Cierlicko / Těrlicko

www.terlicko.cz

 

Skład Rady Gminy w Cierlicku (RGC) / Složení Zastupitelstva Obce Těrlicko (ZOT)

 

Bc. Martin Polášek (NEZÁVISLÍ), JUDr. Vanda Bielecká (NEZ), Anna Mašinská (NEZ), Mgr. Iveta Chalupová (NEZ), inż. Wawrzyniec Fójcik (NEZ), Karel Sobel (NEZ), Stanislav Putniorz zrezygnował / rezignoval, rezerwowy / náhradník Ing. Jiří Nutil (NEZ), Bc. Zdeněk Skotnica (ČSSD), Jaroslav Goj (ČSSD), Ing. Josef Macura (KDU-ČSL), Miroslav Futerko (ČSSD), Ing. Jaromír Žvak (KDU-ČSL), Břetislav Židek (KSČM), Jan Kolář (ODS), mgr Barbara Smugala (Sdružení COEXISTENTIA a nezávislí kandidáti)

 

Obrady RGC / Jednání ZOT

 

Na stronach internetowych www.terlicko.cz Gmina zamieszcza informacje z obrad RGC w języku czeskim. Artykuły autorskie w języku polskim (o działalnoœci Miejscowych Kół PZKO i polskiej szkoły) sš zamieszczane w ramach gminnego informatora. / Na internetových stránkách www.terlicko.cz Obec zveřejňuje informace z jednání ZOT v českém jazyce. Články psané v jazyce polském (o činnosti Místních skupin PZKO a polské školy) jsou zveřejňovány v rámci obecního zpravodaje.

30.10.2014 r. – Sesja inauguracyjna RGC / Zasedání ustavujícího ZOT

17.12.2014 r. – 2. sesja RGC / 2. zasedání ZOT – RGC bierze do wiadomoœci sprawodanie z obrad komitetu ds. mniejszoœci narodowych z 1.12.2014 r. / ZOT bere na vědomí zápis z jednání výboru pro národnostní menšiny z 1.12.2014.

4.3.2015 r. – 3. sesja RGC / 3. zasedání ZOT – RGC uchwala przekazanie dotacji z budżetu gminy dla organizacji społecznych, grup, stowarzyszeń i osób fizycznych. / ZOT schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce na podporu organizací, spolků, sdružení a fyzických osob.

RGC uchwala udzielenie dotacji finansowej w wysokoœci 10 000 Kcz dla MK PZKO Centrum, 10 000 Kcz dla MK PZKO Koœcielec, 5000 KCz dla MK PZKO Grodziszcz, 5000 Kcz dla Macierzy Szkolnej przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu z Polskim Językiem Nauczania. / ZOT schvaluje poskytnutí dotací ve výší 10 000 Kč pro MS PZKO Centrum, 10 000 Kč pro MS PZKO Kostelec, 5000 Kč pro MS PZKO Hradiště, 5000 Kč pro Matici školskou při ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím.

6.5.2015 r. – 4. sesja RGC / 4. zasedání ZOT – RGC bierze do wiadomoœci protokół z obrad komitetu ds. mniejszoœci narodowych z 9.4.2015 r. / ZOT bere na vědomí zápis z jednání výboru pro národnostní menšiny ze dne 9.4.2015.

24.6.2015 r. – 5. sesja RGC / 5. zasedání ZOT

2.9.2015 r. – 6. sesja RGC / 6. zasedání ZOT

21.10.2015 r. – 7. sesja RGC / 7. zasedání ZOT

16.12.2015 r. – 8. sesja RGC / 8. zasedání ZOT – RGC bierze do wiadomoœci protokół z obrad komitetu ds. mniejszoœci narodowych z 6.11.2015 r. / ZOT bere na vědomí zápis z jednání výboru pro národnostní menšiny ze dne 6.11.2015.

24.2.2016 r. – 9. sesja RGC / 9. zasedání ZOT – RGC bierze do wiadomoœci protokół z obrad komitetu ds. mniejszoœci narodowych z 6.2.2015 r. / ZOT bere na vědomí zápis z jednání výboru pro národnostní menšiny ze dne 6.2.2015.

RGC uchwala nowelizację listy uwierzytelniajšcej Szkoły Podstawowej i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania im. Żwirki i Wigury w Cierlicku. / ZOT schvaluje změnu zřizovací listiny ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Żwirki i Wigury, Těrlicko, příspěvková organizace.

23.3.2016 r. – 10. sesja RGC / 10. zasedání ZOT

27.4.2016 r. – 11. sesja RGC / 11. zasedání ZOT

1.6.2016 r. – 12. sesja RGC / 12. zasedání ZOT

29.6.2016 r. – 13. sesja RGC / 13. zasedání ZOT

7.9.2016 r. – 14. sesja RGC / 14. zasedání ZOT

9.11.2016 r. – 15. sesja RGC / 15. zasedání ZOT – RGC bierze do wiadomoœci protokół z obrad komitetu ds. mniejszoœci narodowych z 6.10.2016 r. / ZOT bere na vědomí zápis z jednání výboru pro národnostní menšiny ze dne 6.10.2016.

