xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

numer nadzwyczajny / különszám / zvláštní číslo

 

40 – 10 / 2010

 

www.coexistentia.cz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

18.10.2010                                                                                                                                                                                                 6 / 2010 (40)

 

 

Wybory komunalne 15. i 16. 10. 2010

 

Ogromny sukces w Trzyńcu, Wędryni i Olbrachcicach,

porażka w Stonawie i Piotrowicach koło Karwiny

 

Ruch Polityczny COEXISTENTIA obronił liczbę mandatów z wyborów komunalnych w 2006 roku. Uzyskał łącznie 42 mandatów – tj. o 2 więcej niż w 2006 roku, z czego 33 na listach ruchu i 9 na listach stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi.

       W Trzyńcu lista Wspólnoty-Soužití (COEX+KN) zajęła 3. miejsce po ČSSD i SNK – Osobnosti pro Třinec. Zdobycie ponad 11% głosów i 4 mandatów to wielki sukces umożliwiający prowadzić skuteczne rozmowy w sprawie odsunięcia aktualnej pani burmistrz od władzy, zwłaszcza, że lista SNK – Osobnosti pro Třinec uzyskała słaby wynik wyborczy. Radnymi zostali wybrani Zbigniew Chodura, Bogusław Kokotek, Jan Ferenc i Anna Bystrzycka (zdjęcia na okładce). W załączeniu zamieszczamy niektóre materiały propagacyjne z kampanii przedwyborczej.

       W Wędryni miejscowi działacze COEXISTENTII potwierdzili wielki autorytet wśród mieszkańców gminy, wygrywając wybory i uzyskując ponad 28% głosów i 6 mandatów. Jest to więcej niż w 2006 roku. W Olbrachcicach uzyskaliśmy niespełna 13% głosów i po długich 12 latach zdobyliśmy ponownie 2 mandaty. Bardzo dobry wynik wyborczy uzyskaliśmy w Gródku (4 mandaty), Milikowie (5 mandatów), Nydku (2 mandaty), Trzanowicach    (2 mandaty), Ropicy (2 mandaty), Lutyni Dolnej (1 mandat). W Karwinie lista Naše Karvinsko (COEX+KN), mimo rezygnacji z powodów programowych 11 kandydatów, przekroczyła 5% próg wyborczy i uzyskała 2 mandaty.

       Podsumowując mandaty zdobyliśmy w Olbrachcicach (2), Bukowcu (3), Łomnej Dolnej (1), Gródku (4), Kocobędzu (2), Milikowie (5), Nawsiu (2), Nydku (2), Karwinie (2), Koszarzyskach (1), Ropicy (2), Piosku (1), Trzanowicach (2), Wędryni (6), Lutyni Dolnej (1), Jabłonkowie (1), Cierlicku (1) i Trzyńcu (4). Progu 5% nie udało się przekroczyć w Piotrowicach koło Karwiny, Rychwałdzie i Stonawie.

       Mandaty uzyskały też listy innych ugrupowań wyborczych, które poparliśmy – SNK ED w Orłowie (3 mandaty, m.in. Bogusław Chwajol), STAN+NK w Suchej Górnej (9 mandatów, m.in. Bronisław Zyder, Marian Pilch, Marian Weiser), „Jasně-čitelně-srozumitelně“– STAN+NK v Bystrzycy (4 mandaty, m.in. Roman Wróbel, Marian Wałach), NEZÁVISLÍ-NIEZALEŻNI w Mostach koło Jabłonkowa (3 mandaty, m.in. Stanisław Czudek, Jadwiga Onderek).

 

Komunání volby 15. a 16. 10. 2010

 

Ohromující úspěch v Třinci, Vendryni a Albrechticích,

porážka ve Stonavě a Petrovicích u Karviné

 

Politické hnutí COEXISTENTIA obhájilo počet mandátů z komunálních voleb v roce 2006. Získalo celkem 42 mandátů, to je o 2 více jako v roce 2006, z toho 33 na kandidátkách hnutí a 9 na kandidátkách sdružení s nezávislými kandidáty.

       V Třinci kandidátka Wspólnoty-Soužití (COEX+KN) obsadila 3. místo za ČSSD a SNK – Osobnosti pro Třinec. Zisk více jak 11% hlasů a 4 mandátů to je velký úspěch, umožňující vést účinné jednání ve věci odsunutí současné paní starostky z funkce, obzvlášť že kandidátka SNK – Osobnosti pro Třinec získala slabý volební výsledek. Zastupiteli byli zvoleni Zbigniew Chodura, Bohuslav Kokotek, Jan Ferenc a Anna Bystrzycká (foto na obálce). V příloze zveřejňujeme některé propagační materiály z předvolební kampaně.

