Karol Madzia przedstawił sprawozdanie Polskiej Sekcji Narodowej,