Lutynia Dolna / Dolní Lutyně

www.dolnilutyne.org

 

Skład Rady Gminy w Lutyni Dolnej (RGLD) / Složení Zastupitelstva Obce Dolní Lutyně (ZOLD)

 

Ing. Jiří Buzek (STAN), Mgr. Marcel Figura (STAN), Ing. Pavel Makovec (STAN), Ing. Jana Drobilová (STAN), Ing. Pavel Lukaštík (STAN), Jan Wolf (STAN), Mgr. Jana Josieková (KDU-ČSL), Bc. Jan Fismol (NEZ), Mgr. Zdeňka Rončková (NEZ), Pavla Petrová (ČSSD), Terezie Kantorová (ČSSD), Ing. Miloslav Mžyk (KSČM), Vladimír Nemec (KSČM), Ing. Petr Semer (KDU-ČSL), mgr Jan Czapek (COEX)

 

Obrady RGLD / Jednání ZOLD

 

5.11.2014 r. – Sesja inauguracyjna RGLD / Zasedání ustavujícího ZODL

19.11.2014 r. – 2. sesja RGLD / 2. zasedání ZODL

17.12.2014 r. – 3. sesja RGLD / 3. zasedání ZODLRGLD uchwaliła przekazanie dotacji nieinwestycyjnej z budżetu gminy na rok 2015 m. in. Szkole Podstawowej i Przedszkolu z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej, ul. Kopernika 652 w wysokoœci 900 tys. Kcz. / ZODL schválilo poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu obce na rok 2015 m. j. Základní škole a mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně, Koperniková 652 ve výši 900 tis. Kč.

11.2.2015 r. – 4. sesja RGLD / 4. zasedání ZODL

15.4.2015 r. – 5. sesja RGLD / 5. zasedání ZODL

17.6.2015 r. – 6. sesja RGLD / 6. zasedání ZODLRGLD uchwaliła według §23, ust. 4 ustawy nr 561/2004 Dz.U. wyjštek z liczby uczniów w klasie dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej. RGLD nie uchwaliła udzielenia dotacji dla Miejscowego Koła PZKO w Wierzniowicach na częœciowe pokrycie wydatków naprawy dachu Domu PZKO. / ZODL schválilo dle §23, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. výjimku z počtu žáků ve třídě Základní školy a mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně. ZODL neschválilo poskytnutí dotace Místní skupině PZKO Věřňovice na částečnou úhradu nákladů na opravu střechy Domu PZKO.

16.9.2015 r. – 7. sesja RGLD / 7. zasedání ZODL

26.10.2015 r. – 8. sesja RGLD / 8. zasedání ZODL

18.11.2015 r. – 9 sesja RGLD / 9. zasedání ZODL

16.12.2015 r. – 10 sesja RGLD / 10. zasedání ZODLRGLD podczas omawiania budżetu – liczy się z wydatkami na przeniesienie polskiego przedszkola. RGLD uchwala przekazanie dotacji nieinwestycyjnej z budżetu gminy na rok 2016 m. in. Szkole Podstawowej i Przedszkolu z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej, ul. Kopernika 652 w wysokoœci 900 tys. Kcz. / ZODL při projednávání rozpočtu – počítá s náklady na přemístění polské mateřské školky. ZODL schválilo poskytnutí neinvestičních příspěvku z rozpočtu obce na rok 2016 mj. ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně, Kopernikova 552 ve výši 900 tis. Kč.

17.2.2016 r. – 11 sesja RGLD / 11. zasedání ZODL

20.4.2016 r. – 12 sesja RGLD / 12. zasedání ZODL

15.6.2016 r. – 13 sesja RGLD / 13. zasedání ZODLRGLD uchwaliła pokrycie wyższych wydatków na kształcenie w Szkole Podstawowej i Przedszkolu z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej, i to nad ustanowiony normatyw wojewódzki. / ZODL schvaluje úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost ZŠ a MŠ s polským jazykem  vyučovacím Dolní Lutyně, a to nad výši stanovenou krajským normativem.