       Ve Vendryni místní funkcionáři COEXISTENTIE potvrdili velkou autoritu mezi občany obce a zvítezili ve volbách se ziskem přes 28% hlasů a  6 mandátů. Je to více než v 2006 roce. V Albrechticích jsme získali necelé 13% hlasů a po dlouhých 12 letach opět 2 mandáty. Velmi dobrý volební výsledek jsme získali v Hrádku (4 mandáty), Milíkově (5 mandátů), Nýdku   (2 mandáty), Třanovicích (2 mandáty), Ropici (2 mandáty), Dolní Lutyni      (1 mandát). V Karviné kandidátka Naše Karvinsko (COEX+KN), přestože rezignovalo z programových důvodu 11 kandidátů, překročila 5% volební práh a získala 2 mandáty.

        Shrneme-li výsledky, mandáty jsme získali v Albrechticích (2), Bukovci (3), Dolní Lomné (1), Hrádku (4), Chotěbuzi (2), Milíkově (5), Návsí (2), Nýdku (2), Karviné (2), Košařiskách (1), Ropici (2), Písku (1), Třanovicích (2), Vendryni (6), Dolní Lutyni (1), Jablunkově (1), Těrlicku (1) a Třinci (4). Práh 5% se nám nepodařilo překročit v Petrovicích u Karviné, Rychvaldě a Stonavě.

        Mandáty získaly také kandidátky jiných seskupení, které jsme podpořili – SNK ED v Orlové (3 mandáty, mj. Bohuslav Chwajol), STAN+NK v Horní Suché (9 mandátů, mj. Bronislav Zyder, Marian Pilch, Marian Weiser), „Jasně-čitelně-srozumitelně“ – STAN+NK v Bystřici (4 mandáty, mj. Roman Wróbel, Marian Wałach), NEZÁVISLÍ-NIEZALEŻNI v Mostech u Jablunkova (3 mandáty, mj. Stanislav Czudek, Jadwiga Onderek).

 

 

Wybory komunalne 15. i 16. 10. 2010 / Komunální volby 15. a 16. 10. 2010

 

Wyniki wyborów komunalnych w gminach

Výsledky komunálních voleb v obcích

 

Rychvald / Rychwałd – ČSSD (41,86%, 7 mandatów), KSČM (16,49%, 3 mandaty), ODS (13,80%, 2 mandaty), TOP 09 (12.29%, 2 mandaty), Občanská společnost nezávislých občanů pro město Rychvald – STAN+NK (6,94%, 1 mandat), COEX nie zdobyła mandatu (4,99 %).

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna – ODS (28,45, 5 mandatów), ČSSD (21,52%, 3 mandaty), KSČM (17,46%, 3 mandaty), NEZÁVISLÍ (14,99%, 2 mandaty), KDU-ČSL (11,07%, 1 mandaty), COEX+NK (6,49%, 1 mandat),

Petrovice u Karviné / Piotrowice koło Karwiny – ČSSD (44,29%, 10 mandatów), ODS (20,93%, 5 mandatów), KDU-ČSL (9,89%, 2 mandaty), KSČM (8,12%, 2 mandaty), TOP 09 (6,66%, 1 mandat), VV (6,45%, 1 mandat), COEX nie zdobyła mandatu (3,63 %).

Karviná / Karwina – ČSSD (50,31%, 24 mandatów), KSČM (20,86%, 10 mandatów), ODS (10,87%, 5 mandatów), Naše Karvinsko – COEX+NK (5,67%, 2 mandaty).

Stonava / Stonawa – SPO-Zemanovci (32,08%, 3 mandaty), KSČM (14,31%, 1 mandat), ČSSD (12,77%, 1 mandat), KDU-ČSL (11,54%, 1 mandat), ODS (11,19%, 1 mandat), COEX nie zdobyła mandatu (4,93 %).

Abrechtice / Olbrachcice – KSČM (31,95%, 5 mandatów), ODS (23,26%, 4 mandaty), ČSSD (19,87%, 3 mandaty), COEX (12,82%, 2 mandaty), KDU-ČSL (10,25%, 1 mandat).

Chotěbuz / Kocobędz – KDU-ČSL (54,67%, 9 mandatów), ČSSDL (28,34%, 4 mandaty), COEX (14,87%, 2 mandaty).

