Solidaryzujemy się z ludem Ukrainy w ich walce z bandyckim sąsiadem, Rosją.

czytaj o martwych oficerach

Ми солідарні з народом України в його боротьбі з їхнім сусідом-ізгоєм Росією.

Мы солидарны с народом Украины в его борьбе против своего соседа-изгоя, России.

Cała prawda o wojnie na Ukrainie bez cenzury po rosyjsku

Вся правда о войне на Украине без цензуры на русском языке

Вся правда про війну в Україні без цензури російською

Tak było od 20.3.2022

Z ostatniej chwili: Rosja grozi atakiem na Ukrainę

Актуальні новини: Росія погрожує напасти на Україну

Срочные новости: Россия угрожает напасть на Украину

Aktuálně: Rusko hrozí útokem na Ukrajinu

 

Cały demokratyczny Zachód jest zjednoczony i wspiera Ukrainę. W wypadku ataku zbrojnego Federacji Rosyjskiej na Ukrainę przyjęte będą wobec Rosji dotkliwe restrykcje ekonomiczne. Stany Zjednoczone i państwa Unii Europejskiej przekazują Ukrainie konkretną pomoc wojskową i humanitarną. Wszystko wskazuje na to, że Władimir Putin podjął już decyzję i czeka na pretekst, aby dać sygnał do rozpoczęcia ataku swoim żołnierzom. Rosyjskie siły zbrojne są rozmieszczone wzdłuż granicy z Ukrainą. Na ten moment jest to 190 tysięcy żołnierzy konwencjonalnych i nieregularnych sił lądowych – wzdłuż całej granicy rosyjsko-ukraińskiej, na granicy białorusko-ukraińskiej, na okupowanym Krymie i na Morzu Czarnym. Agencja Reutera dodaje, że z okupowanego Doniecka od rana słychać kolejne eksplozje, zginęli dwaj żołnierze ukraińscy. 20.2.2022 r.


Весь демократичний Захід єдиний і підтримує Україну. У разі збройного нападу Російської Федерації на Україну для Росії будуть введені жорсткі економічні обмеження. США та країни Європейського Союзу надають Україні конкретну військову та гуманітарну допомогу. Все вказує на те, що Володимир Путін уже прийняв своє рішення і чекає приводу, щоб дати сигнал своїм солдатам почати атаку. Вздовж кордону з Україною розгорнуті збройні сили РФ. На даний момент перебуває 190 тисяч звичайних і нерегулярних сухопутних військ - вздовж усього російсько-українського кордону, на білорусько-українському кордоні, в окупованому Криму та в Чорному морі. Агентство Reuters додає, що вранці з окупованого Донецька чути вибухи, двоє українських військових загинули. 20.02.2022Весь демократический Запад един и поддерживает Украину. В случае вооруженного нападения Российской Федерации на Украину на Россию будут наложены жесткие экономические ограничения. США и страны Евросоюза оказывают Украине конкретную военную и гуманитарную помощь. Все указывает на то, что Владимир Путин уже принял решение и ждет повода, чтобы дать сигнал своим солдатам начать атаку. Российские вооруженные силы дислоцированы вдоль границы с Украиной. На данный момент 190 000 обычных и нерегулярных сухопутных войск - вдоль всей российско-украинской границы, на белорусско-украинской границе, в оккупированном Крыму и в Черном море. Агентство Reuters добавляет, что утром из оккупированного Донецка раздаются взрывы, двое украинских военных погибли. 20.02.2022

 

Celý demokratický Západ je sjednocen a podporuje Ukrajinu. V případě vojenského útoku Ruské federace na Ukrajinu budou přijaty vůči Rusku citelné ekonomické sankce. Spojené státy a státy Evropské unie poskytuji Ukrajině konkrétní vojenskou a humanitární pomoc. Všechno poukazuje na to, že Vladimír Putin již rozhodl a čeká na záminku, aby dal signál svým vojákům k zahájení útoku. Ruské ozbrojené síly jsou rozmístěny podél hranice s Ukrajinou. Na ten moment je to 190 tisíc vojáků konvenčních a nepravidelných vojenských pozemních jednotek – podél celé rusko-ukrajinské hranice, na bělorusko-ukrajinské hranici, na obsazeném Krymu a v Černém moři. Agentura Reutera dodává, že z obsazeném Doněcka je od rána slyšet pokračující palba, zahynuli dva ukrajinští vojáci. 20.2.2022

 

Mapa celów strategicznych rosyjskiej armii na Ukrainie

Карта стратегічних цілей російської армії в Україні

Карта стратегических целей российской армии в Украине

Mapa strategických cílů ruské armády na Ukrajině

 

Estońskie służby wywiadowcze opublikowały raport, który dotyczy ruchów rosyjskiej armii przy granicy z Ukrainą. Według agentów wywiadu, Moskwa jest już gotowa do rozpoczęcia ataku na pełną skalę. Służby udostępniły mapę celów strategicznych na Ukrainie, które mają być zaatakowane przez rosyjską armię. 21.2.2022 r.

Спецслужби Естонії опублікували звіт про пересування російської армії на кордоні з Україною. За словами розвідників, Москва готова до повномасштабної атаки. Служби оприлюднили карту стратегічних цілей в Україні, які планується атакувати російською армією. 21.02.2022

Эстонские спецслужбы опубликовали отчет о передвижениях российской армии на границе с Украиной. По данным разведки, сейчас Москва готова к полномасштабной атаке. Службы опубликовали карту стратегических целей на Украине, которые предстоит атаковать российской армии. 21.02.2022

 

Estonské zpravodajské služby zveřejnily report, který se týká pohybu ruské armády u hranic Ukrajiny. Podle zpravodajců Moskva je už připravena na útok v plném rozsahu. Zpravodajské služby zveřejnily mapu strategických cílů na Ukrajině, na které má zaútočit ruská armáda. 21.2.2022

 

ukraina.jpg

Mapa celów strategicznych armii rosyjskiej na Ukrainie

Карта стратегічних цілей російської армії в Україні

Карта стратегических целей российской армии в Украине

Mapa strategických cílů ruské armády na Ukrajině

 

Rosyjska inwazja bardzo możliwa, dyplomacja przegrywa

Російське вторгнення дуже можливе, дипломатія програє

Российское вторжение очень возможно, дипломатия проигрывает

Ruská invaze velice pravděpodobná, diplomacie prohrává

 

Wywiad amerykański posiada informacje o tym, że dowódcy rosyjscy otrzymali już rozkaz przeprowadzenia inwazji na Ukrainę. Atak na Kijów miałby przypominać amerykańską inwazję na Bagdad w 2003 roku. Prezydent Francji, Emmanuel Macron, rozmawiał z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zelenskym. Ukraiński prezydent przekonywał Macrona, aby Europa nie czekała z sankcjami wobec Rosji. Prezydent USA, Joe Biden, zadeklarował gotowość spotkania z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem, zastrzegł jednak, że do spotkania nie dojdzie, jeśli Rosja rozpocznie atak na Ukrainę. 21.2.2022 r.

Американська розвідка має інформацію, що російські командири вже отримали наказ вторгнутися в Україну. Напад на Київ нагадував би американське вторгнення в Багдад у 2003 році. Президент Франції Еммануель Макрон провів розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Український президент переконав Макрона, що Європі не варто чекати з санкціями проти Росії. Президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, але застерігся, що зустріч не відбудеться, якщо Росія почне атаку на Україну. 21.02.2022

У американской разведки есть информация, что российское командование уже получило приказ о вторжении в Украину. Атака на Киев будет напоминать американское вторжение в Багдад в 2003 году. Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский президент убедил Макрона, что Европа не должна ждать с санкциями против России. Президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но оговорился, что встреча не состоится, если Россия нападет на Украину. 21.02.2022

 

Americké zpravodajské služby mají informace o tom, že ruští velitelé obdrželi už rozkaz provedení invaze na Ukrajinu. Útok na Kyjev má připomínat americkou invazi na Bagdád v roce 2003. Prezident Francie Emmanuel Macron jednal z prezidentem Ukrajiny Wołodymyrem Zelenskym. Ukrajinský prezident přesvědčoval Macrona, aby Evropa nečekala ze sankcemi proti Rusku. Prezident USA Joe Biden se zavázal setkat se s ruským prezidentem Wladimirem Putinem, podmínkou však je, že Rusko nezahájí útok na Ukrajinu. 21.2.2022

 

Prezydent USA, Joe Biden (1), prezydent Francji, Emmanuel Macron i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelensky (2) 

Президент США Джо Байден (1), президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський (2)

Президент США Джо Байден (1), президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский (2)

Prezident USA Joe Biden (1), prezident Francie Emmanuel Macron a prezident Ukrajiny Wołodymyr Zelensky (2)

Kijów członkiem Paktu Wolnych Miast

Київ є учасником Пакту вільних міст

Киев является участником Пакта Вольных Городов.

Kyjev členem Paktu svobodných měst

 

Kijów musi pozostać wolnym miastem – czytamy na portalu internetowym Ukraińców w Republice Czeskiej: www.ukrajinci.cz. Burmistrz Kijowa, Vitalij Kliczko, przyjął propozycję prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, członkostwa w Pakcie Wolnych Miast. Prezydent Pragi, Zdeněk Hřib, na spotkaniu powiedział, że Kijów jest sojusznikem Pragi. 22.2.2022 r.

Київ має залишатися вільним містом, читаємо на сайті українців Чехії: www.ukrajinci.cz. Мер Києва Віталій Кличко прийняв пропозицію президента Варшави Рафала Тшасковського про членство в Пакті вільних міст. Президент Праги Зденек Гріб на зустрічі заявив, що Київ є союзником Праги. 22.02.2022

Киев должен оставаться свободным городом, читаем на сайте украинцев в Чехии: www.ukrajinci.cz. Мэр Киева Виталий Кличко принял предложение президента Варшавы Рафала Тшасковского о членстве в Пакте Вольных Городов. Президент Праги Зденек Гржиб заявил на встрече, что Киев является союзником Праги. 22.02.2022

 

Kyjev musí zůstat svobodným městem – čteme na internetových stránkách Ukrajinců v České republice: www.ukrajinci.cz. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko přijal nabídku primátora Varšavy Rafala Trzaskowského na členství Kyjeva v Paktu svobodných měst. Primátor Prahy Zdeněk Hřib na setkání prohlásil, že Kyjev má v Praze svého spojence. 22.2.2022

 

 

 

          Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, burmistrz Kijowa, Vitalij Kliczko i prezydent Pragi, Zděněk Hřib podczas spotkania 

Мер Варшави Рафал Тшасковський, мер Києва Віталій Кличко та мер Праги Зденек Гржіб під час зустрічі

Мэр Варшавы Рафал Тшасковски, мэр Киева Виталий Кличко и мэр Праги Зденек Гржиб во время встречи

Primátor Varšavy Rafal Trzaskowski, starosta Kyjeva Vitalij Kličko a primátor Prahy Zdeněk Hřib na setkání

Rosja napadła na terytorium Ukrainy

Росія вторглася на територію України

Россия вторглась на территорию Украины

Rusko napadlo území Ukrajiny

 

Podczas wystąpienia telewizyjnego w rosyjskiej państwowej telewizji rosyjski prezydent, Władimir Putin, podjął decyzję o uznaniu samozwańczych republik Donieckiej republiki ludowej i Ługańskiej republiki ludowej. Zdecydował też o wysłaniu na ich teren rosyjskich wojsk. To naruszenie prawa międzynarodowego, bowiem tereny te należą do Ukrainy. Krym, Donieck i Ługańsk to niejedyne regiony, które Moskwa próbuje kontrolować za pomocą wojsk lub miejscowych separatystów. Podobna sytuacja panuje w Naddniestrzu, Abchazji i Osetii Południowej. Zachodni analitycy obawiają się, że wkroczenie wojsk rosyjskich na tereny kontrolowane przez rosyjskich separatystów z Doniecka i Ługańska może być pierwszym krokiem do zagarnięcia kolejnych terenów. 23.2.2022 r.

