Czeski Cieszyn / Český Těšín

www.tesin.cz

 

Skład Rady Miasta w Czeskim Cieszynie (RMCC) / Složení Zastupitelstva Města Český Těšín (ZMČT)

 

Ing. Vít Slováček (KDU-ČSL), MUDr. Ladislav Langer (KDU-ČSL), Ing. Kateřina Pindejová (KDU-ČSL), Mgr. Jan Czudek (KDU-ČSL), MUDr Stanisław Sikora (KDU-ČSL), Mgr. Boleslav Slováček (KDU-ČSL), Jana Kaletová (KDU-ČSL), Ing. Markéta Vyvlečková (KDU-ČSL), František Bouzek (KDU-ČSL), mgr Stanisław Folwarczny (ODS), Emil Morávek (ČSSD), Petr Procházka (ČSSD), Bc. Vladimír Kroček (ČSSD), Libuše Rusnoková (ČSSD), mgr Piotr Sznapka (ČSSD), Józef Gociek (ČSSD), PaedDr. Milan Pecka (ODS), Ing. Marek Kufa (ODS) zrezygnował / rezignoval, rezerwowy / náhradník mgr Jan Branny, Karel Kula (Nestraníci), Dipl. Ing. Rostislav Zabystrzan (ODS), mgr Tomasz Pustówka (Nestraníci), mgr Gabriela Hřebáčkowa (Nestraníci), Karel Prymus (KSČM), RNDr. Miroslav Turjap (KSČM), Viliam Šuňal (KSČM), PhDr. Alena Hasáková (NEZÁVISLÍ), Mgr. Richard Moldrzyk (NEZÁVISLÍ)

 

Obrady RMCC / Jednání ZMČT

 

Na stronach internetowych www.tesin.cz Miasto zamieszcza informacje z obrad RMCC w języku czeskim. Miasto jest wydawcą gazety „Těšínské listy“  – artykuły w języku polskim ukazują się nieregularnie i sporadycznie. Miasto wydaje również biuletyn „Těšínská kultura do kapsy“ – informacje w języku polskim wyłącznie o imprezach polskojęzycznych. / Na internetových stránkách www.tesin.cz Město zveřejňuje informace z jednání ZMČT v českém jazyce. Město je vydavatelem novin „Těšínské listy“ – články v polském jazyce jsou zveřejňovány nepravidelně a sporadicky. Město vydává také zpravodaj „Těšínská kultura do kapsy“ – informace v polském jazyce pouze o polskojazyčných akcích.

24.11.2014 r. – Sesja inauguracyjna RMCC / Zasedání ustavujícího ZMČT

19.12.2014 r. – 2. sesja RMCC / 2. zasedání ZMČT  – RMCC nie zaakceptowała postulatu Związku Niemców Śląska Cieszyńskiego, aby wybrała jego członka do Komitetu ds. Mniejszości Narodowych w związku z brakiem miejsca w komitecie. / ZMČT nevyhovělo žádosti Svazu Němců Těšínského Slezska o zvolení svého člena do Výboru pro národnostní menšiny ZMČT z důvodu plné obsazenosti výboru.

16.2.2015 r. – 3. sesja RMCC / 3. zasedání ZMČT  RMCC bierze do wiadomości rezygnację mgr Jana Brannego (ODS) z funkcji przewodniczącego Komitetu ds. Mniejszości Narodowych o wybiera mgr Tomasza Pustówkę (Nezávislí) do funkcji przewodniczącego Komitetu ds. Mniejszości Narodowych / ZMCT bere na vědomí rezignaci Mgr. Jana Brannego na funkci předsedy Výboru pro národnostní menšiny a volí Mgr. Tomasze Pustówku na funkci předsedy Výboru pro národnostní menšiny.

27.4.2015 r. – 4. sesja RMCC / 4. zasedání ZMČT

22.6.2015 r. – 5. sesja RMCC / 5. zasedání ZMČT  RMCC uchwala przekazanie dotacji PZKO na częściowe finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i organizacją XXVI Festiwalu PZKO w 2015 roku w wysokości 50000 CZK.RMCC uchwala plan pracy Komitetu ds. Mniejszości Narodowych na okres 2014-2018 r. / ZMCT schvaluje poskytnutí dotace Polskému svazu kulturně-osvětovému v České republice z. s. na částečné financování nákladů souvisejících s přípravou a organizací XXVI Festivalu PZKO v roce 2015 ve výší 50000 Kč. ZMCT schvaluje plán práce Výboru pro národnostní menšiny na volební období 2014-2018.