Těrlicko / Cierlicko – NEZ+NK – Těrlická koalice (24,44%, 4 mandaty), Občané pod Babí horou – SNK (17,80%, 3 mandaty), ČSSD (11,23%, 2 mandaty), TOP 09 (10,51%, 2 mandaty), KSČM (10,08%, 1 mandat), ODS (8,10%, 1 mandat), KDU-ČSL (7,94%, 1 mandat), COEX+NK (5,50%, 1 mandat).

Ropice / Ropice – Za Ropici (41,79%, 7 mandatów), Za rozvoj Ropice (40,99%, 6 mandatów), COEX (17,22%, 2 mandaty).

Třanovice / Trzanowice – TOP 09 (59,11%, 9 mandatów), KDU-ČSL (28,34%, 4 mandaty), COEX (12,55%, 2 mandaty).

Třinec / Trzyniec – ČSSD (22,97%, 8 mandatów), SNK – Osobnosti pro Třinec (17,91%, 7 mandatów), Wspólnota-Soužití (11,03%, 4 mandaty), KSČM (10,98%, 4 mandaty), Třinecká volba 2010 – STAN+NK (8,84%, 3 mandaty), ODS (8,17%, 3 mandaty), KDU-ČSL (6,18%, 2 mandaty), TOP 09 (5,31%, 2 mandaty).

Vendryně / Wędrynia COEX (31,46%, 6 mandatów), SNK Vendryně (28,36%, 5 mandatów), ČSSD (15,65%, 2 mandaty), KDU-ČSL (13,62%, 2 mandaty), ODS (10,88%, 2 mandaty).

Nýdek / Nydek – SNK (56,11%, 9 mandatów), COEX (13,57%, 2 mandaty), ČSSD (12,46%, 2 mandaty), KSČM (9,22%, 1 mandat), Nýdecká strana – SNK (8,63%, 1 mandat).

Hrádek / Gródek – Hrádek-náš domov (28,01%, 4 mandaty), COEX (23,95%, 4 mandaty), Věci Veřejné (17,45%, 3 mandaty), ČSSD (17,00%, 2 mandaty), SNK-Hrádek 2010 (13,58%, 2 mandaty).

Košařiska / Koszarzyska – KDU-ČSL (48,87%, 5 mandatów), ČSSD (21,45%, 2 mandaty), COEX (19,31%, 1 mandat), STANL (10,35%, 1 mandaty).

Milíkov / Milików COEX (38,60%, 5 mandatów), KDU-ČSL (26,58%, 4 mandaty), ČSSD (23,98%, 3 mandaty), ODS (10,83, 1 mandat).

Návsí / Nawsie – SNK (25,52%, 4 mandaty), ČSSD (20,10%, 3 mandaty), COEX (15,50%, 2 mandaty), ODS (12,65%, 2 mandaty), KSČM (11,28%, 2 mandaty), KDU-ČSL (9,43%, 1 mandat), NEZ (5,51%, 1 mandat).

Jablunkov / Jabłonków – ČSSD (23,82%, 5 mandatów), SNK-Jablunkov 2010 (23,72%, 5 mandátů), KDU-ČSL (14,88%, 3 mandaty), ODS (13,35%, 3 mandaty), NEZÁVISLÍ (12,00%, 3 mandaty), KSČM (6,12%, 1 mandat), Wspólnota-Coexistentia (6,07%, 1 mandat).

Písek / Piosek – SNK obce Písek (54,25%, 5 mandatów), ČSSD (19,74%, 2 mandaty), KDU-ČSL (13,58%, 1 mandat), COEX (12,41%, 1 mandat).

Bukovec / Bukowiec – ČSSD (43,27%, 7 mandatów), COEX (21,51%, 3 mandaty), KDU-ČSL (18,68%, 2 mandaty), ODS (16,72%, 2 mandaty).

Dolní Lomná / Łomna Dolna – SNK obce Dolní Lomná (59,55%, 4 mandaty), SNK za Dolní Lomnou (26,34%, 2 mandaty), COEX (14,11%, 1 mandat).

 

Działacze centralnych organów COEXISTENTII – Rady Republikowej i Polskiej Sekcji Narodowej dziękują pełnomocnikom w gminach za zaangażowanie w kampanii przedwyborczej i gratulują naszym radnym wyboru. Jednocześnie życzą wszystkim cierpliwości w działaniu na rzecz obywateli swoich miast i gmin w interesie polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej.

