xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 67  (5/2014)                       4.12.2014 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Zdjęcie z imprezy MK PZKO w Piotrowicach koło Karwiny „25-lecie demokracji

 w Polsce i Czechach / Foto z akce MS PZKO Petrovice u Karviné „25. výročí demokracie

v Polsku a Česku”  (www.zwrot.cz)

 

 

Nasi wójtowie w Wędryni, Ropicy i Milikowie

Naši starostové ve Vendryni, Ropici a Milíkově

 

Znamy już wyniki obrad sesji inauguracyjnych we wszystkich 18 miastach i gminach, w których kandydowaliśmy. W wyniku wyborów do organów samorządowych COEXISTENTIA obsadziła stanowiska wójtów w trzech gminach, uzyskała też liczne stanowiska w zarządach gmin. Zamieszczamy ich wykaz. / Známé už jsou výsledky jednání ustavujících zasedání ve všech 18 městech a obcích, kde jsme kandidovali. Výsledkem voleb do samosprávných orgánů COEXISTENTIA získala posty starostů ve třech obcích, získala také početné posty v radách obcí. Zvěřejňujeme jejich seznam.

 

Wójtowie / Starostové:

Bogusław Raszka (COEX) – Wędrynia / Vendryně

mgr Uršula Waniowa (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice) – Ropica / Ropice

doc. inż. Karol Klimek, CSc. (COEX) – Milików / Milíkov

Wicewójt / Místostarosta:

inż. Jiří Pindór (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice) – Ropica / Ropice

Członkowie zarządów gmin / Členové rad obcí:

mgr Jan Czapek (COEX) – Lutynia Dolna / Dolní Lutyně

MUDr. Stanisław Kowalski (COEX) – Olbrachcice / Albrechtice

inż. Bronisław Mrózek (COEX) – Kocobędz / Chotěbuz

inż. Hynek Milata (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice) – Ropica / Ropice

Ludmila Haltofowa (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice) – Ropica / Ropice

inż. Bronisław Zawada (COEX) – Wędrynia / Vendryně

inż. Danuta Cieślar (COEX) – Gródek / Hrádek

Paweł Pilch (COEX) – Gródek / Hrádek

Stanisław Lisztwan (COEX) – Nawsie / Návsí

Janusz Motyka (COEX) – Bukowiec / Bukovec

Przewodniczący komitetów ds. mniejszości narodowych / Předsedové výborů pro národnostní menšiny:

mgr Barbara Smugala (COEX+NK) – Cierlicko / Těrlicko

inż. Bronisław Mrózek (COEX) – Kocobędz / Chotěbuz

Ryszard Jochymek (COEX) – Trzanowice / Třanovice

inż. Bogusław Kotas (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice) – Ropice / Ropice

mgr Roman Zemene (COEX) – Wędrynia / Vendryně

inż. Michał Milerski (COEX) – Nydek / Nýdek

Janusz Klimek (COEX) – Koszarzyska / Košařiska

Paweł Pilch (COEX) – Gródek / Hrádek

Ewa Kawulok (COEX) – Milików / Milíkov

Stanisław Lisztwan (COEX) – Nawsie / Návsí

Tadeusz Świerczek (COEX+NK – Soužití-Wspólnota) – Jabłonków / Jablunkov

inż. Robert Kulig (COEX) – Bukowiec / Bukovec

Przewodniczący komitetów ds. finansów / Předsedové finančních výborů:

mgr Marek Lakota (COEX) – Wędrynia / Vendryně

Alina Kożdoň (COEX) – Koszarzyska / Košařiska

inż. Danuta Cieślar (COEX) – Gródek / Hrádek

Kazimierz Sikora (COEX) – Milików / Milíkov

Przewodniczący komitetów ds. kontroli / Předsedové kontrolních výborů:

Stanisław Szturc (COEX) – Nydek / Nýdek

MVDr Roman Polok (COEX) – Gródek / Hrádek

 

Stanowisko sztabu wyborczego ruchu politycznego COEXISTENTIA

 

Sztab wyborczy ruchu politycznego COEXISTENTIA ocenił w ub. wtorek wyniki wyborów komunalnych, które odbyły się 10. i 11. 10. br. COEXISTENTIA startowała w 18 miastach i gminach uzyskując razem 41 mandatów, z czego na listach ruchu 30 mandatów, a na listach stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi 11 mandatów. Na listach ruchu politycznego COEXISTENTIA (kod 72) mandaty uzyskaliśmy w Wędryni – 7, Milikowie – 5, Gródku – 3, Bukowcu – 3, Kocobędzu – 2, Łomnej Dolnej – 2, Nydku – 2, Koszarzyskach – 2, Olbrachcicach – 1, Nawsiu – 1. Na listach Stowarzyszenia Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych (kod 392) mandaty uzyskaliśmy w Ropicy – 6 (na liście o nazwie Pro rozvoj Ropice), Trzyńcu – 2 – (na liście o nazwie Soužití-Wspólnota), Cierlicku – 1, Piotrowicach koło Karwiny – 1 (lista Soužití-Wspólnota) i Jabłonkowie (lista Soužití-Wspólnota) – 1. Mandatu nie uzyskaliśmy w Czeskim Cieszynie. Wszyscy nasi kandydaci obecnie podejmują rozmowy przed pierwszymi po wyborach zebraniami rad gminnych z radnymi innych ugrupowań wyborczych, którzy w poszczególnych miastach i gminach uzyskali mandaty. Nasi radni będą działać w swoich gminach w interesie polskiej mniejszości narodowej, czy to jako wybrani członkowie zarządów gmin, członkowie komitetów ds. mniejszości narodowych, komisji, czy jako zwykli członkowie rad. W załączniku przedstawiamy wykaz naszych radnych.

 

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně

Mgr Jan Czapek, 35 lat, prawnik, bezpartyjny lista ruchu politycznego COEXISTENTIA – kandydat nr 3

Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné

Mgr Helena Michalska, 38 lat, aptekarka, Piotrowice koło Karwiny, bezpartyjna, wnioskuje COEXISTENTIA, lista Stowarzyszenia Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych o nazwie Soužití-Wspólnota – kandydatka nr 3

Olbrachcice / Albrechtice

MUDr Stanisław Kowalski, 51 lat, dentysta, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA, lista ruchu politycznego COEXISTENTIA – kandydat nr 1

Cierlicko / Těrlicko

Mgr Barbara Smugala, 51 lat, dyrektor szkoły, Cierlicko Górne, bezpartyjna, wnioskuje COEXISTENTIA, lista Stowarzyszenia Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych – kandydatka nr 1

Kocobędz / Chotěbuz

inż. Bronisław Mrozek, 47 lat, technik, bezpartyjny, lista ruchu politycznego COEXISTENTIA – kandydat nr 1

Roman Bulawa, 46 lat, mechanik maszyn górniczych, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA – kandydat nr 3

Trzanowice / Třanovice

Ryszard Jochymek, 37 lat, technik, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA, lista ruchu politycznego COEXISTENTIA – kandydat nr 2

Ropica / Ropice

Mgr Uršula Waniowa, 50 lat, wójt, bezpartyjna, kandydat niezależny, lista  Stowarzyszenia Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych o nazwie Pro rozvoj Ropice – kandydatka nr 1

inż. Bogusław Kotas, 60 lat, kierownik działu rozwoju technicznego, bezpartyjny, kandydat niezależny – kandydat nr 2

inż. Jiří Pindór, 53 lat, kierownik działu napraw transportu, bezpartyjny, kandydat niezależny – kandydat nr 3

inż. Hynek Milata, 58 lat, projektant, inżynier autoryzowany, bezpartyjny, kandydat niezależny – kandydat nr 4

inż. Radek Veselý, 42 lat, operator, bezpartyjny, kandydat niezależny – kandydat nr 5

Ludmila Haltofowa, 51 lat, magazynierka, bezpartyjna, kandydat niezależny – kandydat nr 6

Trzyniec / Třinec

inż. Zbigniew Chodura, 48 lat, ekonomista, Końska, bezpartyjny, kandydat niezależny, lista Stowarzyszenia Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych o nazwie Soužití-Wspólnota – kandydat nr 1

inż. Jan Ferenc, 63 lat, Łyżbice, doradca ekonomiczny, bezpartyjny, kandydat niezależny – kandydat nr 2

Wędrynia / Vendryně

Bogusław Raszka, 55 lat, wicewójt, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA, lista ruchu politycznego COEXISTENTIA – kandydat nr 1

inż. Bronisław Zawada, 65 lat, emeryt, bezpartyjny – kandydat nr 2

Janusz Ondraszek, 48 lat, technik, bezpartyjny – kandydat nr 3

Dawid Peprník, 39 lat, kierowca-ochroniarz, bezpartyjny – kandydat nr 4

inż. Roman Walkarz, 41 lat, technolog, bezpartyjny – kandydat nr 5

Mgr Roman Zemene, 46 lat, nauczyciel, bezpartyjny – kandydat nr 6

inż. Marek Lakota, 47 lat, ekonomista, bezpartyjny – kandydat nr 7

Nydek / Nýdek

Stanisław Szturc, 58 lat, przedsiębiorca, bezpartyjny, lista ruchu politycznego COEXISTENTIA – kandydat nr 1

inż. Michał Milerski, 46 lat, zootechnik, bezpartyjny – kandydat nr 2

Koszarzyska / Košařiska

Janusz Klimek, 45 lat, przedsiębiorca, bezpartyjny, lista ruchu politycznego COEXISTENTIA – kandydat nr 1

Alina Kożdoń, 45 lat, księgowa, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA – kandydatka nr 9

Milików / Milíkov

Doc. inż. Karol Klimek, CSc., MBA, 53 lat, menadżer, bezpartyjny, lista ruchu politycznego COEXISTENTIA – kandydat nr 2

inż. Mirosław Sikora, 34 lat, rolnik, bezpartyjny – kandydat nr 3

Ewa Kawulok, 54 lat, pielęgniarka, bezpartyjna – kandydatka nr 5

Kazimierz Sikora, 52 lat, elektryk, bezpartyjny – kandydat nr 8

Władysław Niesłanik, 48 lat, ślusarz, bezpartyjny – kandydat nr 9

Gródek / Hrádek

Paweł Pilch, 54, zawiadowca, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA, lista ruchu politycznego COEXISTENTIA – kandydat nr 1

inż. Danuta Cieślar, 57 lat, ekonomistka, bezpartyjna – kandydatka nr 2

MVDr Roman Polok, 42 lat, weterynarz, bezpartyjny – kandydat nr 3

Nawsie / Návsí

Stanisław Lisztwan, 63 lat, przedsiębiorca, bezpartyjny, lista ruchu politycznego COEXISTENTIA – kandydat nr 4

Łomna Dolna / Dolní Lomná

Iwan Kluz, 47 lat, walcownik, bezpartyjny, lista ruchu politycznego COEXISTENTIA – kandydat nr 1

JUDr Józef Zubek, 53 lat, adwokat, bezpartyjny – kandydat nr 3

Bukowiec / Bukovec

Janusz Motyka, 34 lat, elektryk, bezpartyjny, lista ruchu politycznego COEXISTENTIA – kandydat nr 2

Roman Czepczor, 34 lat, doradca finasowy, bezpartyjny – kandydat nr 3

inż. Robert Kulig, 42 lat, kierownik odcinka, bezpartyjny – kandydat nr 5i

Jabłonków / Bukovec

inż. Bronisław Haratyk, 62 lat, referent handlowy, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA, lista Stowarzyszenia Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych o nazwie Soužití-Wspólnota – kandydat nr 10

Józef Przywara, przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA

W Czeskim Cieszynie, 20. 10. 2014 r.

 

Sesja inauguracyjna Rady Gminy w Lutyni Dolnej / Ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Lutyně

 

Miejsce obrad: wielka salka posiedzeń urzędu gminy, Trzanowskiego 10, Lutynia Dolna / Místo jednání: velká zasedací místnost obecního úřadu, Třanovského 10, Dolní Lutyně

Zagajenie sesji: 5.11.2014 r. o godz. 16.30 / Zahájení zasedání: 5.11.2014 v 16.30 hod.

Skład Rady Gminy w Lutyni Dolnej / Složení Zastupitelstva Obce Dolní Lutyně: Ing. Jiří Buzek (STAN), Mgr. Marcel Figura (STAN), Ing. Pavel Makovec (STAN), Ing. Jana Drobilová (STAN), Ing. Pavel Lukaštík (STAN), Jan Wolf (STAN), Mgr. Jana Josieková (KDU-ČSL), Bc. Jan Fismol (NEZÁVISLÍ), Mgr. Zdeňka Rončková (NEZÁVISLÍ), Pavla Petrová (ČSSD), Terezie Kantorová (ČSSD), Ing. Miloslav Mžyk (KSČM), Vladimír Nemec (KSČM), Ing. Petr Semer (KDU-ČSL), Mgr. Jan Czapek (COEX)

Wybory Zarządu Gminy w Lutyni Dolnej / Volba Rady Obce Dolní Lutyně: wójt / starosta – Ing. Jiří Buzek (STAN), wicewójt / místostarosta – Bc. Jan Fismol (NEZÁVISLÍ), Jan Wolf (STAN), Mgr. Jana Josieková (KDU-ČSL), mgr Jan Czapek (COEX)

Komitety Rady Gminy w Lutyni Dolnej / Volba předsedů výborů Zastupitelstva Obce Dolní Lutyně: Komitet ds. Finansów / Finanční výbor – przewodniczący / předseda: Terezie Kantorová (ČSSD), Komitet ds. Kontroli / Kontrolní výbor – przewodniczący / předseda: Ing. Miloslav Mžyk (KSČM)

Terminy następnych zebrań Rady Gminy / Termíny příštích schůzí Zastupitelstva obce: 2 ZO – 19.11.2014, 3 ZO – 17.12.2014

Źródło informacji / zdroj informace: www.dolnilutyne.org

 

Sesja inauguracyjna Rady Gminy w Piotrowicach koło Karwiny / Ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Petrovice u Karviné

 

Miejsce obrad: salka posiedzeń Urzędu Gminy w Piotrowicach koło Karwiny / Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu v Petrovicích u Karviné

Zagajenie sesji: 3.11.2014 r. o godz. 16.00 / Zahájení zasedání: 3.11.2014 v 16.00 hod.

