Gródek / Hrádek

www.obechradek.cz

 

Skład Rady Gminy w Gródku (RGG) / Složení Zastupitelstva Obce Hrádek (ZOH)

 

Robert Borski (Náš domov), Ing. Martin Byrtus (Náš domov), Ing. Rudolf Mlčoch (Náš domov), Piotr Dudys (Náš domov), Kateřina Brancová (Náš domov), Bc. Marta Czyžová (Náš domov), Roman Żabka (Náš domov), Rudolf Dorda (Náš domov), mgr Jakub Kawulok (ČSSD), MVDr Roman Polok (COEX), Paweł Pilch (COEX), inż. Danuta Cieślar (COEX), Pavel Benek (SNK), Pavel Malik (SNK), Lenka Palarczyková (ČSSD)

 

Obrady RGG / Jednání ZOH

 

Na stronach internetowych www.obechradek.cz Gmina zamieszcza informacje z obrad RGG wyłącznie w języku czeskim, za wyjątkiem informacji o polskiej szkole, polskim przedszkolu i Miejscowym Kole PZKO (są w języku polskim, nazwa gminy w języku czeskim). / Na internetových stránkách www.obechradek.cz Obec zveřejňuje informace z jednání ZOH pouze v českém jazyce, s výjimkou informací o polské škole, polské mateřské škole a Místní skupině PZKO (jsou zveřejněny v polském jazyce, název obce v českém jazyce).

5.11.2014 r. – Sesja inauguracyjna RGG / Zasedání ustavujícího ZOH

19.11.2014 r. – 2. sesja RGG / 2. zasedání ZOH

17.12.2014 r. – 3. sesja RGG / 3. zasedání ZOH

11.3.2015 r. – 4. sesja RGG / 4. zasedání ZOH

28.3.2015 r. – 5. sesja RGG / 5. zasedání ZOH

20.4.2015 r. – 6. sesja RGG / 6. zasedání ZOH

20.5.2015 r. – 7. sesja RGG / 7. zasedání ZOH

17.6.2015 r. – 8. sesja RGG / 8. zasedání ZOH

16.9.2015 r. – 9. sesja RGG / 9. zasedání ZOH

21.10.2015 r. – 10. sesja RGG / 10. zasedání ZOH

18.12.2015 r. – 11. sesja RGG / 11. zasedání ZOH

2.3.2016 r. – 12. sesja RGG / 12. zasedání ZOH

27.4.2016 r. – 13. sesja RGG / 13. zasedání ZOH

15.6.2016 r. – 14. sesja RGG / 14. zasedání ZOH

14.9.2016 r. – 15. sesja RGG / 15. zasedání ZOH

27.9.2016 r. – 16. sesja RGG / 16. zasedání ZOH

9.12.2016 r. – 17. sesja RGG / 17. zasedání ZOH

8.3.2017 r. – 18. sesja RGG / 18. zasedání ZOH

7.6.2017 r. – 19. sesja RGG / 19. zasedání ZOH

6.9.2017 r. – 20. sesja RGG / 20. zasedání ZOH

6.12.2017 r. – 21. sesja RGG / 21. zasedání ZOH

28.2.2018 r. – 22. sesja RGG / 22. zasedání ZOH

25.4.2018 r. – 23. sesja RGG / 23. zasedání ZOH

30.5.2018 r. – 24. sesja RGG / 24. zasedání ZOH

29.8.2018 r. – 25. sesja RGG / 25. zasedání ZOH

 

Zarząd Gminy w Gródku (ZGG) / Rada Obce Hrádek (ROH)

 

Robert Borski (Náš domov) – wójt / starosta, Ing. Martin Byrtus (Náš domov) – zastępca wójta / místostarosta, inż. Danuta Cieślar (COEX), Paweł Pilch (COEX), Piotr Dudys (Náš domov)

 

Komitet ds. Finansów RGG / Finanční výbor ZOH

 

inż. Danuta Cieślar (COEX) – przewodnicząca / předseda, Rudolf Dorda, Piotr Dudys

 

Komitet ds. Kontroli RGG / Kontrolní výbor ZOH

 

MVDr Roman Polok (COEX) – przewodniczący / předseda, Pavel Malik, Mgr. Rudolf Mlčoch

 

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RGG / Výbor pro národnostní menšiny ZOH

 

Paweł Pilch (COEX) – przewodniczący / předseda, Barbara Kúdela, inż. Stanisław Wolny

 

Komitet ds. Projektów RGG / Výbor pro výběrová řízení ZOH

 

Mgr Jakub Kawulok (ČSSD) – przewodniczący / předseda, Ing. Martin Byrtus, Kateřina Brancová, Roman Żabka, Pavel Benek

 

Stan na dzień 21.9.2018 r. – aktualizacja końcowa,

/ Aktualizováno 21.9.2018 – konečná aktualizace