Під час телевізійного виступу на російському державному телебаченні президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання самопроголошених республік Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки. Він також вирішив направити на їх територію російські війська. Це є порушенням міжнародного права, оскільки ці території належать Україні. Крим, Донецьк і Луганськ – не єдині регіони, які Москва намагається контролювати за допомогою військ або місцевих сепаратистів. Схожа ситуація в Придністров’ї, Абхазії та Південній Осетії. Західні аналітики побоюються, що введення російських військ на території, контрольовані російськими сепаратистами з Донецька та Луганська, може стати першим кроком до захоплення нових територій. 23.02.2022

Во время выступления по российскому государственному телевидению президент России Владимир Путин принял решение признать самопровозглашенные республики Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Он также принял решение ввести на их территорию российские войска. Это нарушение международного права, так как эти территории принадлежат Украине. Крым, Донецк и Луганск — не единственные регионы, которые Москва пытается контролировать с помощью войск или местных сепаратистов. Аналогичная ситуация в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. Западные аналитики опасаются, что ввод российских войск на территории, контролируемые российскими сепаратистами из Донецка и Луганска, может стать первым шагом к захвату новых территорий. 23.02.2022

 

Během televizního vystoupení v ruské státní televizi ruský prezident Vladimír Putin rozhodl o uznání samozvaných republik Doněcké lidové republiky a Luhaňské lidové republiky. Rozhodl rovněž o vyslání na jejich území ruské armády. To je narušení mezinárodního práva, protože tato území patří Ukrajině. Krym, Doněck a Luhaňsk nejsou jedinými regiony, které Moskva se snaží ovládat pomoci vojska nebo místních vzbouřenců. Obdobná je situace v Naddněstří, Abcházií a Jižní Osetií. Západní analytici se obávají, že vstup ruských vojsk na území kontrolovaná ruskými vzbouřenci z Doněcka a Luhaňska může být prvním krokem k útoku na další území. 23.2.2022

Tereny okupowane lub kontrolowane przez Rosję 

Території, окуповані або контрольовані Росією

Территории, оккупированные или контролируемые Россией

Území kontrolovaná nebo okupovaná Ruskem

Putin wydał rozkaz do ataku, Ukraina się broni

Путін віддав наказ атакувати, Україна захищається
Путин отдал приказ атаковать, Украина обороняется

Putin dal rozkaz k útoku, Ukrajina se brání

 

Bandycka Rosja napadła Ukrainę. O godzinie 4.00 rano rozpoczął się ostrzał rakietowy na Kijów, Charków i Odessę, lotniska i bazy wojskowe. Rosyjska armia przekroczyła granicę. Atakowano również z Krymu i Białorusi z udziałem białoruskiego wojska. Ukraina wprowadziła stan wojenny. Ukraińskie siły zbrojne prowadzą walkę z wrogiem. Rosyjski atak odsądził cały demokratyczny świat. Polska złożyła wniosek o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego NATO. Wdażane będą ważne mechanizmy polityczne, artykuł ten jednak nie ma wymiaru militarnego. 24.2.2022 r.

Бандитська Росія вторглася в Україну. О 4.00 ранку почалися ракетні обстріли Києва, Харкова та Одеси, аеропортів та військових баз. Російська армія перетнула кордон. Також були обстріли з Криму та Білорусі за участю білоруської армії. В Україні введено воєнний стан. Збройні сили України борються з ворогом. Російська атака знищила весь демократичний світ. Польща подала заявку на застосування статті 4 Вашингтонського договору про НАТО. Будуть реалізовані важливі політичні механізми, але ця стаття не має військового виміру. 24.02.2022

Бандитская Россия вторглась в Украину. В 4.00 начался ракетный обстрел Киева, Харькова и Одессы, аэропортов и военных баз. Российская армия перешла границу. Также были обстрелы из Крыма и Белоруссии с участием белорусской армии. Украина ввела военное положение. Вооруженные силы Украины ведут борьбу с врагом. Российская атака стерла с лица земли весь демократический мир. Польша подала заявку на запуск статьи 4 Вашингтонского договора НАТО. Будут реализованы важные политические механизмы, но эта статья не имеет военного измерения. 24.02.2022

 

Banditské Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Ve 4.00 hodiny ráno byla zahájena raketová palba na Kyjev, Charkov a Odessu, letiště a vojenské posádky. Ruská armáda překročila hranice. Útoky byly vedeny rovněž z Krymu a Běloruska za účastí běloruské armády. Ukrajina zavedla stanné právo. Ukrajinské vojenské jednotky vedou boj z nepřítelem. Ruský útok odsoudil celý demokratický svět. Polsko navrhlo uvést do života článek 4 Wošingtonské úmluvy NATO. Zaváděny budou důležité politické mechanismy, tento článek bohužel nic nemluví o vojenské podpoře. 24.2.2022

 

Putin w wystąpieniu telewizyjnym ogłasza rozpoczęcie walk (1), rosyjska armia atakuje (2), obywatele Kijowa uciekają na zachód (3) 

Путін повідомляє про початок бойових дій (1) у телевізійній промові, російська армія атакує (2), кияни тікають на захід (3)

Путин объявляет о начале боевых действий (1) в телеобращении, российская армия атакует (2), киевляне бегут на запад (3)

Putin v televizním projevu oznamuje zahájení bojů (1), jednotky ruské armády útočí (2), občané Kyjeva prchají na západ (3)

 

Informacje z linii frontu

Інформація з передової

Информация с передовой

Informace z frontové linie

 

Putin chce pełnej kapitulacji Ukrainy, w pobliżu Kijowa słychać strzały. Rosyjskie wojsko jest już 100 km w głębi Ukrainy, czołgi doszły do Dniepru w rejonie miasta Cherson. Czy ukraińskie wojsko obroni linię rzeki Dniepr? Nieuniknione będzie wysadzenie mostów, aby zatrzymać rosyjską ofensywę. Liczba ofiar inwazji idzie już w setki. 24.2.2022 r.

Путін хоче повної капітуляції України, під Києвом лунають постріли. Російська армія вже на 100 км вглиб України, танки дійшли до Дніпра поблизу міста Херсон. Чи захищатиме українська армія лінію Дніпра? Мости неминуче будуть підірвані, щоб зупинити наступ росіян. Кількість жертв вторгнення вже йде на сотні. 24.02.2022

Путин хочет полной капитуляции Украины, под Киевом слышны выстрелы. Российская армия уже на 100 км вглубь Украины, танки вышли к Днепру в районе города Херсона. Будет ли украинская армия защищать линию Днепра? Мосты неизбежно будут взорваны, чтобы остановить наступление русских. Число жертв вторжения уже исчисляется сотнями. 24.02.2022

 

Putin chce plné kapitulace Ukrajiny, u Kyjeva je slyšet střelba. Ruská armáda je už 100 km uvnitř Ukrajiny, tanky došly k Dněpru u města Cherson. Ubrání ukrajinská armáda řeku Dněpr? Bude nutno vysadit mosty, aby zadržet ruskou ofenzívu. Počet obětí invaze jde už do stovek. 24.2.2022

Uchwała Rady Wykonawczej COEX

Рішення Виконавчої ради COEX

Резолюция Исполнительного совета COEX

Usnesení Výkonné rady COEX

 

Rada Wykonawcza ruchu politycznego COEXISTENTIA przyjęła podczas obrad 25.2.2022 r. w Ostrawie uchwałę następującej treści: „Rada Wykonawcza COEX wspiera Ukraińców w ich walce z rosyjskim najeźdźcą i razem z Ukraińską Sekcją Narodową COEX i ukraińskimi stowarzyszeniami obywatelskimi będzie działać na rzecz wspierania ich w walce z rosyjskim agresorem.

Виконавча рада політичного руху COEXISTENTIA 25 лютого 2022 року в Остраві прийняла резолюцію: «Виконавча рада COEX підтримує українців у боротьбі з російським загарбником і разом з Українською національною секцією COEX та українськими громадськими об’єднаннями буде діяти підтримати їх у боротьбі з російським агресором.

Исполнительный совет политического движения COEXISTENTIA принял резолюцию 25 февраля 2022 года в Остраве: «Исполнительный совет COEX поддерживает украинцев в их борьбе против российского оккупанта и вместе с Украинской национальной секцией COEX и украинскими общественными объединениями будет действовать для поддержать их в борьбе с русским агрессором.

 

Výkonná rada politického hnutí COEXISTENTIA přijala během zasedání 25.2.2022 v Ostravě usnesení následujícího znění: „Výkonná rada COEX podporuje Ukrajince v jejich boji s ruskou agresí a spolu Ukrajinskou národní sekci COEX a ukrajinskými spolky bude působit ve věci podpory v jejich boji s ruským agresorem.Rosja dotąd nie zdobyła żadnego ukraińskiego miasta

Росія поки що не підкорила жодного українського міста

Россия пока не завоевала ни одного украинского города

Rusko dosud nedobylo žádné ukrajinské město

 

Ukraińska armia informuje, że odpiera ataki sił rosyjskich na Kijów. Ciężkie walki o ukraińską stolicę przebiegały przez całą noc. Ukraińcom udaje się powstrzymywać rosyjskie siły, które próbują wedrzeć się do miasta. Kijów nadal jest pod ukraińską kontrolą. Władze i prezydent Ukrainy Wołdymyr Zelensky pozostają na miejscu i apelują do mieszkańców Kijowa, aby bronili miasta przed rosyjskim agresorem. Broń przekazywana jest mieszkańcom. Na miejscu są burmistrz Kijowa, Witalij Kliczko, i poprzedni prezydent, Petro Poroszenko. W nocy rosyjscy okupanci nie zdobyli żadnego ukraińskiego miasta. Armia ukraińska zabiła 3,5 tysiąca rosyjskich żołnierzy.

    Putin ostrzegł Szwecję i Finlandię przed wstąpieniem do NATO. W Moskwie i innych miastach rosyjskich nasilają się antywojenne protesty. Policja aresztuje przywódców protestujących. 26.2.20222 r.

Українська армія повідомляє, що відбиває атаки Росії на Київ. Запеклі бої за українську столицю тривали всю ніч. Українцям вдається стримати російські війська, які намагаються прорватися до міста. Київ досі під контролем України. Влада та президент України Володимир Зеленський залишаються на місці і звертаються до киян захищати місто від російського агресора. Зброю передають мешканцям. На місці перебувають мер Києва Віталій Кличко та екс-президент Петро Порошенко. За ніч російські окупанти не захопили жодного українського міста. Українська армія знищила 3500 російських військових. Путін застеріг Швецію та Фінляндію від вступу до НАТО. У Москві та інших містах Росії посилюються антивоєнні протести. Поліція затримала лідерів протесту. 26.02.2022

Украинская армия сообщает, что отражает российские атаки на Киев. Тяжелые бои за украинскую столицу продолжались всю ночь. Украинцам удается сдерживать российские силы, которые пытаются ворваться в город. Киев по-прежнему находится под контролем Украины. Власти и президент Украины Владимир Зеленский остаются на своих местах и ​​призывают киевлян защищать город от российского агрессора. Оружие передано жителям. На месте находятся мэр Киева Виталий Кличко и экс-президент Петр Порошенко. За ночь российские оккупанты не захватили ни одного украинского города. Украинская армия уничтожила 3500 российских солдат. Путин предостерег Швецию и Финляндию от вступления в НАТО. В Москве и других городах России усиливаются антивоенные протесты. Полиция арестовывает лидеров протестующих. 26.2.2022

 

Ukrajinská armáda informuje, že odráží ruské útoky na Kyjev. Po celou noc probíhaly tvrdé střety mezi ruskou invazní armádou a ukrajinskými jednotkami. Ukrajincům se daří zadržovat ruské vojska, které se snaží dostat do města. Kyjev je i nadále pod ukrajinskou kontrolu. Vedení a ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky zůstávají na místě a vyzývají občany Kyjeva, aby bránili město před ruským agresorem. Zbraně jsou předávány občanům. Na místě jsou starosta Kyjeva Vitalij Kličko a dřívější prezident Petro Porošenko. Během noci ruští okupanti nedobyli žádné ukrajinské město. Ukrajinská armáda zabila 3,5 tisíce ruských vojáků.

    Putin varoval Švédsko a Finsko před vstupem do NATO. V Moskvě a jiných ruských městech sílí protiválečné demonstrace. Policie zatýká organizátory protestů. 26.2.2022.

 

Rosyjskie śmigłowce atakują 

Російські гелікоптери атакують

Российские вертолеты атакуют

Ruské vrtulníky útočí

 

Ukraina broni się, oświadczenie ministra obrony

Україна захищається, заява міністра оборони

Украина обороняется, заявление министра обороны

Ukrajina se brání, prohlášení ministra obrany

 

Unia Europejska i partnerzy zapowiedzieli kolejne sankcje wobec Rosji, w tym odcięcie części banków od SWIFT. Rosyjski pocisk uderzył w magazyn ropy pod Kijowem, rozprzestrzenia się trujący dym. Ukraińskie wojsko rozbiło Czeczenów, zginął czeczeński dowódca. W nalocie na Kijów zginął sześcioletni chłopiec, pięć osób zostało rannych. Dziecko zginęło również w mieście Sumy. Sześć osób, w tym siedmioletnia dziewczynka zginęło podczas ostrzału Ochrytki, najnowsze dane mówią o 55 osobach rannych. Rosyjskie wojska atakujące Kijów nie czynią zakładanych postępów. Agresor zmaga się z silnym oporem wojsk ukraińskich. Rosjanie ponoszę straty, część żołnierzy została wzięta do niewoli. Natomiast w Charkowie wojska rosyjskie przedarły się przez obronę.