Skład Rady Gminy w Piotrowicach koło Karwiny / Složení Zastupitelstva Obce Petrovice u Karviné: doc. Ing. Marian Lebiedzik, PhD. (ČSSD), Jaromír Krótki (ČSSD), Ing. Lubomír Cieslar (ČSSD), Petr Kašík (ČSSD), MUDr. Zdeněk Bělík (ČSSD), Ing. Kamil Tobola (ČSSD), inż. Kazimierz Faja (ČSSD), Bruno Kecki (ČSSD), Renáta Haasová (ČSSD), Milan Mencner (ČSSD), Mgr. Květoslava Mencnerová (ČSSD), Mgr. Jaroslava Folterová (ČSSD), Michal Morcinek (ČSDD), Ing. Jindřich Reclik (STAN), Ing. Pavel Haas (STAN), Marek Křevký (STAN), Tomáš Klenk (STAN), Ing. Helena Jastrzembská (KDU-ČSL), Emil Radecki (KDU-ČSL), inż. Stanisław Konkolski (TOP 09), mgr Helena Michalska (Soužití-Wspólnota)

Wybory Zarządu Gminy w Piotrowicach koło Karwiny / Volba Rady Obce Petrovice u Karviné: wójt / starosta – doc. Ing. Marian Lebiedzik, PhD. (ČSSD), wicewójt / místostarosta – Jaromír Krótki (ČSSD), Bruno Kencki (ČSSD), Mgr. Jaroslava Folterová (ČSSD), Ing. Lubomír Cieslar (ČSSD), Ing. Jindřich Reclik (STAN), Ing. Helena Jastrzembská (KDU-ČSL)

Źródło informacji / zdroj informace: www.petroviceuk.cz

 

Sesja inauguracyjna Rady Gminy w Olbrachcicach / Ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Albrechtice

 

Zagajenie sesji: 4.11.2014 r. o godz. 15.00 / Zahájení zasedání: 4.11.2014 v 15.00 hod.

Skład Rady Gminy w Olbrachcicach / Složení Zastupitelstva Obce Albrechtice: Ing. Vladislav Šipula (KSČM), inż. arch. Piotr Kalina (PROAL), MUDr Stanisław Kowalski (COEX), Mgr. Jiřina Kowalczyková (Strana zdravého rozumu), inż. Henryk Feber (PROAL), Monika Palowská (KSČM), RNDr Adam Bojko (PROAL), Juraj Legindi (ČSSD), mgr Jan Siostrzonek (ANO 2011), Martin Šipula (KSČM), Ing. Naďa Gajdaczová (ANO 2011), Ing. Jaromír Pawlas (ČSSD), Marie Hlaváčová (ANO 2011), Mieczysław Molenda (Strana zdravého rozumu), inż. Andrzej Santarius, Ph.D. (KDU-ČSL)

Wybory Zarządu Gminy w Olbrachcicach / Volba Rady Obce Albrechtice: wójt / starosta – inż. Henryk Feber (PROAL), wicewójt / místostarosta – Ing. Jaromír Pawlas (ČSSD), Martin Šipula (KSČM), Mgr. Jiřina Kowalczyková (Strana zdravého rozumu), MUDr Stanisław Kowalski (COEX)

Komitety Rady Gminy w Olbrachcicach / Volba předsedů výborů Zastupitelstva Obce Albrechtice: Komitet ds. Mniejszości Narodowych / Výbor pro národnostní menšiny – przewodniczący / předseda: Ing. Vladislav Šipula (KSČM), 3-osobowy komitet / 3členný výbor, Komitet ds. Finansów / Finanční výbor – przewodniczący / předseda: RNDr Adam Bojko (PROAL), 5-osobowy komitet / 5členný výbor, Komitet ds. Kontroli / Kontrolní výbor – przewodniczący / předseda: inż. Andrzej Santarius, Ph.D. (KDU-ČSL), 5-osobowy komitet / 5členný výbor

Źródło informacji / zdroj informace: www.albrechtice.cz

 

 

 

Sesja inauguracyjna Rady Gminy w Cierlicku / Ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Těrlicko

 

Miejsce obrad: Dom Kultury w Cierlicku Górnym / Místo jednání: Kulturní dům v Horním Těrlicku

Zagajenie sesji: 30.10.2014 r. o godz. 17.00 / Zahájení zasedání: 30.10.2014 v 17.00 hod.

Skład Rady Gminy w Cierlicku / Složení Zastupitelstva Obce Těrlicko: Bc. Martin Polášek (NEZÁVISLÍ), JUDr. Vanda Bielecká (NEZ), Anna Mašinská (NEZ), Mgr. Iveta Chalupová (NEZ), inż. Wawrzyniec Fójcik (NEZ), Karel Sobel (NEZ), Stanislav Putniorz zrezygnował / rezignoval, rezerwowy / náhradník Ing. Jiří Nutil (NEZ), Bc. Zdeněk Skotnica (ČSSD), Jaroslav Goj (ČSSD), Ing. Josef Macura (KDU-ČSL), Miroslav Futerko (ČSSD), Ing. Jaromír Žvak (KDU-ČSL), Břetislav Židek (KSČM), Jan Kolář (ODS), Mgr Barbara Smugala (Sdružení COEXISTENTIA a nezávislí kandidáti)

Wybory Zarządu Gminy w Cierlicku/ Volba Rady Obce Těrlicko: wójt / starosta – Bc. Martin Polášek (NEZ), wicewojt / místostarosta – Ing. Josef Macura (KDU-ČSL), członkowie / členové – JUDr. Vanda Bielecká (NEZ), Mgr. Iveta Chalupová (NEZ), Anna Mašinská (NEZ)

Komitety Rady Gminy w Cierlicku/ Volba předsedů výborů Zastupitelstva Obce Těrlicko: Komitet ds. Mniejszości Narodowych / Výbor pro národnostní menšiny – przewodnicząca / předseda: mgr Barbara Smugala (Sdružení COEX a nezávislí kandidáti), członkowie / členové: Anna Franek, Andrzej Štirba, Josef Malysiak, inż. Wawrzyniec Fójcik

Komitet ds. Finansów / Finanční výbor – przewodniczący / předseda: Ing. Jaromír Žvak (KDU-ČSL), członkowie / členové: Roman Węglorz, Tadeusz Parzyk, Václav Novák, Marcel Olšar, Ing. Eva Bilanová, Ing. Tomáš Bielecki, Komitet ds. Kontroli / Kontrolní výbor – przewodniczący / předseda: Miroslav Futerko (ČSSD), członkowie / členové: Marcel Olšar, Ing. Tomáš Bielecki, Stanislav Kroliczek, František Morawiec, Komitet ds. Rozwoju Gminy / Výbor pro rozvoj obce – przewodniczący / předseda: inż. Wawrzyniec Fójcik (NEZ), członkowie / členové: Ing. arch. Lucie Skulová, Ing. Petr Šiřina, Ing. Radka Žvaková, Daniel Ciahotný, Karel Juroszek, Bc. Zdeněk Skotnica, Mgr. Jaroslav Goj, Ing. Ivan Šnapka, Lubomír Huserek, Pavel Rečka, Komitet Osiedlowy na Kościelcu / Osadní výbor Kostelec – przewodniczący / předseda: Stanislav Putniorz, członkowie / členové: Zbigniew Folwarczny, Roman Mikula, Roman Farnik, Josef Malysiak, Lenka Brzozová, Tadeusz Walek, Komitet Osiedlowy w Cierlicku Górnym / Osadní výbor Horní Těrlicko – przewodniczący / předseda: Ing. Lubomír Žvak , członkowie / členové: Ing. Ladislav Grabovský, Bc. Zdeněk Skotnica, Antonín Waszek, Martin Chwojka, Martin Turoň, Silvia Krabcová, Komitet Osiedlowy w Grodziszczu / Osadní výbor Hradiště – przewodniczący / předseda: Ladislav Kala, członkowie / členové: Václav Novák, Antoni Mrowiec, Kateřina Lichtblau, Hana Kubíčková

Źródło informacji / zdroj informace: www.terlicko.cz

 

Sesja inauguracyjna Rady Gminy w Kocobędzu / Ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Chotěbuz

 

Zagajenie sesji: 10.11.2014 r. o godz. 16.00 / Zahájení zasedání: 10.11.2014 v 16.00 hod.

Skład Rady Gminy w Kocobędzu / Složení Zastupitelstva Obce Chotěbuz: Ing. Martin Pinkas (KDU-ČSL), Eva Hajduková (KDU-ČSL), Ing. Jiří Vojtylka (KDU-ČSL), Stanislav Bocek (KDU-ČSL), Jaroslav Smelik (KDU-ČSL), Martin Carbol (KDU-ČSL), Ing. David Harok (ČSSD), Stanislav Harok (ČSSD), Ing. Rostislav Popek (Sdružení nezávislých), inż. Bronisław Mrózek (COEX), Pavel Drong (KDU-ČSL), Ing. Marián Matloch (ČSSD), Ing. Leona Konieczná (Sdružení nezávislých), Ing. Jiří Michejda (Sdružení nezávislých), Roman Bulawa (COEX)

Wybory Zarządu Gminy w Kocobędzu / Volba Rady Obce Chotěbuz: wójt / starosta – Ing. Martin Pinkas (KDU-ČSL), wicewójt / místostarosta – Ing. David Harok (ČSSD)

inż. Bronisław Mrózek (COEX), Ing. Jiří Vojtylka (KDU-ČSL), Jaroslav Smelik (KDU-ČSL)

Komitety Rady Gminy Kocobędz / Volba předsedů výborů Zastupiteslstva Obce Chotěbuz: Komitet ds. Mniejszości Narodowych / Výbor pro národnostní menšiny – przewodniczący / předseda: inż. Bronisław Mrózek (COEX), mgr Natalia Branny, Władysław Niedoba, Roman Siwek

Komitet ds. Finansów / Finanční výbor – przewodniczący / předseda: Ing. Jiří Vojtylka (KDU-ČSL), Ing. Jiří Michejda, inż. Bogdan Farnik, Komitet ds. Kontroli / Kontrolní výbor – przewodniczący / předseda: Stanislav Harok (ČSSD), Eva Hajdková, Ing. Kateřina Morcinková, Komitet ds. Budownictwa / Stavební výbor – przewodniczący / předseda: Stanislav Bocek (KDU-ČSL), Jaroslav Ausficír, Pavel Drong, Ing. David Harok, Ing. Marián Matloch, inż. Bronisław Mrózek, Ing. Martin Pinkas, Jaroslav Smelik, Ing. Leonard Wloch, Komitet ds. Kultury / Kulturní výbor – przewodniczący / předseda: Ing. Leona Konieczná (Sdružení nezávislých), Stanislav Harok, Ing. Jiří Michejda, Milan Pieszka,  Monika Zacharová

Źródło informacji / zdroj informace: www.chotebuz.cz

 

Sesja inauguracyjna Rady Gminy w Trzanowicach / Ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Třanovice

 

Miejsce obrad: salka posiedzeń Urzędu Gminy Trzanowice, nr 250 / Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu v Třanovicích, čp. 250

Zagajenie sesji: 3.11.2014 r. o godz. 16.00 / Zahájení zasedání: 3.11.2014 v 16.00 hod.

Skład Rady Gminy w Trzanowicach / Složení Zastupitelstva Obce Třanovice: Bc. Jan Tomiczek (SNK Třanovice), Miroslav Lejka (SNK Třanovice), Ing. Petr Korč (SNK Třanovice), Mgr. David Molitor (SNK Třanovice), Martin Guznar (SNK Třanovice), Mgr. Jiří Tomiczek (SNK Třanovice), Ing. Zbyhněv Janczyk (SNK Třanovice), Anna Kaletová (SNK Třanovice), Radomír Kubíček (SNK Třanovice), Ing. Břetislav Korč (KDU-ČSL), Josef Gomola (KDU-ČSL), Richard Mazurek (KDU-ČSL), Jan Ovčaří (KDU-ČSL), Mgr. Michal Krawiec (KDU-ČSL), Ryszard Jochymek (COEX)

Wybory Zarządu Gminy w Trzanowicach / Volba Rady Obce Třanovice: wójt / starosta – Bc. Jan Tomiczek (SNK Třanovice), wicewójt / místostarosta – Miroslav Lejka (SNK Třanovice), Martin Guznar (SNK Třanovice), Ing. Petr Korč (SNK Třanovice), Josef Gomola (KDU-ČSL)

Komitety Rady Gminy w Trzanowicach / Volba předsedů výborů Zastupitelstva Obce Třanovice: Komitet ds. Mniejszości Narodowych / Výbor pro národnostní menšiny – przewodniczący / předseda: Ryszard Jochymek (COEX), członkowie / členové: mgr Beata Nowok, Marian Jochymek, Komitet ds. Finansów / Finanční výbor – przewodniczący / předseda: Ing. Břetislav Korč (KDU-ČSL), członkowie / členové: Richard Mazurek, Erika Husová, Komitet ds. Kontroli / Kontrolní výbor – przewodnicząca / předsedkyně: Anna Kaletová (SNK Třanovice), członkowie / členové: Radomír Kubíček, Mgr. Jiří Tomiczek

Źródło informacji / zdroj informace: www.tranovice.cz

 

Sesja inauguracyjna Rady Gminy w Ropicy / Ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Ropice

 

Miejsce obrad: Gmina Ropica – sala restauracji Centrum nr 128 / Místo jednání: Obec Ropice – sál restaurace Centrum, čp. 128

Zagajenie sesji: 5.11.2014 r. o godz. 16.30 / Zahájení zasedání: 5.11.2014 v 16.30 hod.