20.7.2016 r. – 14 sesja RGLD / 14. zasedání ZODL

14.9.2016 r. – 15 sesja RGLD / 15. zasedání ZODLRGLD zaakceptowała umowę o przekazaniu œrodków finansowych MK PZKO w Wierzniowicach. / ZODL schvaluje smlouvu o poskytnutí finančních prostředků MS PZKO Věřňovice.

16.11.2016 r. – 16 sesja RGLD / 16. zasedání ZODLRGLD uchwaliła zwiększenie œrodków finansowych m. in. dla SP a przedszkola z polskim językiem nauczania na 2016 rok o 200 000 Kcz. / ZODL schvaluje zvýšení příspěvku m. j. ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím pro pro 2016 o 200 000 Kč.

14.12.2016 r. – 17 sesja RGLD / 17. zasedání ZODLRGLD uchwaliła udzielenie dotacji nieinwestycyjnej z budżetu gminy m. in. Szkole Podstawowej i Przedszkolu z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej, w wysokoœci 900 tys. Kcz. / ZODL schválilo poskytnutí neinvestičních příspěvku z rozpočtu obce mj. ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně, ve výši 900 tis. Kč.

15.2.2017 r. – 18 sesja RGLD / 18. zasedání ZODL

19.4.2017 r. – 19 sesja RGLD / 19. zasedání ZODLRGLD uchwaliła podwyższenie dotacji z budżetu gminy na rok 2017 m. in. Szkole Podstawowej i Przedszkolu z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej, w wysokoœci 100 tys. Kcz. / ZODL schválilo navýšení příspěvku z rozpočtu obce mj. ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně, ve výši 100 tis. Kč.

31.5.2017 r. – 20 sesja RGLD / 20. zasedání ZODL

21.6.2017 r. – 21 sesja RGLD / 21. zasedání ZODLRGLD uchwala wyjštek z liczby uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej. / ZODL povoluje výjimkou z počtu žáků ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně.

22.9.2017 r. – 22 sesja RGLD / 22. zasedání ZODL

25.11.2017 r. – 23 sesja RGLD / 23. zasedání ZODL

20.12.2017 r. – 24 sesja RGLD / 24. zasedání ZODLRGLD uchwaliła udzielenie dotacji nieinwestycyjnej z budżetu gminy m. in. Szkole Podstawowej i Przedszkolu z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej. / ZODL schválilo poskytnutí neinvestičních příspěvku z rozpočtu obce mj. ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně.

21.2.2018 r. – 25 sesja RGLD / 25. zasedání ZODL

18.4.2018 r. – 26 sesja RGLD / 26. zasedání ZODLRGLD uchwaliła udzielenie wyjštku z liczby uczniów dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej na rok szkolny 2018/2019. / ZODL schválilo výjímku z počtu žáků pro Základní školu a mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně pro školní rok 2019/2019.

20.6.2018 r. – 27 sesja RGLD / 27. zasedání ZODL

19.9.2018 r. – 28 sesja RGLD / 28. zasedání ZODL

 

Zarzšd Gminy w Lutyni Dolnej (ZGLD) / Rada Obce Dolní Lutyně (RODL)

 

Ing. Jiří Buzek (STAN) – wójt / starosta, Bc. Jan Fismol (NEZÁVISLÍ) – zastępca wójta / místostarosta, Jan Wolf (STAN), Mgr. Jana Josieková (KDU-ČSL), mgr Jan Czapek (COEX)

 

Komitet ds. Finansów RGLD / Finanční výbor ZODL

 

Terezie Kantorová (ČSSD) – przewodniczšca / předseda, Ing. Jana Drobilová, inż. Józef Zuczek, Ing. Radomír Kaňa, Ph.D., inż. Danuta Klajmonowa, Ing. Petr Skříšovský, Ing. Pavel Makovec

 

Komitet ds. Kontroli RGLD / Kontrolní výbor ZODL

 

Ing. Miloslav Mžyk (KSČM) – przewodniczšcy / předseda, Ing. Richard Finda, Karel Hok, Zdeňka Kolibačová, Pavel Malcharek, Jaromír Garšic, Rudolf Wolf

 

Stan na dzień 21.9.2018 r. – aktualizacja końcowa

/ Aktualizováno 21.9.2018 – konečná aktualizace