a komisja wyborcza przygotowywała karty do głosowania.