Skład Rady Gminy w Ropicy / Složení Zastupitelstva Obce Ropice: Mgr. Uršula Waniová (Pro rozvoj Ropice), inż. Bogusław Kotas (Pro rozvoj Ropice), Ludmila Haltofová  (Pro rozvoj Ropice), Ing. Radek Veselý (Pro rozvoj Ropice), Ing. Hynek Milata (Pro rozvoj Ropice), Ing. Jiří Pindór (Pro rozvoj Ropice), Mgr. Jakub Dziergas (Pro Ropici), Bc. Zbyhněv Nowok (Pro Ropici), Ing. Jan Bazgier (Pro Ropici), Ing. Gabriela Szmeková (BUDOUCNOST PRO ROPICI), Ing. Marek Chmiel (BUDOUCNOST PRO ROPICI), Radim Revenda („Společenství křesťanů“), Bc. Martina Opachová (ČSSD), Ing. Jindřich Šancer („Společenství křesťanů“), Tomáš Stebel (ČSSD)

Wybory Zarządu Gminy w Ropicy / Volba Rady Obce Ropice: wójt / starosta – Ing. Uršula Waniová (Pro rozvoj Ropice), wicewójt / místostarosta – Ing. Jiří Pindór (Pro rozvoj Ropice), Ing. Hynek Milata (Pro rozvoj Ropice), Ludmila Haltofová (Pro rozvoj Ropice), Radim Revenda („Společenství křesťanů“)

Komitety Rady Gminy w Ropicy / Volba předsedů výborů Zastupitelstva Obce Ropice: Komitet ds. Mniejszości Narodowych / Výbor pro národnostní menšiny – przewodniczący / předseda: inż. Bogusław Kotas (Pro rozvoj Ropice), Komitet ds. Finansów / Finanční výbor – przewodniczący / předseda: Bc. Martina Opachová (ČSSD), Komitet ds. Kontroli / Kontrolní výbor – przewodniczący / předseda: Tomáš Stebel (ČSSD)

Źródło informacji / zdroj informace: www.ropice.cz

 

 

Sesja inauguracyjna Rady Gminy w Wędryni / Ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Vendryně

 

Miejsce obrad: dom nr 195 – stara szkoła pod kościołem / Místo jednání: dům čp. 195 – stará škola pod kostelem

Zagajenie sesji: 5.11.2014 r. o godz. 15.00 / Zahájení zasedání: 5.11.2014 v 15.00 hod.

Skład Rady Gminy w Wędryni / Složení Zastupitelstva Obce Vendryně: Bogusław Raszka (COEX), Dawid Petrník (COEX), inż. Bronisław Zawada (COEX), Janusz Ondraszek (COEX), inż. Marek Lakota (COEX), mgr Roman Zemene (COEX), inż. Roman Walkarz (COEX), Milan Zakřevský (SNK obce Vendryně), Bc. Jiřina Motyková (SNK obce Vendryně), Ing. Ivo Špaček (SNK obce Vendryně), Eva Matušková (SNK obce Vendryně) zrezygnowała / rezignovala, rezerwowy / náhradník David Báča, Mgr. Alena Bazgierová (SNK obce Vendryně), Jana Chlebková (KDU-ČSL), MUDr. Marieta Ferencová (KDU-ČSL), Danuše Hartmanová (KDU-ČSL), Zbigniew Kubiczek (ČSSD), Marek Bystroň (ČSSD)

Wybory Zarządu Gminy w Wędryni / Volba Rady Obce Vendryně: wójt / starosta – Bogusław Raszka (COEX), wicewójt / místostarosta – Milan Zakřevský (SNK obce Vendryně), inż. Bronisław Zawada (COEX), Mgr. Alena Bazgierová (SNK obce Vendryně), Jana Chlebková (KDU-ČSL)

Komitety Rady Gminy w Wędryni / Volba předsedů výborů Zastupitelstva Obce Vendryně: Komitet ds. Mniejszości Narodowych / Výbor pro národnostní menšiny – przewodniczący / předseda: mgr Roman Zemene (COEX), Komitet ds. Finansów / Finanční výbor – przewodniczący / předseda: mgr Marek Lakota (COEX),Komitet ds. Kontroli / Kontrolní výbor – przewodniczący / předseda: David Báča (SNK obce Vendryně), Rada dokooptuje członków komitetów na następnym posiedzeniu. / Zastupitelstvo doplní členy výborů na následujícím zasedání.

Źródło informacji / zdroj informace: www.vendryne.cz

 

Sesja inauguracyjna w Nydku / Ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Nýdek

 

Miejsce obrad: salka posiedzeń Urzędu Gminy Nydek, nr 250 / Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu v Nýdku čp. 250

Zagajenie sesji: 3.11.2014 r. o godz. 15.00 / Zahájení zasedání: 3.11.2014 v 15.00 hod.

Skład Rady Gminy w Nydku / Složení Zastupitelstva Obce Nýdek: Mgr. Jan Konečný (SNK), Adolf Konderla (SNK), Česlav Vychodil (SNK), Adam Morcinek (SNK), Milan Suszka (SNK), Miroslav Přibyla (SNK), Ing. Pavel Szymeczek (SNK), Bohuslav Kaleta (SNK), Mgr. Dana Španihelová (ANO 2011), Adam Svider (ANO 2011), Jan Konderla (ANO 2011), inż. Michał Milerski (COEX), Stanisław Szturc (COEX), Jaroslav Přikryl (KSČM), Ing. Vlastimil Franek (ČSSD)

Wybory Zarządu Gminy w Nydku / Volba Rady Obce Nýdek: wójt / starosta – Mgr. Jan Konečný (SNK), wicewójt / místostarosta – Adam Morcinek (SNK), Milan Suszka (SNK)

Česlav Vychodil (SNK), Miroslav Přibyla (SNK),

Komitety Rady Gminy w Nydku / Volba předsedů výborů Zastupitelstva Obce Nýdek: Komitet ds. Mniejszości Narodowych / Výbor pro národnostní menšiny – przewodniczący / předseda: inż. Michał Milerski (COEX), członkowie / členové: Stanisław Szturc, inż. Paweł Szymeczek, Wanda Szkandera, Zdeňka Wrzecionková, Komitet ds. Finansów / Finanční výbor – przewodniczący / předseda: Miroslav Přibyla (SNK), członkowie / členové: Anna Bajtková, Emilie Hotová, Komitet ds. Kontroli / Kontrolní výbor – przewodniczący / předseda: Stanisław Szturc (COEX), członkowie / členové: Wanda Szkandera, Zdeňka Wrzecionková

Źródło informacji / zdroj informace: www.nydek.cz

 

Sesja inauguracyjna Rady Gminy w Koszarzskach / Ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Košařiska

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy / Místo jednání: Obecní úřad

Zagajenie sesji: 4.11.2014 r. o godz. 16.00 / Zahájení zasedání: 4.11.2014 v 16.00 hod.

Skład Rady Gminy w Koszarzyskach / Složení Zastupitelstva Obce Košařiska: Ing. František Kufa (KDU-ČSL), Vítězslav Dyrčík (Nestraníci), Daniel Mazur (Nestraníci), Jana Kuhutová (Nestraníci), Ing. arch. Alena Vojtěchovská (KDU-ČSL), Pavel Kantor (KDU-ČSL), Janusz Klimek (COEX), Alina Kożdoń (COEX), Václav Haratyk (ČSDD)

Wybory wójta i wicewójta / Volba starosty a místostarosty: wójt / starosta – Vítězslav Dyrčík (Nestraníci), wicewójt / místostarosta – Jana Kohutová (Nestraníci)

Komitety Zarządu Gminy Koszarzyska / Volba předsedů výborů: Komitet ds. Mniejszości Narodowych / Výbor pro národnostní menšiny – przewodniczący / předseda: Janusz Klimek (COEX), Komitet ds. Finansów / Finanční výbor – przewodnicząca / předseda: Alina Kożdoń (COEX), Komitet ds. Kontroli / Kontrolní výbor – przewodniczący / předseda: Daniel Mazur (Nestraníci)

Źródło informacji / zdroj informace: www.kosariska.cz

 

Sesja inauguracyjna Rady Gminy w Gródku / Ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek

 

Miejsce obrad: Urządu Gminy / Místo jednání: Obecní úřad

Zagajenie sesji: 5.11.2014 r. o godz. 16.00 / Zahájení zasedání: 5.11.2014 v 16.00 hod.

Skład Rady Gminy w Gródku / Složení Zastupitelstva Obce Hrádek: Robert Borski (Náš domov), Ing. Martin Byrtus (Náš domov), Ing. Rudolf Mlčoch (Náš domov), Petr Dudys (Náš domov), Kateřina Brancová (Náš domov), Bc. Marta Czyžová (Náš domov), Roman Žabka (Náš domov), Rudolf Dorda (Náš domov), mgr Jakub Kawulok (ČSSD), MVDr Roman Polok (COEX), Paweł Pilch (COEX), inż. Danuta Cieślar (COEX), Pavel Benek (SNK), Pavel Malik (SNK), Lenka Palarczyková (ČSSD)

Wybory Zarządu Gminy w Gródku / Volba Rady Obce Hrádek: wójt / starosta – Robert Borski (Náš domov), wicewójt / místostarosta – Ing. Martin Byrtus (Náš domov), inż. Danuta Cieślar (COEX), Paweł Pilch (COEX), Petr Dudys (Náš domov)

Komitety Rady Gminy Gródek / Volba předsedů výborů: Komitet ds. Mniejszości Narodowych / Výbor pro národnostní menšiny – przewodniczący / předseda: Paweł Pilch (COEX), 3-osobowy komitet / 3členný výbor, Komitet ds. Finansów / Finanční výbor – przewodnicząca / předsedkyně: inż Danuta Cieślar (COEX), 3-osobowy komitet / 3členný výbor, Komitet ds. Kontroli / Kontrolní výbor – przewodniczący / předseda: MVDr Roman Polok (COEX), 3-osobowy komitet / 3členný výbor, Komitet ds Projektów / Výbor pro výběriová řízení – przewodniczący / předseda : mgr Jakub Kaweilok (ČSSD), 5-osobowy komitet / 5členný výbor

Źródło informacji / zdroj informace: www.obechradek.cz

 

Sesja inauguracyjna Rady Gminy w Milikowie / Ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Milíkov

 

Miejsce obrad: salka posiedzeń Urzędu Gminy w Milikowie, nr 200 / Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Milíkov čp. 200

Zagajenie sesji: 3.11.2014 r. o godz. 16.00 / Zahájení zasedání: 3.11.2014 v 16.00 hod.

Skład Rady Gminy w Milikowie / Složení Zastupitelstva Obce Milíkov: Ewa Kawulok (COEX), Mgr. Hana Gorgolová (KDU-ČSL), doc. inż. Karol Klimek, CSc., MBA (COEX), Kazimierz Sikora (COEX), inż. Mirosław Sikora (COEX), Ing. Ph.D. Jiří Šustek (ČSSD), Władysław Niesłanik (COEX), Irena Raszková (KDU-ČSL), Jiří Kantor (KDU-ČSL), inż. Jerzy Ziętek, MBA (KDU-ČSL), Bc. Jaroslav Labaj (ČSSD), Josef Wojtas (ČSSD), Petr Dyrčík (ODS)

Wybory Zarządu Gminy w Milikowie / Volba Rady Obce Milíkov: Wójt / starosta – doc. inż. Karol Klimek, CSc, MBA (COEX), wicewójt / místostarosta – Ing. Jiří Šustek (ČSSD)

Komitety Rady Gminy w Milikowie / Volba předsedů výborů Zastupitelstva Obce Milíkov: Komitet ds. Mniejszości Narodowych / Výbor pro národnostní menšiny – przewodniczący / předseda: Ewa Kawulok (COEX), Komitet ds. Finansów / Finanční výbor – przewodniczący / předseda: Kazimierz Sikora (COEX), Komitet ds. Kontroli / Kontrolní výbor – przewodniczący / předseda: inż. Jerzy Ziętek, MBA (ČSSD)

Źródło informacji / zdroj informace: www.milikov.cz

 

Sesja inauguracyjna Rady Gminy w Nawsiu / Ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Návsí

 

Miejsce obrad: jadalnia Szkoły Podstawowej im. Masaryka w Nawsiu / Místo jednání: jídelna Masarykovy základní školy v Návsí

Zagajenie sesji: 5.11.2014 r. o godz. 15.00 / Zahájení zasedání: 5.11.2014 v 15.00 hod.