 

Funkcionáři ústředních orgánů COEXISTENTIE – Republikové rady a Polské národní sekce děkuji zmocněncům v obcích za angažovanost v předvolební kampani a blahopřeji našim zvoleným zastupitelům. Současně přejí všem trpělivosti v práci ve prosěch občanů svých měst a obcí v zájmu polské národní menšiny v České republice.

Władysław Niedoba, 1. wiceprzewodniczący / 1. místopředseda

Stanisław Gawlik, przewodniczący sekcji / předseda sekce

 

Wybory komunalne 15. i 16. 10. 2010 /  komunální volby 15. a 16. 10. 2010

 

Spis radnych COEXISTENTII / seznam zastupitelů COEXISTENTIE

 

 1. Jan Czapek (Dolní Lutyně / Lutynia Dolna) – stowarzyszenie / sdružení COEX+NK
 2. Eugeniusz Matuszyński (Karviná / Karwina) – Naše Karvinsko (COEX+NK)
 3. Jan Zolich (Karviná / Karwina) – Naše Karvinsko (COEX+NK)
 4. Stanisław Kowalski (Albrechtice / Olbrachcice)
 5. Helena Bubik  (Albrechtice / Olbrachcice)
 6. Bronisław Mrózek (Chotěbuz / Kocobędz)
 7. Stanisław Kabot (Chotěbuz / Kocobędz)
 8. Barbara David (Těrlicko / Cierlicko) – stowarzyszenie / sdružení COEX+NK
 9. Paweł Wania (Ropice / Ropica)
 10. Tadeusz Kotas (Ropice / Ropica)
 11. Beata Nowok (Třanovice / Trzanowice)
 12. Ryszard Jochymek (Třanovice / Trzanowice)
 13. Zbigniew Chodura (Třinec / Trzyniec) – Wspólnota-Soužití (COEX+NK)
 14. Bogusław Kokotek (Třinec / Trzyniec) – Wspólnota-Soužití (COEX+NK)
 15. Jan Ferenc (Třinec / Trzyniec) – Wspólnota-Soužití (COEX+NK)
 16. Anna Bystrzycka (Třinec / Trzyniec) – Wspólnota-Soužití (COEX+NK)
 17. Bogusław Raszka (Vendryně / Wędrynia)
 18. Bronisław Zawada (Vendryně / Wędrynia)
 19. Irena Ondraszek (Vendryně / Wędrynia)
 20. Janusz Ondraszek (Vendryně / Wędrynia)
 21. Jan Kraina (Vendryně / Wędrynia)
 22. Jerzy Macura (Vendryně / Wędrynia)
 23. Stanisław Szturc (Nýdek / Nydek)
 24. Michał Milerski (Nýdek / Nydek)
 25. Paweł Pilch (Hrádek / Gródek)
 26. Danuta Cieślar (Hrádek / Gródek)
 27. Roman Polok (Hrádek / Gródek)
 28. Stanisław Wolny (Hrádek / Gródek)
 29. Alina Kożdoń (Košařiska / Koszarzyska)
 30. Jan Sikora (Milíkov / Milików)
 31. Karol Klimek (Milíkov / Milików)
 32. Józef Wacławek (Milíkov / Milików)
 33. Czesław Heczko (Milíkov / Milików)
 34. Ewa Kawulok (Milíkov / Milików)
 35. Bogdan Hajduk (Návsí / Nawsie)
 36. Stanisław Lisztwan (Návsí / Nawsie)
 37. Bronisław Haratyk (Jablunkov / Jabłonków) – Wspólnota-Coexistentia (COEX+NK)
 38. Karol Skupień (Písek / Piosek)
 39. Robert Kulig (Bukovec / Bukowiec)
 40. Roman Czepczor (Bukovec / Bukowiec)
 41. Andrzej Bielesz (Bukovec / Bukowiec)
 42. Bronisław Sikora (Dolní Lomná / Łomna Dolna)

 

Wybory komualne 2010 r. i co dalej ?

