xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

12 / 2010

 

www.coexistentia.cz

 

nr 41 (7 / 2010)                                       20.12.2010

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

PF 2011 – Veselé a pohodové Vánoce, pevné zdraví, hezké vztahy a co nejméně problémů v novém roce přeje všem vedení COEXISTENTIE.

Doc. Ing. Alexander Pálffy, CSc, předseda

 

 

Stanisław Gawlik i Władysław Niedoba w imieniu COEXISTENTII składają życzenia z okazji jubileuszu 80-tych urodzin byłemu przewodniczącemu Zarządu Głównego PZKO Zygmuntowi Stopie / Stanisław Gawlik és Władysław Niedoba gratulálnak a COEXISTENTIA nevében Zygmunt Stopának, PZKO Föbizotság volt elnökének a 80 éves jubileumához. / Stanislav Gawlik a Vladislav Niedoba blahopřejí za COEXISTENTII Zygmuntovi Stopovi, bývalému předsedovi Hlavního výboru PZKO k jubileu jeho 80-tých narozenin.

 

Zaolzie po wyborach komunalnych

Zaolzí po komunálních volbách

 

      W listopadowych wyborach komunalnych COEXISTENTIA uzyskała łącznie 42 mandatów, czyli o 2 więcej niż w 2006 roku. Zamieszczamy wykaz naszych radnych i członków zarządów. Jedyną gminą, w której dojdzie do powtórki aktu głosowania jest Czeski Cieszyn. Wybory anulował Sąd Wojewódzki, a minister spraw wewnętrznych zdecydował, że nowe głosowanie odbędzie się 8.1.2011. W pozostałych miastach i gminach odbyły się inauguracyjne zebrania przedstawicielstw. W załączeniu zamieszczamy wykaz burmistrzów i wójtów, zarządów i przewodniczących Komitetów ds. Mniejszości Narodowych.

 

      V komunálních volbách, které se konaly v listopadu tr. politické hnutí COEXISTENTIA získalo celkem 42 mandátů, to je o 2 více jako v roce 2006. Zveřejňujeme seznam našich zastupitelů a členů rad. Jedinou obcí, ve které se volební akt bude opakovat bude Český Těšín. Volby zrušil krajský soud, a minister vnitra rozhodl že nové hlasování se bude konat 8.1.2011. V ostatních městech a obcích se konaly inugurační zasedání zastupitelstev. V příloze zveřejňujeme seznam starostů, členů rad a předsedů Výborů pro národnostní menšiny.

 

COEXISTENTIA poděkovala voličům, členům volebních

štábů a kandidátům placenou reklamou v „Głosu Ludu“

 

 

 

COEXISTENTIA we władzach miast i gmin

COEXISTENTIA ve vedení měst o obcí

 

Wędrynia / Vendryně          Bogusław Raszka        zastępca wójta / místostarosta

Kocobędz / Chotěbuz           Bronisław Mrózek      zastępca wójta / místostarosta

Wędrynia / Vendryně          Bronisław Zawada       członek zarządu / člen rady

Olbrachcice / Albrechtice    Stanisław Kowalski     członek zarządu / člen rady

Lutynia Dolna / D.Lutyně    Jana Czapek               członek zarządu / člen rady

Gródek / Hrádek                 Paweł Pilch                  członek zarządu / člen rady

Gródek / Hrádek                 Danuta Cieślar            członek zarządu / člen rady

Nawsie / Návsí                   Stanisław Lisztwan      członek zarządu / člen rady

 

Komitety ds. Mniejszości Narodowych – przewodniczący

Výbory pro národnostní menšiny – předseda

 

Trzyniec / Třinec                 Bogusław Kokotek     Wspólnota-Soužití (COEX+KN)

Karwina / Karviná               Edward Matuszyński  Naše Karvinsko (COEX+KN)

Jabłonków / Jablunkov         Bronisław Haratyk      COEXISTENTIA+KN

Wędrynia / Vendryně          Janusz Ondraszek      COEXISTENTIA

Ropica / Ropice                   Paweł Wania                COEXISTENTIA

Nydek / Nýdek                    Michał Milerski          COEXISTENTIA

Koszarzyska / Košařiska      Alina Kożdoń              COEXISTENTIA

Gródek / Hrádek                 Paweł Pilch                  COEXISTENTIA

Nawsie / Návsí                   Bogdan Hajduk           COEXISTENTIA

Milików / Milíkov                 Ewa Kawulok              COEXISTENTIA

Piosek / Písek                     Karol Skupień             COEXISTENTIA

Orłowa / Orlová                  Bogusław Chwajol      SNK-ED

Bystrzyca / Bystřice            Anna Kubátová           STAN+NK

Kocobędz / Chotěbuz           Stanisław Klimek        KDU-ČSL

Cierlicko / Těrlicko              Iveta Chalupová         Těrlická Koalice

Olbrachcice / Albrechtice    Andrzej Wygrys          KSČM

Łomna Górna / H.Lomná     Dana Brózdowa           ČSSD

Pioseczna / Písečná             Karol Kaleta               SNK

Boconowice / Bocanovice    Antoni Hamrozi          NK

 

COEXISTENTIA – spis radnych / seznam zastupitelů

 

1.                    Jan Czapek (Dolní Lutyně / Lutynia Dolna) – stowarzyszenie / sdružení COEX+NK

2.                    Eugeniusz Matuszyński (Karviná / Karwina) – Naše Karvinsko (COEX+NK)

3.                    Jan Zolich (Karviná / Karwina) – Naše Karvinsko (COEX+NK)

4.                    Stanisław Kowalski (Albrechtice / Olbrachcice)

5.                    Helena Bubik  (Albrechtice / Olbrachcice)

6.                    Bronisław Mrózek (Chotěbuz / Kocobędz)

7.                    Stanisław Kabot (Chotěbuz / Kocobędz)

8.                    Barbara David (Těrlicko / Cierlicko) – stowarzyszenie / sdružení COEX+NK

9.                    Paweł Wania (Ropice / Ropica)

10.                 Tadeusz Kotas (Ropice / Ropica)

11.                 Beata Nowok (Třanovice / Trzanowice)

12.                 Ryszard Jochymek (Třanovice / Trzanowice)

13.                 Zbigniew Chodura (Třinec / Trzyniec) – Wspólnota-Soužití (COEX+NK)

14.                 Bogusław Kokotek (Třinec / Trzyniec) – Wspólnota-Soužití (COEX+NK)

15.                 Jan Ferenc (Třinec / Trzyniec) – Wspólnota-Soužití (COEX+NK)

16.                 Anna Bystrzycka (Třinec / Trzyniec) – Wspólnota-Soužití (COEX+NK)

17.                 Bogusław Raszka (Vendryně / Wędrynia)

18.                 Bronisław Zawada (Vendryně / Wędrynia)

19.                 Irena Ondraszek (Vendryně / Wędrynia)

20.                 Janusz Ondraszek (Vendryně / Wędrynia)

21.                 Jan Kraina (Vendryně / Wędrynia)

22.                 Jerzy Macura (Vendryně / Wędrynia)

23.                 Stanisław Szturc (Nýdek / Nydek)

24.                 Michał Milerski (Nýdek / Nydek)

25.                 Paweł Pilch (Hrádek / Gródek)

26.                 Danuta Cieślar (Hrádek / Gródek)

27.                 Roman Polok (Hrádek / Gródek)

28.                 Stanisław Wolny (Hrádek / Gródek)

29.                 Alina Kożdoń (Košařiska / Koszarzyska)

30.                 Jan Sikora (Milíkov / Milików)

31.                 Karol Klimek (Milíkov / Milików)

32.                 Józef Wacławek (Milíkov / Milików)

33.                 Czesław Heczko (Milíkov / Milików)

34.                 Ewa Kawulok (Milíkov / Milików)

35.                 Bogdan Hajduk (Návsí / Nawsie)

36.                 Stanisław Lisztwan (Návsí / Nawsie)

37.                 Bronisław Haratyk (Jablunkov / Jabłonków) – Wspólnota-Coexistentia (COEX+NK)

38.                 Karol Skupień (Písek / Piosek)

39.                 Robert Kulig (Bukovec / Bukowiec)

40.                 Roman Czepczor (Bukovec / Bukowiec)

41.                 Andrzej Bielesz (Bukovec / Bukowiec)

42.                 Bronisław Sikora (Dolní Lomná / Łomna Dolna)

 

Sytuacja po wyborach komunalnych: burmistrzowie i wójtowie / Stav po komunálních volbách: starostové ve městech a obcích

 

Trzyniec / Třinec                                Věra Palkovská          SNK (Osobnosti ... )

Karwina / Karviná                              Tomáš Hanzel             ČSSD

Czeski Cieszyn / Český Těšín              ???                              ???