Skład Rady Gminy w Nawsiu / Složení Zastupitelstva Obce Návsí: Mgr. Vladimír Šnajdr (Sdružení nezávislých), PaedDr. Lenka Husárová (Sdružení nezávislých), Mgr. Petr Majetný (Sdružení nezávislých), Marcela Kubíková (ANO 2011), Marian Waszut (KDU-ČSL), Marcel Kokeš (ANO 2011), Bc. Roman Kantor (ANO 2011), Ing. Ilona Klusová (ČSSD), Robert Karch (NEZÁVISLÍ), Josef Kokeš (ČSSD), MUDr Halina Dorda (KSČM), Anna Luberová (KDU-ČSL), René Maceček (NAZÁVISLÍ), Stanisław Lisztwan (COEX), Břetislav Kolesa (ODS)

Wybory Zarządu Gminy w Nawsiu / Volba Rady Obce Návsí: wójt / starosta – PaedDr. Lenka Husárová (Sdružení nezávislých), zastępca wójta / místostarosta – Ing. Ilona Klusová (ČSSD)

Marcel Kokeš (ANO 2011), Mgr. Vladimír Šnajdr (Sdružení nezávislých), Stanisław Lisztwan (COEX)

Komitety Rady Gminy Nawsie / Volba předsedů výborů: Komitet ds. Mniejszości Narodowych / Výbor pro národnostní menšiny – przewodniczący / předseda: Stanisław Lisztwan (COEX), Komitet ds. Finansów / Finanční výbor – przewodniczący / předseda: Marian Waszut (KDU-ČSL), Komitet ds. Kontroli / Kontrolní výbor – przewodniczący / předseda: Bc. Roman Kantor (ANO 2011)

Źródło informacji / zdroj informace: www.navsi.cz

 

Sesja inauguracyjna Rady Miasta w Jabłonkowie / Ustavující zasedání Zastupitelstva Města Jablunkov

 

Miejsce obrad: kinosál na radnici, ul. Dukelská 144 / Místo jednání: sala kina w ratuszu, Dukielska 144

Zagajenie sesji: 4.11.2014 r. o godz. 15.00 / Zahájení zasedání: 4.11.2014 v 15.00 hod.

Skład Rady Miasta w Jabłonkowie / Složení Zastupitelstva Města Jablunkov: Petr Gawlas (ČSSD), Ing. Kateřina Chybidziurová (ČSSD), Mgr. Václav Pospíšil (ČSSD), Lech Niedoba (ČSSD), Mgr. Jan Turoň (KDU-ČSL), Ing. Jiří Hamrozi (KDU-ČSL), Oskar Martynek (ČSSD), Jan Gomola (SNK Jablunkov 2014), Stanisław Jakus (SNK Jablunkov 2014), Mgr. Tomaš Stryczek (ČSSD), Mgr. Jolana Rucká (KDU-ČSL), Tomáš Hanzlík (KDU-ČSL), Petr Sagitarius (SNK Jablunkov 2014), Mgr. Jana Sagitariová (SNK Jablunkov 2014), Mgr. Magda Kluzová (ANO 2011), inż. Marcin Filipczyk (ANO 2011), Luboš Čmiel (ANO 2011), Mgr. Dagmar Adamová (ODS), Ing. David Sventek, MBA (ODS), inż. Bronisław Haratyk (Soužití-Wspólnota), zrezygnował / rezignoval – zastępca / náhradník Tadeusz Świerczek (COEX), Ing. Vladislav Matýsek (KSČM)

Wybory Zarządu Miasta w Jabłonkowie / Volba Rady Města Jablunkov: burmistrz / starosta – Ing. Jiří Hamrozi (KDU-ČSL), wiceburmistrz / místostarosta – Stanisław Jakus (SNK Jablunkov 2014), Jan Gomola (SNK Jablunkov 2014), Ing. David Sventek, MBA (ODS), Mgr. Jan Turoň (KDU-ČSL), inż. Marcin Filipczyk (ANO 2011), Luboš Čmiel (ANO 2011)

Komitety Rady Miasta w Jabłonkowie / Volba předsedů výborů  Zastupitelstva Města Jablunkov: Komitet ds. Mniejszości Narodowych / Výbor pro národnostní menšiny – przewodniczący / předseda – Tadeusz Świerczek (COEX), Komitet ds. Finansów / Finanční výbor – przewodniczący / předseda: Petr Sagitarius (SNK Jablunkov 2014), Komitet ds. Kontroli / Kontrolní výbor – przewodniczący / předseda: Petr Gawlas (ČSSD)

Źródło informacji / zdroj informace: www.jablunkov.cz

 

Sesja inauguracyjna Rady Gminy w Łomnej Dolnej / Ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Lomná

 

Miejsce obrad: Salka posiedzeń Urzędu Gminy nr 164 / Místo jednání: Zasedací místnost Obecního úřadu čp. 164

Zagajenie sesji: 31.10.2014 r. o godz. 15.30 / Zahájení zasedání: 31.10.2014 v 15.30 hod.

Skład Rady Gminy w Łomnej Dolnej / Složení Zastupitelstva Obce Dolní Lomná: Renata Pavlinowa (SNK obce Dolní Lomná), Pavel Boháč (SNK obce Dolní Lomná), Alois Kawulok (SNK obce Dolní Lomná), Miroslav Stefek (SNK obce Dolní Lomná), Ing. Marek Jachnicki (SNK obce Dolní Lomná), JUDr Józef Zubek (COEX), Iwan Kluz (COEX)

Wybory wójta i wicewójta / Volba starosty a místostarosty: wójt / starosta – Renata Pavlinowa (SNK obce Dolní Lomná), wicewójt / místostarosta – Pavel Boháč (SNK obce Dolní Lomná)

Komitety Rady Gminy Łomna Dolna / Volba předsedů výborů: Komitet ds. Finansów / Finanční výbor – przewodniczący / předseda: Alois Kawulok (SNK obce Dolní Lomná), 3-osobowy komitet / 3členný výbor, Komitet ds. Kontroli / Kontrolní výbor – przewodniczący / předseda: Miroslav Stefek (SNK obce Dolní Lomná), 3-osobowy komitet / 3členný výbor, Komitet ds. Szkolnictwa, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu / Výbor školství, kultury, sociálních věcí a sportu – przewodniczący / předseda: Ing. Marek Jachnicki (SNK obce Dolní Lomná), 7-osobowy komitet / 7členný výbor. Rada odłożyła wybory przewodniczących Komitetu ds. Mniejszości Narodowych i Komitetu Gospodarki Gminnej. / Zastupitelstvo odložilo volbu předsedů Výboru pro národnostní menšiny a Výboru místního hospodářství. Rada zobowiązała wójta gminy wnioskować członków poszczególnych komitetów. / Zastupitelstvo uložilo starostce obce navrhnout členy jednotlivých výborů.

Źródło informacji / zdroj informace: www.dolnilomna.eu

 

Sesja inauguracyjna Rady Gminy w Bukowcu / Ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Bukovec

 

Miejsce obrad: salka posiedzeń Urzędu Gminy w Bukowcu nr 270 / Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Bukovec čp. 270

Zagajenie sesji: 6.11.2014 r. o godz. 15.30 / Zahájení zasedání: 6.11.2014 v 15.30 hod.

Skład Rady Gminy w Bukowcu / Složení Zastupitelstva Obce Bukovec: Monika Czepczorová (PRO BUKOVEC – STAN), Daniel Hořava (PRO BUKOVEC), Mgr. Ing. Josef Byrtus (KDU-ČSL), Božena Bojková (PRO BUKOVEC), inż. Robert Kulig (COEX), Roman Czepczor (COEX), Roman Lysek (KDU-ČSL), Eva Szkanderová (PRO BUKOVEC), Janusz Motyka (COEX), Josef Jochymek (Občané pro Bukovec), Mgr. Petr Stonawski (Občané pro Bukovec), Bc. Pavla Wolná (PRO BUKOVEC), Pavel Kreželok (Občané pro Bukovec), Marta Jalowiczorová (ČSSD), Robert Jalowiczor (ČSSD)

Wybory Zarządu Gminy w Bukowcu / Volba Rady Obce Bukovec: wójt / starosta – Monika Czepczorová (PRO BUKOVEC – STAN), wicewójt / místostarosta – Mgr. Ing. Josef Byrtus (KDU-ČSL), Božena Bojková (PRO BUKOVEC), Mgr. Petr Stonawski (Občané pro Bukovec), Janusz Motyka (COEX)

Komitety Rady Gminy Bukowiec / Volba předsedů výborů: Komitet ds. Mniejszości Narodowych / Výbor pro národnostní menšiny – przewodniczący / předseda: inż. Robert Kulig (COEX), inż. Bohdan Czepczor, Roman Czepczor, Josef Jochymek, Mgr. Ing. Josef Byrtus, Komitet ds. Finansów / Finanční výbor – przewodnicząca / předseda: Božena Bojková (PRO BUKOVEC), Josef Jochymek, Marta Jalowiczorová, Eva Szkanderová, Bc. Pavla Wolná, Komitet ds. Kontroli / Kontrolní výbor – przewodniczący / předseda: Karel Kreželok (Občané pro Bukovec), Roman Lysek, Bc. Pavla Wolná, Daniel Hořava, Janusz Motyka

Źródło informacji / zdroj informace: www.bukovec.cz

 

Trzyniec, Czeski Cieszyn: wybory w sądzie / Třinec, Český Těšín: volby u soudu

 

Skargę na przebieg wyborów komunalnych w Trzyńcu złożyło w Sądzie Wojewódzkim w Ostrawie, na wniosek przygotowany przez Úsvit přímé demokracie, pięć opozycyjnych partii wyborczych. Pod wnioskiem podpisały się również ČSSD, KSČM, stowarzyszenie Partii Praw Obywateli i kandydatów niezależnych oraz stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandydatów niezależnych „Soužití-Wspólnota”. Powodem skargi był „niestandardowy przebieg podliczania głosów, brak kontroli podliczania głosów w niektórych obwodach oraz ograniczenie dostępu poszczególnych członków komisji do kontroli kart wyborczych w niektórych obwodach na terenia miasta Trzyńca”. Niektóre wnioski wpłynęły z Czeskiego Cieszyna. Oprócz Mariana Kusia, lidera wyborczego partii SOS pro Český Těšín, który czuje się być pokrzywdzony kampanią medialną o kupczeniu z głosami, skargę na wybory podała partie wyborcze NEZÁVISLÍ i Česká pirátská strana, każda niezależnie. Łącznie Sąd Wojewódzki w Ostrawie rozpatrywał przeszło 40 wniosków z poszczególnych miast i gmin województwa. Sąd zadecydował, że wybory w Trzyńcu i Czeskim Cieszynie są ważne.

 

Stížnost na průběh komunálních voleb v Třinci podalo u Krajského soudu v Ostravě na návrh Úsvitu přímé demokracie pět opozičních volebních stran. Pod návrhem se podepsaly také ČSSD, KSČM, sdružení Strany práv občanů a nezávislých kandidátů a sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů „Soužití-Wspólnota”. Důvodem stížnosti byl „nestandardní průběh sčítání hlasů, scházející kontrola sčítání hlasů v některých okrscích a omezení přístupu jednotlivých členů volebních komisí ke kontrole hlasovacích lístků v některých okrscích na území města Třince”. Některé návrhy přišly z Českého Těšína. Kromě Mariana Kusie lídra volební strany SOS pro Český Těšín, který se cítí být poškozen mediální kampani kupčení s hlasy, stížnost na volby podaly volební strany NEZÁVISLÍ a Česká pirátská strana, každá nezávislé na sobě. Dohromady Krajský soud v Ostravě prozkoumával přes 40 návrhů z jednotlivých měst a obcí kraje. Soud rozhodl, že volby v Třinci a Českém Těšíně jsou platné.

 

Sesja inauguracyjna Rady Miasta w Trzyńcu / Ustavující zasedání Zastupitelstva Města Třinec

 

Miejsce obrad: Steelrestaurant w Hotelu STEELHOUSE / Místo jednání: Steelrestaurant v hotelu STEELHOUSE

Zagajenie sesji: 21.11.2014 r. o godz. 10.00 / Zahájení zasedání: 21.11.2014 v 10.00 hod.

Skład Rady Miasta w Trzyńcu / Složení Zastupitelstva Města Třinec: RNDr. Věra Palkovská (SNK Osobnosti pro Třinec), MUDr. Štěpán Rucki (SNK Osobnosti pro Třinec), Mgr. Petr Šiška (SNK Osobnosti pro Třinec), Radim Kozlovský (SNK Osobnosti pro Třinec), Mgr. Ivo Kaleta (SNK Osobnosti pro Třinec – STAN), Mgr. Martina Wolna (SNK Osobnosti pro Třinec), Anna Gavendová (SNK Osobnosti pro Třinec – STAN), Bc. Bohdan Sikora (SNK Osobnosti pro Třinec), PhDr. Milada Hejmejová (SNK Osobnosti pro Třinec – STAN), Mgr. Jiří Zabystrzan (SNK Osobnosti pro Třinec), Libuše Koppová (SNK Osobnosti pro Třinec), Mgr. Karel Bieringer (SNK Osobnosti pro Třinec), Bc. Regina Szpyrcová (SNK Osobnosti pro Třinec – STAN), MUDr. Tomáš Buzek (SNK Osobnosti pro Třinec), Martin Vaňka (SNK Osobnosti pro Třinec), Adolf Bolek (SNK Osobnosti pro Třinec – STAN), MUDr. Jan Větech (ČSSD), Martin Sikora (ČSSD), Ing. Miroslav Doseděl, MUDr. Radana Šoltésová (ČSSD), Marek Broda (ČSSD), Mgr. Marian Plucnar (ČSSD), Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS (KDU-ČSL), Ing. Miroslav Boublík (KSČM), Ing. Michael Trojka (KDU-ČSL), mgr Bogusław Kokotek (TOP 09), Ing. Gustav Pilch (KSČM), inż. Wiesław Wania (KDU-ČSL), JUDr Janina Kantorowa (TOP 09), inż. Jan Ferenc (Soužití-Wspólnota), Alena Kostková (KSČM), inż. Zbigniew Chodura (Soužití-Wspólnota), PharmDr Lech Branny (Úsvit)

Wybory Zarządu Miasta w Trzyńcu / Volba Rady Města Třinec: burmistrz / starosta – RNDr. Věra Palkovská (SNK Osobnosti pro Třinec), wiceburmistrzowie / místostarostové – Radim Kozlovský (SNK Osobnosti pro Třinec), Mgr. Ivo Kaleta (SNK Osobnosti pro Třinec), Ing. Michael Trojka (KDU-ČSL), członkowie zarządu / členové rady – Anna Gavendová (Osobnosti pro Třinec), Bohdan Sikora (Osobnosti pro Třinec), Mgr. Karel Bieringer (Osobnosti pro Třinec), Regina Szpyrcová (Osobnosti pro Třinec), Martina Wolna (Osobnosti pro Třinec), mgr Bogusław Kokotek (TOP 09), JUDr Janina Kantorowa (TOP 09)

Komisje Rady Miasta w Trzyńcu / Volba předsedů výborů Zastupitelstva Města Třinec: Komitet ds. Mniejszości Narodowych / Výbor pro národnostní menšiny – przewodniczący / předseda: mgr Bogusław Kokotek (TOP 09), Komitet ds. Finansów / Finanční výbor – przewodniczący / předseda: Ing. Miroslav Doseděl (ČSSD), Komitet ds. Kontroli / Kontrolní výbor – przewodniczący / předseda: Ing. Miroslav Boublík (KSČM)

Źródło informacji / zdroj informace: www.trinecko.cz

 

Sesja inauguracyjna Rady Miasta w Czeskim Cieszynie / Ustavující zasedání Zastupitelstva Města Český Těšín

 

Miejsce obrad: biuro nr 401 na 3. piętrze ratusza w Czeskim Cieszynie, rynek ČSA 1 / Místo jednání: místnost č. 401 ve 3. poschodí radnice v Českém Těšíně, náměstí ČSA 1

Zagajenie sesji: 24.11.2014 r. o godz. 13.00 / Zahájení zasedání: 24.11.2014 v 13.00 hod.

