W sobotę 23.1.2016 r. odbył się w Trzyńcu bal ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA i partii politycznej Úsvit-Národní Koalice. Więcej informacji w "WTZ- gazecie członków ruchu politycznego COEXISTENTIA", numer 72. Zapraszamy do lektury.

 

 

 

V sobotu 23.1.2016 se konal v Třinci ples politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ a politické strany Úsvit-Národní koalice. Více informací ve "WTZ"-novinách členů politického hnutí COEXISTENTIA", číslo 72. Příjemnou četbu.