 

    Dla społeczeństwa polskiego na Zaolziu wybory komunalne miały być sprawdzianem świadomości obywatelskiej i wyrobienia politycznego. Tego, czy rzeczywiście stanęło ono na wysokości zadania, nie można jednoznacznie stwierdzić. Bo w jednych gminach działania przedwyborcze były skuteczne i to odzwierciedla wynik wyborczy. W innych znowu  doszło do powtórzenia błędu w rodzaju „wybierania osobistości" przez co tym, z list większości, nie przyniosło to wymiernego wyniku – osiągnięcia głosów preferencyjnych windujących w górę listy – a polskiej liście zabrakło odsetku procenta by uzyskać o jednego samorządowca więcej. A przyszłość jest niepewna bo hamletowskie „być albo nie być" jednoznacznie nas oczekuje w przyszłym 2011 roku, kiedy zostanie przeprowadzony Spis Powszechny. A po nim już nie będzie „zmiłuj się" i tylko polscy przedstawiciele w samorządach będa mogli mieć wpływ na dotrzymywanie praw mniejszości, utrzymanie i rozwój  szkolnictwa polskiego, kultury i praw politycznych.

     Analiza poszczególnych osiągnięć w gminach, w których COEXISTENTIA wystawiła listy z kandydatami samodzielnie lub w koalicji, przedstawia się następująco:

 

Gmina                        oddane głosy     mandaty          rok 2006           mandaty

 

Bukowiec                    21,31 %               3               28,59 %              4

Łomna Dolna               14,11 %               1               18,45 %              1

Gródek                        23,95 %               4               21,18 %              3

Jabłonków                     6,07 %               1                6,52 %                1    

Koszarzyska                19,31 %               1                10,13 %              1

Milików                       38,60 %               5               39,56 %               5

Nawsie                        15,50 %               2                14,38 %               2

Nydek                         13,56 %               2               16,00 %               2

Piosek                         12,41 %               1                12,38 %               1

Ropica                         17,22 %               2                22,15 %               2

Trzanowice                  12,54 %               2               12,05 %               1

Trzyniec                       11,02 %               4                5,00 %                 1

Wędrynia                     31,46 %               6                27,87 %               5

 

            razem  FM                                 34                                               29

 

Olbrachcice                 12,82 %              2                 8,73 %                  1

Lutynia Dolna                6,49 %              1                 6,40 %                  1

Kocobędz                   14,86 %              2                 18,37 %                3

Karwina                        5,67 %              2                 6,67 %                  3

Piotrowice                      3,63 %             0                 5,46 %                  1

Rychwałd                       4,99 %             0     -           3,63 %                   0

Stonawa                         4,93 %             0                 12,11 %                 1

Cierlicko                        5,50 %              1                 8,38 %                   1

 

            razem KA                                    8                                                 11

 

Razem:                                                   42                                               40

     Wyniki jakie osiągneła COEXISTENTIA powinno się uzupłnić o faktycznie polskie listy oraz o wyniki kandydatów z innych list, w których Polacy uzyskali mandaty do przedstawicielstw gminnych. Chodzi tu o gminy Mosty koło Jabłonkowa, Pioseczną, Bystrzycę, Czeski Cieszyn, Suchę Górna czy Ligotkę Kameralną. W gminach tych Polacy sami  przygotowywują listy i osiągają spektakularne sukcesy, wprowadzając do przedstawicielstw gminnych swoich kandydatów. Oprócz tego w niektórych miastach i gminach, gdzie startowała COEXISTENTIA, zasiądą w przedstawicielstwach samorządowych Polacy z innych list. Umożliwiało by to większe pilnowanie spraw dotyczących interesów naszej mniejszości. Obawę ale wywołuje fakt obowiązku podporzadkowania się decyzjom partyjnym będących w konflikcie z interesami potrzeb polskiej mniejszości. W tym przypadku kontrolną funkcję powinny wykonywać, w imieniu wyborców, zarządy i członkowie polskich organizacji społecznych na czele z PZKO oraz Macierzą Szkolną i sukcesywnie rozliczać samorządowców polskiej proweniencji z ich pracy w interesie potrzeb społeczeństwa polskiego na Zaolziu.   

     W każdym razie wiele podziękowań należy się sztabom wyborczym, działaczom przygotowywującym listy z kandydatami oraz tym , którzy za własne pieniądze przygotowywali materiały reklamowe do wyborów. Nie mniej trzeba również uhonorować wyborców i podziękować tym,  którzy oddali głos na naszą listę oraz na sprawdzone nazwiska polskich działaczy.

     W wyborach do Senatu RC w obwodzie nr.73 do drugiej tury przeszli Petr Gawlas, członek Czeskiej Partii Socjaldemoktarycznej (ČSSD) oraz Doc. MUDr. Stanisław Czudek CSc. niezależny kandydydat z rekomendacji Partii Spraw Publicznych (VV). Ten pierwszy dał się poznać jako orędownik spraw polskich, dając konkretne przykłady wspierania interesów i potrzeb naszych polskich organizacji społecznych. Stanisław Czudek, oprócz wybitnych osiągnięć fachowych, jest aktywnym członkiem naszego polskiego społeczeństwa, przez długie lata działajacy na niwie kultury i sportu. Obaj zasługują by stać się członkami Senatu. Wybrać należy ale jednego. W tym przypadku jak najbardziej pasuje ludowe "babo radź".