    Minister obrony Ukrainy, Ołeksij Rzezników: 72 godziny oporu! Świat nie wierzył. Świat wątpił. Ale nie tylko wytrzymaliśmy, ale też śmiało kontynuujemy walkę z rosyjskim agresorem! Pokazaliśmy światu, nie bójcie się Rosji, bądźcie silni! Wsparcie dla Ukrainy musi być silniejsze! Wasze bezpieczeństwo zależy od nas! 27.2.2022 r.

Європейський Союз і його партнери оголосили про подальші санкції проти Росії, включаючи відключення деяких банків від SWIFT. Російська ракета влучила в нафтосховище під Києвом, поширюється отруйний дим. Українська армія розгромила чеченців, чеченський командир загинув. Під час нальоту на Київ загинув шестирічний хлопчик, п’ятеро отримали поранення. Також дитина померла у місті Суми. Під час обстрілу Охритки загинули шестеро людей, серед яких семирічна дівчинка, за останніми даними, 55 людей отримали поранення. Російські війська, які атакують Київ, не досягають передбачуваного прогресу. Агресор бореться з потужним опором українських військ. Росіяни несуть втрати, частина солдатів потрапила в полон. У Харкові ж російські війська прорвали оборону. Міністр оборони України Олексій Жезніков: 72 години опору! Світ не повірив. Світ засумнівався. Але ми не тільки витримали, а й сміливо продовжуємо боротьбу з російським агресором! Ми показали світу, не бійся Росії, будь сильним! Підтримка України має бути сильнішою! Ваша безпека залежить від нас! 27.02.2022

Европейский союз и партнеры объявили о дальнейших санкциях против России, включая отключение некоторых банков от SWIFT. Российская ракета попала в нефтехранилище под Киевом, идет ядовитый дым. Украинская армия громила чеченцев, чеченский командир убит. В результате авианалета на Киев погиб шестилетний мальчик, пятеро получили ранения. Ребенок также умер в городе Сумы. При обстреле Охритки погибли шесть человек, в том числе семилетняя девочка, по последним данным, 55 человек получили ранения. Российские войска, атакующие Киев, не достигают предполагаемого прогресса. Агрессор борется с сильным сопротивлением украинских войск. Русские несут потери, часть солдат попала в плен. В Харькове же российские войска прорвали оборону. Министр обороны Украины Алексей Жезников: 72 часа сопротивления! Мир не поверил. Мир сомневался. Но мы не только выстояли, но и смело продолжаем борьбу с русским агрессором! Мы показали миру, не бойся России, будь сильным! Поддержка Украины должна быть сильнее! Ваша безопасность зависит от нас! 27.02.2022

 

Evropská unie a partneři ohlásili další sankce proti Rusku, včetně odříznutí částí bank od SWIFT. Ruská střela zasáhla sklad nafty u Kyjeva, rozšiřuje se jedovatý dým. Ukrajinská armáda rozdrtila Čečeny, zahynul čečenský velitel. V leteckém útoku na Kyjev zahynul šestiletý chlapec, pět osob bylo raněných. Dítě zahynulo rovněž ve městě Sumy. Šest osob, včetně sedmileté dívky zahynulo během ostřelování Ochrytky, nejnovější zprávy mluví o 55 raněných osobách. Ruská armáda, která útočí na Kyjev, nedělá předpokládané pokroky. Agresor zápasí ze silným odporem ukrajinské armády. Ukrajinci způsobují Rusům ztráty, část vojáku je vzata do zajetí. Naopak v Charkově ruská vojska se pronikla obranou.

    Ministr obrany Ukrajiny, Ołeksij Rzezników: 72 hodin odporu! Svět nevěřil! Svět pochyboval! Ale nejenže jsme vydrželi, ale odvážně pokračujeme v boji s ruským agresorem! Ukázali jsme světu, nebojte se Ruska, buďte silní! Podpora Ukrajiny musí být silnější! Vaše bezpečí záleží od nás! 27.2.2022

 

 

 

Terytorium Ukrainy kontrolowane przez Rosję 1.3.2022 r.

Територія України, контрольована Росією 1.3.2022

Территория Украины под контролем России на 1.3.2022

Ukrajinské území kontrolované Ruskem k 1.3.2022

 

Rosyjska armia posuwa się dalej przez Ukrainę. Ukraińskie siły zbrojne i ochotnicy zaciekle bronią się. 1.3.2022 r.

Російська армія рухається далі через Україну. Українські збройні сили та добровольці запекло захищаються. 1.3.2022

Российская армия продвигается дальше через Украину. Украинские вооруженные силы и добровольцы отчаянно обороняются. 1.3.2022

 

Ruská armáda dál postupuje Ukrajinou. Ukrajinské ozbrojené síly a dobrovolníci se houževnatě brání. 1.3.2022

 

Terytorium Ukrainy kontrolowane przez Rosję 1.3.2022 

Територія України, контрольована Росією 1.3.2022
Территория Украины под контролем России 1.3.2022

Ukrajinské území kontrolované Ruskem k 1.3.2022

 

Rosja na forum ONZ osamotniona

Росія одна на форумі ООН

Россия одна на форуме ООН

Rusko je na fóru OSN samotné

 

Pierwsza tura negocjacji ukraińsko-rosyjskich na granicy białorusko-ukraińskiej rezultatu nie przyniosła. Rosja wstrzyma walki pod warunkiem międzynarodowego uznania przyłączenia Krymu, uznania dwu republik separatystycznych, „demilitaryzacji” Ukrainy i cofnięcia się NATO przed 1997 rok. To jest nie do zaakceptowania przez Ukrainę i demokratyczny świat. – Pod żadnym warunkiem nie pójdziemy na rozmowę, jeśli Rosja planuje na nich stawiać nam ultimatum – powiedział ukraiński minister obrony, Dmytro Kałeba. 2.3.2022 r. miała odbyć się druga tura rozmów.

    Cztery rosyjskie myśliwce naruszyły 2.3.2022 r. przestrzeń powietrzną Szwecji na wschód od wyspy Gotlandia na Morzu Bałtyckim. Szwecja traktuje ten incydent bardzo poważnie.

    Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych potępiło inwazję Rosji na Ukrainę i wezwało do natychmiastowego wycofania wojsk. Przeciwne były, oprócz Rosji, tylko Białoruś, Korea Północna, Syria i Erytrea. 34 kraje, w tym Chiny i Indie wstrzymały się od głosu. Wniosek przeszedł większością 141 głosów na 193 członków ONZ. W rezolucji potępiono też decyzję Putina o postawieniu w stan gotowości rosyjskich sił nuklearnych.

    W Brukseli odbyła się nadzwyczajna sesja Parlamentu Europejskiego, zdalny udział w spotkaniu wziął prezydent Ukrainy, Wołodymyr Żeleński, który przemawiał z atakowanego i bombardowanego Kijowa. Ukraina podpisała wniosek akcesyjny o przystąpieniu do Unii Europejskiej. Do sankcji ekonomicznych nie przyłączyli się Węgrzy, jako jedyne państwo w Unii Europejskiej. Premier Węgier, Wiktor Orbán, odrzucił apel polskiego premiera, Mateusza Morawieckiego, aby poparł sankcje. Budapeszt nie zerwie interesów gospodarczych z Moskwą. Z badań wynika, że większość obywateli Węgier chce silniejszych związków z Rosją niż z USA. 3.3.2022 r.

Перший раунд українсько-російських переговорів щодо білорусько-українського кордону не приніс результатів. Росія припинить бойові дії за умови міжнародного визнання анексії Криму, визнання двох сепаратистських республік, «демілітаризації» України та виходу з НАТО до 1997 року. Це неприйнятно для України та демократичного світу. "Ми ні в якому разі не підемо на співбесіду, якщо Росія планує поставити нам ультиматум", - заявив міністр оборони України Дмитро Калеба. 2 березня 2022 року мав відбутися другий раунд переговорів. 2 березня 2022 року чотири російських винищувача прорвали повітряний простір Швеції на схід від острова Готланд у Балтійському морі. Швеція дуже серйозно ставиться до цього інциденту. Генеральна Асамблея ООН засудила вторгнення Росії в Україну і закликала до негайного виведення військ. Єдиними противниками, крім Росії, були Білорусь, Північна Корея, Сирія та Еритрея. 34 країни, включаючи Китай та Індію, утрималися. Це рішення було ухвалено більшістю у 141 голос із 193 членів ООН. У резолюції також засуджується рішення Путіна перевести російські ядерні сили в режим готовності. У Брюсселі відбулася позачергова сесія Європарламенту, у засіданні дистанційно взяв участь президент України Володимир Зеленський, який виступав із атакованого та розбомбованого Києва. Україна підписала заявку на вступ до Європейського Союзу. Угорці, як єдина країна Євросоюзу, не приєдналися до економічних санкцій. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відхилив звернення прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького підтримати санкції. Будапешт не розриває економічні інтереси з Москвою. Дослідження показують, що більшість громадян Угорщини хочуть міцніших зв’язків з Росією, ніж зі США. 3.3.2022

Первый раунд украинско-российских переговоров по белорусско-украинской границе результатов не дал. Россия прекратит боевые действия при условии международного признания аннексии Крыма, признания двух сепаратистских республик, «демилитаризации» Украины и выхода НАТО к 1997 году. Это неприемлемо для Украины и демократического мира. - Мы ни при каких обстоятельствах не пойдем на собеседование, если Россия собирается поставить нам ультиматум, - заявил министр обороны Украины Дмитрий Калеба. 2 марта 2022 года должен был состояться второй раунд переговоров. 2 марта 2022 года четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд в Балтийском море. Швеция очень серьезно относится к этому инциденту. Генассамблея ООН осудила вторжение России в Украину и призвала к немедленному выводу войск. Единственными противниками, кроме России, были Беларусь, Северная Корея, Сирия и Эритрея. 34 страны, включая Китай и Индию, воздержались. Предложение было принято большинством в 141 голос из 193 членов ООН. В резолюции также осуждается решение Путина привести российские ядерные силы в состояние готовности. В Брюсселе прошла внеочередная сессия Европарламента, в заседании дистанционно принял участие президент Украины Владимир Зеленский, выступавший из обстрелянного и разбомбленного Киева. Украина подписала заявку на вступление в Европейский Союз. Венгры, как единственная страна Евросоюза, не присоединились к экономическим санкциям. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поддержать санкции. Будапешт не будет разрывать экономические интересы с Москвой. Исследования показывают, что большинство венгерских граждан хотят более тесных связей с Россией, чем с США. 3.3.2022

 

První kolo ukrajinsko-ruských rozhovorů na bělorusko-ukrajinské hranici nepřineslo žádný výsledek. Rusko zastaví boje za podmínky mezinárodního uznání připojení Krymu, uznání samostatnosti dvou separatistických republik, „demilitarizace” Ukrajiny a stáhnout NATO před rok 1997. To jsou podmínky neakceptovatelné Ukrajinou a demokratickým světem. – Za žádnou cenu nepůjdeme na jednání, pokud Rusko plánuje na nich stavět nám ultimata – řekl ukrajinský ministr obrany Dmytro Kałeba. 2.3.2022 se mělo konat druhé kolo rozhovorů.

    Čtyři ruské stíhačky 2.3.2022 narušily vzdušný prostor Švédska na východ od ostrova Gotlandie v Baltském moři. Švédsko považuje tento incident jako vážný.

    Valné shromáždění Organizace spojených národů odsoudilo invazi Ruska na Ukrajinu a vyzvalo k okamžitému stažení vojsk. Proti byly kromě Ruska pouze Bělorusko, Severní Korea, Sýrie a Erytrea. 34 státy, včetně Číny a Indie, se zdržely hlasování. Návrh prošel většinou 141 hlasů na 193 členů OSN. Rezoluce odsoudila rovněž rozhodnutí Putina uvést do bojové pohotovosti ruské jaderné síly.