Jabłonków / Jablunkov                        Petr Satitarius             SNK (Jablunkov 2010)

Hawierzów / Havířov                         Zdeněk Osmanczyk    ČSSD

Orłowa / Orlová                                 Jiří Michalík               ČSSD

Bogumin / Bohumín                            Petr Vícha                   ČSSD

Rychwałd / Rychvald                          Šárka Kapková           ČSSD

Pietwałd / Petřvald                             Jarmila Skálová          ČSSD

Błędowice Górne / H. Bludovice         Jana Pohludková        KSČM

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně              Pavel Buzek                ODS

Dziećmorowice / Dětmarovice            Ladislav Rosman        ČSSD

Piotrowice k.Karwiny / Petrovice u K.                                    Marian Lebiedzik       ČSSD

Dąbrowa / Doubrava                          Květuše Szyroká        SNK ED

Stonawa / Stonava                              Andrzej Feber             SPO Zemanovci

Olbrachcice / Albrechtice                   Vladislav Šipula           KSČM

Sucha Górna / Horní Suchá                 Jan Lipner                  STAN+NK

Cierlicko /  Těrlicko                            Martin Polášek           Těrlická Koalice

Kocobędz / Chotěbuz                          Martin Pinkas             KDU-ČSL

Herczawa / Hrčava                            Petr Staňo                   ČSSD

Mosty k.Jabłonkowa / Mosty u J.        Josef Szotkowski        ČSSD

Łomna Górna / Horní Lomná              Tomáš Gruszka           KDU-ČSL

Łomna Dolna / Dolní Lomná               Renata Pavlínová        SNK (SNK ODL)

Boconowice / Bocanovice                   Martin Paduch            ČSSD

Bukowiec / Bukovec                          Monika Czepczorová  ČSSD

Piosek / Písek                                    Oldřich Rathouský     SNK (SNK OP)

Pioseczna / Písečná                            David Ćmiel                ČSSD

Nawsie / Návsí                                  Lenka Husárová         SNK

Gródek / Hrádek                                Robert Borski            SNK (Hrádek 2010)

Milików / Milíkov                                Zdeněk Szkandera      ČSSD

Koszarzyska / Košařiska                     František Kufa            KDU-ČSL

Nydek / Nýdek                                   Jan Konečný               SNK

Bystrzyca / Bystřice                           Ladislav Olšar            SNK (STAN+NK(

Wędrynia / Vendryně                         Rudolf Bilko               SNK (SNK Vendryně)

Ropica / Ropice                                  Urszula Waniová         SNK (Pro RR)

Wielopole / Vělopolí                            Vladislava Latochová  SNK

Rzeka / Řeka                                     Tomáš Tomeczek       SNK

Śmiłowice / Smilovice                         Miroslav Nogol           SNK

Trzycież / Střitež                                Petr Machálek            SNK (SO Střitež)

Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka  Miloslav Hampel        SNK

Gnojnik / Hnojník                                Miroslav Molin           SNK

Trzanowice / Třanovice                      Jan Tomiczek             TOP 09

 

Zaolzie po wyborach komunalnych: zarządy miast i gmin

Zaolzí po komunálních volbách: výbory měst a obcí

 

Karwina / Karviná (11) – Tomáš Hanzel (prezydent miasta / primátor), Petr Bičej (wiceprezydent miasta / náměstek primátora), Jan Wolf (wiceprezydent miasta / náměstek primátora), Dalibor Závacký (wiceprezydent miasta / náměstek primátora), Lukáš Raszyk (wiceprezydent miasta / náměstek primátora), Miloslav Pawlica, Stanistav Sobel, Marcela Tomková, Lydie Lindáková, Petr Madea, Petr Dyszkiewicz (wszyscy / všichni ČSSD)

Trzyniec / Třinec (11) – Věra Palkovská (burmistrz / starosta – Osobnosti pro Třinec), Milada Hejmejová (wiceburmistrz / zastępca starosty – Třinecká volba), Ivo Kantor (wiceburmistrz / zastępca starosty – ODS), Ivo Kaleta (wiceburmistrz / zastępca starosty – Osobnosti pro Třinec), Karel Bieringer (Osobnosti pro Třinec), Martina Wolna (Osobnosti pro Třinec), Radim Kozlovský (Osobnosti pro Třinec), Anna Gavendová (Třinecká volba), Petr Kozák (ODS), Ladislav Vrátný (TOP 09), Michael Trojka (KDU-ČSL) 

Jabłonków / Jablunkov (7) – Petr Sagitarius (burmistrz / starosta – SNK Jablunkov 2010), Petr Gawlas (zastępca burmistrza / místostarosta – ČSSD), Václav Pospíšil (ČSSD), Lech Niedoba (ČSSD), Jiří Hamrozi (KDU-ČSL), Alois Jakubík (KDU-ČSL), Jan Gomola (SNK Jablunkov 2010)

Hawierzów / Havířov (11) – Zdeněk Osmanczyk (prezydent miasta / primátor – ČSSD), Eduard Heczko (wiceprezydent miasta / náměstek primátora – KSČM), Daniel Pawlas (wiceprezydent miasta / náměstek primátora – KSČM), Petr Smrček (wiceprezydent miasta / náměstek primátora – ČSSD), Jiří Martinek (ČSSD), Vojěch Kozák (ČSSD), Michaela Horňáková (ČSSD), Eva Radová (ČSSD), Alice Hegyi (KSČM), Jiří Šebesta (KSČM), Rudolf Šimek (Hnutí pro Havířov)

Orłowa / Orlová (11) – Jiří Michalík (burmistrz / starosta – ČSSD), Radislav Mojžíšek (zastępca burmistrza / místostarosta – SNK ED), Miroslav Koláček (zastępca burmistrza / místostarosta – KSČM), Miroslav Chlubna (NEZ), Richard Adamus (ČSSD), Lubomír Kajan (ČSSD), Jaromír Kuča (ČSSD), Marcela Trojáková (ČSSD), Petr Koláček (KSČM), Johana Havrlíková (KSČM), Ladislav Bernatík (KSČM)

Bogumin / Bohumín (7) – Petr Vícha (burmistrz / starosta – ČSSD), Igor Bruzl (zastępca burmistrza / místostarosta – ČSSD), Lumír Macura (zastępca burmistrza / místostarosta – ČSSD), Věra Palková, Josef Plášil, Vojtěch Balcárek, Roman Honysz (wszyscy / všichni ČSSD). 

Rychwałd / Rychvald (5) – Šárka Kapková (burmistrz / starosta – ČSSD), Ladislav Sitko (zastępca burmistrza / místostarosta – TOP 09), Jana Máchová (ČSSD), Vlasta Matongová (TOP 09), Stanislav Tvardek (KSČM)

Ropica / Ropice (5) – Uršula Waniová (wójt / starosta), Boleslav Cienciala (zastępca wójta / místostarosta), Bogusław Kotas, Marek Chmel, Jan Bazgier (wszyscy / všochni SNK za Ropici)

Cierlicko / Těrlicko (5) – Martin Polášek (burmistrz / starosta – Těrlická koalice), Josef Macura (zastępca wójta / místostarosta – SNK Občané pod Babí horou), Vanda Bielecká (Těrlická koalice), Anna Mašínská (SNK Občané pod Babí horou), Miroslav Švábek (KSČM)

Bystrzyca / Bystřice (5) – Ladislav Olšar (wójt / starosta – SNK), Roman Wróbel (zastępca wójta / místostarosta – STAN+NK), Zlatuše Zelenická (SNK), Mariusz Wałach (STAN+NK), Anna Kubátová (SNK)

Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova (5) – Josef Szotkowski (wójt / starosta – ČSSD), Marie Macurová (zastępca wójta / místostarosta – SNK ED), Stanisław Czudek (Nezávislí – Niezależni), Roman Szotkowski (Nezávislí - Niezależni), Marian Martynek (KDU-ČSL)

Nawsie / Návsí (5) – Lenka Husárová (wójt / starosta – SNK), Jindřich Jurzykowski (zastępca wójta / místostarosta – ODS), Stanisław Lisztwan (COEX), Ilona Klusová (ČSSD), Vladimír Šnajdr (SNK)

Wędrynia / Vendryně (5) – Rudolf Bilko (wójt / starosta – SNK), Bogusław Raszka (zastępca wójta / místostarosta – COEX), Bronisław Zawada (COEX), Bronislav Bednarz (KDU-ČSL), Danuše Hartmanová (SNK)

Gródek / Hrádek (5) – Robert Borski (wójt / starosta – SNK Hrádek náš domov), Jakub Kawulok (zastępca wójta / místostarosta – ČSSD), Danuta Cieślar (COEX), Paweł Pilch (COEX), Martin Byrtus (SNK – Hrádek náš domov)

