Bukowiec / Bukovec

www.bukovec.cz

 

Skład Rady Gminy w Bukowcu (RGB) /

Složení Zastupitelstva Obce Bukovec (ZOB)

 

Monika Czepczorová (STAN+NK – PRO BUKOVEC), Daniel Hořava (STAN+NK – PRO BUKOVEC), Mgr. Ing. Josef Byrtus (KDU-ČSL), Božena Bojková (STAN+NK – PRO BUKOVEC), inż. Robert Kulig (COEX), Roman Czepczor (COEX), Roman Lysek (KDU-ČSL), Eva Szkanderová (STAN+NK – PRO BUKOVEC), Janusz Motyka (COEX), Józef Jochymek (Občané pro Bukovec), Mgr. Petr Stonawski (Občané pro Bukovec), Bc. Pavla Wolná (STAN+NK – PRO BUKOVEC), Pavel Kreželok (Občané pro Bukovec), Marta Jalowiczorová (ČSSD), Robert Jalowiczor (ČSSD)

 

Obrady RGB / Jednání ZOB

 

Na stronach internetowych www.bukovec.cz Gmina zamieszcza zaproszenia na poszczególne sesje obrad RGB (dwujęzycznie – po czesku i po polsku) oraz protokoły i uchwały z obrad (w języku czeskim), zamieszczane jest roczne rozliczenie finansowe Gminy (w języku czeskim), w gminnej gazecie „Občasník obce Bukovec“ zamieszczane są artykuły w języku polskim. / Na internetových stránkách www.bukovec.cz Obec zveřejňuje pozvánky na jednotlivá jednání zasedání ZOB (dvojjazyčně – česky a polsky), a také zápisy a usnesení z jednání (v českém jazyce), zveřejňovány jsou roční závěrečné účty Obce (v českém jazyce), v obecních novinách „Občasník obce Bukovec“ zveřejňovány jsou články v jazyce polském.

6.11.2014 r. – Sesja inauguracyjna RGB / Zasedání ustavujícího ZOB

28.11.2014 r. – 2. sesja RGB / 2. zasedání ZOB

15.12.2014 r. – 3. sesja RGB / 3. zasedání ZOB

28.1.2015 r. – 4. sesja RGB / 4. zasedání ZOB

23.3.2015 r. – 5. sesja RGB / 5. zasedání ZOB

3.6.2015 r. – 6. sesja RGB / 6. zasedání ZOB

2.7.2015 r. – 7. sesja RGB / 7. zasedání ZOB

30.9.2015 r. – 8. sesja RGB / 8. zasedání ZOB – RGB odłożyła przekazanie dotacji finansowej Miejscowemu Koło PZKO w Bukowcu i Kościołowi Rzymskokatolickiemu w Jabłonkowie na obrady sesji, która odbędzie się pod koniec roku. / ZOB odložilo poskytnutí finančního daru Místní skupině PZKO Bukovec a Římskokatolické farnosti Jablunkov na jednání zastupitelstva, které se bude konat na konci roku.

19.10.2015 r. – 9. sesja RGB / 9. zasedání ZOB

5.11.2015 r. – 10. sesja RGB / 10. zasedání ZOB

26.11.2015 r. – 11. sesja RGB / 11. zasedání ZOB

16.12.2015 r. – 12. sesja RGB / 12. zasedání ZOB

24.2.2016 r. – 13. sesja RGB / 13. zasedání ZOB

23.5.2016 r. – 14. sesja RGB / 14. zasedání ZOB – RGB podjęła uchwałę o uzgodnieniu umowy o wsparciu MK PZKO w Jabłonkowie. / ZOB schválilo usnesení o uzavření smlouvy o podpoře MS PZKO Jablunkov.

30.6.2016 r. – 15. sesja RGB / 15. zasedání ZOB

26.9.2016 r. – 16. sesja RGB / 16. zasedání ZOB

13.12.2016 r. – 17. sesja RGB / 17. zasedání ZOB

22.2.2017 r. – 18. sesja RGB / 18. zasedání ZOB

19.4.2017 r. – 19. sesja RGB / 19. zasedání ZOB

 

Zarząd Gminy w Bukowcu (ZGB) / Rada Obce Bukovec (ROB)

 

Monika Czepczorová (STAN+NK – PRO BUKOVEC) – wójt / starosta, Mgr. Ing. Josef Byrtus (KDU-ČSL) – zastępca wójta / místostarosta, Božena Bojková (STAN+NK – PRO BUKOVEC), Mgr. Petr Stonawski (Občané pro Bukovec), Janusz Motyka (COEX)

 

Komitet ds. Finansów RGB / Finanční výbor ZOB

 

Božena Bojková (STAN+NK – PRO BUKOVEC) – przewodnicząca / předseda, Józef Jochymek, Marta Jalowiczorová, Eva Szkanderová, Bc. Pavla Wolná

 

Komitet ds. Kontroli RGB / Kontrolní výbor ZOB

 

Karel Kreželok (Občané pro Bukovec) – przewodniczący / předseda, Roman Lysek, Bc. Pavla Wolná, Daniel Hořava, Janusz Motyka

 

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RGB /

Výbor pro národnostní menšiny ZOB

 

inż. Robert Kulig (COEX) – przewodniczący / předseda, inż. Bohdan Czepczor, Roman Czepczor, Józef Jochymek, Mgr. Ing. Josef Byrtus

 

Stan na dzień 12.6.2017 r. / Aktualizováno 12.6.2017