Milików / Milíkov

www.milikov.cz

 

Skład Rady Gminy w Milikowie (RGM) /

Složení Zastupitelstva Obce Milíkov (ZOM)

 

Ewa Kawulok (COEX), Mgr. Hana Gorgolová (KDU-ČSL), Mgr. Lucia Peter Tomkowa (COEX) / doc. inż. Karol Klimek, CSc., MBA zmarł / zemřel, Kazimierz Sikora (COEX), inż. Mirosław Sikora (COEX), Ing. Ph.D. Jiří Šustek (ČSSD), Władysław Niesłanik (COEX), Irena Raszková (KDU-ČSL), Jiří Kantor (KDU-ČSL), inż. Jiří Ziętek, MBA (KDU-ČSL), Bc. Jaroslav Labaj (ČSSD), Józef Wojtas (ČSSD), Petr Dyrčík (ODS)

 

Obrady RGM / Jednání ZOM

 

3.11.2014 r. – Sesja inauguracyjna RGM / Zasedání ustavujícího ZOM

22.12.2014 r. – 2. sesja RGM / 2. zasedání ZOM

20.2.2015 r. – 3. sesja RGM / 3. zasedání ZOM

11.5.2015 r. – 4. sesja RGM / 4. zasedání ZOM

26.6.2015 r. – 5. sesja RGM / 5. zasedání ZOM

24.8.2015 r. – 6. sesja RGM / 6. zasedání ZOM

4.11.2015 r. – sesja RGM / zasedání ZOM

18.12.2015 r. – sesja RGM / zasedání ZOM

Informacje na www.milikov.cz są zamieszczane w języku czeskim i są niepełne. Gmina nie zamieszcza informacji z obrad RGM (jest informacja, że są przygotowywane). Gminny informator (dwujęzyczna nazwa) zamieszcza artykuły z działalności polskiej szkoły i Miejscowych Kół PZKO w języku polskim. / Informace na www.kosariska jsou zveřejňovány v českém jazyce a jsou neúplné. Obec nezveřejňuje informace o jednání ZOM (je zde informace, že se připravují). Obecní zpravodaj (dvojjazyčný název) zveřejňuje články o činnosti polské školy a Místních skupin PZKO v polském jazyce.

 

Wójt i wicewójt Milików / Starosta a místostarosta Obce Milíkov

 

Ewa Kawulok (COEX), od 24.8.2015, doc. inż. Karol Klimek, CSc, MBA zmarł / zemřel – wójt / starosta, Ing. Ph.D. Jiří Šustek (ČSSD) – zastępca wójta / místostarosta

 

Komitet ds. Finansów RGM / Finanční výbor ZOM

 

Kazimierz Sikora (COEX) – przewodniczący / předseda

 

Komitet ds. Kontroli RGM / Kontrolní výbor ZOM

 

inż. Jiří Ziętek, MBA (KDU-ČSL) – przewodniczący / předseda

 

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RGM /

Výbor pro národnostní menšiny ZOM

 

Ewa Kawulok (COEX) – przewodnicząca / předseda

 

Stan na dzień 21.10.2016 r. / Aktualizováno 21.10.2016