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně (5) – Pavel Buzek (wójt / starosta – ODS), Jan Fismol (zastępca wójta / místostarosta – Nezávislí), Jan Czapek (COEX), Jan Wolf (ODS), Jana Josieková (KDU-ČSL)

Olbrachcice / Albrechtice (5) – Vladislav Šipula (wójt / starosta – KSČM), Juraj Legindi (zastępca wójta / místostarosta – ČSSD), Stanisław Kowalski (COEX), Jondřich Feber (ODS), Pavla Martinková (ČSSD)

Kocobędz / Chotěbuz (5) – Martin Pinkas (wójt / starosta – KDU-ČSL), Bronisław Mrózek (zastępca wójta / místostarosta – COEX), Stanislav Klimek (KDU-ČSL), Stanislav Harok (KDU-ČSL), Jaroslav Smelik (ČSSD)

Sucha Górna / Horní Suchá (5) – Jan Lipner (wójt / starosta – SN-SG), Josef Žerdík (zastępca wójta / místostarosta – SN-SG), Marian Pilch (SN-SG), Eugeniusz Faja (KSČM), Martin Adamiec (ČSSD)

Trzanowice / Třanovice (5) – Jan Tomiczek (wójt / starosta – TOP 09), Petr Korč (zastępca wójta / místostarosta – KDU-ČSL), Česlav Roman, Miroslav Lejka, Josef Gomola

Nydek / Nýdek (5)Jan Konečný (wójt / starosta – SNK), Adam Morcinek (zastępca wójta / místostarosta – SNK), Milan Suszka (SNK), Česlav Vychodil (SNK), Miroslav Přibyla (SNK)

Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné (7)Marian Lebiedzik (wójt / starosta – ČSSD), Jaromír Krótki (zastępca wójta / místostarosta – ČSSD), Bruno Kencki (ČSSD), Pavel Haas (ODS), Bořivoj Vlček (ODS), Helena Jastrzembská (KDU-ČSL), Andrzej Trzaskalik (KSČM) 

Pietwałd / Petřvald (5)Jarmila Skálová (wójt / starosta – ČSSD), Petr Přeček (zastępca wójta / místostarosta – ČSSD), Václav Holeček (ODS), Valerie Peršalová (ODS), Jiří Novál (KSČM) 

Stonawa / StonavaAndrzej Feber (wójt / starosta – SPO Zemanovci), Tomáš Bařák (zastępca wójta / místostarosta – KDU-ČSL)

Dąbrowa / DoubravaKvětuše Szyroká (wójt / starosta – SKN DE), Pavel Slavík (zastępca wójta / místostarosta – SNK ED)

Łomna Górna / Horní LomnáTomáš Gruszka (wójt / starosta – KDU-ČSL), Tomáš Rucki (zastępca wójta / místostarosta – KDU-ČSL)

Koszarzyska / KošařiskaFrantišek Kufa (wójt / starosta – KDU-ČSL), Vítězslav Dyrčík (zastępca wójta / místostarosta – KDU-ČSL)

Piosek / PísekOldřich Rathouský (wójt / starosta – SNK), Věra Groušlová (zastępca wójta / místostarosta – SNK)

Pioseczna / PísečnáDavid Ćmiel (wójt / starosta – SNK), Žaneta POloková (zastępca wójta / místostarosta – SNK)

Boconowice / BocanoviceMartin Paduch (wójt / starosta – ČSSD), Petr Cienciala (zastępca wójta / místostarosta – NK)

Milików / MilíkovZdeněk Szkandera (wójt / starosta – ČSSD), Jiří Kantor (zastępca wójta / místostarosta – KDU-ČSL)

Śmiłowice / SmiloviceMiroslav Nogol (wójt / starosta – SNK), Petra Szczuková (zastępca wójta / místostarosta – SNK)

Trzycież / StřítežPetr Machálek (wójt / starosta – CO Střitež), Adéla Kapitanová (zastępca wójta / místostarosta – KSČM)

 

 

Obradował Konwent  Polskiej Sekcji Narodowej COEXISTENTII

 

     W środę 15.12.br. odbył się w Trzyńcu Konwent Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA. Sprawozdanie z rocznej działalności przedstawił na nim przewodniczący sekcji, Stanisław Gawlik. Działalność sekcji była realizowana z uwzględnieniem uchwał XI Kongresu Ruchu oraz w oparciu o ramowy plan pracy uchwalony na zebraniu zarządu sekcji w styczniu br. Polska Sekcja Narodowa była organizatorem uroczystego zebrania Rady Republikowej z okazji 20. rocznicy działalności Ruchu w marcu br. Podczas zebrań zarządu oraz prezydium zarządu sekcji dyskusja i podejmowane uchwały dotyczyły przede wszystkim realizowania podstawowych celów Ruchu. Najwięcej czasu poświęcono monitoringowi prawa na korzystanie z własnego języka w kontaktach urzędowych, przede wszystkim opieszałego wdrażania dwujęzycznych napisów. Ruch interweniował w sprawie nagannych działań urzędników oraz monitorował strony internetowe, na których pojawiały się nienawistne blogi. Zaległości mamy w realizacji prawa do wykształce-nia w języku ojczystym, bo za mało intensywnie domagamy się wspierania polskiego szkolnictwa wobec państwa i samorządów. O ile chodzi o prawo do szerzenia informacji we własnym języku, punkt ten najjaskrawiej uwidacznia jak intensywniej trzeba działać na rzecz podwójnych napisów, braku informacji w języku polskim w lokalach wyborczych, małego zaangażowania samorządów do publikowania materiałów w języku polskim w gazetach gminnych. Ruch działał też w sprawie zachowania własnych pamiątek kulturalnych i majątków, choć działania te nie przynoszą na razie większych rezultatów.

     Przewodniczący sztabu wyborczego Józef Toboła przedstawił wyniki wyborów komunalnych, w których COEXISTENTIA poprawiła swój wynik w porównaniu z wyborami poprzednimi. Łącznie uzyskała 42 mandaty, a w trzech gminach – Wędryni, Trzyńcu i Olbrachcicach osiągnęła znaczący sukces. Kandydaci Ruchu obsadzili w większości gmin stanowiska przewodniczących Komitetów ds. Mniejszości Narodowych.

     Sprawozdanie o medialnej działalności przedstawił rzecznik prasowy COEXISTENTII Tadeusz Toman. Szczegółowo omówił wykaz odesłanej i doręczonej korespondencji, artykułów w prasie dotyczących działalności Ruchu oraz własnych wydawnictw. Wykaz  ten obejmuje 254 pozycji.

     Pierwszy wiceprzewodniczący COEXISTENTII Władysław Niedoba przedstawił założenia projektu programu na rok 2011. Najważniejszymi zadaniami, jakie nas czekają, to spis powszechny, Kongres Ruchu i usprawnienie działania naszych przedstawicieli w Komitetach ds. Mniejszości Narodowych. W uchwale podjęto zadanie, aby wysłać list do wicepremiera i Ministra Spraw Wewnętrznych RC Radka Johna w sprawie konieczności opracowania informacji w języku polskim dotyczących spisu powszechnego.

 

 

 

Jednal Konvent  Polské Národní Sekce COEXISTENTIE

 

     Ve středu 15.12.tr. se konal v Třinci Konvent Polské národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA. Zprávu za minulý rok přednesl na něm předseda sekce Stanislav Gawlik. Činnost sekce byla realizována se zřetelem na usnesení XI Kongresu Hnutí a s přihlédnutí k rámcovému plánu práce schválenému na schůzi výboru sekce v lednu tr. Polská národní sekce uspořádala v březnu tr. slavnostní schůzi Republikové rady u příležitosti 20. výročí činnosti Hnutí. Diskuze a přijatá usnesení na schůzích výboru a předsednictva výboru se týkala především plnění základních cílů Hnutí. Největší časový prostor byl věnován monitoringovi práva na používání vlastního jazyka v úředním styku, především liknavému zavádění dvoj-jazyčných nápisů. Hnutí zasahovalo ve věci hanebných činů úředníků, odposlechu internetových stran, na kterých byly zveřejňovány nenávistné soubory. Resty máme v realizaci práva na vzdělání v mateřském jazyce, protože málo intenzívně požadujeme po státu a samosprávě podporu polského školství. Pokud jde o právo na šíření informací ve vlastním jazyce, tento bod nejzářivějí znázorňuje, jak silně je nutno působit ve věci dvojitého názvosloví, scházejících informací v polském jazyce ve volebních místnostech, malé angažovanosti samosprávy pokud jde o zveřejňování článků v polském jazyce v obecních novinách. Hnutí působí také ve věci zachování vlastních kulturních památek a statků, i když tyto snahy dosud nepřinášejí větší výsledky.