    V Bruselu se konalo mimořádné zasedání Evropského parlamentu, účastnil se ho on-line prezident Ukrajiny Wolodymyr Zelensky, který promlouval z bránícího se a bombardovaného Kyjeva. Ukrajina podepsala akcesní přistoupení k Evropské unií.

    K ekonomickým sankcím proti Rusku se nepřipojilo Maďarsko, jako jediný stát v Evropské unií. Premiér Maďarska Viktor Orbán odmítl výzvu polského premiéra Mateusze Morawieckého, aby podpořil sankce. Budapešt nechce rušit hospodářské styky s Moskvou. Z průzkumů vyplývá, že většina obyvatel Maďarska chce silnější svazky s Ruskem než s USA. 3.3.2022.

 

Mapa – NATO w Europie 

Карта - НАТО в Європі

Карта - НАТО в Европе

Mapa – NATO v Evropě

 

Cherson kapitulował, inne wielkie miasta nadal pod kontrolą ukraińską

Хжували перебувати під контролем Україниерсон здався, інші великі міста продов

Херсон сдался, другие крупные города продолжали оставаться под контролем Украины.

Cherson se vzdal, ostatní velká města pod ukrajinskou kontrolou

 

Cherson na południu Ukrainy został zajęty przez rosyjską armię. Zajęcie miasta daje Rosjanom kontrolę nad ujściem Dniepru do Morza Czarnego. Rosyjskie wojska atakują ludność cywilną. Mimo wszystko mieszkańcy wielu ukraińskich miast wychodzą na ulice z flagami Ukrainy i gołymi rękami próbują zatrzymać rosyjskie pojazdy wojskowe. Rosyjskie wojska posuwają się wolno, morale żołnierzy jest osłabione. Żołnierze działają w chaosie, brakuje im jedzenia i paliwa. Pod Charkowem armia ukraińska rozbiła 200. Samodzielną Brygadę Strzelców Zmotoryzowanych, czyli elitarną jednostkę armii rosyjskiej. Pułkownik, Denis Kuryło, uciekł z pola walki. Dotąd zginęło przeszło 6 tysięcy rosyjskich żołnierzy.4.3.2022 r.

Херсон на півдні України захопила російська армія. Захоплення міста дає росіянам контроль над Дніпровським лиманом у Чорне море. Російські війська атакують мирне населення. Проте жителі багатьох українських міст виходять на вулиці з прапорами України та голими руками намагаються зупинити російську військову техніку. Російські війська просуваються повільно, моральний дух військ підривається. Солдати діють в хаосі, їм не вистачає їжі та палива. Під Харковом українські війська розгромили 200-у окрему мотострілецьку бригаду – елітний підрозділ російської армії. Полковник Денис Курило втік з поля бою. Наразі загинуло понад 6 тисяч російських солдатів 4.3.2022 

Херсон на юге Украины был захвачен российской армией. Захват города дает русским контроль над Днепровским лиманом, впадающим в Черное море. Российские войска атакуют мирное население. Тем не менее, жители многих украинских городов выходят на улицы с флагами Украины и пытаются голыми руками остановить российскую военную технику. Русские войска продвигаются медленно, боевой дух войск подорван. Солдаты действуют в хаосе, им не хватает еды и топлива. Под Харьковом украинская армия разгромила 200-ю отдельную мотострелковую бригаду, элитное подразделение российской армии. Полковник Денис Курило бежал с поля боя. На сегодняшний день погибло более 6000 российских солдат. 4.3.2022 

 

Do Chersonu na jihu Ukrajiny vstoupila ruská armáda. Obsazení města dává Rusům možnost kontrolovat ústí Dněpru do Černého moře. Ruská vojska útočí na civilní obyvatelstvo. Přesto občané mnoha ukrajinských měst vycházejí na ulice s ukrajinskými vlajkami a holýma rukama se snaží zastavit postup ruských obrněných vozů. Ruská armáda postupuje pomalu, morálka vojáků je oslabena. Vojáci působí chaoticky, chybí jim jídlo a palivo. Pod Charkovem ukrajinská armáda rozdrtila 200. Samostatnou mechanizovanou brigádu střelců, to je elitní jednotku ruské armády. Plukovník Denis Kurylo utekl z místa boje. Dosud zahynulo přes 6 tisíc ruských vojáků.

 

Wozy bojowe elitarnej jednotki rosyjskiej przejęli Ukraińcy 

Бойові машини елітного російського підрозділу захопили українці

Боевые машины элитного российского подразделения захватили украинцы

Bojová vozidla elitní ruské jednotky pod kontrolou Ukrajinců

Stanowisko Kongresu Polaków i Zarządu Głównego PZKO

Позиція Конгресу поляків і Головного правління ПЗКО

Позиция Конгресса поляков и Главного правления ПЗКО

Názor Kongresu Poláků a Hlavního výboru PZKO

 

Kongres Polaków w Republice Czeskiej i Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej stanowczo potępiają inwazję wojsk rosyjskich na Ukrainę. Działania Rosji to niczym nieuzasadniona agresja. Wyrażamy wsparcie dla wszystkich Ukraińców oraz Polaków mieszkających na Ukrainie, dla tych, którzy musieli opuścić swoje domy i rodziny, oraz dla tych, którzy zostali w zajętym wojną kraju. Nawołujemy do wycofania wojsk rosyjskich z terenu Ukrainy i przywrócenia pokoju.” – napisał 4 marca 2022 r. „Głos” – gazeta Polaków w RC. Prezesi Kongresu i ZG PZKO, Mariusz Wałach i Helena Legowicz, dodali, że do tej pory nie publikowali podobnych oświadczeń i nie odnosili się do międzynarodowej sytuacji politycznej. Obecnie jednak okoliczności są na tyle szczególne, że nie pozwalały im milczeć.

Конгрес поляків Чехії та Головна управа Польського культурно-освітнього товариства в Чехії рішуче засуджують вторгнення російських військ в Україну. Дії Росії схожі на невиправдану агресію. Ми висловлюємо підтримку всім українцям і полякам, які живуть в Україні, тим, кому довелося покинути свої домівки та сім’ї, а також тим, хто залишився в зруйнованій війною країні. Ми закликаємо до виведення російських військ з України та відновлення миру». - писала 4 березня 2022 року "Głos" - газета поляків у Чехії. Президенти Конгресу та ZG PZKO Маріуш Валах і Гелена Леговіч додали, що досі не публікували подібних заяв і не посилалися на міжнародну політичну ситуацію. Наразі, однак, обставини настільки особливі, що не дозволили мовчати.

Конгресс поляков в Чехии и Главное правление Польской культурно-просветительской ассоциации в Чехии решительно осуждают вторжение российских войск в Украину. Действия России подобны неоправданной агрессии. Мы выражаем нашу поддержку всем украинцам и полякам, проживающим в Украине, тем, кто был вынужден покинуть свои дома и семьи, и тем, кто остался в раздираемой войной стране. Мы призываем к выводу российских войск с Украины и восстановлению мира». — написала 4 марта 2022 года «Глос» — газета поляков в Чехии. Президенты Конгресса и ZG PZKO Мариуш Валах и Хелена Легович добавили, что до сих пор не публиковали подобных заявлений и не ссылались на международную политическую ситуацию. Однако в настоящее время обстоятельства настолько особенные, что не позволили им промолчать.

 

Kongres Poláků v České republice a Hlavní výbor Polského kulturně-osvětového svazu v České republice rozhodně odsuzují vpád ruské armády na Ukrajinu. Činnost Ruska to je ničím neodůvodněná agrese. Projevujeme podporu všem Ukrajincům a také Polákům bydlícím na Ukrajině, těm, kteří museli opustit své domovy a rodiny, a také těm, kteří zůstali v obsazené zemi. Vyzýváme ke stažení ruské armády z území Ukrajiny a obnovení míru.” – napsal 4. března 2022 „Głos” – noviny Poláků v České republice. Předsedové Kongresu a HV PZKO, Mariusz Wałach a Helena Legowicz, doplnili, že dosud nezveřejňovali obdobných prohlášení a nezaujímali stanoviska k mezinárodní situaci. Avšak dnes okolnosti jsou tak mimořádné, že neumožňují mlčet.

 

Zełensky: Nigdy nie wybaczymy tych zbrodni

Зеленський: Ми ніколи не пробачимо цих злочинів

Зеленский: Мы никогда не простим эти преступления

Zelensky: Nikdy neodpustíme tyto zločiny

 

Siły zbrojne Ukrainy odbiły z rąk rosyjskich miasto Czugajew w obwodzie charkowskim. Kolejną noc z rzędu trwało rosyjskie bombardowanie ukraińskich miast, w tym Charkowa i Kijowa. W Irpeniu w obwodzie kijowskim doszło do ewakuacji kolejnych mieszkańców, zmuszonych do ucieczki pod rosyjskim ostrzałem. Wzrosła też liczba rannych i zabitych w oblężonym Mariupolu. Jego mieszkańców nie udało się ewakuować, Rosjanie strzelali do uciekających. – W Kościołach Wschodnich jest Niedziela Przebaczenia. Ale nie wybaczymy setek i setek ofiar, tysięcy i tysięcy cierpień. I Bóg nie wybaczy. Ani dzisiaj, ani jutro. Nigdy. I zamiast przebaczenia będzie Dzień Sądu Ostatecznego – powiedział prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełensky, w opublikowanym nagraniu. Ukraina nigdy nie zgodzi się na to, by uznać niepodległość separatystycznych republik czy aneksję Krymu przez Rosję.

    Ministrowie spraw zagranicznych Włoch i Niemiec oświadczyli, że przekazanie samolotów bojowych zaatakowanej przez Rosję Ukrainie nie jest możliwe. Stwierdzili też, że ustanowienie strefy zakazów lotów, o co prosi Ukraina, mogłoby doprowadzić do wybuchu trzeciej wojny światowej. Ich zdaniem NATO powinno działać ostrożnie, wykorzystując sankcje gospodarcze, wspierać Ukrainę dyplomatycznie i przekazywać pomoc humanitarną.

    Według ONZ z Ukrainy uciekło już 1,6 miliona osób, z czego najwięcej, 900 tysięcy, do Polski. 7.3.2022 r.

Збройні сили України відбили з російських рук місто Чугаєв Харківської області. Ще одна ніч поспіль – російські бомбардування українських міст, зокрема Харкова та Києва. В Ірпені на Київщині евакуювали більше жителів, які під вогнем росіян змушені були тікати. Зросла кількість поранених і вбитих в обложеному Маріуполі. Його жителів не вдалося евакуювати, росіяни стріляли в людей, що втікали. – У східних церквах прощена неділя. Але ми не пробачимо сотень і сотень жертв, тисяч і тисяч страждань. І Бог не простить. Ні сьогодні, ні завтра. Ніколи. І замість прощення буде День Страшного Суду, сказав Президент України Володимир Зеленський у опублікованому відео. Україна ніколи не погодиться визнати незалежність сепаратистських республік або анексію Криму Росією. Міністри закордонних справ Італії та Німеччини заявили, що неможливо передати бойовий літак Україні, яку атакувала Росія. Вони також заявили, що створення забороненої для польотів зони, як того вимагає Україна, може призвести до початку Третьої світової війни. На їхню думку, НАТО має діяти обережно, використовуючи економічні санкції, дипломатично підтримувати Україну та надавати гуманітарну допомогу. За даними ООН, з України вже втекли 1,6 мільйона людей, більшість із них, 900 тисяч, до Польщі. 7.3.2022

Вооруженные силы Украины отбили из рук России город Чугаев в Харьковской области. Еще одну ночь подряд русские бомбили украинские города, в том числе Харьков и Киев. В Ирпении Киевской области эвакуировали еще жителей, вынужденных бежать под русским огнем. Увеличилось и количество раненых и убитых в осажденном Мариуполе. Его жителей эвакуировать не удалось, русские стреляли в убегающих. - Это Прощеное воскресенье в восточных церквях. Но мы не простим сотни и сотни жертв, тысячи и тысячи страданий. И Бог не простит. Ни сегодня, ни завтра. Никогда. А вместо прощения будет Страшный суд, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном видео. Украина никогда не согласится признать независимость сепаратистских республик или аннексию Крыма Россией. Министры иностранных дел Италии и Германии заявили, что передать боевые самолеты Украине, подвергшейся нападению со стороны России, не представляется возможным. Они также заявили, что установление бесполетной зоны по просьбе Украины может привести к началу Третьей мировой войны. По их мнению, НАТО следует действовать осторожно, применяя экономические санкции, дипломатически поддерживать Украину и оказывать гуманитарную помощь. По данным ООН, из Украины уже бежало 1,6 млн человек, большая часть из них — 900 тыс. — в Польшу. 7.3.2022

 

Ozbrojené síly Ukrajiny osvobodily z ruských rukou město Čuhajiv v charkovské oblasti. Další v řadě noc trvalo ruské bombardování ukrajinských měst, včetně Charkova a Kyjeva. Ve městě Irpiň v kyjevské oblasti proběhla evakuace dalších obyvatel, přinucených pod ruským ostřelováním k útěku. Zvýšil se počet raněných a zastřelených v obklíčeném Mariupolu. Jeho občany se nepodařilo evakuovat, Rusové stříleli do prchajících. – Ve východních církvích se slaví Neděle odpuštění. Ale my neodpustíme stovky a stovky obětí, tisíce a tisíce utrpení. A Bůh neodpustí. Ne dnes, ne zítra. Nikdy. Místo toho bude Den soudu posledního – řekl ve zveřejněné nahrávce prezident Ukrajiny Woldymyr Zelensky. Ukrajina nikdy nebude souhlasit, aby byla uznána nezávislost separatistických republik nebo anexe Krymu Ruskem.