28.11.2016 r. – 16. sesja RGC / 16. zasedání ZOT

22.12.2016 r. – 17. sesja RGC / 17. zasedání ZOT

22.2.2017 r. – 18. sesja RGC / 18. zasedání ZOT – RGC uchwala udzielenie dotacji finansowej 30 000 Kcz dla Macierzy Szkolnej przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu z Polskim Językiem Nauczania. / ZOT schvaluje poskytnutí dotace ve výší 30 000 Kč pro Matici školskou při ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím.

19.4.2015 r. – 19. sesja RGC / 19. zasedání ZOT – RGC bierze do wiadomoœci protokół z obrad komitetu ds. mniejszoœci narodowych z 9.3.2017 r. / ZOT bere na vědomí zápis z jednání výboru pro národnostní menšiny ze dne 9.3.2017.

14.6.2017 r. – 20. sesja RGC / 20. zasedání ZOT

9.8.2017 r. – 21. sesja RGC / 21. zasedání ZOT

6.9.2017 r. – 22. sesja RGC / 22. zasedání ZOT – RGC bierze do wiadomoœci protokół z obrad komitetu ds. mniejszoœci narodowych z 15.5.2017 r. / ZOT bere na vědomí zápis z jednání výboru pro národnostní menšiny ze dne 15.7.2017.

25.10.2017 r. – 23. sesja RGC / 23. zasedání ZOT

13.12.2017 r. – 24. sesja RGC / 24. zasedání ZOT – RGC bierze do wiadomoœci protokół z obrad komitetu ds. mniejszoœci narodowych z 5.11.2017 r. / ZOT bere na vědomí zápis z jednání výboru pro národnostní menšiny ze dne 5.11.2017.

28.2.2018 r. – 25. sesja RGC / 25. zasedání ZOT – RGC uchwala udzielenie nieinwestycyjnej dotacji finansowej w wysokoœci 30 000 Kcz dla Macierzy Szkolnej przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu z Polskim Językiem Nauczania na zakup nowych zabawek dla przedszkola. / ZOT schvaluje poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výší 30 000 Kč pro Matici školskou při ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím na vybavení MŠ novými herními prvky.

25.4.2018 r. – 26. sesja RGC / 26. zasedání ZOT

27.6.2018 r. – 27. sesja RGC / 27. zasedání ZOT

5.9.2018 r. – 28. sesja RGC / 28. zasedání ZOT

 

Zarzšd Gminy w Cierlicku (ZGC) / Rada Obce Těrlicko (ROT)

 

Bc. Martin Polášek (NEZ) – wójt / starosta, Ing. Josef Macura (KDU-ČSL) – zastępca wójta / místostarosta, JUDr. Vanda Bielecká (NEZ), Mgr. Iveta Chalupová (NEZ), Anna Mašinská (NEZ)

 

Komitet ds. Finansów RGC / Finanční výbor ZOT

 

Ing. Jaromír Žvak (KDU-ČSL) – przewodniczšcy / předseda, Roman Węglorz, Tadeusz Parzyk, Václav Novák, Marcel Olšar, inż. Ewa Bilan, Ing. Tomáš Bielecki

 

Komitet ds. Kontroli RGC / Kontrolní výbor ZOT

 

Miroslav Futerko (ČSSD) – przewodniczšcy / předseda, Marcel Olšar, Ing. Tomáš Bielecki, Stanislav Kroliczek, Franciszek Morawiec

 

Komitet ds. Mniejszoœci Narodowych RGC / Výbor pro národnostní menšiny ZOT

 

mgr Barbara Smugala (Sdružení COEX a nezávislí kandidáti) – przewodniczšca / předseda, Anna Franek, Andrzej Štirba, Józef Malysiak, inż. Wawrzyniec Fójcik

 

Komitet ds. Rozwoju Gminy RGC / Výbor pro rozvoj obce ZOT

 

inż. Wawrzyniec Fójcik (NEZ) – przewodniczšcy / předseda, Ing. arch. Lucie Skulová, Ing. Petr Šiřina, Ing. Radka Žvaková, Daniel Ciahotný, Karol Juroszek, Bc. Zdeněk Skotnica, Mgr. Jaroslav Goj, Ing. Ivan Šnapka, Lubomír Huserek zrezygnował 6.5.2015 r. / rezignoval 6.5.2015, rezerwowy / náhradník Ing. Jiří Nutil, Pavel Rečka

 

Komitet Osiedlowy na Koœcielcu RGC / Osadní výbor Kostelec ZOT

 

Stanislav Putniorz – przewodniczšcy / předseda, Zbigniew Folwarczny, Roman Mikula, Roman Farnik, Józef Malysiak, Lenka Brzozová, Tadeusz Walek odwołany 16.12.2015 r. / odvolán 16.12.2015, rezerwowy / náhradník Andrzej Štirba

 

Komitet Osiedlowy w Cierlicku Górnym RGC / Osadní výbor Horní Těrlicko ZOT

 

Ing. Lubomír Žvak – przewodniczšcy / předseda, Ing. Ladislav Grabovský, Bc. Zdeněk Skotnica, Antonín Waszek, Martin Chwojka, Martin Turoň, Silvia Krabcová

 

Komitet Osiedlowy w Grodziszczu RGC / Osadní výbor Hradiště ZOT

 

Ladislav Kala – przewodniczšcy / předseda, Václav Novák, Antoni Mrowiec, Kateřina Lichtblau, Hana Kubíčková

 

Stan z dnia 21.9.2018 r. – aktualizacja końcowa

/ Aktualizováno 21.9.2018 – konečná aktualizace