     Předseda volebního štábu Josef Toboła předložil výsledky komunálních voleb, ve kterých COEXISTENTIE získala lepší výsledek v porovnání s volbami před-cházejícími. Dohromady získala 42 mandátů, a ve třech obcích – Vendryni, Třinci a Albrechticích získala významný úspěch. Kandidáti Hnutí obsadili ve většině obcí funkce předsedů Výborů pro národnostní menšiny.

     Zprávu o mediální činnosti přednesl tiskový mluvčí COEXISTENTIE Tadeusz Toman. Podrobně projednal seznam odeslané a došlé pošty, článků v tisku týkajících se činnosti Hnutí a vlastních tiskovin. Tento seznam má 254 položek.

     První místopředseda COEXISTENTIE Vladislav Niedoba projednal předpoklady projektu programu na 2011 rok. Najdůležitější úkoly, jaké očekáváme, jsou sčítání lidu, Kongres Hnutí a zdokonalení působení našich zástupců ve Výborech pro národnostní menšiny. V usnesení byl přijat bod – zaslání dopisu místopředsedovi vlády a ministru vnitra ČR Radku Johnovi ve věci nutnosti zpracovat informace v polském jazyce týkající se sčítání lidu.

 

Dwujęzyczne napisy na kolei – prawo i rzeczywistość

 

      W Głosie Ludu z dnia 25 listopada br. ukazał się artykuł Danuty Chlup „Bystrzyca pozostała, perony już nie“. Przytaczane w nim są wypowiedzi Romana Wróbla, zastępcy wójta Bystrzycy, który stwiedza w imieniu władz gminy, że byliśmy mile zaskoczeni, ponieważ inwestor z własnej inicjatywy wprowadził szerszy zakres polskich napisów od tego, na jaki opiewał nasz wniosek. Zainstalowane zostały również polskie tablice oznaczające perony. Po jakimś czasie te ostatnie  tablice zostały jednak zdjęte. Natomiast Pavel Halla, rzecznik Zarządu Kolejowych Dróg Transportowych informuje, że z analizy prawnej wynika, że perony będące własnością Zarządu Kolejowych Dróg Transportowych (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – T.T.) nie są w ścisłym znaczeniu tego słowa miejscem publicznym. Dlatego zdjęto z nich polskie napisy. Nie mam zamiaru posądzać obu Panów o złą wolę, zapewne ich wiedza wynika z niedoinformowania. W przeszłości o faktach, dotyczących dwujęzycznych napisów na kolei Głos Ludu już pisał. Jednak pamięć ludzka jest zawodna, dlatego liczę na to, że mój artykuł, który piszę w imieniu ruchu politycznego COEXISTENTIA przypomni czytelnikom stan prawny i działania naszego Ruchu w sprawie dwujęzycznych napisów na kolei.

      Z ustawy nr 128/2000 Dz.U. o gminach wynika jednoznacznie, że oznakowanie na stacjach kolejowych i przystankach kolejowych w gminach, które zamieszkuje więcej jak 10% Polaków powinno być wykonane w wersji dwujęzycznej, tj. czesko-polskiej. W imieniu ruchu polityctnego COEXISTENTIA list w tej sprawie, adresowany Ministerstwu Transportu oraz spółce akcyjnej Koleje Czeskie (České dráhy a.s.), przesłał 4 marca 2004 ówczesny przewodniczący Ruchu, Władysław Niedoba. Pisze w nim m.in.:„W imieniu ruchu politycznego mniejszości narodowych COEXISTENTIA żądam o spełnienie wymogu ustawy nr 128/2000 Dz.U. o gminach, §29, art.2 i ustawy nr 273/2001 Dz.U. o prawach członków mniejszości narodowych i o zmianie niektórych ustaw, §15, art.1, który określa, że w gminach, które spełniają warunki ustawy konieczne jest oznakowanie placów publicznych również w stosownym języku mniejszości narodowych. Placem publicznym jest m.in. stacja kolejowa i przystanek kolejowy. W warunkach Województwa Morawskośląskiego ustawowy warunek spełniają gminy Śląska Cieszyńskiego, gdzie place publiczne muszą być oznakowane nie tylko w języku czeskim, ale również języku polskim. Stosowne oznakowanie postulujemy wykonać w ramach modernizacji korytarza kolejowego Dziećmorowice – Mosty koło Jabłonkowa. Chodzi o następujące gminy na liniach 320, 321, 322: Czeski Cieszyn / Český Těšín, na liniach 320, 321: Kocobędz / Chotěbuz, na linii 320: Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova, Boconowice / Bocanovice, Jabłonków / Jablunkov, Nawsie / Návsí, Gródek / Hrádek, Bystrzyca / Bystřice, Wędrynia / Vendryně, Trzyniec / Třinec, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, na linii 321: Olbrachcice / Albrechtice, Sucha Górna / Horní Suchá, na linii 323: Ropica / Ropice, Trzycież / Střítež, Gnojnik / Hnojník (…).“

      List pozostał bez odpowiedzi, a jego treść poszłaby w zapomnienie, gdyby nie przypadkowy list z 4 stycznia 2007 Stanislava Vávry, kierownika zakładu projektowego Moravia Consult, Olomouc a.s. z Wałaskiego Międzyrzecza, który prosi Władysława Niedobę o przesłanie tłumaczenia na język polski terminologii fachowej, przykładowo nástupiště (peron), kolej (tor), policie (policja), dopravní kancelář (biuro dyżurnego ruchu), pokladna (kasa biletowa), čekárna (poczekalnia). Przy okazji informuje, że w dokumentacji, dotyczącej modernizacji korytarza kolejowego, wszystkie nazwy stacji i przystanków na terenie zamieszkałym przez mniejszość polską będą oznakowane dwujęzycznymi tablicami i że są już w posiada-niu tłumaczenia na język polski nazw stacji i przystanków. COEXISTENTIA prze-słała tłumaczenie nazewnictwa na język polski, wykonał go tłumacz sądowy Paweł Łaboj. Przy okazji COEXISTENTIA zwróciła się do Moravia Consult, Olomouc a.s. o przekazanie jej nazw stacji i przystanków w języku polskim, aby mogła sprawdzić polskie nazewnictwo. Właśnie wtedy w odpowiedzi przekazano nam, chyba przez pomyłkę, kopie wszystkich dokumentów z 2004 r. – cytowanego już listu do Mini-sterstwa Transportu,listu dyrektotra wydziału mogła sprawdzić polskie nazewnictwo. Właśnie wtedy w odpowiedzi przekazano nam, chyba przez pomyłkę, kopie wszystkich dokumentów z 2004 roku – cytowanego już listu do Ministerstwa Transportu, listu dyrektora wydziału budowlanego Mojmíra Nejezchleba, dyrekcji Českých drah a.s. i wreszcie stanowi-sko prawne magistra Jana Blechy, dyrektora wydziału prawnego Českých drah a.s., które praktycznie potwierdzało, że postulat COEXISTENTII, wysłany Ministerstwu Transportu ma oparcie w ustawach. I może dlatego ministerstwo w 2004 roku na list nie odpowiedziało, bo nie było zainteresowane realizacją naszego postulatu.

       W intencji listu przekazanego COEXISTENTII były zrealizowane w pełnym wymiarze właśnie tablice na stacji kolejowej w Bystrzycy. Później po rozmowach z Kongresem Polaków w RC, COEXISTENTIA przekazała Kongresowi dokumentację dotyczącą tej sprawy a Kongres podjął się „pilnowania“ wdrażania dwujęzycznych tablic na kolei.

       Jedynym warunkiem instalacji dwujęzycznego nazewnictwa jest wysłanie stosownego listu przez Komitet do Spraw Mniejszości Narodowych w gminie, w której zamieszkuje więcej jak 10% Polalów do Zarządu Kolejowych Dróg Transportowych, organizacji państwowej lub do dyrekcji generalnej Kolei Czeskich s.a. w Pradze. Jak na razie dwujęzyczne tablice – ale w ograniczonym wymiarze, w każdym razie nie takim, jaki obiecano COEXISTENTII – wdrożono w ramach modernizacji korytarza kolejowego na przystankach Boconowice, Nawsie, Gródek, Mosty koło Jabłonkowa, przygotowane są tablice dla przystanku Ropica-przystanek. Na przystankach i stacjach kolejowych Piotrowice koło Karwiny, Zawada i Trzyniec-Końska dwujęzyczności nie wprowadzono, bo zabrakło listu Komitetu ds. Mniejszości Narodowych w Trzyńcu i Piotrowicach koło Karwiny. Modernizacja korytarza kolejowego jest kontynuowana i na dwujęzyczne tablice czekają jeszcze Wędrynia, Mosty koło Jabłonkowa-przystanek, Trzyniec, Czeski Cieszyn, Kocobędz oraz nowy przystanek Trzyniec-Łyżbice.

