Nydek / Nýdek

www.nydek.cz

 

Skład Rady Gminy w Nydku (RGN) / Složení Zastupitelstva Obce Nýdek (ZON)

 

Mgr. Jan Konečný (SNK), Adolf Konderla (SNK), Česlav Vychodil (SNK), Adam Morcinek (SNK), Milan Suszka (SNK), Miroslav Přibyla (SNK), inż. Paweł Szymeczek (SNK), Bohuslav Kaleta (SNK), Mgr. Dana Španihelová (ANO 2011), Bc. Adam Svider (ANO 2011), Jan Konderla (ANO 2011), inż. Michał Milerski (COEX), Stanisław Szturc (COEX), Jaroslav Přikryl (KSČM), Ing. Vlastimil Franek (ČSSD)

 

Obrady RGN / Jednání ZON

 

Na stronach internetowych www.nydek.cz Gmina zamieszcza informacje z obrad RGN w języku czeskim. Artykuły autorskie w języku polskim (o działalności Miejscowego Koła PZKO, wiersze i opowiadania) i w gwarze są zamieszczane nieregularnie w ramach gminnego informatora. / Na internetových stránkách www.nydek.cz Obec zveřejňuje informace z jednání ZON v českém jazyce. Články psané v polském jazyce (o činnosti Místní skupiny PZKO, básně, povídky) a v nářečí jsou zveřejňovány nepravidelně v rámci obecního zpravodaje.

3.11.2014 r. – Sesja inauguracyjna RGN / Zasedání ustavujícího ZON

16.11.2014 r. – 2. sesja RGN / 2. zasedání ZON

22.12.2014 r. – 3. sesja RGN / 3. zasedání ZON

30.3.2015 r. – 4. sesja RGN / 4. zasedání ZON – RGN uchwala odwołanie przewodniczącego Komitetu ds. Kontroli RGN, również jako jego członka. / ZON schvaluje odvolání předsedy Kontrolního výboru ZON a to i jako člena.

11.5.2015 r. – 5. sesja RGN / 5. zasedání ZON – RGN uchwala dotację finansową 50 000 Kcz dla Miejscowego Koła PZKO. / ZON schvaluje finanční příspěvek Místní skupině PZKO ve výši 50 000 Kč.

8.6.2015 r. – 6. sesja RGN / 6. zasedání ZON

24.6.2015 r. – 7. sesja RGN / 7. zasedání ZON

21.9.2015 r. – 8. sesja RGN / 8. zasedání ZON

14.12.2015 r. – 9. sesja RGN / 9. zasedání ZON

6.1.2016 r. – 10. sesja RGN / 10. zasedání ZON

30.3.2016 r. – 11. sesja RGN / 11. zasedání ZON

23.5.2016 r. – 12. sesja RGN / 12. zasedání ZON

27.6.2016 r. – 13. sesja RGN / 13. zasedání ZON

26.9.2016 r. – 14. sesja RGN / 14. zasedání ZON

24.10.2016 r. – 15. sesja RGN / 15. zasedání ZON

21.12.2016 r. – 16. sesja RGN / 16. zasedání ZON

22.3.2017 r. – 17. sesja RGN / 17. zasedání ZON

31.5.2017 r. – 18. sesja RGN / 18. zasedání ZON

28.6.2017 r. – 19. sesja RGN / 19. zasedání ZON

23.9.2017 r. – 20. sesja RGN / 20. zasedání ZON

28.12.2017 r. – 21. sesja RGN / 21. zasedání ZON

Sprawozdań (protokołów) z obrad Rady Gminy w 2018 roku do dnia aktualizacji końcowej nie udostępniono. / Zprávy (zápisy) z jednání Zastupitelstva obce v roce 2018 nebyly ke dni konečné aktualizace zveřejněny.

 

Zarząd Gminy w Nydku (ZGN) / Rada Obce Nýdek (RON)

 

Mgr. Jan Konečný (SNK) – wójt / starosta, Adam Morcinek (SNK) – zastępca wójta / místostarosta, Česlav Vychodil (SNK), Adolf Konderla (SNK), Stanisław Szturc (COEX)

 

Komitet ds. Finansów RGN / Finanční výbor ZON

 

Miroslav Přibyla (SNK) – przewodniczący / předseda, Jaroslav Přikryl, Ing. Pavla Bialožytová, inż. Danuta Milerska, Jan Konderla

 

Komitet ds. Kontroli RGN / Kontrolní výbor ZON

 

Mgr. Dana Španihelová (ANO 2011) – przewodnicząca / předseda, Ing. Vlastimil Franek, inż. Michał Milerski, Ing. Radim Svider, Bc. Adam Svider

 

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RGN / Výbor pro národnostní menšiny ZON

 

inż. Michał Milerski (COEX) – przewodniczący / předseda, Stanisław Szturc, inż. Paweł Szymeczek, Bc. Adam Svider, Ing. Vlastimil Franek

 

Stan na dzień 21.9.2018 r. – aktualizacja końcowa

/ Aktualizováno 21.9.2018 – konečná aktualizace