Zpráva

o vzpomínkové akci Spolku Jánose Esterházyho pro lidské a

křesťanské hodnoty, konané v Praze ve dnech5. a 6. března 2022 

foto z akce

 

 

Spolek Jánose Esterházyho za lidské a křesťanské hodnoty (v dalším SJE) za spolupráce s Pamětním výborem Jánose Esterházyho politického hnutí Coexistentia-Soužití-Wspólnota-Együttélés a Maďarskou římskokatolickou farností v Praze uspořádalve dnech5. a 6. března 2022  slavnostní vzpomínkovou akci k uctění památky Jánose Esterházyho při příležitosti 65. výročí jeho úmrtí.Záštitu nad ní převzal Dr. Miklós Boros, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Maďarska v České republice.

 

Akce, jejímž hlavním cílem bylo dát hold přednímu politickému reprezentantovi maďarské národní menšiny v bývalém Československu, oběti komunistického režimu, Služebníku Boží, hraběti Jánosi Esterházymu, se zúčastnilo na 50 lidí, mezi nimi Petr Lachnit, zastupitel a radní MČ Praha 5, Stanislav Gawlik, předseda Polské národní sekce a místopředseda Pamětního výboru Jánose Esterházyho politického hnutí Coexistentia-Wspólnota, zástupci Velvyslanectví Maďarska v Praze, Sdružení za společné cíle a Akademie Jánose Esterházyho ze Slovenska, představitelé  maďarských občanských organizací a pospolitostí v ČR, jako Maďarská národní sekce politického hnutí Coexistentia-Együttélés, Svaz Maďarů žijících v českých zemích, Vysokoškolský Spolek Endre Adyho,  Spolek Artura Görgeyho, příslušníci Maďarského misijního sboru reformované církve v Praze, jakož i Maďarské římskokatolické farnosti a členové Pamětního výboru a SJE.

 

První část akce se konala 5. března u Památníku obětí komunistického režimu na Motolském hřbitově. Začala minutou ticha za oběti probíhající vláky na Ukrajině. V zahajovacím projevu předseda SJE a Pamětního výboru panLászló Attila Kocsis vyzvedl, že János Esterházy vždy bojoval proti vláce, zasazoval se o pokojné soužití národů a mírové řešení sporů mezi státy. Citoval slova Karla Schwarzenberga, tehdejšího předsedy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na vzpomínkové akci před pěti lety, podle nichž János Esterházy byl jedním z nejčestnějších a nejpoctivějších politiků Střední Evropy 20. století, a jeho odsouzení bylo velkou chybou tehdejšího Československa. Se slavnostními pozdravy a vzpomínkovými  projevy vystoupili chargéaffaires Velvyslanectví Maďarska pan Gábor Andor Csitáry-Rákóczy, pan radní Petr Lachnit, pan László Gubík, předseda Sdružení za společné cíle a ředitel Akademie Jánose Esterházyho, pan Stanislav Gawlik, předseda Polské národní sekce a místopředseda Pamětního výboru Jánose Esterházyho politického hnutí Coexistentia, pan farář Zoltán Balga. Po projevech následovalo kladení věnců k památníku. Na závěr účastníci zazpívali maďarskou hymnu.

 

Po pietním aktu na hřbitově se konala recepce ve společenských místnostech Farního úřadu s pohoštěním pro 50 osob, kde byly také předány dary – publikace o Praze hlavním hostům.

 

Druhá část akce se uskutečnila dne 6. března ve farním kostele Svatého Jindřicha a Svaté Kunhuty v Praze 1, kde pan farář Zoltán Balga celebroval maďarskou svatou mši pro Jánose Esterházyho. 

 

            Závěrem lze konstatovat, že akce proběhla velmi úspěšně a splnila svůj účel. Potvrzujeto mimo jinéjejídobrá publicita (zpravodajství s fotografiemi na facebooku farnosti,na webových stránkách Svazu za společné cíle „Felvidékma“, dále na www.Coexistentia a www.Katolikus. Bude rovněž uveřejněn podrobnější článek ve 2.čísle  kulturně-společenského časopisu Prágai Tükör.

 

K úspěchu ve značné míře napomohl nadační příspěvek z finančních prostředků Nadace Rákóczi pro rozvoj kultury a vzdělanosti Maďarů v České republice, což bylo uvedeno na pozvánkách, a za který i touto cestou opakovaně vyjadřujeme naše vřelé poděkování.

 

V Praze dne 24. března 2022

 

 

PhDr. Ladislav Kocsis

předseda Spolku Jánose Esterházyho za lidské a křesťanské hodnoty