      Niestety, Kongres Polaków w RC nie informuje ruchu politycznego COEXISTENTIA, jakie działania podejmuje, oprócz informacji przekazywanych za pośrednictwem prasy. Na obrady komisji ds.nazewnictwa przy Kongresie Polaków nie jesteśmy zapraszani. COEXISTENTIA oczekuje od Kongresu Polaków skutecznych działań tak, aby wszystkie przystanki kolejowe Mosty koło Jabłonkowa-przystanek, Mosty koło Jabłonkowa, Boconowice, Nawsie, Gródek,  Bystrzyca, Wędrynia, Trzyniec-Łyżbice, Trzyniec, Trzyniec-Końska, Ropica-przystanek, Czeski Cieszyn, Kocobędz, Zawada, Piotrowice koło Karwiny, Olbrachcice, Sucha Górna, Ropica, Ropica-Zalesie, Trzycież, Gnojnik były oznakowane również w języku polskim w pełnym wymiarze. Przynajmniej symbolicznie powinny być oznakowane również w języku polskim stacje i przystanki kolejowe w gminach zamieszkałych przez mniejszość polską, które nie spełniają warunku 10% liczebności, mianowicie Łąki nad Olzą, Karwina-Darków, Karwina-dworzec główny, Dziećmorowice, Lutynia Dolna, Bogumin, Hawierzów-Sucha, Hawierzów, Toszonowice Górne.

      COEXISTENTIA domaga się również wprowadzenia dwujęzycznych wjazdo-wych tablic drogowych, przystanków autobusowych i urzędów pocztowych – ale to już osobna sprawa.

             (w imieniu RP COEXISTENTIA Tadeusz Toman)

 

Obsah článku: „Głos Ludu“ zveřejnil 25.11.tr. článek „Bystrzyca zůstala, perony už ne“. Noviny citují slova místostarosty Bystřice Romana Wróbla “Byli jsme překvapeni, že investor z vlastní vůle zavedl širší rozsah polských tabulí, než který jsme navrhovali. Po nějaké době tyto tabule byly demontovány“. Naopak Pavel Halla, mluvčí Správy železniční dopravní cesty, statní organizace sdělil, že „nástupiště nejsou v přesném významu veřejným prostranstvím. Proto polské tabule byly v nástupišť demontovány“. Na článek reagoval Tadeusz Toman, který informoval čtenáře o právním stavu a úkonech, které provedlo politické hnutí COEXISTENTIA (...). Dopis akciové společnosti České dráhy zaslal 4.3.2004 tehdejší předseda Hnutí, Vladislav Niedoba. Žádal v něm na základě příslušných zákonů označení železničních stanic v obcích, které splňují podmínku 10% polské menšiny dvojjazyčnými tabulemi. Na dopis odpověď nedošla. Obsah tohoto dopisu by byl zapomenut, kdyby ne náhodný dopis z 4.1.2007 Stanislava Vávry, ředitele projekčního ústavu z Valašského Meziříčí, který prosil Niedobu o překlady do polštiny odborné terminologie pro dvojjazyčné tabule. Právě tehdy nám byla předána, možná omylem, veškerá korespondence na toto téma, mj. dopis ředitele stavebního odboru Ministerstva dopravy Mojmíra Nejezchleba, právní výklad mgr. Jana Blechy, ředitele právního odboru Českých drah a.s., kteří prakticky potvrzovali, že naše žádost je oprávněna. Proto také byly realizovány komplexně veškeré informační tabule v železniční stanici Bystřice. Jedinou podmínkou pro jejich instalaci bylo zaslání příslušného dopisu Výborem pro národnostní menšiny v obci, ve které žije víc jak 10% Poláků na adresu ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace nebo Českých drah a.s. Dosud byly zřízeny dvojjazyčné tabule, ale v omezeném rozsahu, ještě na zastávkách Bocanovice, Návsí, Hrádek, Mosty u Jablunkova, připraveny jsou tabule Ropice-zastávka. V Petrovicích u Karviné, Závadě a Třinci-Konské nebyly zavedeny, protože scházel dopis Výboru pro národnostní menšiny (...). Bohužel Kongres Poláků neinformuje politické hnutí COEXISTENTIA, jaké úkony podniká, kromě informací prostřednictvím tisku. Na jednání komise pro názvosloví při Kongrese Poláků nejsme zváni. COEXISTENTIA očekává od Kongresu Poláků, aby účinně působil tak, aby veškeré železniční zastávky v obcích, které splňují podmínku zákona (...) byly označeny komplexně dvojjazyčnými tabulemi, a v ostatních obcích obývaných polskou menšinou bylo označení alespoň symbolické. COEXISTENTIA žádá také zavedení dvojjazyčných vjezdových dopravních značek, označení autobusových zastávek a poštovních úřadů – ale to už je samostatná kapitola.

 

Rząd o sytuacji mniejszości narodowych w Republice Czeskiej w 2009 roku / Vláda o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2009

 

Urząd Rządu Republiki Czeskiej i Sekretariat Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych wydały – jak zresztą corocznie – „Sprawozdanie o sytuacji mniejszości narodowych w Republice Czeskiej w 2009 roku“. Cytujemy z tego dokument w czeskim oryginale kilka przyczynków, w tym dwa dyskusyjne z Trzyńca i Piotrowic koło Karwiny. / Úřad vlády České republiky a Sekretariát rady vlády pro národnostní menšiny vydaly – jak kaźdoročně – „Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2009“. Přetiskujeme z tohoto dokumentu v českém originále několik diskusních příspěvků, včetě dvou problematických z Třince a Petrovic u Karviné.

 

Třinec (text zpracoval předseda Výboru) – Zavedení dvojjazyčných názvů obce, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků bylo projednáno na dvou zasedáních Výboru (§117 odst.3). Ten však nepřijal platné usnesení. Podle názoru starostky usilují někteří představitelé PZKO a Kongresu Poláků o správnou věc nesprávnými prostředky. Veřejnost někdy vnímá za jejich snažením osobní ambice, snahu zviditelnit se před jakýmikoliv volbami (viz kauza sloučení polských škol v Třinci před volbami do Rady Kongresu Poláků). Vlnovitý charakter jimi rozdmýcháváných kampaní a jejich militantní pospoj brání všem menšinám ztotožnit se s jejich úsilím a většinovou společnost odpuzuje (Poznámka vydavatele – Text podle zástupců polské menšiny v Radě snižuje význam polské menšiny v Třinci, naznačuje, že Poláci jsou přistěhovalci, kteří zde přišli za práci v 19. století, což je tvrzeno urážlivě a nezakládá se na pravdě. V textu není rovněž jednoznačně uvedeno, že jedinou menšinou, která splňuje podmínky pro zavedení názvu v jazyce menšiny, je v Třinci pouze menšina polská.). Situace v Třinci je složitější o to, že ve městě žijí také Slováci, Řekové, Romové, Maďaři, Vietnamci aj. V porovnání s ostatními obcemi regionu těšínského Slezska je atmosféra v Třinci dnes jiná, než byla v 19. a 20. století, kdy se vlivem přílivu Poláků za prací do železáren zvýšil počet obyvatel hovořících polsky nebo místním nářečím. Po 2. světové válce přišlo do Třince za prací mnoho dělníků a odborníků z Čech, Moravy a ze Slovenska (odtud přišli i Maďaři), před šedesáti léty tu našlo trvalý domov hodně řeckých rodin, po roce 1989 začala imigrace Vietnamců. Město se stalo multikulturní komunitou, kde každá národnost ostatní obohacuje. Město podporuje vše, co přispívá k přátelskému soužití všech národnosti – a daří se mu to. V tomto kontextu je škoda, když právě představitelé polské menšiny projevují přehlíživý postoj k ostatním menšinám (např. mají výhrady k jejich zastoupení ve Výboru nebo zpochybňují význam Dne národnostních menšin v Třinci). V návrhu nového znění §29 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, je uvedeno, že dvojjazyčné názvy budou zavedeny, požádá-li o to občanské sdružení zastupující zájmy národnostní menšiny, které působí alespoň pět let na území obce. Město upozorňuje na zkušenost, že ne vždy odráží jedno občanské sdružení zájem většiny občanů hlásících se k národnostní menšině, ne vždy občanské sdružení hájí zájmy menšiny objektivně. Starostka upozorňuje, že město se snaží citlivě vnímat, co občané kterékoli národnosti chtějí, na čem jim záleží. Má od nich zpětnou vazbu a podle toho jedná, přičemž nikomu neupírá jeho zákonná práva, když je uplatňuje náležitou cestou.