Skład Rady Miasta w Czeskim Cieszynie / Složení Zastupitelstva Města Český Těšín:

Ing. Vít Slováček (KDU-ČSL), MUDr. Ladislav Langer (KDU-ČSL), Ing. Kateřina Pindejová (KDU-ČSL), Mgr. Jan Czudek (KDU-ČSL), MUDr Stanisław Sikora (KDU-ČSL), Mgr. Boleslav Slováček (KDU-ČSL), Jana Kaletová (KDU-ČSL), Ing. Markéta Vyvlečková (KDU-ČSL), František Bouzek (KDU-ČSL), mgr Stanisław Folwarczny (ODS), Emil Morávek (ČSSD), Petr Procházka (ČSSD), Bc. Vladimír Kroček (ČSSD), Libuše Rusnoková (ČSSD), mgr Piotr Sznapka (ČSSD), Józef Gociek (ČSSD), PaedDr. Milan Pecka (ODS), inż. Marek Kufa (ODS) zrezygnował / rezignoval, rezerwowy / náhradník mgr Jan Branny, Karel Kula (Nestraníci), Dipl. Ing. Rostislav Zabystrzan (ODS), mgr Tomasz Pustówka (Nestraníci), Mgr. Gabriela Hřebáčková (Nestraníci), Karel Prymus (KSČM), RNDr. Miroslav Turjap (KSČM), Viliam Šuňal (KSČM), PhDr. Alena Hasáková (NEZÁVISLÍ), Mgr. Richard Moldrzyk (NEZÁVISLÍ)

Wybory Zarządu Miasta w Czeskim Cieszynie / Volba Rady Města Český Těšín: burmistrz / starosta – Ing. Vít Slováček (KDU-ČSL), zastępcy burmistrza / místostarostové – inż Stanisław Folwarczny (ODS), Mgr. Gabriela Hřebáčková (Nestraníci), członkowie zarządu / členové rady – Ladislav Langer (KDU-ČSL), Ing. Kateřina Pindejová (KDU-ČSL), Mgr. Jan Czudek (KDU-ČSL), PaedDr. Milan Pecka (ODS), Dipl. Ing. Rostislav Zabystrzan (ODS), Karel Kula (Nestraníci)

Komitety Rady Miasta w Czeskim Cieszynie / Volba předsedů výborů Zastupitelstva Města Český Těšín: Komitet ds. Mniejszości Narodowych / Výbor pro národnostní menšiny: mgr Jan Branny (ODS) – przewodniczący / předseda, mgr Dariusz Branny, inż. Helena Drobisz, Rudolf Dulava, Ing. Vladimír Matuška, Mgr. Richard Moldrzyk, Petr Procházka, mgr Tomasz Pustówka, mgr Małgorzata Rakowska, MUDr Stanisław Sikora, Viliam Šuňal, Komitet ds. Finansów / Finanční výbor: Ing. Kateřina Pindejová (KDU-ČSL) – przewodnicząca / předsedkyně, mgr Jan Czudek, PhDr. Alena Hasáková, MUDr. Daniel  Kotas, Libuše Rusnoková, Bc. Roman Samek, RNDr. Miroslav Turjap, Ing. Markéta Vyvlečková, Dipl. Ing. Rostislav Zabystrzan, Komitet ds. Kontroli / Kontrolní výbor: Karel Prymus (KSČM) – przewodniczący / předseda, Ing. Alfréd Adámek, mgr Jan Branny, inż. Helena Drobisz, Bc. Vladimír Kroczek, Karel Kula, Mgr. Richard Moldrzyk, PaedDr Milan Pecka, Ing. Dalibor Rypien

Źródło informacji / zdroj informace: www.tesin.cz

 

Po wyborach komunalnych 2014 r.: prezydenci, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin / Po komunálních volbách 2014: primátoři a starostové měst a obcí

 

Bogumin / Bohumín                                            Ing. Petr Vícha (ČSSD)

Rychwałd / Rychvald                                          Milan Starostka (ANO 2011)

Pietwakd / Petřvald                                            Ing. Jiří Lukša (KSČM)

Dąbrowa / Doubrava                                          Bc. Pavel Krsek (ČSSD)

Orłowa / Orlová                                                 Ing. Tomáš Kuča (ČSSD)

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně                               Ing. Jiří Buzek (STAN)

Dziećmorowice / Dětmarovice                            Ing. Ladislav Rosman (PŘÁTELÉ ROZVOJE OBCE)

Piotrowice k Karwiny / Petrovice u Karviné         doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. (ČSSD)

Karwina / Karviná                                              Tomáš Hanzel (ČSSD)

Stonawa / Stonava                                              inż. Andrzej Feber (ANO 2011)

Olbrachcice / Albrechtice                                    Henryk Feber (PROAL)

Sucha Górna / Horní Suchá                                 Jan Lipner (STAN+NK – Sdružení NK Horní Suchá)

Hawierzów / Havířov                                          Bc. Daniel Pawlas (KSČM)

Błędowice Gorne / Horní Bludovice                     Jana Pohludková (KSČM)

Cierlicko / Těrlicko                                             Bc. Martin Polášek (NEZ)

Kocobędz / Chotěbuz                                          Ing. Martin Pinkas (KDU-ČSL)

Czeski Cieszyn / Český Těšín                              Ing. Vít Slováček (KDU-ČSL)

Ropica / Ropice                                                  Mgr. Uršula Waniowa (COEX+NK – Pro rozvoj

                                                                         Ropice)

Wielopole / Vělopolí                                            Vladislava Latochová (SNK 1)

Gnojnik / Hnojník                                                Ing. Miroslav Molin (Volba pro Hnojník)

Trzycież / Střítež                                                 Miroslav Jaworek (OS rady rodičů při ZŠ)

Trzanowice / Třanovice                                      Bc. Jan Tomiczek (SNK Trzanowice)

Śmiłowice / Smilovice                                         Bc. Miroslav Nogol (Smilovice – nazávislí)

Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka                  Miloslav Hampel (Nezávislí za Komorní Lhotku)

Rzeka / Řeka                                                     Tomáš Tomeczek (KSČM)

Toszonowice Górne / Horní Tošanovice               Ing. Petr Martiňák (SN za Horní Tošanovice)

Toszonowice Dolne / Dolní Tošanovice                Pavel Blabla (Nezvávislí kandidáti)

Domasłowice Dolne / Dolní Domaslovice             Pavel Postůvka (SNK pro rovoj Dol.Domaslovic)

Domasłowice Górne / Horní Domaslovice            Jiří Sušovský (SNK)

Trzyniec / Třinec                                                RNDr. Věra Palkovská (STAN+NK – SNK Osobnosti

                                                                         pro Třinec)

Wędrynia / Vendryně                                          Bogusław Raszka (COEX)

Bystrzyca / Bystřice                                           mgr Roman Wróbel (Jasně, čitelně, srozumitelně)

Nydek / Nýdek                                                   Mgr. Jan Konečný (SNK)

Koszarzyska / Košařiska                                     Vítězslav Dyrčík (Nestraníci)

Milików / Milíkov                                                doc. inż. Karol Klimek, CSc., MBA (COEX)

Grodek / Hrádek                                                 Robert Borski (Náš domov)

Náwsie / Návsí                                                   PaedDr. Lenka Husárová (Sdružení nezávislých)

Jabłonków / Jablunkov                                        Ing. Jiří Hamrozi (KDU-ČSL)

Boconowice / Bocanovice                                   Martin Paduch (ČSSD)

Łomna Dolna / Dolní Lomná                               Renata Pavlinowa (SNK obce Dolní Lomná)

Łomna Górna / Horní Lomná                               Tomasz Gruszka (KDU-ČSL)

Pioseczna / Písečná                                            Bc. David Ćmiel (SNK Písečná – místo pro život)

Piosek / Písek                                                     Věra Szkanderová (Za Písek společně)

Bukowiec / Bukovec                                           Monika Czepczorová (PRO BUKOVEC)

Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova       Josef Szotkovský (ČSSD)

Herczawa / Hrčava                                            Ing. Petr Staňo (ČSSD)

 

Po wyborach komunalnych 2014 r.: przewodniczący komitetów ds. mniejszości narodowych w miastach i gminach / Po komunálních volbách 2014: předsedové výborů pro národnostní menšiny ve městech a obcích

 

Bogumin / Bohumín                                            nie powołano / nebyl zřízen

Rychwałd / Rychvald                                          nie powołano / nebyl zřízen

Dąbrowa / Doubrava                                          nie powołano / nebyl zřízen

Orłowa / Orlová                                                 Mgr. Bc. Renáta Potyšová (ANO 2011)

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně                               nie powołano / nebyl zřízen

Dziećmorowice / Dětmarovice                            nie powołano / nebyl zřízen

Piotrowice k Karwiny / Petrovice u Karviné         przewodniczącego nie wybrano / předseda nebyl zvolen

Karwina / Karviná                                              przewodniczącego nie wybrano / předseda nebyl zvolen

Stonawa / Stonava                                              Ing. Tomáš Bařák (KDU-ČSL)

Olbrachcice / Albrechtice                                    Vladislav Šipula (KSČM)

Sucha Górna / Horní Suchá                                 Jan Charvát (KSČM)

Hawierzów / Havířov                                          nie powołano / nebyl zřízen

Cierlicko / Těrlicko                                             mgr Barbara Smugała (COEX + NK)

Kocobędz / Chotěbuz                                          inż. Bronisław Mrózek (COEX)

Czeski Cieszyn / Český Těšín                              inż. Jan Branny (ODS)

Ropica / Ropice                                                  inż. Bogusław Kotas (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice)

Wielopole / Vělopolí                                            Vladislava Latochová (SNK 1)

Gnojnik / Hnojník                                                nie powołano / nebyl zřízen

Trzycież / Střítež                                                 przewodniczącego nie wybrano / předseda nebyl zvolen

Trzanowice / Třanovice                                      Ryszard Jochymek (COEX)

Śmiłowice / Smilovice                                         inż. Henryk Mackowski (Smilovice – nezávislí)

Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka                  przewodniczącego nie wybrano / předseda nebyl zvolen

Rzeka / Řeka                                                     nie powołano / nebyl zřízen

Toszonowice Górne / Horní Tošanovice               nie powołano / nebyl zřízen

Toszonowice Dolne / Dolní Tošanovice                nie powołano / nebyl zřízen

Domasłowice Dolne / Dolní Domaslovice             nie powołano / nebyl zřízen

Domasłowice Górne / Horní Domaslovice            nie powołano / nebyl zřízen

Trzyniec / Třinec                                                mgr Bogusław Kokotek (TOP 09)

Wędrynia / Vendryně                                          mgr Roman Zemene (COEX)

Bystrzyca / Bystřice                                           Mgr. Anna Kubátová (Pro klidnou a prosperující

                                                                         Bystřici)

Nydek / Nýdek                                                   inż. Michał Milerski (COEX)

Koszarzyska / Košařiska                                     Janusz Klimek (COEX)

Milików / Milíkov                                                Ewa Kawulok (COEX)

Grodek / Hrádek                                                 Paweł Pilch (COEX)

Náwsie / Návsí                                                   Stanisław Lisztwan (COEX)

Jabłonków / Jablunkov                                        Tadeusz Świerczek (COEX+NK – Soužití-Wspólnota)

Boconowice / Bocanovice                                   Antonín Hamrozi (ČSSD)

Łomna Dolna / Dolní Lomná                               przewodniczącego nie wybrano / předseda nebyl zvolen

Łomna Górna / Horní Lomná                               Antonín Kohut (KDU-ČSL)

Pioseczna / Písečná                                            inż. Władysław Sikora (SNK Písečná – místo pro život)

Piosek / Písek                                                     Věra Groušlová (Za Písek společně)

Bukowiec / Bukovec                                           inż. Robert Kulig (COEX)

Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova       przewodniczącego nie wybrano / předseda nebyl zvolen

