a po przerwie obradom przewodniczył Ladislav Kocsis.