Petrovice u Karviné – Geografická poloha obce je na hranicích s Polskou republikou, proto jsou si oba národy velmi blízké, ale přesto byl problém menšinových jazyků hodně diskutován. Polské nápisy odsuzují i členové polské národnosti, nepovažují je za důležité. V obci fungují dobré přeshraniční vztahy, a proto se jeví užití finančních prostředků na tento účel jako neefektivní. Vyvstal jednotný názor, aby se tyto finance využily užitečněji, třeba na podporu česko-polských kulturních akcí, kterých je velmi málo. (Tento text zpracoval starosta obce). Obec je příhraniční obcí se třemi silničními pohraničními přechody regionálního charakteru, dvěma turistickými přechody a jedním železničním pohraničním přechodem evropského významu. Především po vstupu ČR do Schengenu dochází ke značnému nárůstu pohybu občanů obou sousedních států po pohraničním území, avšak dosud nebyly zaregistrovány žádné problémy s používáním regionálních či menšinových jazyků. Přes počáteční nejasnosti se stabilizovala i otázka požadavku na používání dvojjazyčných nápisů v obci s tím, že kromě označení veřejných budov (např. Obecní úřad) není ze strany příslušníků polské národnostní menšiny – občanů obce Petrovice u Karviné – požadováno jejich pořízení. Výjimkou jsou grafické informační systémy (orientační tabule), které obec hodlá v blízké budoucnosti pořídit, které by měly být dvojjazyčné (např. tzv. uvítací tabule při vjezdu do obce, tabule upozorňující na pamětihodnosti na území obce apod.), jež by však měly sloužit pro orientaci především občanům Polské republiky příjíždějících do obce. (Text zpracoval předseda Výboru).

Český Těšín – Spolupráce Výboru s organizacemi příslušníků národnostních menšin byla v roce 2009 dobrá, neboť prostřednictvím jeho členů je zde přímá návaznost zejména na PZKO a Kongres Poláků v ČR. Předseda Kongresu Poláků v ČR na zasedání Výboru prezentoval projekt přednášek na téma Multikulturní tradice Těšínského Slezska v historických aspektech s dopadem na současnost. Členové Výboru hodnotili projekt jako velmi přínosný a doporučili pokračovat v jeho realizaci a přednáškách na ZŠ a SŠ (…). V minulém roce se Výbor zabýval především realizaci dvojjazyčných nápisů dle §29 odst.2 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a změnou názvu řeky Olše na Olzu.

Bystřice – Výbor v obci funguje trvale. V roce 2009 se sešel na čtyřech jednáních, na nichž projednával problematiku poškozování dvojjazyčných nápisů, zapojování členů Výboru do přípravné a realizační fáze konkrétních projektů, informování občanů o právech národnostních menšin a přejmenování řeky Olše zpět na Olzu.

Hnojník – Výbor se od samého začátku své existence zabývá dvojjazyčností v regionu a řeší ji i v obci. Dvojjazyčné označení veřejných budov má obec dva roky. Označení budov Českých drah, jež Výbor doporučil, se uskuteční při rekonstrukci tratě Český Těšín – Frýdek. Na jednání Výboru dne 8. prosince 2009 schválil a doporučil dvojjazyčné vjezdové a výjezdové tabule. Tento požadavek předal vedení obce k jeho realizaci.

Horní Suchá – Pětičlenný Výbor měl v roce 2009 jej jedno zasedání v říjnu, na němž projednal požadavek Místní skupiny PZKO o zavedení dvojjazyčných česko-polských nápisů na železiční zastávce v obci. Jednalo se i o připravovaných změnách zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve zněni pozdějších předpisů.

Hrádek – Výbor je ustanoven na začátku každého volebního období, pracuje v pětičlenném složení, jeho předseda je členem Rady obce. V roce 2009 se sešel pouze jednou, na programu měl zpracování textu do Zprávy za rok 2008, dále se zabýval krádeží dvojjazyčých nápisů v obci a doporučil vedení obce, aby o této krádeži informovala v obecním tisku.

Jablunkov – Výbor byl ustanoven v roce 2000, od roku 2007 je sedmičlenný. Za hodnocené období se věnoval těmto tématům: doplnění instalace dvojjazyčných tabulí ulic, budov a veřejných prostranství ve smyslu §29 odst.2 zákona 128/2000 Sb. o obcích, instalaci dvojjazyčných tabulí pro vjezd a výjezd z obce, dotační politice obce pro polskou národnostní menšinu, vrácení řece Olši původní historický název Olza, vzájemnému soužití polské menšiny s majoritní části obyvatelstva (ve městě není organizována žádná jiná než polská menšina).

Třanovice – Výbor byl založen v roce 2006. V roce 2009 se věnoval otázkám zavedení dvojjazyčných vjezdových a výjezdových dopravních značek v obvodu obce. Sešel se jedenkrát, instalace dvojjazyčných dopravních značek jím byla schválena a zastupitelstvo věc vzalo na vědomí.

Vendryně – V obci působí pětičlenný Výbor již od roku 2002. Jsou v něm zastoupeny národnosti – česká, slovenská (vždy jeden člen), polská (tři členové). Scházel se jednou za dva měsíce, když nastala potřeba, tak i víckrát. (…) Úkoly, kterými se zabýval: instalace dvojjazyčných nápisů a označení ve smyslu §29 odst.2 zákona č.128/2000 Sb o obcích, úprava tabulí označujících vjezd a výjezd z obce – novela vyhlášky č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, překlad částí isternetových stránek obce do jazyka národnostních menšin, formou přednášek pro širokou veřejnost seznamoval občany s národnostní problematikou, koordinoval spolupráci mezi národnostně orientovanými spolky (PZKO, Beskid Śląski, Macierz Szkolna) a vedením obce, zabýval se problematikou národnostího školství.

Ropice – Výbor se v roce 2009 zabýval problematikou národnostního školství a prosazováním dvojjazyčných tabulí na vjezdu a výjezdu z obce. (Starostka obce se nevyjádřila, pouze předseda Výboru).

Albrechtice – Po počátečních potížích v roce 2007, kdy se vyskytly negativní jevy, a to zamalování polských nápisů, se již tyto nevyskytují. Byla provedena výměna dopravních značek „Obec v jazyce národnostní menšiny“ a „Konec obce v jazyce národnostní menšiny“ tak, jak to ukládá vyhláška č. 91/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 30/2001 Sb. Nedořešená je otázka označení železniční zastávky v obci.

Nýdek – V obci jsou zavedeny dvojjazyčné nápisy na veřejných budovách. Problémem je opakované poškozování vjezdové tabule s polským názvem obce a její následné zcizení neznámými pachateli.

Karviná – Výbor v roce 2009 pracoval v devítíčlenném složení se zástupci polské, romské, řecké a slovenské menšiny. Schází se jedenkrát měsíčně a činnost vyvíjí dle plánu práce schváleného Zastupitelstem města (....). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2009 vyhlásilo rozvojový program na Podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání, do kterého se zapojila ZŠ Karviná-Nové Město a získala z tohoto dotačního titulu 1 688 400 Kč. Dále do rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Podporu vzdělávání v jazyce národnostních menšin a multikulturní výchovy pro rok 2009 získala ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Karviná-Fryštát dotaci v celkové výši 161 000 Kč a z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do ZŠ dětí z EU získala ZŠ Borovského dotaci 25 488 Kč. Současnými právními předpisy, které se týkají v části II a III Charty jednotlivých menšinových jazyků, jakými jsou v případě města polština a slovenština, je upravena moňost používání menšinového jazyka v úředním styku (…).

 

List przewodniczącego Ruchu dotyczące „Sprawozdania…“

/ Dopis předsedy Hnutí týkající se „Zprávy…“

 

Przewodnicząy COEXISTENTII Sándor Pálffy przesłał 10.11. br. list na adres Urzędu Rządu RC w sprawie przyczynków z Trzyńca i Piotrowic koło Karwiny w „Sprawozdaniu o sytuacji mniejszości narodowych w Republice Czeskiej w 2009 roku“. Publikujemy tekst listu. / Předseda COEXISTENTIE Alexander Pálffy zaslal 10.11. tr. dopis Úřadu vlády ČR v záležitosti příspěvků z Třince a Petrovic u Karviné ve „Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2009“. Zveřejňujeme obsah dopisu.

 

     Dovoluji si reagovat jménem politického hnutí COEXISTENTIA na informace zveřejněné v publikaci „Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2009“.

