sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Jadwiga Karolczyk.