Herczawa / Hrčava                                            nie powołano / nebyl zřízen

(stan z dniem 28.11.2014 r. / stav ke dni 29.11.2014)

 

Głos Ludu” podważył wyniki COEXISTENTII

„Głos Ludu” snížil význam výsledku COEXISTENTIE

 

„Głos Ludu” w numerze z 14.10.2014 r. w artykule „Tak głosowaliśmy” i w numerze z 16.10.2014 r. w artykule pt. „Powyborczy krajobraz w naszym regionie” podważył wynik ruchu politycznego COEXISTENTIA w wyborach komunalnych. „Głos Ludu” napisał m.in. COEXISTENTIA zdobyła 33 mandaty” i Tadeusz Toman, członek sztabu wyborczego Ruchu Politycznego COEXISTENTIA, zwrócił redakcji uwagę, że – jego zdaniem – we wtorkowym artykule „Głosu Ludu”, dotyczącym wyborów samorządowych zostały nieprawidłowo policzone mandaty zdobyte przez kandydatów tej partii. COEXISTENTIA zamieściła na swej stronie internetowej nazwiska 41 osób, w artykule pt. „Tak głosowaliśmy” pojawiła się informacja o 33 radnych. Choć liczby się różnią, ani partia, ani redakcja nie popełniły błędu. Wszystko zależy od przyjętego kryterium oceny. „Głos Ludu” brał pod uwagę mandaty zdobyte przez kandydatów zgłoszonych przez poszczególne partie – czy to na samodzielnych, czy też na koalicyjnych listach. Ze wspólnych list COEXISTENTII i niezależnych kandydatów uwzględniliśmy tylko mandaty zdobyte przez kandydatów COEXISTENTII. Partia, podliczając uzyskane mandaty, zastosowała odmienną metodę – do swoich „zdobyczy” zaliczyła wszystkich kandydatów z list koalicyjnych, również tych, których sama nie zgłaszała jako kandydatów... Metoda, którą zastosowaliśmy w „GL”, porównując mandaty zdobyte przez różne partie (w tym ogólnokrajowe), wydawała nam się być metodą najtrafniejszą i najbardziej obiektywną. Nic dodać, nic ująć. Po prostu gazeta opłacana z naszych podatków przedstawiła naszemu czytelnikowi możliwie najbardziej niekorzystny wynik ruchu politycznego COEXISTENTIA.

 

„Głos Ludu” v čísle z 14.10.2014 v článku „Tak jsme volili” a v čísle z 16.10.2014 v článku „Povolební krajina v našem regionu” snížil význam výsledku politického hnutí COEXISTENTIA v komunálních volbách. „Głos Ludu” napsal m.j. COEXISTENTIA získala 33 mandátů. a Tadeusz Toman, člen volebního štábu Politického hnutí COEXISTENTIA, upozornil redakci, že – podle jeho názoru – v úterním článku „Głosu Ludu” týkajícího se komunálních voleb, byly nesprávně spočítány mandáty, které získali kandidáti této strany. COEXISTENTIA zveřejnila na svých webových stránkách jména 41 osob, v článku „Tak jsme volili” se objevila informace o 33 členech zastupitelstva. I když počty se liší, ani strana, ani redakce nechybovaly. Vše závisí od přijatého kritéria. „Głos Ludu” vzal v úvahu mandáty, které získali kandidáti přihlášení jednotlivými stranami – a to jak na samostatných, tak na koaličních listinách. Ze společných kandidátek COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů jsme zohlednili jen mandáty,  které získali kandidáti COEXISTENTIE. Strana, když sčítala získané mandáty, zohlednila jinou metodu – ve svůj prospěch zařadila všechny kandidáty z koaličních listin, také ty, které sama nepřihlásila... Metoda, kterou jsme v „GL” použili, když jsme porovnávali mandáty jednotlivých stran (také těch celostátních) se nám zdála jako metoda nejvýstižnější a nejobjektivnější. Bez komentáře. Prostě noviny financovány z našich daní předložily našemu čtenáři, pokud možno, nejméně výhodný výsledek politického hnutí COEXISTENTIA.

 

Wójt Wędryni o współpracy z Goleszowem / Starosta Vendryně o spolupráci s Goleszowem

 

W dniu 30.11.2014 r. przebiegła w Polsce (już po zamknięciu tego numeru „WTZ”) druga tura wyborów samorządowych na prezydentów, burmistrzów i wójtów. Nasze gminy współpracują z gminami po polskiej stronie granicy – na przykład Wędrynia z Goleszowem, Gródek ze Skoczowem, Piotrowice koło Karwiny z Godowem, Lutynia Dolna z Gorzycami. Dlatego nasi wójtowie śledzą tamte wybory. W „Głosie Ludu” z 20.11.2014 r. wypowiedział sę na ten temat wójt Wędryni Bogusław Raszka (COEX).

    Obserwujemy na bieżąco, jak przebiegają wybory do polskich samorządów. Współpracujemy z naszym najbliższym sąsiadem po polskiej stronie – gminą Goleszów. Tam wybory jeszcze się nie zakończyły – zakończą się dopiero w drugiej turze – 30 listopada wybrany zostanie wójt. Obu kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury, znamy bardzo dobrze. Jednym z nich jest dotychczasowy wójt, a drugim wójt z wcześniejszej kadencji – stosunki z oboma układały nam się zawsze bardzo dobrze i rozumieliśmy się, jeśli chodzi o współpracę naszych gmin. Myślę, że bez względu na wynik wyborów, nasze wzajemne stosunki i realizacja wspólnych inicjatyw będą nadal przebiegać bez przeszkód i rozwijać się Przed dwoma tygodniami byliśmy w Goleszowie na ostatniej przed wyborami sesji Rady Gminy, w czasie której podziękowano nam za trwającą już 10 lat współpracę. Mam więc nadzieję, że to wróży dobrze na przyszłość, bez względu i na to, kto zostanie wójtem.

 

Dne 20.11.2014 proběhlo v Polsku (už po uzávěrce tohoto čísla „WTZ”) druhé kolo samosprávných voleb primátorů a starostů. Naše obce spolupracují s obcemi z polské strany hranice – např. Vendryně s Goleszowem, Hrádek se Skoczowem, Petrovice u Karviné s Godowem, Dolní Lutyně s Gorzycemi. Proto naši starostové sledují tamní volby. V „Glosu Ludu” s 20.11.2014 se vyjádřil na toto téma starosta Vendryně Bohuslav Raszka (COEX).

    Pozorujeme průběžně, jak probíhají volby do polské samosprávy. Spolupracujeme s našim nejbližším sousedem na polské straně – obcí Goleszow. Tam ještě volby neskončily – skončí teprve ve druhém kole – 30. listopadu bude zvolen starosta. Oba kandidáty, kteří postoupili do druhého kola, velmi dobře známe. Jedním je současný starosta, druhým starosta z dřívějších volebních období – vztahy s oběma byly vždy velmi dobré a chápali jsme naši spolupráci. Myslím, že bez ohledu na výsledek voleb, naše vzájemné vztahy a uskutečňování společných iniciativ budou probíhat bez překážek a rozvíjet se. Před dvěma týdny jsme byli v Goleszowě na posledním zasedání před volbami zasedání Zastupitelstva Obce, kde nám bylo vyjádřeno poděkování za více jak 10letou spolupráci. Jsem přesvědčen, že to je dobré znamení do budoucna, bez ohledu na to, kdo bude starostou.

 

100. rocznica straży pożarnych na Śląsku Cieszyńskim / 100. výročí hasičských sborů na Těšínském Slezsku

 

Seminarium dla upamiętnienia 100. rocznicy powołania Związku Krajowego Ochotniczych Straży Pożarnych na Śląsku Cieszyńskim odbyło się 22.11.2014 r. w Czeskim Cieszynie. Patronat honorowy objął pan premier Waldemar Pawlak prezes Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarys działalności Sekcji Historii Regionu działającej przy ZG PZKO przestawił jej przewodniczący, Jerzy Czap. Prezentację publikacji Stanisława Zahradnika „Pożarnictwo polskie na Zaolziu” przedstawił Stanisław Gawlik. Wykład nt. „Ochotnicze straże pożarne w Republice Czeskiej dziś” wygłosił Josef Jendřišek. Rolę i działalność ochotniczych straży pożarnych w Polsce z uwypukleniem Śląska Cieszyńskiego omówili Henryk Kokotek, emerytowany strażak zawodowy i ZdzisławWigłasz z OSP Cieszyn-Bobrek. / Seminář u příležitosti 100. výročí založení Zemského svazu dobrovolných hasičských sborů na Těšínském Slezsku se konal 22.11.2014 v Českém Těšíně. Čestnou záštitu přijal pan premiér Waldemar Pawlak, předseda Hlavního výboru Dobrovolných hasičských sborů Polské republiky. Nástin činnosti Sekce regionálních dějin, která působí při Hlavním výboru PZKO přednesl její předseda Jerzy Czap. Prezentaci publikace Stanislawa Zahradnika „Polská hasičská činnost na Zaolší” provedl Stanislav Gawlik. Referát na téma „Dobrovolné hasičské sbory v České republice v současnosti” přednesl Josef Jendřišek. Význam a činnost dobrovolných hasičských sborů v Polsku, především na Těšínském Slezsku vysvětlil Henryk Kokotek, dobrovolný hasič z povolání v důchodu a Zdzislaw Wiglasz z DHS Těšín-Bobrek.

 

25 lat demokracji w Czechach i Polsce / 25 let demokracie v Česku a Polsku

 

Piotrowice k. Karwiny - W niedzielę 9.11.2014 r. odbyła się w miejscowym Domu PZKO impreza pt. "25 lat demokracji w Czechach i w Polsce", której organizatorem było Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach, a wsparcie finansowe zapewnili konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Anna Olszewska i wójt gminy Marian Lebiedzik. Program kulturalny wykonały dzieci Szkoły Podstawowej w Gołkowicach, czeskiej Szkoły Podstawowej w Piotrowicach koło Karwiny oraz dzieci i wnuki członków MK PZKO, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Karwinie-Frysztacie. Sala była zapełniona po brzegi, ponieważ przybyli również nauczyciele i rodzice. Dzieci z Gołkowic rozpoczęły program od hymnu państwowego, potem wykonali wiersze o charakterze patriotycznym. Uczniowie z czeskiej szkoły recytowali wiersze czeskich poetów, a dziewczęta w strojach ludowych tańczyły tańce regionalne. Dzieci z Piotrowic recytowały wiersze polskich autorów dla dzieci, był też wiersz po czesku i po angielsku, występy na gitarze i fortepianie. Program zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni "Płyniesz Olzo". Imprezę prowadziła prezes koła Jadwiga Karolczyk. Dzieci otrzymały publikacje książkowe. / Petrovice u Karviné – V neděli 9.11.2014 se konala v místním Domě PZKO besídka na téma „25 let demokracie v Česku a Polsku”, jejíž pořadatelem byla Místní skupina PZKO Petrovice, a finanční podporu zajistili generální konsulka Polské republiky v Ostravě Anna Olszewska a starosta obce Marian Lebiedzik. Kulturní program předvedly děti ze Základní školy Golkowice, české Základní školy Petrovice u Karviné a děti a vnuky členů MS PZKO, kteří jsou žáky Základní školy s polským vyučovacím jazykem Karviná-Fryštát. Sál byl zcela zaplněn, protože s dětmi přišli také učitelé a rodiče. Děti z Golkowic zahájily program státní hymnou, potom předvedly vlastenecké básně. Žáci z české školy recitovali básně českých básníků, a dívky v lidových krojích tančily regionální tance. Děti z Petrovic recitovaly básně polských autorů pro děti, byla také předvedena báseň v jazyce českém a anglickém, vystoupení na kytaře a klavíru. Program ukončila společně zazpívaná píseň „Płyniesz Olzo”. Akci řídila předsedkyně skupiny Jadwiga Karolczyk. Děti obdržely knižní publikace.

 

Zebranie zarządu Polskiej Sekcji Narodowej / Schůze výboru Polské národní sece

 

Zebranie zarządu Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA odbyło się w czwartek 5.11.2014 r. w Czeskim Cieszynie, obrady prowadził przewodniczący Ruchu Józef Przywara. W programie uwzględniono informację z działalności sekcji, ocenę wyborów komunalnych i przygotowanie Konwentu, który odbędzie się 5.12.2014 r. Sprawozdanie w imieniu centralnego sztabu wyborczego COEX przedstawił Józef Przywara. Aktualnie przebiegają zebrania ustawodawcze rad miast i gmin. Na Konwent zaproszeni będą nasi radni, do zarządu PSN COEX dokooptowani będą nowi członkowie. Przygotowany będzie program działalności PSN COEX do konwentu wyborczego, który odbędzie się w maju 2015 r.

    Przyjęto uchwałę następującej treści: Zarząd PSN COEX a) przyjmuje do wiadomości sprawozdanie centralnego sztabu wyborczego COEX, b) uchwala termin Konwentu na 4.12.2014 r. i miejsce obrad – Czeski Cieszyn, c) zobowiązuje prezydium zarządu PSN COEX zapewnić kooptowanie nowych członków do zarządu za członków rezygnujących, d) zobowiązuje Tomana przygotować gratulacje radnym COEX, e) zobowiązuje Przywarę podpisać i przekazać gratulacje radnym, f) zobowiązuje Dronga prowadzić na www.coexistenia.cz aktualne informacje z sesji inauguracyjnych rad miast i gmin, g) zobowiązuje Madzię przesłać informację z działalności członkom zarządu PSN COEX e-mailem.