     Na str.77 je zveřejněn text, který zpracoval starosta obce Petrovice u Karviné, Ing. Petr Trojek, cituji: Polské nápisy odsuzují i členové polské národnosti, nepovažují je za důležité… Přes počáteční nejasnosti se stabilizovala i  otázka požadavků  na používání  dvojjazyčných  nápisů  v obci s tím, že kromě označení veřejných budov (např. obecní úřad) není ze strany příslušníků polské národnostní menšiny – občanů obce Petrovice u Karviné – požadováno jejich pořízení“. Tyto informace se nezákládají na pravdě. Už 22.12.2003 byla předána Obecnímu úřadu v Petrovicích u Karviné petice, která požadavala v souladu s tehdy platným zákonem č.128/2000 Sb. o obcích, aby části obce, veřejná prostranství a označení veřejných budov byly uváděny též v polském jazyce. Petici podepsalo 283 občanů obce polské národnosti, tj. víc než požadovaných 40%. Tuto petici následně vzalo na vědomí zastupitelstvo obce. Na žádost obce tehdy zástupci polské menšiny akceptovali, že polské nápisy budou zaváděny postupně. Nemáme žádné informace, jakoby polské nápisy někteří členové polské národnosti odsuzovali, naopak mnozí občané většinové společnosti v obci tento požadavek schvaluji jako opodstatněný.

     Na str.78-79 je zveřejněn text, který zpracoval předseda Výboru pro národnostní menšiny v Třinci, Ing. Ladislav Vrátný, cituji: Situace v Třinci je složitější o to, že ve městě žijí také Slováci, Řekové, Romové, Maďaři, Vietnamci aj… Město podporuje vše co přispívá k přátelskému soužití všech národností – a daří se mu to. V tomto kontextu je škoda, když právě představitelé polské menšiny projevují přehlíživý postoj k ostatním menšinám, např. mají výhrady k jejich zastoupení ve Výboru nebo zpochybňují význam Dne národnostních menšin v Třinci.“. I to jsou informace zcela nepravdivé. Není nám známá žádná aktivita polské menšiny, která je jí přisuzována. Právě naopak polská občanská sdružení spolupracují s občanskými sdruženími jiných národnostních menšin. Zamlčena je například informace, že Městský úřad v Třinci znemožnil delegátovi Svazu Maďarů v ČR zapojit se do činnosti Výboru. Snahy třinecké samosprávy postavit polskou menšinu proti ostatním národnostním menšinám jsou dlouhodobě odsouzeny k neúspěchu.

     Je na škodu, že autoři publikace, jejíž vydavatelem je Úřad vlády ČR, nekonzultují s našim politickým hnutím COEXISTENTIA zveřejňované informace.

 

Wybory do Senatu Parlamentu RC  (22. i 23. 10. 2010)

Volby do Senátu Parlamentu ČR  (22. a 23. 10. 2010)

 

Wyniki drugiej tury – wykaz wybranych senatorów

Výsledky druhého kola – seznam zvolených senátorů

 

1.   Karlovy Vary       Jan Horník                    TOP 09                  56 lat    71,75 %

4.   Most                    Alena Dernerová           severočeši.cz          52 lat    65,14 %

7.   Plzeň-město         Dagmar Terelmešová    ČSSD                     40 lat    54,06 %

10.  Český Krumlov    Tomáš Jirsa                  ODS                       53 lat    54,70 %

13.  Tábor                  Pavel Eybert                 ODS                       61 lat    51,20 %

16.  Beroun                Jiří Oberfalzer               ODS                       56 lat    51,87 %

19. Praha 11              Milan Pešák                  ODS                       47 lat    56,70 %

22.  Praha 10              Jaromír Štětina              TOP 09 + STAN     67 lat    57,50 %

25.  Praha 6                Petr Bratský                 ODS                       55 lat    50,16 %

28.  Mělník                 Veronika Vrecionová     ODS                       45 lat    55,83 %

31.  Ústí nad Labem    Jaroslav Doubrava         severočeši.cz          62 lat    55,97 %

34.  Liberec                Přemysl Sobotka           ODS                       66 lat    54,06 %

37.  Jičín                     Josef Táborský              ČSSD                     58 lat    54,09 %

40. Kutná Hora          Jaromír Strnad               ČSSD                     45 lat    60,16 %

43.  Pardubice            Miluše Horská               Nestraníci               51 lat    52,23 %

46.  Ústí nad Orlicí      Petr Šilar                      KDU-ČSL              54 lat    56,13 %

49.  Blansko               Jozef Regec                  ČSSD                     45 lat    54,32 %

52.  Jihlava                 Miloš Vystrčil                ODS                       50 lat    59,37 %

55.  Brno-venkov        Jan Žaloudík                  ČSSD                     56 lat    67,37 %

58.  Brno-město          Stanislav Juránek           KDU-ČSL              54 lat    53,93 %

61.  Olomouc              Martin Tesařík              ČSSD                     58 lat    54,78 %

64.  Bruntál                Jaroslav Palas               ČSSD                     58 lat    62,56 %

67.  Nový Jičín            Zdeněk Besta                ČSSD                     62 lat    60,32 %

70.  Ostrava-město     Antonín Maštalíř            ČSSD                     57 lat    53,03 %

73.  Frýdek Místek      Petr Gawlas                  ČSSD                     48 lat    51,41 %

76.  Kroměříž             Miloš Malý                    ČSSD                     56 lat    53,86 %

79.  Hodonín               Zdeněk Škromach         ČSSD                     53 lat    56,17 %

 

W okręgu wyborczym 73 senatorem został Petr Gawlas (ČSSD). Po wyrównanym pojedynku ze Stanisławem Czudkiem (Věci veřejné), kandydatem popieranym przez COEXISTENTIĘ, zdobył 12 669 głosów. Jego rywal uzyskał 11 973 głosów. Frek-wencja wyborcza w okręgu 73 wyniosła 25,49 %. Czudek odniósł zdecydowane zwy-cięstwo w gminach zamieszkałych przez Polaków – na przykład w Gródku (70,9 %), Mostach koło Jabłonkowa (70,9 %), Bystrzycy (62,2 %), Wędryni (57,8 %), Jabłonkowie (53,4%). Wyjątkiem były wielkie miasta, gdzie zwyciężył Gawlas – w Czeskim Cieszynie uzyskał 58,5 % głosów, w Trzyńcu 56,2 %. Gawlas wygrał też na czeskim Śląsku Cieszyńskim – w Morawce, Żermanicach, Luczinie, Wojkowicach.

     W imieniu ruchu politycznego COEXISTENTIA list gratulacyjny nowo wybranemu senatorowi przesłali Władysław Niedoba, pierwszy wiceprzewodniczący i Staniaław Gawlik, przewodniczący sekcji polskiej. „Szanowny Panie Senatorze, w imieniu działaczy, członków i sympatyków naszego ruchu politycznego Wspólnota-Coexistentia przekazujemy Panu gratulacje w związku ze zdobyciem mandatu senatora w obwodzie wyborczym numer 73 i życzymy sukcesów w pracy na rzecz obywateli Województwa Morawskośląskiego, zwłaszcza regionu Zaolzia. Jesteśmy przekonani, że nadal będzie Pan działał na rzecz mniejszości narodowych w Republice Czeskiej i że zapewni Pan większe poparcie dla inicjatyw naszego ugrupowania politycznego w Pana partii politycznej“.  

 

Ve volebním obvodu číslo 73 byl zvolen senátorem Petr Gawlas (ČSSD). Ve vyrovnaném souboji se Stanislavem Czudkem (Věci veřejné), kandidátem podporovaným COEXISTENTII, získal 12 669 volebních hlasů (51,41 %). Jeho soupeř získal 11 973 hlasů (48,59 %). Volební účast v obvodu 73 byla 25,49 %. Czudek s náskokem zvítězil v obcích, ve kterých žijí Poláci – například v Hrádku (70,9 %), Mostech u Jablunkova (70,9 %), Bystřici (62,2 %), Vendryni (57,8 %), Jablunkově (53,4%). Výjimkou jsou velká města, kde zvítězil Gawlas – v Českém Těšíně získal 58,5 % hlasů voličů, v Třinci 56,2 %. Gawlas zvítězil také na českém Těšínském Slezsku – například v Morávce, Žermanicích, Lučině, Vojkovicích.

     Jménem politického hnutí COEXISTENTIA blahopřejný dopis nově zvolenému senátorovi zaslali Vladislav Niedoba, první místopředseda a Stanislav Gawlik, předseda polské sekce. „Vážený Pane Senátore, jménem funkcionářů, členů a sympatizantů našeho politického hnutí Soužití-Coexistentia blahopřejeme Vám u příležitosti získání mandátu senátora ve volebním obvodu číslo 73 a přejeme úspěchy v práci pro dobro občanů Moravskoslezského kraje, především regionu Zaolzí. Jsme přesvědčeni, že i nadále budete působit v zájmu národních menšin v České republice a že zajistíte větší podporu pro inicjativy našeho politického seskupení ve Vaši politické straně“.

 

Wybory do samorządu terytorialnego w Polsce

Volby do regionální samosprávy v Polsku

 

W niedzielę 21.11.br. obywatele Rzeczypospolitej Polskiej wybierali samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz bezpośrednio wójtów i burmistrzów gmin. Tych ostatnich wybierano systemem większościowym. O ile żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50 proc. poparcia, druga tura wyborów odbyła się 5.12.br. Na Šląsku Cieszyńskim, który nas najbardziej interesuje, w większości gmin obdarzono zaufaniem dotychczasowych burmistrzów i wójtów.

