz

 

Skład Rady Gminy w Olbrachcicach (RGO) / Složení Zastupitelstva Obce Albrechtice (ZOA)

 

Ing. Vladislav Šipula (KSČM), inż. arch. Piotr Kalina (PROAL), MUDr Stanisław Kowalski (COEX), Mgr. Jiřina Kowalczyková (Strana zdravého rozumu), inż. Henryk Feber (PROAL), Monika Palowská (KSČM), RNDr Adam Bojko (PROAL), Juraj Legindi (ČSSD), mgr Jan Siostrzonek (ANO 2011), Martin Šipula (KSČM), Ing. Naďa Gajdaczová (ANO 2011), Ing. Jaromír Pawlas (ČSSD), Marie Hlaváčová (ANO 2011), Mieczysław Molenda (Strana zdravého rozumu), inż. Andrzej Santarius, Ph.D. (KDU-ČSL)

 

Obrady RGO / Jednání ZOA

 

Na stronach internetowych www.albrechtice.cz Gmina zamieszcza informacje z obrad RGO w języku czeskim. Artykuły w języku polskim o działalności MK PZKO i polskiej szkoły są zamieszczane w ramach gminnego informatora. / Na internetových stránkách www.albrechtice.cz Obec zveřejňuje informace z jednání ZOA v českém jazyce. Články v polském jazyce o činnosti MS PZKO a polské školy jsou zveřejňovány v rámci obecního zpravodaje.

4.11.2014 r. – Sesja inauguracyjna RGO / Zasedání ustavujícího ZOA

16.12.2014 r. – 1. sesja RGO / 1. zasedání ZOA

3.3.2015 r. – 2. sesja RGO / 2. zasedání ZOARGO wzięła do wiadomości protokół z obrad Komitetu ds. Mniejszości Narodowych według załącznika. / ZOA vzalo na vědomí zápis z jednání Výboru pro národnostní menšiny dle přiložené přílohy.

28.4.2015 r. – 3. sesja RGO / 3. zasedání ZOARGO przekazało docelową dotację nieinwestycyjną MK PZKO na naprawę centralnego ogrzewania i kotła w Domu PZKO w wysokości 100 tys. Kcz i uchwaliło współpracę publiczną między MK PZKO i Gminą Olbrachcice. / ZOA poskytlo neinvestiční účelovou dotaci MS PZKO na opravu topení a kotle v Domě PZKO ve výši 100 tis. Kč a schválilo veřejnoprávní spolupráci mezi MS PZKO a Obci Albrechtice.

23.6.2015 r. – 4. sesja RGO / 4. zasedání ZOA

22.9.2015 r. – 5. sesja RGO / 5. zasedání ZOA

15.12.2015 r. – 6. sesja RGO / 6. zasedání ZOARGO wzięła do wiadomości żądanie MK PZKO o udzielenie dotacji na wymianę okien + drzwi wejściowych i przekazało dotację w wysokości 70 tys. Kcz. RGO wzięła do wiadomości protokół z obrad Komitetu ds. Mniejszości Narodowych z 5.10.2015 r. / ZOA vzalo na vědomí žádost MS PZKO o poskytnutí dotace na výměnu oken + vchodových dveří a poskytlo dotací 70 tis. Kč. ZOA vzalo na vědomí zápis z jednání Výboru pro národnostní menšiny z 5.10.2015.

28.12.2015 r. – 7. sesja RGO / 7. zasedání ZOA

23.2.2016 r. – 8. sesja RGO / 8. zasedání ZOARGO wzięła do wiadomości protokół z obrad Komitetu ds. Mniejszości Narodowych z 18.1.2016 r. / ZOA vzalo na vědomí zápis z jednání Výboru pro národnostní menšiny z 18.1.2016.

26.4.2016 r. – 9. sesja RGO / 9. zasedání ZOA

9.6.2016 r. – 10. sesja RGO / 10. zasedání ZOA

28.6.2016 r. – 11. sesja RGO / 11. zasedání ZOA

20.9.2016 r. – 12. sesja RGO / 12. zasedání ZOA

13.12.2016 r. – 13. sesja RGO / 13. zasedání ZOA

28.2.2017 r. – 14. sesja RGO / 14. zasedání ZOARGO uchwaliła dwujęzyczne nazwy ulic w brzmieniu według pisemnego załącznika. / ZOA schválilo dvojjazyčné názvy ulic ve znění dle písemkné přílohy.

25.4.2017 r. – 15. sesja RGO / 15. zasedání ZOARGO wzięła do wiadomości protokół z obrad Komitetu ds. Mniejszości Narodowych z 25.1.2017 r. / ZOA vzalo na vědomí zápis z jednání Výboru pro národnostní menšiny z 25.1.2017.

27.6.2017 r. – 16. sesja RGO / 16. zasedání ZOA

1.8.2017 r. – 17. sesja RGO / 17. zasedání ZOA

29.9.2017 r. – 18. sesja RGO / 18. zasedání ZOA

12.12.2017 r. – 19. sesja RGO / 19. zasedání ZOARGO uchwaliła udzielenie dotacji dla MK PZKO na wymianę pieca w kuchni i na działalność kulturalną i bierze do wiadomości sprawozdanie komitetu ds. mniejszości narodowych z 12.11.2017 r. / ZOA schválilo poskytnutí dotace MS PZKO na výměnu sporáku v kuchyni a na podporu kulturní činnosti a vzalo na vědomí zprávu výboru pro národnostní menšiny ze dne 12.11.2017.

6.3.2018 r. – 20. sesja RGO / 20. zasedání ZOARGO bierze do wiadomości sprawozdanie komitetu ds. mniejszości narodowych nr 7 z dnia 29.1.2018 r. / ZOA vzalo na vědomí zprávu č. 7 výboru pro národnostní menšiny ze dne 29.1.2018.

24.4.2018 r. – 21. sesja RGO / 21. zasedání ZOA

24.4.2018 r. – 21. sesja RGO / 21. zasedání ZOA

26.6.2018 r. – 22. sesja RGO / 22. zasedání ZOA

16.7.2018 r. – 23. sesja RGO / 23. zasedání ZOA

20.10.2018 r. – 24. sesja RGO / 24. zasedání ZOA

 

Zarząd Gminy w Olbrachcicach (ZGO) / Rada Obce Albrechtice (ROA)

 

inż. Henryk Feber (PROAL) – wójt / starosta, Ing. Jaromír Pawlas (ČSSD) – zastępca wójta / místostarosta, Martin Šipula (KSČM), Mgr. Jiřina Kowalczyková (Strana zdravého rozumu), MUDr Stanisław Kowalski (COEX)

 

Komitet ds. Finansów RGO / Finanční výbor ZOA

 

RNDr Adam Bojko (PROAL) – przewodniczący / předseda, Zdenka Greń, Šárka Jančařová, Zbigniew Palowski, Jiřina Pěgřimková

 

Komitet ds. Kontroli RGO / Kontrolní výbor ZOA

 

Inż. Andrzej Santarius, Ph.D. (KDU-ČSL) – przewodniczący / předseda, Karel Cielecki, Ing. Naďa Gajdaczová, Ing. Marek Chodura, Tomáš Wojtyna

 

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RGO / Výbor pro národnostní menšiny ZOA

 

Ing. Vladislav Šipula (KSČM) – przewodniczący / předseda, Bronisław Burek, Marcela Palowska

 

Stan z dniem 21.9.2018 r. – aktualizacja końcowa

/ Aktualizováno 21.9.2018 – konečná aktualizace