 

Schůze výboru Polské národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA se konala ve čtvrtek 5.11.2014 v Českém Těšíně, jednání řídil předseda Hnutí Josef Przywara. Na programu byla zohledněna informace o činnosti sekce, zhodnocení komunálních voleb a příprava Konventu, který se bude konat 5.12.2014. Zprávu za ústřední volební štáb COEX přednesl Josef Przywara. Současně probíhají ustavující schůze městských a obecních zastupitelstev. Na Konvent budou pozvání naši členové zastupitelstev, do výboru PNS COEX budou kooptování noví členové, přípraven bude program činnosti PNS COEX do volebního konventu, který se bude konat v květnu 2015.

    Bylo přijato usnesení následujícího znění: Výbor PNS COEX a) bere na vědomí zprávu ústředního volebního štábu COEX, b) schvaluje termín Konventu PNS COEX na čtvrtek 4.12.2014 a místo jednání – Český Těšín, c) ukládá předsednictvu PNS COEX kooptovat nové členy do výboru PNS COEX za členy rezignující, d) ukládá Tomanovi připravit gratulace členům zastupitelstev COEX, e) ukládá Przywarovi podepsat a předat gratulace členům zastupitelstev, f) ukládá Drongovi vést aktuálně na www.coexistentia.cz informace z ustavujících schůzí městských a obecních zastupitelstev, g)ukládá Madziovi zaslat informaci o činnosti členům výboru PNS COEX e-mailem.

 

Samorządy narodowości na Węgrzech / Národnostní samospráva v Maďarsku

 

    Wybory komunalne na Węgrzech odbyły się 12.10.2014 r. W tym samym dniu przebiegały wybory do samorządów narodowości. To unikatowy system, którym Węgrzy chcą dać przykład krajom ościennym, że można dać mniejszościom narodowym absolutną swobodę językowo kulturalną i finansować ją, i że to nie będzie działało na szkodę państwa. O szczegółach poinformowała nas dr Halina  Csúcs, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Narodowości Polskiej na Węgrzech i rzeczniczka spraw polskich w węgierskim parlamencie.

    Do wyborów przystąpiło 13 mniejszości narodowych, które potrafiły udowodnić swój stuletni pobyt na Węgrzech. Najbardziej liczebni są Romowie, potem Niemcy, Słowacy, dalsze narodowości to Chorwaci, Serbowie, Słoweńcy, Bułgarzy, Ukraińcy, Rusini, Grecy, Ormianie i Rumuni. Polacy, których według ostatniego spisu ludności żyje na Węgrzech 7 tysięcy, plasują się na szóstym miejscu pod względem liczebności. Miejscowy samorząd narodowościowy, który finansowany jest z budżetu państwa węgierskiego, może powstać w tych gminach, gdzie podczas ostatniego spisu ludności zarejestrowało się więcej niż 30 osób danej narodowości. Polacy wybrali 48 samorządów. Jeżeli terenie całego województwa jest co najmniej 10 gminnych samorządów narodowości, to powstaje samorząd terytorialny. W Budapeszcie, gdzie są 23 dzielnice, musi być co najmniej 10 samorządów dzielnicowych i wtedy tworzy się samorząd miejski. Polacy taki samorząd posiadają. Z kolei cały kraj wybiera samorząd ogólnokrajowy, który składa się z 15 radnych. Na jego czele stoi prezydium, w skład którego wchodzi przewodniczący, zastępca wiceprzewodniczącego, przewodniczący komisji i dyrektorzy instytucji takich jak szkoła, muzeum, czy ośrodek kulturalno-oświatowy.

    Samorząd narodowościowy nie może prowadzić działalności gospodarczej i musi być apolityczny. Zajmuje się przede wszystkim kulturą, językiem polskim i tradycją, koordynuje nawiązywanie współpracy między miastami partnerskimi polskimi i węgierskimi. Samorząd ogólnokrajowy dysponuje niedużymi funduszami na wydawanie książek, wsparcie artystów i tym podobnie. Lokalne samorządy narodowościowe mogą organizować Dni Polskie, polskie imprezy, szkółki niedzielne. Ich członkowie mogą brać udział w posiedzeniach samorządów gminnych. Dzięki temu wiedzą, jakie są możliwości w danej gminie i potrafią wiele uzyskać.

 

    Komunální volby v Maďarsku se konaly 12.10.2014. Ve stejném termínu proběhly volby do národnostní samosprávy. Je to unikátní systém, kterým Maďaři chtějí dát příklad okolím zemím, že je možno dát národnostním menšinám absolutní jazykově-kulturní svobodu a financovat ji, a že to nebude na úkor státu. O podrobnostech nás informovala dr. Halina Csúcs, předsedkyně Celostátní samosprávy polské národnosti v Maďarsku a mluvčí polských záležitostí v maďarském parlamentu.

    Voleb se účastnilo 13 národnostních menšin, které byly schopny odůvodnit svou stoletou přítomnost v Maďarsku. Nejpočetnější jsou Romové, potom Němci a Slováci, dále pak Chorvati, Srbové, Slovinci, Bulhaři, Ukrajinci, Rusíni, Řeci, Arménci a Rumuni. Poláci, kterých podle posledního sčítání lidu žije na Maďarsku 7 tisíc, jsou na šestém místě s ohledem na početnost. Místní národnostní samospráva, která je financována ze státního rozpočtu, může vzniknout v těch obcích, kde podle posledního sčítání lidu se registrovalo více jak 30 osob dané národnosti. Poláci zvolili 48 samospráv. Jestliže je na území celého vojvodství nejméně 10 místních národnostních samospráv, vzniká regionální samospráva. V Budapešti, kde je 23 městských čtvrtí, musí být nejméně 10 osadních samospráv a potom je založena místní samospráva. Poláci takovou samosprávu mají. Celá země zase volí celostátní samosprávu, která se skláda z 15 zastupitelů. V jejím čele je předsednictvo, složeno z předsedy, místopředsedy, předsedů komisí a ředitelů institucí jako škola, muzeum, či kulturně-osvětové středisko.

    Národnostní samospráva nemůže vést hospodářskou činnost a musí být apolitická. Zabývá se především kulturou, polským jazykem a tradicí, koordinuje navazování spolupráce mezi partnerskými městy polskými a maďarskými. Celostátní samospráva disponuje nevelkými finančními prostředky na vydávání knih, podporu umělců a podobně. Místní národnostní samospráva může pořádat Polské dny, polské akce, nedělní školky Její členové se mohou účastnit zasedání obecní samosprávy. Díky tomu vědí, jaké jsou možnosti v dané obci a mohou mnoho získat.

 

Będzie dworzec w Karwinie-Frysztacie zabytkiem kultury / Bude nádraží v Karviné-Fryštátě kulturní památkou

 

    Miłośnik kolei Roman Lindner z Karwiny zwrócił się do Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej z wnioskiem o wpis budynku dworca kolejowego Karwina-Miasto, który do roku 1948 nazywał się Frysztat na Śląsku, do rejestru zabytków kultury. Jego wartość tkwi m.in. w tym, że jest jednym z nielicznych zachowanych oryginalnych budynków najstarszej trasy kolejowej na świecie – Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda. Budynek dworcowy w Karwinie-Frysztacie jest ostatnim na tej trasie na terenie Republiki Czeskiej, który zachował pierwotny wygląd. Roman Lindner planuje w budynku utworzyć małe muzeum kolejnictwa, które ma w Karwińskiem długoletnią tradycję.

    Właścicielem budynku jest Zarząd Szlaków Transportu Kolejowego (Správa železniční dopravní cesty), który już wcześniej oznajmił, że nie ma zamiaru korzystać z budynku i planuje go sprzedać. Miasto Karwina nie jest zainteresowane kupnem budynku. Jak poinformowała rzecznik miasta Šárka Swiderowa, miasto nie byłoby w stanie budynek utrzymywać w dobrym stanie i nie ma na środków finansowych na niezbędne naprawy. Ministerstwo Kultury, na razie, nie wypowiedziało się.

 

    Milovník železnice Roman Lindner z Karviné se obrátil na Ministerstvo kultury České republiky a podal návrh na zapsání budovy železniční stanice Karviná-město, která do roku 1948 nesla název Fryštát ve Slezsku, na seznam kulturních památek. Její hodnota tkví mimo jiné v tom, že je jednou z mála, zachovalých, původních budov nejstarší železniční sítě na světě – Severní dráhy císaře Ferdinanda. Nádražní budova v Karviné-Fryštátě je poslední z tratě na území České republiky, která si zachovala svůj původní vzhled. Roman Lindner uvažuje v budově zřídit malé muzeum železnice, která má na Karvinsku mnohaletou tradici.

    Majitelem budovy je Správa železniční a dopravní cesty, a ta už dříve oznámila, že budovu nijak nevyužije a plánuje ji prodat. Město Karviná o budovu nejeví zájem. Jak sdělila mluvčí města, Šárka Swiderová, město by budovu nebylo schopno udržovat v dobrém stavu a nemá na nutné opravy dost peněz. Ministerstvo kultury se dosud nevyjádřilo.

 

Wietnamczycy w Republice Czeskiej / Vietnamci v České republice

 

    Podczas ostatniego spisu ludności w 2011 roku narodowość wietnamską zgłosiło w Republice Czeskiej 52 612 osób, tym samym zajęła trzecie miejsce pod względem liczebności osób narodowości innej niż czeskiej żyjących na terenie Republiki Czeskiej. Wietnamczycy byli za mniejszość narodową uznani dopiero w ubiegłym roku. Do Republiki Czeskiej zaczęli przychodzić w latach pięćdziesiątych, najwięcej emigrowało ich do nas w latach siedemdziesiątych, kiedy transfery te były wspierane przez ówczesną Czechosłowację i Wietnam. Oprócz osób, które w większości z przyczyn ekonomicznych zdecydowały się u nas pozostać, w latach dziewięćdziesiątych zaczęli przychodzić też Wietnamczycy z sąsiednich państw. Pomimo długoletniego współżycia chodzi o stosunkowo zamkniętą grupę.

    Rzecznikiem mniejszości wietnamskiej w regionie jest Nguyen Xuan Lan z Ostrawy. Wielkim problemem dla większości Wietnamczyków jest język czeski – stwierdziła rzecznik. „W czymś jednak jesteśmy my Wietnamczycy i Czesi podobni, jesteśmy tak ludzko pojętni ludzie”. Oba narody przeciwnie odróżnia przede wszystkim dyscyplina i używanie świata. Czesi mają mniej dyscypliny i żyją każdy dzień całą parą. Wietnamczycy całe życie przygotowują się na dzień jutrzejszy. Aby poznać i zrozumieć kulturę wietnamską, trzeba zaznajomić się z filozofią buddyzmu, który w Wietnamie jest religią przeważającą, którą zgłasza 80 procent mieszkańców. Interesujące jednakże jest, że podczas spisu ludności w 2011 roku buddyzm zgłosiło tylko 3,7 procent Wietnamczyków żyjących w Republice Czeskiej. „Coś innego jest na papierze, a coś innego w sercu. Stale obchodzimy Pełnię Ósmego Miesiąca Księżycowego i Nowy Rok Księżycowy”.

 

    Při posledním sčítání lidu v roce 2011 se k vietnamské národnosti v České republice přihlásilo 52612 osob, čímž obsadili třetí příčku z hlediska početnosti osob jiné než české národnosti žijících na území České republiky. Vietnamci byli jako národnostní menšina uznáni teprve loni. Do České republiky začali přicházet v padesátých letech, nejvíc jich k nám emigrovalo v letech sedmdesátých, kdy byl tento přesun podporován tehdejším Československem a Vietnamem. Kromě lidí, kteří se většinou z ekonomických důvodů rozhodli tady zůstat, v devadesátých letech začali přicházet i Vietnamci ze sousedních států. I přes dlouhá léta společného soužití se jedná o poměrně uzavřenou komunitu.

    Mluvčím vietnamské menšiny v regionu je Nguyen Xuan Lan z Ostravy. Velkým problémem pro většinu Vietnamců je čeština – uvedla mluvčí. „Přesto v něčem jsme si Vietnamci i Češi podobní, jsme takoví lidsky chápaví lidé”. Oba národy naopak odlišuje především disciplína a užívání si života. Češi mají méně disciplíny a žijí každý den naplno. Vietnamci se celý život připravují na zítřek. K poznání a pochopení vietnamské kultury je nutné poznat filozofii buddhismu, který je ve Vietnamu hlavním náboženstvím a hlásí se k němu 80 procent obyvatel. Zajímavé ovšem je, že při sčítání lidu v 2011 roce se k buddhismu přihlásilo pouze 3,7 procent Vietnamců žijících v České republice. „Něco jiného je na papíře, něco jiného v srdci. Stále slavíme Úplněk lunárního osmého měsíce a Lunární nový rok”.

    Mladí Vietnamci se již snaží žít mnohem více otevřeně. Ti, kteří se zde narodili, chodí do českých škol, mají české kamarády a jejich životní styl je tím samozřejmě značně ovlivněn.

 

Karwińskie było zawsze lewicowe / Karvinsko bylo vždy levicové

 

    Region Karwińskiego większość ludzi, a to z punktu widzenia rozwoju historycznego, łączy z lewicową orientacją polityczną. Już w wyborach do Izby Poselskiej w 1925 roku, większość wybierała Komunistyczną Partię Czechosłowacji. Na terenie Cieszyna zwyciężył Polski Związek Ludowy i Robotniczy, w ogólnopaństwowym wymiarze nie osiągnął jednak znaczącego sukcesu i po wyborach ugrupowanie to rozpadło się. Partie polskie od 1925 roku samodzielnie już nie kandydowały. Na poziomie ogólnopaństwowym zwyciężyła wtedy Partia Republikańska Ludu  Rolniczego i Małorolnego, znana pod nazwą Obszarnicy (Agrárníci).