 

Bezpośrednio w pierwszej turze byli wybrani:

Brenna             Iwona Szarek                            2732 głosy         61,49 %

Dębowiec         Tomasz Branny                         1603 głosów      88,61 %

Goleszów          Krzysztof Glajcar                      2535 głosów      55,42 %

Hażlach            Karol Folwarczny                      1798 głosów      52,85 %

Istebna             Danuta Rabin                            2781 głosów      56,27 %

Skoczów           Janina Żagan                             6457 głosów      68,44 %

Strumień           Anna Grygierek                         3294 głosów      86,19 %

Ustroń              Ireneusz Szarzec                       4474 głosów      85,77 %

Zebrzydowice   Andrzej Kondziołka                   3028 głosów      69,66 %

Do drugiej tury wyborów awansowali:

Cieszyn             Mieczyław Szczurek                  2493 głosów      20,83 %

                        Włodzmierz Cybulski                 2481 głosów      20,73 %

Chybie              Elżbieta Dubiańska-Przemyk      1543 głosów      45,85 %

                        Janusz Żydek                            1179 głosów      35,00 %

Wisła                Jan Poloczek                             1839 głosów      37,96 %

                        Paweł Brągiel                           1448 głosów      32,16 %

Zwycięzcy drugiej tury wyborów:

Cieszyn             Mieczyław Szczurek

Chybie              Elżbieta Dubiańska-Przemyk

Wisła                Jan Poloczek

 

     W wymiarze ogólnopaństwowym najwięcej radnych uzaskała Platforma Obywa-telska, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość i Polskie Stronnictwo Ludowe. Trzecie miejsce Polskiego Stronnictwa Ludowego to wielki sukces, zwłaszcza że ugrupo-wanie to uzyskało mandat wojewody Województwa  Świętokrzyskiego w Kielcach.

     Stanisław Gawlik, prezes Polskiej Sekcji Narodowej i Władysław Niedoba, pierwszy wiceprezes ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota bezpośrednio po wyborach przesłali list adresowany Waldemarowi Pawlakowi, prezesowi PSL i Jarosławowi Kalinowskiemu, przewodniczące-mu Rady Naczelnej PSL, następującej treści:

 

„… Z wielką radością przyjęliśmy sukces Polskiego Stronnictwa Ludowego w tegorocznych wyborach do samorządów. Pragniemy z tej okazji pogratulować Panu Prezesowi, jak również wszystkim członkom stronnictwa, za osiągnięte wyniki wyborcze oraz wyrazić słowa podziwu za tak orgomną pracę jakie Komitety Wyborcze PSL wykonały w trakcie kampanii przedwyborczej. Wynik wyborczy dokumentuje, iż Polskie Stronnictwo Ludowe swoje cele umiejętnie wprowadza w życie z pełną aprobatą polskiego społeczeństwa. Składając serdeczne życzenia pomy-ślności w dalszej pracy wierzymy, iż osiągnięty wynik wyborczy jest dob-rym prognostykiem przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi“.

 

V neděli 21.11.tr. občané Polské republiky zvolili krajskou, okresní a místní samo-správu a bezprostředně starosty obcí a měst. Ty volili většinovým systémem. Pokud žáden kandidát nezískal větší jak 50 proc. podporu, druhé kolo voleb se konalo 5.12.tr. Na Těšínském Slezsku, které nás nejvíce zajímá, ve většině obcí dosavadní starostové obhájili mandát. Bezprostředně v prvním kole byli zvoleni starostové Brenné, Dembovce, Golešova, Hažlachu, Istebné, Skočova, Strumieně, Ustroně, Zebřydovic. Druhé kolo voleb se konalo v Těšíně, Chybii a Wisle. Z celostátního hlediska nejvíce zastupitelů získala Občanská platforma, za ní se umístily Právo a spravedlnost a Polská lidová strana. Třetí místo PSL je jejím velkým úspěchem, zvláště že strana získala mandát vojevody Svátokřyského kraje v Kielcích. Stanislav Gawlik, předseda Polské národní sekce a Vladislav Niedoba, první místopředseda politického hnutí Coexistentia-Soužití bezprostředně po volbách zaslali dopis Waldemaru Pawlakovi, předsedovi PSL a Jaroslavu Kalinowskému, předsedovi Nejvyšší rady PSL, následujícího znění:„… Jsme nesmírně rádi, že Polská lidová strana uspěla v letošních samosprávných volbách. Chceme u této příležitosti poblahopřát Vám osobně, a také všem členům strany za volební výsledky, které jste dosáhli a vyslovit obdiv za tak ohromující práci, kterou Volební štáby PSL vykonaly v období předvolební kampaně. Výsledky voleb svědčí, že Polská lidová strana své cíle dovedně uvádí do života s plnou podporou polské společnosti. U příležitosti blahopřání úspěchů v následujícím období věříme, že dosáhnuté volební výsledky jsou dobrou předpovědí před parlamentními volbami, které se budou konat v příštím roce.“.

 

Archiwum Ruchu / Archív Hnutí – Zamieszczamy kserokopię artykułu „Za tydzień do urn. Jak głosować?“, który na podstawie artykułu ruchu politycznego COEXISTENTIA zamieścił Głos Ludu z 9.10.br., ulotkę wydaną przez sztab wyborczy w Nawsiu, kalendarzyk wyborczy wydany przez sztab wyborczy Ruchu w Trzyńcu, reklamę – nieskonsultowaną z COEXISTENTIĄ – którą w Głosie Ludu z 14.10.br. zapłacił Kongres Polaków w RC i Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, artykuł „345 kandydatów Coexistentii“, który – podobno nieświadomie – redakcja Głosu Ludu „skróciła“ w numerze z 7.10.br., tekst w całości dopiero po naszej interwencji zamieściła w numerze z 12.10.br. Dalej zamieszczamy płatną reklamę sztabu wyborczego Ruchu w Trzyńcu (Głos Ludu, 23.10.br.), artykuł „Budżet na 804 miliony“ (Głos Ludu, 9.12.br.) i „Menšiny mají svůj výbor“ (Horizont, 7.12.br.). / Zveřejňujeme xerokopii článku „Za tydzień do urn. Jak głosować?“, který na základě článku politického hnutí COEXISTENTIA zveřejnil Głos Ludu ze dne 9.12.tr.., leták volebního štábu Hnutí v Návsí, volební kalendář, který vydal volební štáb Hnutí v Třinci, reklamu – neprojednanou s COEXISTENTII – kterou  v Głosu Ludu ze dne 14.10.tr. zaplatil Kongres Poláků v ČR a Polský svaz kulturně-osvětový, článek „345 kandydatów Coexistentii“, který – prý nevědomky – redakce Głosu Ludu „krátila“ v čísle z 7.10.tr., text byl celý zveřejněn teprve po našem zásahu v čísle z 12.10.tr. Dále zveřejňujeme placenou reklamu volebního štábu Hnutí v Třinci (Głos Ludu, 23.10.tr.), článek „Budżet na 804 miliony“ (Głos Ludu, 9.12.tr.) a „Menšiny mají svůj výbor“ (Horizont, 7.12.tr.).

 

Z prasy regionalnej / Z regionálního tisku – Tygodnik regionalny „Horizont“ z 14.12.br. zamieścił artykuł redaktor Halimy Szczotka pt. „Nowa lekcja tolerancji“. /  Regionální týdeník „Horizont“ z 14.12.tr. zveřejnil článek redaktorky Haliny Szczotka „Nová lekce tolerance“.

 

 

Ruch Polityczny COEXISTENTIA w odróżnieniu od Kongresu Polaków w RC i Zarządu Głównego PZKO poparł w 2. turze wyborów senackich kandydata – Polaka MUDr Stanisława Czudka. / COEXISTENTIA politikai mozgalom ellentétben a Lengyelek kongreszusával Csehországban és a PZKO Föbizotsággal támogatta a szenátusi választások 2. körében MUDr. Stanislav Czudek lengyel jelöltet. / Politické hnutí COEXISTENTIA na rozdíl od Kongresu Poláků v ČR a Hlavního výboru PZKO podpořilo ve 2. kole senátních voleb kandidáta – Poláka MUDr. Stanislava Czudka

 

 

 

 

„Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Közhasznú Társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia, IČO (Vállalkozói Engedély Száma): 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / Strzelnicza 28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman, Józef Toboła, Zoltán Domonkos,  zamknięcie numeru  / lapzárta / uzávěrka čísla: 17.12.2010,  gratis / ingyenes / zdarma