17.8.2015 r. – 5/1. sesja RMCC / 5/1. zasedání ZMČT

21.9.2015 r. – 6. sesja RMCC / 6. zasedání ZMČT

9.11.2015 r. – 7. sesja RMCC / 7. zasedání ZMČT

21.12.2015 r. – 8. sesja RMCC / 8. zasedání ZMČT

25.1.2016 r. – 8/1. sesja RMCC / 8/1. zasedání ZMČT

15.2.2016 r. – 9. sesja RMCC / 9. zasedání ZMČT

11.4.2016 r. – 10. sesja RMCC / 10. zasedání ZMČT

20.6.2016 r. – 11. sesja RMCC / 11. zasedání ZMČT

19.9.2016 r. – 12. sesja RMCC / 12. zasedání ZMČT

21.11.2016 r. – 13. sesja RMCC / 13. zasedání ZMČT

19.12.2016 r. – 14. sesja RMCC / 14. zasedání ZMČT

20.2.2017 r. – 15. sesja RMCC / 15. zasedání ZMČT

24.4.2017 r. – 16. sesja RMCC / 16. zasedání ZMČT

19.6.2017 r. – 17. sesja RMCC / 17. zasedání ZMČT

18.9.2017 r. – 18. sesja RMCC / 18. zasedání ZMČT

20.11.2017 r. – 19. sesja RMCC / 19. zasedání ZMČT

18.12.2017 r. – 20. sesja RMCC / 20. zasedání ZMČT

26.2.2018 r. – 21. sesja RMCC / 21. zasedání ZMČT

23.4.2018 r. – 22. sesja RMCC / 22. zasedání ZMČT

18.6.2018 r. – 23. sesja RMCC / 23. zasedání ZMČT

Sprawozdania (protokołu) z obrad Rady Miasta nr 24 do dnia aktualizacji końcowej nie udostępniono. / Zpráva (zápis) z jednání Městského zastupitelstva č. 24 ke dni konečné aktualizace nebyla zveřejněna.

2.10.2018 r. – 25. sesja RGN – zaproszenie / 25. zasedání ZON – pozvánka

 

Zarząd Miasta w Czeskim Cieszynie (ZMCC) / Rada Města Český Těšín (RMČT)

 

Ing. Vít Slováček (KDU-ČSL) – burmistrz / starosta, inż Stanisław Folwarczny (ODS) – zastępca burmistrza / místostarosta, mgr Gabriela Hřebáčkowa (Nestraníci) – zastępca burmistrza / místostarosta, Ladislav Langer (KDU-ČSL), Ing. Kateřina Pindejová (KDU-ČSL), Mgr. Jan Czudek (KDU-ČSL), PaedDr. Milan Pecka (ODS), Dipl. Ing. Rostislav Zabystrzan (ODS), Karel Kula (Nestraníci)

 

Komitet ds. Finansów RMCC / Finanční výbor ZMČT

 

Ing. Kateřina Pindejová (KDU-ČSL) – przewodnicząca / předsedkyně, mgr Jan Czudek, PhDr. Alena Hasáková, MUDr. Daniel Kotas, Libuše Rusnoková, Bc. Roman Samek, RNDr. Miroslav Turjap, Ing. Markéta Vyvlečková, Dipl. Ing. Rostislav Zabystrzan

 

Komitet ds. Kontroli RMCC / Kontrolní výbor ZMČT

 

Karel Prymus (KSČM) – przewodniczący / předseda, Ing. Alfréd Adámek, mgr Jan Branny, inż. Helena Drobisz, Bc. Vladimír Kroczek, Karel Kula, Mgr. Richard Moldrzyk, PaedDr Milan Pecka, Ing. Dalibor Rypien

 

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RMCC / Výbor pro národnostní menšiny ZMČT

 

mgr Tomasz Pustówka (Nezávislí) – przewodniczący / předseda, mgr Dariusz Branny, inż. Helena Drobisz, Rudolf Dulava, Ing. Vladimír Matuška, Mgr. Richard Moldrzyk, Petr Procházka, mgr Małgorzata Rakowska, MUDr Stanisław Sikora, Viliam Šuňal, mgr. Jan Branny

 

Stan na dzień 21.9.2018 r. – aktualizacja końcowa

/ Aktualizováno 21.9.2018 – konečná aktualizace