    Ministři zahraničí Itálie a Německa prohlásili, že předání bojových letadel Ukrajině nepadnuté Ruskem není možné. Konstatovali rovněž, že zavedení bezletové zóny, o což prosí Ukrajina, by mohlo vést ke třetí světové válce. Podle nich NATO má postupovat opatrně, a využívat hospodářské sankce, podporovat Ukrajinu diplomaticky a předávat humanitární pomoc.

    Podle OSN z Ukrajiny uteklo už 1,6 milionů osob, z toho nejvíce, 900 tisíc, do Polska. 7.3.2022.

 

Mapa działań wojennych na Ukrainie – 6 marca 2022 r. (1), prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełensky (2), bomby burzące, spadające na ukraińskie miasta (3) 

Карта бойових дій в Україні - 6 березня 2022 (1), Президент України Володимир Зеленський (2), підривні бомби падають на українські міста (3)

Карта боевых действий в Украине - 6 марта 2022 г. (1), Президент Украины Владимир Зеленский (2), фугасы падают на украинские города (3)

Mapa bojových akcí na Ukrajině – 6. března 2022 (1), prezident Ukrajiny Wolodymyr Zelensky (2), ničivé bomby padající na ukrajinská města (3)

 

 

Po spotkaniu ministrów Rosji i Ukrainy

Після зустрічі міністрів Росії та України

После встречи министров России и Украины

Po setkání ministrů Ruska a Ukrajiny

 

– Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie dyplomatyczne po katastrofie humanitarnej, która ma miejsce na Ukrainie – powiedział szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytru Kułeba po spotkaniu ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Nie udało się niczego ustalić, ani w sprawie korytarzy humanitarnych, ani w sprawie zawieszenia broni. – Czekają, aż się poddamy – dodał.

    Najtragiczniejsza sytuacja jest w mieście Mariupol, miasto jest otoczone i nieustannie bombardowane. Bomby spadają również na Charków, Sumy i Ochrytkę. Postępy poczynione przez Rosjan są niewielkie, Rosjanom nie udało się zdobyć Kijowa i Charkowa. Ukraińcy przeprowadzili kilka kontrataków w obwodzie cherstońskim, nadal broni się tam Mikołów, Krzywy Róg, Wozniesieńsk i Nowoworosońcow. 10.3.2022 r.

- Я зробив усе, що в моїх силах, щоб знайти дипломатичне рішення після гуманітарної катастрофи в Україні, - сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба після зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим. Ні на гуманітарних коридорах, ні на режимі припинення вогню нічого не виявлено. «Вони чекають, поки ми здамося», – додав він. Найтрагічніша ситуація в місті Маріуполь, місто оточене і постійно бомбардується. Бомби також падають на Харків, Суми та Охритку. Просування росіян було повільним, і росіянам не вдалося захопити Київ і Харків. Українці здійснили кілька контратак на Херстонщині, де досі обороняють Миколаїв, Кривий Ріг, Вознесенськ та Нововоросонків. 10.3.2022

- Я сделал все, что было в моих силах, чтобы найти дипломатическое решение после гуманитарной катастрофы в Украине, - сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Ничего не обнаружено ни на гуманитарных коридорах, ни на прекращении огня. «Они ждут, когда мы сдадимся», — добавил он. Самая трагичная ситуация в Мариуполе, город окружен и постоянно бомбят. Бомбы также падают на Харьков, Сумы и Охритку. Продвижение русских было медленным, и русским не удалось захватить Киев и Харьков. Украинцы провели несколько контратак в районе Херстона, где до сих пор обороняются Миколув, Кшивы Рог, Вознесеньск и Новоросоньцов. 10.3.2022

 

– Udělal jsem všechno, co je v mých možnostech, abychom našli nějaké diplomatické řešení humanitární katastrofy, která se odehrává na Ukrajině – řekl šéf Ministerstva zahraniční Ukrajiny, Dmytru Kuleba, po setkání se svým ruským protějškem, Sergiejem Lavrovem. Nepodařilo se ničeho dohodnout, ani ve věci humanitárních koridorů, ani ve věci zastavení bojů. – Čekají, až se vzdáme – doplnil.

    Nejtragičtější situace je ve městě Mariupol, město je obklíčeno a neustále bombardováno. Bomby padají rovněž na Charkov, Sumy a Ochrytku. Pokroky Rusů jsou nevelké, Rusům se nepodařilo dobýt Kyjev a Charkov. Ukrajinci provedli několik protiútoků v cherstonské oblasti, nadále se brání Mikolov, Křivý roh, Wozniesiensk a Novovorosoncov. 10.3.2022.

 

Mapa działań wojennych na Ukrainie – 10 marca 2022 r. (1), minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytru Kułeba (2), zbombardowana elektrownia w Ochrytce (3) 

Карта бойових дій в Україні - 10 березня 2022 (1), Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (2), розбомбили електростанцію в Охритці (3)

Карта боевых действий в Украине - 10 марта 2022 г. (1), Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (2), разбомбленная электростанция в Охритке (3)

Mapa bojových akcí na Ukrajině – 10. března 2022 (1), ministr zahraničních věcí, Dmytru Kuleba (2), zbombardována elektrárna v Ochrytce (3)

Donald Tusk na szczycie Unii Europejskiej

Дональд Туск на саміті Європейського Союзу

Дональд Туск на саммите Евросоюза

Donald Tusk na summitu Evropské unie

– Jeśli chcemy uniknąć globalnej konfrontacji militarnej, musimy – jako Zachód – działać razem, zdecydowanie i bez złudzeń – mówił podczas szczytu Unii Europejskiej w Paryżu Donald Tusk, szef frakcji chrześcijańsko-demokratycznej w Parlamencie Europejskim. Europa musi zakończyć swoją zależność od rosyjskich dostaw energii – dodał. Stwierdził również, że Putin zbudował „rozległą sieć sojuszników albo może pożytecznych idiotów zarówno w Europie, jak i w Ameryce. Osoby te, jak powiedział, wspierają działania Putina i promują jego idee. Wymienił w tym gronie byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, kandydatów na prezydenta Francji: Marine Le Pen i Erica Zemmoura, premiera Węgier Viktora Orbana, czy byłego wicepremiera Włoch Matteo Sallviniego. 11.3.2022 r.

"Якщо ми хочемо уникнути глобального військового протистояння, ми повинні - як Захід - діяти разом, рішуче та без ілюзій", - сказав Дональд Туск, голова християнсько-демократичної фракції в Європейському парламенті, під час саміту Європейського Союзу в Парижі. Європа повинна припинити свою залежність від російських енергоносіїв, додав він. Він також заявив, що Путін створив «велику мережу союзників або, можливо, корисних ідіотів як у Європі, так і в Америці. Ці люди, за його словами, підтримують дії Путіна і пропагують його ідеї. Він згадав колишнього президента США Дональда Трампа, кандидатів у президенти Франції: Марін Ле Пен і Еріка Земмура, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та колишнього віце-прем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні. 11.3.2022 

- Если мы хотим избежать глобальной военной конфронтации, мы должны - как и Запад - действовать сообща, решительно и без иллюзий, - заявил глава христианско-демократической фракции в Европарламенте Дональд Туск в ходе саммита Евросоюза в Париже. Он добавил, что Европа должна покончить со своей зависимостью от поставок энергоресурсов из России.Он также заявил, что Путин создал «обширную сеть союзников или, возможно, полезных идиотов как в Европе, так и в Америке. Эти люди, по его словам, поддерживают действия Путина и продвигают его идеи. Он упомянул бывшего президента США Дональда Трампа, кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен и Эрика Земмура, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и бывшего вице-премьера Италии Маттео Салвини. 11.3.2022

– Jestli se chceme vyhnout globální vojenské konfrontace, musíme – jako Západ – působit společně, rozhodně a bez iluzí – mluvil během summitu Evropské unie v Paříži Donald Tusk, šéf křesťansko-demokratické frakce v Evropském parlamentu. Evropa musí skoncovat se závislosti na ruských dodávkách energie – dodal. Prohlásil rovněž, že Putin vytvořil „rozlehlou síť spojenců nebo spíše užitečných idiotů jak v Evropě, tak v Americe. Tyto osoby, jak řekl, podporují činnosti Putina a promují jeho ideje. Vyjmenoval bývalého prezidenta USA, Donalda Trumpa, kandidáty na prezidenta Francie: Marine Le Pen a Erica Zemmoura, premiéra Maďarska, Viktora Orbana nebo bývalého vicepremiéra Itálie, Matteo Sallviniho. 11.3.2022 r.

 

Donald Tusk, były polski premier, szef frakcji chrześcijańsko-demokratycznej w Parlamecie Europejskim 

Дональд Туск, колишній прем'єр-міністр Польщі, голова Християнсько-демократичної фракції в Європарламенті

Дональд Туск, бывший премьер-министр Польши, глава христианско-демократической фракции в Европарламенте

bývalý polský premiér, šéf křesťansko-demokratické frakce v Evropském parlamentu

Komentarz czeskiego tygodnika „Respekt”

Коментар чеського тижневика "Respekt"

Комментарий чешского еженедельника «Респект»

Komentář českého týdeníku „Respekt”

Przeszło 3 miliony Ukraińców, przede wszystkim kobiet i dzieci, uciekło przed wojną na Ukrainie. Świat stara się ukraińskim uciekinierom pomagać. Tygodnik „Respekt” i jego redaktor, Erik Tabery, stara się zanotować dla potomnych fakty, które dowiedzieliśmy się o sobie i o świecie, zanim fakty te zdąży rozmazać kampania dezinformacyjna. 

1. Ukraina nie zrobiła nic, co mogłoby wyprowokować ingerencję. Kiedy Putin bredził o nazistach, którzy kierują krajem, to była czysta propaganda. To Rosja truje, wyrzuca z okien lub w inny sposób niszczy swoich krytyków i siłą rozpędza demonstracje, na których pokojowo spotkało się kilku ludzi, aby zaprotestować. 

2. Władimir Putin nie prowadzi wojny z Ukrainą, ale z całym demokratycznym światem. Na sąsiada napadł, ponieważ wierzył, że prędko zwycięży i pokaże Zachodowi swoją siłę. Rosyjski dyktator widzi, że za tęsknotę żyć w wolnym kraju ludzie stale gotowi są położyć życie. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełensky stał się na swój sposób liderem świata wolności. To minimum, co dla niego możemy zrobić, to postarać się o rodziny dzielnych obrońców kraju. 

3. Co zrobiła Ukraina podczas krwawych walk? Podpisała akcesję o przystąpienie do Unii Europejskiej. Chwilę później to samo zrobiły Gruzja i Mołdawia. Członkostwo w NATO i Unii Europejskiej jest biletem wstępu do bezpiecznego świata. 

4. Nauczmy się postrzegać ryzyka, kiedy jest jeszcze czas przygotować się na nie. Nie możemy wymawiać się na nic, przykładów o rosnących groźbach z Kremla mieliśmy dość. Tym niemniej trzeba rozróżniać tych, którzy coś zlekceważyli, a tych, którzy rosyjskiemu dyktatorowi świadomie służyli. Putin umacniał się nie tylko dlatego, że potrafił zlikwidować jakąkolwiek opozycję w Rosji, przybierał na sile również dzięki tym, którzy pomagali mu na Zachodzie. Tak samo jak w Czechach MIloš Zeman, Václav Klaus,... Polityka prorosyjskich populistów zbankrutowała, niestety my tak trochę razem z nimi. Nie zapominajmy, że jeszcze niedawno prezydent Zeman chciał głowy szefa BIS, ponieważ jako jeden z nielicznych wyraźnie przestrzegał przed Kremlem. 

