Usnesení XII. Kongresu politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX), Ostrava, 17.06.2011

 

1. Kongres COEX bere na vědomí zprávu předsedy Maďarské národní sekce

2. Kongres COEX bere na vědomí zprávu předsedy Polské národní sekce

3. Kongres COEX kvituje zhodnocení činnosti provedené předsedou hnutí Doc. Ing. Alexandrem Pálffym, CSc

4. Kongres COEX bere na vědomí zprávu o hospodaření hnutí přednesenou pokladníkem Vladislavem Drongem

5. Kongres COEX tajnou volbou zvolil na léta 2011-2013 předsedou hnutí Doc. Ing. Alexandra Pálffy, CSc

6. Kongres COEX veřejnou volbou zvolil na léta 2011-2013 prvním místopředsedou hnutí Josefa Przywaru

7. Kongres COEX veřejnou volbou zvolil členy Republikové rady na léta 2011-2013 tyto členy: Mgr. Péter Balla, Helena Bubiková, MUDr. István Dojcsán, Zoltán Domonkos, Vladislav Drong, Ing. János Fajd, István Fucsik, Ing. Rudolf Gaál, Dr. Ing. Stanislav Gawlik, Ing. Bohuslav Kaleta CSc, RSDr. Sándor Kárász, PhDr. Ladislav Kocsis, Robert András Komjathy, Ing. Tadeusz Kornuta, László Labancz, MUDr. Csaba Luzsica, Karel Madzia, Ing. László Morovics, Vladislav Niedoba, Doc. Ing. Alexander Pálffy, CSc, Ing. Josef Pietrus, Josef Przywara, Bohuslav Raszka, Ing. Wiesław Sikora, Dr. Ernö Soós, Éva Takácsová, Ing. Josef Tobola, Ing. Tadeusz Toman, Pavel Wania.

8. Kongres COEX veřejnou volbou zvolil do Revizní komise tyto členy: Ing. Ludovít Balla, Ing. Bronislav Haratyk, Ing. Jadwiga Karolczyk

9. Kongres COEX veřejnou volbou zvolil do Smírčí komise tyto členy: Alfred Kołorz, Ing. Stanislav Przyhoda, JUDr. András Dojcsan

10. Kongres COEX přijal změny stanov dle předloženého návrhu

11. Kongres COEX schválil jako prioritní stanovisko Polské národní sekce, předané zmocněnkyni pro lidská práva při vladě České republiky paní Monice Šimunkové

12. Kongres COEX zmocňuje Republikovou radu COEX ke zpracování plánu práce hnutí do konce měsíce října 2011

13. Kongres COEX zmocňuje kancelář hnutí k zaslání schválených změn stanov na Ministerstvo vnitra v termínu, jak ukládá zákon a doklad o personálních změnách schválených Kongresem COEX