Wiosną 2015
W Domu PZKO w Jabłonkowie
Tablica pamiątkowa
Zespół Rozmarynek
Zespół Rozmarynek
Rozmarynek
Stylowe wnętrze
Zainteresowanie
Prowadzący obrady
Sprawozanie Prezesa Coex
Sprawozdanie przewodniczącego PSN
Sprawozdanie węgierskiej sekcji
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Informacja o Esterhazym
Kuluarowe rozmowy
Narada komisji
Narada
Głosowanie
Głosowanie
Po przerwie
Wystąpienia gości
Stanisław Jakus
Informacja posła