5. O ile w następnych latach spotkają nas jakiekolwiek problemy ekonomiczne, na przykład braki w dostawach gazu, drożyzna i tym podobne, trzeba to rozumieć jako element wojny, którą Rosja prowadzi przeciw nam. 14.3.2022 r.

Понад 3 мільйони українців, переважно жінки та діти, втекли від війни в Україні. Світ намагається допомогти українським біженцям. Тижневик «Респект» та його редактор Ерік Табері намагаються записати для нащадків факти, які ми дізналися про себе та про світ до того, як ці факти будуть розмиті кампанією дезінформації. 

1. Україна не зробила нічого, щоб спричинити втручання. Коли Путін захоплювався нацистами, які керували країною, це була чиста пропаганда. Саме Росія отруює, викидає вікна чи іншим чином знищує своїх критиків і силою розриває демонстрації, де кілька людей мирно зібралися на протест. 

2. Володимир Путін воює не з Україною, а з усім демократичним світом. Він накинувся на сусіда, бо вірив, що швидко переможе і покаже Заходу свою силу. Російський диктатор бачить, що люди постійно готові віддати життя за бажання жити у вільній країні. Президент України Володимир Зеленський по-своєму став лідером світу свободи. Мінімум, що ми можемо зробити для нього – це отримати сім’ї відважних захисників країни. 

3. Що робила Україна під час кровопролитних боїв? Вона підписала вступ до Європейського Союзу. Через кілька хвилин Грузія та Молдова зробили те ж саме. Членство в НАТО та Європейському Союзі – це квиток у безпечний світ. 

4. Навчіться бачити ризики, поки ще є час підготуватися до них. Ми не можемо виправдовуватися, нам досить прикладів зростання загроз з боку Кремля. Проте треба розрізняти тих, хто чимось нехтував, і тих, хто свідомо служив російському диктатору. Путін став сильнішим не тільки тому, що зміг ліквідувати будь-яку опозицію в Росії, він також набрав сили завдяки тим, хто допомагав йому на Заході. Як і в Чехії, Мілош Земан, Вацлав Клаус, ... Політика проросійських популістів збанкрутувала, на жаль, ми з ними трохи. Не забуваймо, що донедавна президент Земан хотів глави БМР, бо був одним із небагатьох, хто прямо застерігав від Кремля. 

5. Хоча в найближчі роки ми зіткнемося з будь-якими економічними проблемами, такими як дефіцит газу, високі ціни тощо, це слід розуміти як частину війни, яку Росія веде проти нас. 14/03/2022

Более 3 миллионов украинцев, в основном женщины и дети, бежали от войны в Украине. Мир пытается помочь украинским беженцам. Еженедельник «Респект» и его редактор Эрик Табери пытаются записать для потомков факты, которые мы узнали о себе и мире до того, как эти факты будут размыты дезинформационной кампанией. 

1. Украина ничего не сделала, чтобы вызвать вмешательство. Когда Путин бредил нацистами, правившими страной, это была чистая пропаганда. Это Россия отравляет, выбрасывает окна или иным образом уничтожает своих критиков и силой разгоняет демонстрации, на которых несколько человек мирно собрались для протеста. 

2. Владимир Путин воюет не с Украиной, а со всем демократическим миром. Он напал на своего соседа, потому что считал, что быстро победит и покажет Западу свою силу. Российский диктатор видит, что люди постоянно готовы отдать жизнь за свое стремление жить в свободной стране. Президент Украины Владимир Зеленский по-своему стал лидером мира свободы. Минимум, что мы можем для него сделать, это заполучить семьи отважных защитников страны. 

3. Что делала Украина во время кровопролитных боев? Он подписал присоединение к Европейскому союзу. Через несколько мгновений то же самое сделали Грузия и Молдова. Членство в НАТО и Европейском союзе — это билет в безопасный мир. 

4. Научитесь видеть риски, пока еще есть время к ним подготовиться. Мы не можем себя извинить, с нас достаточно примеров нарастающих угроз из Кремля. Тем не менее, нужно различать тех, кто что-то игнорировал, и тех, кто сознательно служил российскому диктатору. Путин окреп не только потому, что смог ликвидировать любую оппозицию в России, он еще и окреп благодаря тем, кто ему помогал на Западе. Так же, как в Чехии, Милош Земан, Вацлав Клаус, ... Политика пророссийских популистов обанкротилась, к сожалению, мы с ними немного. Не будем забывать, что до недавнего времени президент Земан хотел возглавить БМР, потому что он был одним из немногих, кто открыто предостерегал против Кремля. 

5. Хотя в ближайшие годы мы столкнемся с любыми экономическими проблемами, такими как нехватка газа, высокие цены и тому подобное, это следует понимать как часть войны, которую Россия ведет против нас. 14.3.2022


 

 

Více jak 3 miliony Ukrajinců, především žen a dětí, uteklo před válkou na Ukrajině. Svět se snaží ukrajinským utečencům pomáhat. Týdeník „Respekt” a jeho redaktor Erik Tabery se snaží zapsat pro budoucnost fakta, co jsme se o světě a o sobě dozvěděli, než tyto fakta stačí rozmazat dezinformační kampaň. 

1. Ukrajina neudělala nic, čím by zásah vyprovokovala. Když Putin blouzní o nacistech, kteří řídí zemi, je to čistá propaganda. To Rusko trávilo, vyhazovalo z oken či jinak zabíjelo své kritiky a násilím rozhánělo demonstrace, kde se mírumilovně pár lidí sešlo k vyjádření protestu. 

2. Vladimír Putin nevede válku s Ukrajinou, ale s celým demokratickým světem. Na souseda zaútočil, protože věřil, že rychle zvítězí a Západu ukáže svou moc. Ruský diktátor vidí, že za touhu žít ve svobodě jsou stále lidé ochotní položit život. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky se tak stal svým způsobem lídrem svobodného světa. To nejmenší co pro něj můžeme udělat, že se postaráme o rodiny statečných obránců země. 

3. Co udělala Ukrajina uprostřed krvavých bojů? Podepsala žádost o vstup do Evropské unie. Chvíli poté udělaly totéž Gruzie a Moldavsko. Členství v NATO a Evropské unii je vstupenkou do bezpečného světa. 

4. Naučme se vnímat rizika, když je ještě čas se na ně připravit. Nemáme se na co vymlouvat, důkaz o rostoucích hrozbách z Kremlu jsme měli dost. Nicméně je třeba odlišovat ty, kteří něco podcenili, a ty, kdo ruskému diktátorovi vědomě sloužili. Putin nesílil jen proto, že dokázal zlikvidovat jakoukoli opozici v Rusku, mohutněl i díky těm, kdo mu pomáhali na Západě. Jako v Česku Miloš Zeman, Václav Klaus,... Politika proruských populistů zkrachovala, bohužel my tak trochu s nimi. Nezapomeňme, že ještě nedávno prezident Zeman chtěl hlavu šéfa BIS, protože jako jeden z mála jasně varoval před Kremlem. 

5. Pokud nás v příštích měsících a letech potkají nějaké ekonomické těžkosti, třeba nedostatek plynu, zdražování a podobně, je třeba to vnímat jako součást války, kterou Rusko vede proti nám. 14.3.2022.

 

Premierzy Polski, Czech i Słowenii w Kijowie

Прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії в Києві

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении в Киеве

Premiéři Polska, Česka a Slovinska v Kyjevě

 

Premier Polski Mateusz Morawiecki, premier Republiki Czeskiej Petr Fiala, premier Słowenii Janez Janša i polski wicepremier Jarosław Kaczyński spotkali się 15.3.2022 r. w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wolodymyrem Zełeńskim i premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. – Jesteśmy tu, by wyrazić podziw dla Waszej walki. Nie bronicie tylko swojej ojczyzny, terytorium Ukrainy, ale Europy – powiedział Janez Janša, premier Słowenii. 15.3.2022 r.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала, прем'єр-міністр Словенії Янез Янша та віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський зустрілися 15 березня 2022 року в Києві з Президентом України Володимиром Зеленським та Прем'єр-міністром України Денисом. Шмигаль. – Ми тут, щоб висловити своє захоплення вашою боротьбою. Ви захищаєте не лише свою Батьківщину, територію України, а й Європу», – заявив прем’єр-міністр Словенії Янез Янша. 15/03/2022

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Премьер-министр Чехии Петр Фиала, Премьер-министр Словении Янез Янша и вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский встретились 15 марта 2022 года в Киеве с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Украины Денисом Шмыгаль. - Мы здесь, чтобы выразить наше восхищение вашей борьбой. Вы защищаете не только свою Родину, территорию Украины, но и Европу», — заявил Янез Янша, премьер-министр Словении. 15.3.2022

 

Předseda vlády Polska, Mateusz Morawiecki, předseda vlády České republiky, Petr Fiala, předseda vlády Slovinska, Janez Janša, a polský místopředseda vlády, Jarosław Kaczyński, se 15.3.2022 setkali v Kyjevě s prezidentem Ukrajiny, Wolodymyrem Zełenským, a předsedou vlády Ukrajiny, Denysem Szmyhalem. – Jsme tu, abychom vyjádřili obdiv pro Váš boj. Nebráníte pouze svou vlast, území Ukrajiny, ale Evropu – řekl Janez Janša, předseda vlády Slovinska, .15.3.2022 r.

 

Premierzy Polski, Czech i Słowenii i polski wicepremier podczas podróży do Kijowa 

Прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії та віце-прем'єр-міністр Польщі під час поїздки до Києва

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении и вице-премьер Польши во время поездки в Киев

premiéři Polska, České republiky a Slovinska a polský vicepremiér během cesty do Kyjeva


Jutro odbędzie się szczyt NATO w Brukseli

Завтра в Брюсселі відбудеться саміт НАТО

Завтра в Брюсселе пройдет саммит НАТО

Zítra se koná summit NATO v Bruselu

 

Jutro na szczycie NATO w Brukseli podjęta będzie decyzja o dalszym wzmocnieniu wojskowym wschodniej flanki. – Rosja nigdy nie wygra wojny nuklearnej, powiedział szef NATO Jens Stoltenberg podkreślając, że każde użycie broni jądrowej będzie miało daleko idące konsekwencje.

    Rosyjskie siły nie dokonują żadnych wielkich postępów, a wojsko ukraińskie kontratakuje na północny zachód od Kijowa. Rosjanie stracili już 40 proc. swoich atakujących sił. Rosyjskie dowództwo przygotowuje się do działań z użyciem broni chemicznej, NATO jest przygotowane przekazać Ukrainie środki do ochrony przeciw atakowi chemicznemu. Bohatersko broni się Mariupol nad Morzem Azowskim, miasto było niemal doszczętnie zburzone przez rosyjskie rakiety. 23.3.2022 r.

Завтра на саміті НАТО в Брюсселі буде прийнято рішення про подальше посилення східного флангу військових. - Росія ніколи не виграє ядерну війну, - заявив глава НАТО Єнс Столтенберг, підкресливши, що будь-яке використання ядерної зброї матиме далекосяжні наслідки. Російські війська не досягають великого прогресу, а українські військові завдають удару на північний захід від Києва. Росіяни вже втратили 40 відсотків. ваші атакуючі сили. Російське командування готується до дії з хімічною зброєю, НАТО готове надати Україні заходи для захисту від хімічної атаки. Маріуполь героїчно обороняється на Азовському морі, місто майже повністю знищено російськими ракетами. 23/03/2022

Завтра на саммите НАТО в Брюсселе будет принято решение о дальнейшем усилении военного восточного фланга. - Россия никогда не выиграет ядерную войну, - заявил глава НАТО Йенс Столтенберг, подчеркнув, что любое применение ядерного оружия будет иметь далеко идущие последствия. Российские силы не добились больших успехов, а украинские военные наносят ответный удар к северо-западу от Киева. Россияне уже потеряли 40 процентов. ваши атакующие силы. Российское командование готовится действовать с применением химического оружия, НАТО готово предоставить Украине меры защиты от химической атаки. Мариуполь героически обороняется на Азовском море, город практически полностью разрушен российскими ракетами. 23.03.2022

 

Zítra na summitu v Bruselu bude přijato rozhodnutí o dalším vojenském posílení východního křídla. – Rusko nikdy nezvítězí v nukleární válce, řekl šéf NATO, Jens Stoltenberg a zdůraznil, že každé použití jaderné zbraně bude mít dalekosáhlé důsledky.

    Ruské síly neudělaly žádné velké pokroky, a ukrajinská armáda provádí protiútoky na severozápad od Kyjeva. Rusko ztratilo už 40. proc svých útočných sil. Ruské velení se připravuje na bojové použití chemických zbraní, NATO je připraveno poskytnout Ukrajině vybavení k ochraně proti chemickému útoku. Hrdinně se brání Mariupol u Azovského moře, město bylo téměř úplně zbouráno ruskými raketami. 23.3.2022.

 

Szef NATO Jens Stoltenberg

 Глава НАТО Єнс Столтенберг

Глава НАТО Йенс Столтенбер

šéf NATO Jens Stoltenberg

 

 

Rosyjskie zbrodnie wojenne na Ukrainie

Російські військові злочини в Україні

Военные преступления России в Украине

Ruské válečné zločiny na Ukrajině

 

Siły ukraińskie odzyskały kluczowe tereny na północy Ukrainy, po tym, jak zmusiły siły rosyjskie do wycofania się z terenów wokół Czernihowa i na północ od Kijowa. Wojska rosyjskie kontynuują ciężki ostrzał w Donbasie.

    Zdjęcia z Buczy i podkijewskich miejscowości pokazują ciała leżące na ulicach. W Irpieniu, Hostomelu i Buczy Rosjanie zabili przeszło 3 tysiące cywilów. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował do Międzynarodowego Trybunału Karnego o wysłanie na Ukrainę misji w celu zebrania dowodów rosyjskich zbrodni popełnionych na cywilach. – Zbrodnie w Buczy to wierzchołek góry lodowej, w Mariupolu jest jeszcze gorzej – poinformował.

    Czy Rosja poniesie odpowiedzialność za te zbrodnie? Zwłaszcza, że ma prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. 5.4.2022 r.

Українські сили відновили ключові райони на півночі України після того, як змусили російські війська відійти з районів навколо Чернігова та на північ від Києва. Російські війська продовжують обстріли на Донбасі. На фото з Бучі та сіл Підкієво видно тіла, які лежать на вулицях. В Ірпені, Гостомелі та Бучі росіяни вбили понад 3000 мирних жителів. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд направити в Україну місію для збору доказів російських злочинів проти мирного населення. – Злочини в Бучі – це вершина айсберга, у Маріуполі – ще гірше, – повідомив він. Чи понесе Росію відповідальність за ці злочини? Тим більше, що вона має право вето в Раді Безпеки ООН. 05.04.2022

Украинские силы вернули себе ключевые районы на севере Украины после того, как вынудили российские войска уйти из районов вокруг Чернигова и к северу от Киева. Российские войска продолжают массированный обстрел Донбасса. На фотографиях из Бучи и деревень Подкиево видны тела, лежащие на улицах. В Ирпене, Гостомеле и Буче русские убили более 3000 мирных жителей. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд направить в Украину миссию для сбора доказательств преступлений, совершенных Россией против мирных жителей. - Преступления в Буче - это верхушка айсберга, в Мариуполе еще хуже, - сообщил он. Понесет ли Россия ответственность за эти преступления? Тем более, что она имеет право вето в Совете Безопасности ООН. 05.04.2022

 

Ukrajinské síly získaly zpět klíčové území na severu Ukrajiny, po tom, jak přinutily ruské síly k ústupu z území kolem Černihova a na sever od Kyjeva. Ruská armáda pokračuje v těžkém ostřelování na Donbasu.

    Snímky z Buče a podkyjevských obcí ukazují těla ležící v ulicích. V Irpěni, Hostomelu a Buči Rusové zabili přes 3 tisíce civilů. Ministr zahraničí Ukrajiny, Dmytro Kuleba, vyzval Mezinárodní trestní tribunál, aby vyslal na Ukrajinu misi s cílem získat důkazy o ruských zločinech proti civilnímu obyvatelstvu. – Zločiny z Buče to je vrchol ledové hory, v Martiupoli je ještě hůře – sdělil.

    Bude Rusko odsouzeno za tyto zločiny? Zejména, protože má právo veta v Radě bezpečnosti OSN. 5.4.2022.

 

Zdjęcia satelitarne z Buczy pokazane przez „The New York Times” 

"The New York Times" показав супутникові знімки з Бучі

Спутниковые снимки из Бучи, показанные "Нью-Йорк Таймс".

Satelitní snímky z Buče zveřejněny „The New York Times”

 

czytaj po ukraińsku   

читать на украинском языке

Zbiżają się decydujące walki o Donbas

Наближаються вирішальні бої за Донбас

Грядут решающие бои за Донбасс

Bliží se rozhodující boje o Donbas

 

Po tym, jak Rosjanie wycofali swoje wojska spod Kijowa, główną areną walk staje się południowo-wschodnia Ukraina. Z punktu widzenia wojskowego wydaje się kwestią czasu, kiedy padnie Mariupol nad Morzem Azowskim. Nie znaczy to jednak, że Rosja wygra to starcie. Warunki naturalne i pogoda sprzyjają obronie. Rosyjski sprzęt grzęźnie na polach ukraińskich. Ekspert od wojskowości, Robert Reczkowski z Uniwersytetu Toruńskiego, ocenia szanse Ukrainy i Rosji pół na pół. Atutem Ukrainy jest teren, wysokie morale żołnierzy i ich doświadczenie. Ukrainie brakuje jednak wystarczającej ilości systemów obrony przeciwrakietowej, ma też problemy z naprawą uszkodzonego sprzętu. Pozostaje mieć nadzieję, że Zachód utrzyma dostawy uzbrojenia, a nawet je zwiększy, bo właśnie to ma decydujące znaczenie. Konieczne jest również zwiększenie sankcji na Rosję. Walki mają potrwać kilka lub kilkanaście dni. Mogą się zakończyć 9 maja, czyli na obchodzony w Rosji dzień zwycięstwa na hitlerowskimi Niemcami. Rosja będzie chciała za wszelką cenę osiągnąć jakiś sukces. Na razie takiego nie ma. Wojna może trwać dłużej.

    Nadciągające kluczowe walki na Donbasie skupią się wokół miejscowości Izium. Jeśli Rosjanie przełamią tam opór Ukraińców, a nie mogą tego zrobić od początku inwazji, pójdą na Krematorsk i dalej na południe. Teraz gra toczy się o opanowanie obwodu ługańskiego i donieckiego i kontrolę obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Rosja chce pozbawić Ukrainę dostępu do Morza Azowskiego i tym samym możliwości eksportu płodów rolnych i stali. To byłaby katastrofa dla Ukrainy. Mimo, że potencjał obu stron wskazuje na razie na remis, Ukraina może pokonać Rosję i przejść do kontrofensywy. Możliwe jest nawet odzyskanie przez nią pełnej kontroli nad obwodem donieckim i ługańskim. Nie ma szans jednak na odbicie Krymu. Rosja go nie odda z powodów strategicznych, a Ukrainie zabraknie sił i środków do dalszej walki – dodaje ekspert.

    Prezydent Ukrainy Wołydymyr Zeleński zapewnia, że jego kraj nie zamierza oddać terytoriów na Wschodzie, by zakończyć wojnę z Rosją i że Ukraina jest przygotowana do starcia o Donbas z wojskami rosyjskimi. 18.4.2022 r.

Після виведення росіян своїх військ з Києва головною ареною бойових дій стає південний схід України. З військової точки зору, здається питанням часу, коли Маріуполь впаде на Азовське море. Однак це не означає, що Росія виграє зіткнення. Природні умови та погода сприятливі для оборони. Російська техніка застрягла на українських полях. Військовий експерт Роберт Речковський з Торунського університету наполовину оцінює шанси України та Росії. Перевагою України є її місцевість, високий бойовий дух воїнів та їхній досвід. Проте в Україні не вистачає достатньої кількості систем протиракетної оборони та є проблеми з ремонтом пошкодженої техніки. Залишається сподіватися, що Захід збереже поставки зброї, а то й збільшить, адже це є визначальним. Також необхідно посилити санкції проти Росії. Бої триватимуть кілька або кілька днів. Вони можуть закінчитися 9 травня, коли в Росії відзначають День перемоги над нацистською Німеччиною. Росія будь-якою ціною хоче досягти певного успіху. Такого ще немає. Війна може тривати довше. Майбутні ключові бої на Донбасі будуть зосереджені навколо Ізюма. Якщо росіяни зламають там український опір, а вони не зможуть цього зробити від початку вторгнення, вони підуть на Крематорськ і далі на південь. Тепер гра про завоювання Луганської та Донецької областей та контроль над Херсонською та Запорізькою областями. Росія хоче позбавити Україну виходу до Азовського моря і, таким чином, можливості експорту сільськогосподарської продукції та сталі. Це було б катастрофою для України. Хоча потенціал обох сторін поки що вказує на нічию, Україна може перемогти Росію і перейти в контрнаступ. Можливо навіть повернути повний контроль над Донецькою та Луганською областями. Проте шансів на відображення Криму немає. Росія не відмовиться від цього зі стратегічних міркувань, а Україні не вистачить сил і ресурсів для продовження боротьби, - додає експерт. Президент України Володимир Зеленський запевняє, що його країна не має наміру відмовлятися від територій на Сході, щоб припинити війну з Росією, і що Україна готова до зіткнення за Донбас з російськими військами. 18.04.2022

После того, как русские вывели свои войска из Киева, главной ареной боевых действий становится юго-восток Украины. С военной точки зрения кажется вопросом времени, когда Мариуполь падет на Азовском море. Однако это не означает, что Россия выиграет столкновение. Природные условия и погода благоприятны для обороны. Российская техника застревает на украинских полях. Военный эксперт Роберт Речковски из Торуньского университета оценивает шансы Украины и России пополам. Преимуществом Украины является ее местность, высокий боевой дух солдат и их опыт. Однако Украина не имеет достаточного количества систем ПРО и имеет проблемы с ремонтом поврежденной техники. Остается надеяться, что Запад сохранит поставки оружия или даже увеличит их, ибо именно это является решающим. Также необходимо усилить санкции против России. Бои должны длиться несколько или несколько дней. Они могут закончиться 9 мая, в день победы над фашистской Германией, отмечаемый в России. Россия захочет добиться каких-то успехов любой ценой. Такого еще нет. Война может продолжаться дольше. Предстоящие ключевые бои на Донбассе развернутся вокруг Изюма. Если русские сломят там украинское сопротивление, а они не смогут этого сделать с начала вторжения, они пойдут на Крематорск и дальше на юг. Теперь в игре идет захват Луганской и Донецкой областей и контроль над Херсонской и Запорожской областями. Россия хочет лишить Украину выхода к Азовскому морю и тем самым возможности экспорта сельхозпродукции и стали. Это было бы катастрофой для Украины. Хотя потенциал обеих сторон пока указывает на ничью, Украина может победить Россию и перейти в контрнаступление. Возможен даже полный контроль над Донецкой и Луганской областями. Однако шансов на отражение Крыма нет. Россия не отдаст его по стратегическим причинам, а Украине не хватит сил и ресурсов для продолжения борьбы, - добавляет эксперт. Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что его страна не намерена отказываться от территорий на Востоке ради прекращения войны с Россией и что Украина готова к столкновению за Донбасс с российскими войсками. 18.04.2022

 

Po tom, jak Rusové stáhli svou armádu z okolí Kyjeva, hlavním bojištěm se stala jihovýchodní Ukrajina. Z vojenského hlediska se zdá, že je otázkou času, kdy padne Mariupol nad Azovským mořem. To však neznamená, že Rusko tuto srážku vyhraje. Přírodní podmínky a počasí přejí obraně. Ruské vybavení se topí v ukrajinských polích. Expert od vojenství, Robert Reczkowski z Toruňské univerzity, hodnotí šance Ukrajiny a Ruska půl na půl. Předností Ukrajiny je terén, vysoká morálka vojáků a jejich zkušenosti. Avšak Ukrajina nemá dostatečný počet systémů protiraketové obrany, má rovněž problémy s opravou poškozeného vybavení. Zůstává mít naději, že Západ bude pokračovat v dodávkách výzbroje, a dokonce že je zvětší, protože to má rozhodující význam. Důležité je rovněž zvýšení sankcí vůči Rusku. Boje mají trvat ještě několik dnů. Mohou být ukončeny 9. května, kdy v Rusku se slaví den vítězství nad hitlerovským Německem. Rusko bude chtít za každou cenu dosáhnout nějakého úspěchu. Prozatím takového nedosáhlo. Válka může trvat déle.

    Blížící se rozhodující boje na Donbase se soustředí kolem města Izium. Pokud tam Rusové prolomí odpor Ukrajinců, a nemohou to udělat od začátku invaze, půjdou na Krematorsk a dále na jih. Teď je vedena hra o dobytí luhaňské a doněcké oblasti, a kontrolu chersonské a zaporoské oblasti. Rusko chce znemožnit Ukrajině přístup k Azovskému moři a tímto znemožnit export zemědělských plodů a oceli. To by byla katastrofa pro Ukrajinu. Přestože potenciál obou stran dosud ukazuje na remízu, Ukrajina může porazit Rusko a přejít k protiútoku. Možné je dokonce znovuzískání plné kontroly nad doněckou a luhaňskou oblasti. Avšak nemá šancí na znovudobytí Krymu. Rusko ho neodevzdá ze strategických důvodů, a Ukrajině chybí síly a prostředky k dalšímu boji – dodává expert.

    Prezident Ukrajiny, Wolodymyr Zelensky, ujišťuje, že jeho země nemíní odevzdat území na Východě, aby ukončil válku s Ruskem a že Ukrajina je připravena k rozhodujícím bojům o Donbas s ruskou armádou. 18.4.2022.

Trzy miesiące od rosyjskiej agresji

Через три місяці після російської агресії

Через три месяца после российской агрессии

Tři měsíce od ruské agrese

 

Od 25 lutego siły rosyjskie spustoszyły dużą część Ukrainy, powodując śmierć tysięcy osób i ucieczkę milionów. Inwazja spowodowała największy kryzys uchodźcy w Europie od czasów II wojny światowej. Z Ukrainy uciekło za granicę już 6,4 milionów osób. W zgodnej opinii obserwatorów inwazja nie jest militarnym sukcesem, na jaki liczyła Moskwa. Od początku rosyjskiej inwazji w Ukrainie potwierdzono śmierć ponad 4,6 tys. cywilów, w tym 232 dzieci. W Ukrainie zaangażowanych jest 100 tys. żołnierzy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i tzw. milicji ludowych separatystów. Liczba obrońców ukraińskich wynosi 450 tys. żołnierzy wszystkich formacji.

    Po wycofaniu się z Kijowa i północnej Ukrainy siły rosyjskie skoncentrowały się na Donbasie we wschodniej części kraju. Poczyniły tu pewne postępy, ale sporym kosztem w starciu ze zdecydowaną obroną Ukraińców. Wojsko rosyjskie przejęło kontrolę nad Mariupolem, kiedy ostatni obrońcy ukraińscy poddali się po zaciekłym oporze. Rosyjskojęzyczny Mariupol został całkowicie zdewastowany. Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że Rosja poniosła prawdopodobnie podobną liczbę ofiar, jak Związek Radziecki podczas dziewięcioletniej wojny w Afganistanie, czyli około 14-15 tys. żołnierzy. Według brytyjskiego wywiadu liczba ofiar śmiertelnych w Rosji nadal rośnie wraz ze wzmacnianiem się ofensywy w Donbasie.

    W świetle prawa międzynarodowego i opinii obrońców praw człowieka rosyjskie zbrodnie wojenne obejmują masowe zabójstwa, tortury, gwałty, grabieże, przymusowe wysiedlenia ludności do Rosji, ataki na osiedla mieszkaniowe, szkoły, szpitale i korytarze humanitarne oraz stosowanie amunicji zabronionej przez konwencję genewską – bomb kasetowych, broni hipersonicznej. W okupowanych miejscowościach Rosjanie w celu wymuszania lojalności porywają przedstawicieli władz samorządowych, terroryzują miejscową ludność, kradną sprzęt AGD, elektronikę, samochody i żywność. 26.5.2022 r.


З 25 лютого російські війська спустошили значні території України, вбиваючи тисячі та втікаючи від мільйонів. Вторгнення спричинило найбільшу кризу біженців у Європі з часів Другої світової війни. З України втекли 6,4 мільйона людей. Спостерігачі сходяться на думці, що вторгнення не є тим військовим успіхом, на який сподівалася Москва. З початку російського вторгнення в Україну підтверджено загибель понад 4,6 тисячі людей. цивільних, з них 232 дитини. В Україні задіяно 100 тисяч людей. солдати ЗС РФ та т. зв сепаратистська народна міліція. Чисельність українських захисників становить 450 тис. солдати всіх формувань. Після виходу з Києва та півночі України російські війська зосередилися на Донбасі у східній частині країни. Тут було досягнуто певного прогресу, але чималою ціною в боротьбі з міцною обороною українців. Російські війська взяли під контроль Маріуполь, коли останні українські захисники здалися запеклому опору. Російськомовний Маріуполь був повністю спустошений. Міністерство оборони Великобританії заявило, що Росія, ймовірно, зазнала такої ж кількості втрат, як і Радянський Союз під час дев'ятирічної війни в Афганістані, тобто близько 14 000-15 000. солдати. За даними британської розвідки, кількість загиблих у Росії продовжує зростати, оскільки наступ на Донбасі посилюється. У світлі міжнародного права та на думку правозахисників, російські військові злочини включають масові вбивства, катування, зґвалтування, пограбування, примусове переміщення людей до Росії, напади на житлові масиви, школи, лікарні та гуманітарні коридори, а також використання боєприпаси, заборонені Женевською конвенцією - касетні бомби, гіперзвукова зброя. В окупованих містах росіяни, щоб домогтися лояльності, викрадають представників місцевої влади, тероризують місцеве населення, крадуть побутову техніку, електроніку, автомобілі та продукти харчування. 26 травня 2022 року

С 25 февраля российские войска опустошили большую часть Украины, убив тысячи людей и спасаясь бегством. Вторжение вызвало крупнейший кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. Из Украины бежали 6,4 миллиона человек. Наблюдатели сходятся во мнении, что вторжение не является военным успехом, на который рассчитывала Москва. С начала российского вторжения в Украину подтверждена гибель более 4,6 тыс. человек. мирных жителей, в том числе 232 ребенка. В Украине задействовано 100 000 человек. военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и т.н. сепаратистское народное ополчение. Количество украинских защитников составляет 450 тысяч человек. солдат всех формирований. После ухода из Киева и северной Украины российские силы сосредоточились на Донбассе в восточной части страны. Здесь был достигнут некоторый прогресс, но ценой немалых затрат в борьбе с сильной обороной украинцев. Российские войска взяли под свой контроль Мариуполь, когда последние украинские защитники сдались под ожесточенным сопротивлением. Русскоязычный Мариуполь был полностью опустошен. Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия, вероятно, понесла такое же количество жертв, как и Советский Союз во время девятилетней войны в Афганистане, то есть около 14 000-15 000 человек. солдаты. По данным британской разведки, число погибших в России продолжает расти по мере усиления наступления на Донбассе. В свете международного права и мнения правозащитников к военным преступлениям России относятся массовые убийства, пытки, изнасилования, грабежи, насильственное перемещение людей в Россию, нападения на жилые массивы, школы, больницы и гуманитарные коридоры, а также использование боеприпасы, запрещенные Женевской конвенцией - кассетные бомбы, гиперзвуковое оружие. В оккупированных городах русские для принуждения к лояльности похищают представителей местных властей, терроризируют местное население, крадут бытовую технику, электронику, автомобили и продукты питания. 26 мая 2022 г.

 

Od 25. února ruské síly zničily velkou část Ukrajiny, což způsobilo smrt tisíců osob a útěk milionů. Invaze zapříčinila největší utečeneckou krizi v Evropě po II. světové válce. Z Ukrajiny uteklo za hranice už 6,4 milionů osob. Podle souhlasného názoru pozorovatelů invaze není vojenským úspěchem, se kterým Moskva počítala. Od začátku ruské invaze na Ukrajině byla potvrzena smrt přes 4,6 tis. civilů, včetně 232 dětí. Na Ukrajině je angažováno 100 tis. vojáků Ozbrojených sil Ruské federace a tzv. lidových milicí separatistů. Počet ukrajinských obránců je 450 tis. vojáků všech formací.

    Po stáhnutí se z Kyjeva a severní Ukrajiny se ruské síly soustředily na Donbasu ve východní částí země. Udělaly tu jisté pokroky, ale pořádně draze ve střetech se odhodlanou obranou Ukrajinců. Ruská armáda převzala kontrolu nad Mariupolem, když poslední ukrajinští obránci se vzdali po urputném odporu Ruskojazyčný Mariupol byl úplně devastován. Britské ministerstvo obrany sdělilo, že Rusko utrpělo pravděpodobně stejný počet obětí, jako Sovětský svaz během devítileté války v Afganistanu, to je asi 14-15 tis. vojáků. Podle britské rozvědky počet smrtelných obětí v Rusku neustále roste vlivem rostoucí ofenzívy na Donbasu.

    Podle mezinárodního práva a názorů obránců lidských práv na ruské vojenské zločiny se vztahují masové vraždy, mučení, znásilňování, loupeže, nucená vysídlování občanů do Ruska, útoky na sídliště, školy, nemocnice a humanitární koridory a také používání zbraní zakázaných ženevskou konvencí – kazetových bomb, hypersonických zbraní. V okupovaných obcích Rusové s cílem vynutit si loajalitu unášejí zástupce samosprávy, terorizují místní obyvatelstvo, kradou vybavení AGD, elektroniku, auta a potraviny. 26. 5. 2022

 

 

Szósty pakiet sankcji Unii Europejskiej

Шостий пакет санкцій Європейського Союзу

Шестой пакет санкций Европейского союза

Šestý balík sankcí Evropské unie

 

USA ogłosiła kolejny pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy o wartości miliarda dolarów. Ukraina otrzyma też od USA dodatkowe 225 milionów dolarów pomocy humanitarnej. Unia Europejska uchwaliła szósty pakiet sankcji, m. in. zakaz importu od 1.1.2023 r. ropy naftowej z Rosji, z rocznym odkładem importu rurociągiem Przyjaźń dla Węgier, Słowacji i Czech. 15.6.2022 r. w Kijowie z oficjalną wizytą gościli prezydent Francji, kanclerz Niemiec, premier Włoch i prezydent Rumunii. 17.6.2022 r.

США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на мільярд доларів. Україна також отримає від США додатково 225 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. Євросоюз прийняв шостий пакет санкцій, в т.ч Заборона на імпорт сирої нафти з Росії з 1 січня 2023 року з щорічною затримкою ввезення через нафтопровод «Дружба» до Угорщини, Словаччини та Чехії. 15 червня 2022 року до Києва з офіційним візитом перебували президент Франції, канцлер Німеччини, прем’єр-міністр Італії та президент Румунії. 17.06.2022

США объявили о еще одном пакете военной помощи Украине на миллиард долларов. Украина также получит дополнительно 225 миллионов долларов гуманитарной помощи от США. Евросоюз принял шестой пакет санкций, в том числе запрет на импорт сырой нефти из России с 1 января 2023 года с ежегодной задержкой импорта по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию. 15 июня 2022 г. Киев посетили с официальным визитом Президент Франции, Канцлер Германии, Премьер-министр Италии и Президент Румынии. 17.06.2022

 

USA ohlásilo další balík vojenské pomoci pro Ukrajinu v hodnotě miliard dolarů. Ukrajina obdrží rovněž od USA dalších 225 milionů dolarů humanitární pomoci. Evropská unie schválila šestý balík sankcí, m. j. zákaz dovozu ropy z Ruska, s ročním odkladem dovozu ropovodem Družba pro Maďarsko, Slovensko a Česko. 15. 6. 2022 hostili s oficiální návštěvou v Kyjevě prezident Francie, kancléř Německa, premiér Itálie a prezident Rumunska. 17 6. 2022

 

Prezydent Andrzej Duda odwiedził 22.5.2022 r. Kijów i jako pierwszy polityk obcego państwa wygłosił orędzie przed ukraińską Radą Najwyższą. Na zdjęciu z prezydentem Wołodymyrem Zelenskym 

Президент Анджей Дуда відвідав Київ 22 травня 2022 року і став першим політиком іноземної країни, який виступив із посланням до Верховної Ради України. На фото з президентом Володимиром Зеленським

Президент Анджей Дуда посетил Киев 22 мая 2022 года и стал первым политиком иностранного государства, доставившим послание Верховной Раде Украины. На фото с президентом Владимиром Зеленским

Prezident Andrzej Duda navštívil 22. 5. 2022 Kyjev a jako první politik cizího státu pronésl poselství před ukrajinskou Nejvyšší radou. Na snímku spolu s prezidentem Volodymyrem Zelenskym.