Stanisław Gawlik

 

 

Wybory do Senatu Parlamentu RC 15. i 16. 10. 2010

Volby do Senátu Parlamentu ČR 15. a 16. 10. 2010

 

Wyniki pierwszej tury – do drugiej tury awansowali

Výsledky prvního kola – do druhého kola postoupili

 

1.   Karlovy Vary      Jan Horník (TOP 09), Josef Pavel (ODS)

4.   Most                   Alena Dernerová (severočeši.cz),  Zdenek Brabec (ČSSD)

7.   Plzeň-město         Jiří Šneberger (ODS), Dagmar Terelmešová (ČSSD)

10. Český Krumlov   Tomáš Jirsa (ODS), Vladimír Špidla (ČSSD)

13. Tábor                  Pavel Eybert (ODS), Jan Mládek (ČSSD)

16. Beroun                Jiří Oberfalzer (ODS), Věra Kovářová (TOP 09+STAN)

19. Praha 11             Milan Pešák (ODS), Ladislav Kárský (ČSSD)

22. Praha 10             Jaromír Štětina (TOP 09+STAN), Vladislav Lipovský (ODS)

25. Praha 6               Petr Bratský (ODS), Bedřich Moldan (TOP 09+STAN)

28. Mělník                 Veronika Vrecionová (ODS), Milan Němec (ČSSD)

31. Ústí nad Labem   Pavel Sušický (ODS), Jaroslav Doubrava (severočeši.cz)

34. Liberec                Přemysl Sobotka (ODS), Stanislav Eichler (ČSSD)

37. Jičín                     Jiří Liška (ODS), Josef Táborský (ČSSD)

40. Kutná Hora         Jaromír Strnad (ČSSD), Zdeněk Nováček (TOP 09+STAN)

43. Pardubice            Jiří Komárek (ČSSD), Miluše Horská (Nestraníci)

46. Ústí nad Orlicí     Petr Šilar (KDU-ČSL), Miloslav Soušek (ČSSD)

49. Blansko               Jozef Regec (ČSSD), Zdeněk Peša (KDU-ČSL)

52. Jihlava                 Miloš Vystrčil (ODS), Vratislav Výborný (ČSSD)

55. Brno-venkov       Jan Žaloudík (ČSSD), Tomáš Julínek (ODS)

58. Brno-město         Václav Božek (ČSSD), Stanislav Juránek (KDU-ČSL)

61. Olomouc             Martin Tesařík (ČSSD), Jan Hálek (ODS)

64. Bruntál                Jaroslav Palas (ČSSD), Jiří Žák (ODS)

67. Nový Jičín           Zdeněk Besta (ČSSD), Milan Bureš (ODS)

70. Ostrava-město     Liana Janáčková (NEZ), Antonín Maštalíř (ČSSD)

73. Frýdek Místek     Petr Gawlas (ČSSD), Stanislav Czudek (VV)

76. Kroměříž             Miloš Malý (ČSSD), Zdeněk Janalík (ODS)

79. Hodonín              Zdeněk Škromach (ČSSD), Alena Venhodová (ODS)

 

Druga tura wyborów senackich odbędzie się 22. i 23.10.2010.

Druhé kolo senátních voleb se koná 22. a 23.10.2010.

 

Wyniki pierwszej tury wyborów w obwodzie nr 73

Výslenky prvního kola voleb v obvodu č. 73

 

1.   Petr Gawlas                            ČSSD                    27,39 %

2.   Stanislav Czudek                   Věci Veřejné          25,55 %

3.   Dagmar Adamová                    ODS                      12,82 %

4.   Igor Petrov                               TOP 09+STAN     10,85 %

5.   Miroslav Boublík                      KSČM                   10,39 %

6.   Michael Trojka                         KDU-ČSL             5,40 %

7.   Marian Kuś                              NEZÁVISLÍ          4,47 %

8.   Jan Szotkowski                        Suverenita              3,09 %

 

Ruch polityczny COEXISTENTIA popiera w drugiej turze wyborów senackich Stanisława Czudka. / Politické hnutí COEXISTENTIA podporuje v druhém kole senátních voleb Stanislava Czudka.