    Podczas wyborów do Izby Poselskiej w 1929 roku rejony Bogumin i Frysztat wybierały KPC. Na terenie dzisiejszej Orłowy zwyciężyła Czechosłowacka Robotnicza Partia Socjaldemokratyczna, a w Cieszynie zwyciężyła koalicja partii polskich i żydowskich. Na poziomie ogólnopaństwowym pierwszeństwo obronili Obszarnicy, a bezpośrednio za nimi była CRPSD.

    W 1935 roku wyraźnie już dopięły swego partie niemieckie i stan ten był widoczny również w wyborach do Izby Poselskiej. Na terenie Karwińskiego prowadziła stale KPC i CRPSD, w Cieszynie natomiast koalicja Partii Ludowej Hlinki, partii polskiej i Bloku Autonomistycznego. Na poziomie ogólnopaństwowym dzięki głosom z terenów przygranicznych zwyciężyła Partia Sudetoniemiecka przed Obszarnikami.

 

    Region Karvinska má většina lidí, a to i při pohledu na historický vývoj, spojen s levicovou politickou orientací. Již ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1925, většina volila Komunistickou stranu Československa. Na území Těšína zvítězil Polský lidový a dělnický svaz, v celorepublikovém měřítku ale nedosáhl na významný úspěch a po volbách se toto uskupení rozpadlo. Polské strany již od roku 1925 samostatně nekandidovaly. Celorepublikově tehdy zvítězila Republikánská strana zemědělského a málorolnického lidu, známá též pod názvem Agrárníci. Na druhé příčce se umístila KSČ.

    Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1929 okrsky Bohumín a Fryštát volily KSČ. Na území dnešní Orlové zvítězila Československá sociálnědemokratická strana dělnická a v Těšíně zvítězila koalice polských a židovských stran. Celorepublikově své prvenství obhájili Agrárníci, a v těsném závěsu za nimi bylo ČSDSD.

    V roce 1935 se již významně prosazovaly německé strany a tento stav byl patrný také ve volbách do Poslanecké sněmovny. Na území Karvinska stále vedla KSČ a ČSDSD, v Těšíně pak koalice Hlinkovy lidovej strany, polské strany a Autonomistického bloku. Na celorepublikové úrovni hlasy z příhraničních území umístily Sudetoněmeckou stranu před Agrárníky i ČSDSD.

 

Z archiwum COEX / Z archívu COEX

 

COEXISTENTIA–SOUŽITÍ-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS-SPIVŽITTJA

POLITICKÉ HNUTÍ V ČEKÉ REPUBLICE

MAĎARSKÁ NÁRODNÍ SEKCE

 

Velevážený pan

Jeho Eminence  kardinál  Dominik  D u k a
Arcibiskup pražský

Hradčanské náměstí 16

118 01  P r a h a  1

V Praze dne 9. října 2014

Č.j.: COEX/MNS- 04/69/2014

 

Velevážený pane Arcibiskupe,

 

   dovolte nám, abychom jménem Maďarské národní sekce politického hnutí Coexistentia-Soužití-Együttélés, Pražské organizace Svazu Maďarů žijících v českých zemích, jakož i komunity maďarských římskokatolických věřících hlavního města Prahy a jeho okolí  Vás co nejsrdečněji pozdravili.

   Touto cestou bychom Vám chtěli upřímně poděkovat za Vaši vstřícnost ohledně naší žádosti o obnovení maďarských svatých mší v Praze.

   V návaznosti na Váš vzkaz sdělený prostřednictvím pana Antonína Krasuckého, bývalého opata dominikánského kláštera u kostele sv.Jiljí, si dovolujeme Vám níže odpovědět na Vaše dotazy:

Potřebovali bychom

- kněze, který by celebroval svaté mši v maďarštině jednou měsíčně v neděli (v letech 2002-2005 celebroval Otec František Simák)

- kostel v Praze (v minulosti to byl kostel Sv.Vojtěcha v Pštrossově ulici, později v kostele v Bartolomějské ulici)

S bohoslužbami mimo Prahu zatím nepočítáme.

   Vaše Eminence, jménem více než 100-členné pražské komunity maďarských věřících a dalších našich spoluobčanů maďarské národnosti sdružujících se v  našem hnutí a občanském sdružení, jež byly založeny hned po sametové revoluci, vyjadřujeme naši naději, že s Vaší pomocí  budeme mít opět duchovního pastýře a bohoslužby v maďarštině.

   Prosíme, velevážený pane Arcibiskupe, přijměte naše  přání mnoha dalších úspěchů ve Vaší  vysoce zodpovědné práci, velmi dobré zdraví a výraz naší nejhlubší  úcty.

   S Pánem Bohem!

 

 PhDr. Ladislav Kocsis, předseda Maďarské národní sekce Politického hnutí Coexistentia

Ing. Vojtěch Szaló, předseda Pražské org. Svazu Maďarů

Judita Illés-Černáková a Ing. Zoltán Troskó, zástupci komunity maď. římsko katolických věřících

 

Praha dne 21. října 2014, č.j.: arc/511/14

Vážený pane předsedo,

potvrzuji přijetí Vašeho dopisu ze dne 9. října t.r., ve kterém jménem pražské komunity maďarských věřících žádáte o obnovení mší sv. v maďarském jazyce v Praze. Vaší žádost chápeme a budeme se proto najít vhodné místo a vhodného duchovního pro sloužení bohoslužeb v maďarském jazyce. Prosím Vás o strpení, bude k tomu potřeba nějaký čas.

S přáním všeho dobra žehná kardinál Dominik Duka OS, arcibiskup pražský

 

Wybory samorządowe w Polsce / Komunální volby v Polsku

 

Pierwsza tura wyborów odbyła się 16.11.2014 r. Wybory do sejmików wojewódzkich rozegrały się między czterema partiami – Platformą Obywatelską (PO), Prawem i Sprawiedliwością (PiS), Polskim Stronnictwem Ludowym (PSL), Sojuszem Lewicy Demokratycznej (SLD) i komitetami lokalnymi. PO wygrał w ośmiu województwach, PiS w sześciu, a PSL w dwóch – świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. W 15 województwach rządzić będzie koalicja PO + PSL, PiS tylko w jednym – podkarpackim. Do rozdania było łącznie 555 mandatów – PO ma 179, PiS 171, PSL 157, SLD 28, resztę mandatów uzyskały ugrupowania lokalne. Procentowo wygrał PiS (26,85 %) przed PO (26,36%), PSL (23,68%) i SLD (8,78%). Przewodniczący COEX przesłał przewodniczącemu PSL, wicepremierowi rządu Januszowi Piechocińskiemu list gratulacyjny (treść listu w załączeniu). / První kolo voleb se konalo 16.11.2014. Volební souboj do krajských zastupitelstev se rozehrál mezi čtyřmi stranami – Občanskou platformou (PO), Právem a Spravedlnosti (PiS), Polskou lidovou stranou (PSL), Dohodou demokratické levice (SLD) a místními uskupeními. PO zvítězilo v osmi krajích, PiS v šesti, a PSL ve dvou – svátokřestním a warminsko-mazurském. V 15 krajích bude vládnout koalice PO + PSL, Pis ouze v jenom – podkarpastském. Rozděleno bylo dohromady 555 mandátů – PO získalo 179, PiS 171, PSL 157, a SLD 28, ostatní patří místním uskupením. V procentech zvítězil PiS (26,85%), před PO (26,36%), PSL (23,68%) a SLD (8,78%). Předseda COEX zaslal předsedovi PSL, místopředsedovi vlády Januszovi Piechocinskému gratulační dopis (text v příloze).

 

 

Janusz Piechociński,

przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego,

Naczelny Komitet Wykonawczy PSL

ul. Piękna 3A

00-539  Warszawa

Rzeczypospolita Polska

biuronkw@psl.org.pl

 

 

        Szanowny Panie Przewodniczący!

        W imieniu członków i działaczy ruchu politycznego mniejszości narodowych COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA, pragnę Panu i ugrupowaniu politycznemu, któremu Pan przewodniczy przekazać gratulacje w związku z uzyskaniem tak dobrego wyniku w wyborach samorządowych 16.11.2014 r.

        Również nasz ruch polityczny uzyskał w tegorocznych wyborach komunalnych, które odbyły się 10. i 11.10.2014 r. spektakularny sukces. Rady trzech zaolziańskich gmin – Wędryni, Milikowa i Ropicy na stanowisko wójta wybrały członka startującego z naszej listy wyborczej. Naszym priorytetem jest ochrona praw mniejszości narodowych, przede wszystkim polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu i implementacja konwencji europejskich do ustawodawstwa czeskiego. Liczymy na kontynuację współdziałania i deklarujemy pomoc w konkretnych sprawach, między innymi, pieczę nad pamiątkami Wincentego Witosa na Zaolziu w Republice Czeskiej i propagowanie wiedzy o tym wielkim polskim działaczu ludowym okresu międzywojennego.

      Przy okazji, życzę Panu spokojnego spędzenia zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego P.F. 2015 Roku.

 

Józef Przywara, przewodniczący ruchu politycznego

COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

jozefprzywara@seznam.cz

 

 

 

Scena Polska Teatru Cieszyńskiego / Polská scéna Těšínského divadla

 

Teatr Cieszyński (Těšínské divadlo) został założony w 1945 roku w Czeskim Cieszynie. Scena Polska powstała 1.8.1951 r. jako drugi – obok Sceny Czeskiej – zespół Teatru Cieszyńskiego. Inicjatorem powstania tej placówki byli działacze PZKO, artyści z Polski oraz ówczesny dyrektor teatru, Josef Zajíc. Organizacją zespołu zajął się Władysław Niedoba, animator Gorolskiego Święta. Siedzibą teatru był początkowo budynek przy ul. Strzelniczej (obecnie siedziba Zarządu Głównego PZKO), przedstawienia zaś odbywały się w sali Hotelu Piast. Swoją działalność zainaugurowała Scena Polska 14.10.1951 r. premierą sztuki Aleksandra Maliszewskiego „Wczoraj i przedwczoraj”. W swoich początkach Scena Polska bazowała na aktorach wywodzących się z miejscowych amatorskich zespołów teatralnych. W ciągu 63 sezonów Scena Polska wystawiła 442 premiery. Dyrektorem teatru, w ramach którego działa obecnie Scena Czeska, Scena Polska i Scena Lalek Bajka, jest Karol Suszka. Zespół aktorski Sceny Polskiej liczy 16 osób, wystawia 6 premier w sezonie, dając około 150 przedstawień. Wystawia sztuki aktorów polskich, czeskich i słowackich oraz klasykę światową. W swoim dorobku ma też sztuki pisarzy wywodzących się ze Śląska. Scena Polska poza działalnością sceniczną spełnia zadania wychowawcze i patriotyczne, a ze względu na coraz rzadszą obecność żywego polskiego języka na Zaolziu jest jedną z nielicznych placówek, umożliwiającą kontakt z polskim językiem literackim i żywym słowem polskim w ogóle.

 

Těšínské divadlo bylo založeno v roce 1945 v Českém Těšíně. Polská scéna byla založena 1.8.1951 jako druhý – vedle České scény – soubor Těšínského divadla Iniciátory vzniku Polské scény byli činitelé PZKO, umělci z Polska a tehdejší ředitel divadla Josef Zajíc. Organizaci souboru byl pověřen Władysław Niedoba, animátor Gorolskiego Święta. Soubor sídlil v budově na ul. Střelniční (nyní sídlo Hlavního výboru PZKO), představení se konala v sále hotelu Piast. Svou činnost Polská scéna zahájila 14.10.1951 premiérou hry Wczoraj i przedwczoraj Aleksandra Maliszewského. Ve svých začátcích se Polské scéna opírala o herce z místních amatérských souborů. Během 63 sezón Polská scéna uvedla 442 premiér. Ředitelem divadla, v rámci kterého dnes působí Česká scéna, Polská scéna a Loutková scéna Bajka, je Karol Suszka. Herecký soubor má 16 členů, v sezóně připravuje 6 premiér a ročně hraje kolem 150 představení. Uvádí hry polských, českých a slovenských autorů a světovou klasiku. Během svého působení uvádí také hry spisovatelů pocházejícich ze Slezska. Polská scéna kromě scénické činnosti plní také výchovné a vlastenecké úkoly, a s ohledem na stále menší přítomnost živého polského slova na Zaolší je jednou z mála institucí, umožňující kontakt s polským spisovným jazykem a živým polským slovem obecně.

 

Śpiewogrę Ernesta Brylla i Katarzyny Gartner „Janosik, czyli na szkle malowane” Scena Polska zagrała ponad 190 razy w 35 miastach Czech, Słowacji, na występach gościnnych w Polsce i u Serbów Łużyckich. Do dziś przedstawienie to uważane jest za największy sukces artystyczny i finansowy Sceny Polskiej. / Muzikál Ernesta Brylla a Katarzyny Gartner „Janosik, czyli na szkle malowane” Polská scéna uvedla více jak 190krát ve 35 městech Čech, Slovenska, na hostování v Polsku a u Lužických Srbů. Dodnes je představení považováno za největší umělecký a finanční úspěch Polské scény.

 

 

Zdjęcie po premierze „Znachora” Tadeusza Dołęgi Mostowicza w seznonie 1985-86 / Snímek po premiéře „Znachora” Tadeusze Dolegi-Mostowicze v sezóně 1985-86

 

 

Czy będzie z dworca w Karwinie-Frysztacie muzeum? / Bude z nádraží Karviná-Fryštát muzeum?

 

Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 28, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Józef Toboła, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, zamknięcie numeru / uzávěrka čísla: 1.12.2014, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě noviny jsou poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku