Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich

w Republice Czeskiej / Sdružení polských

elektrotechniků v České republice(SEP)

 

KARTA CZŁONKA

 

   

  Imię i nazwisko: 

   

  Data urodzenia: 

 

  RČ: 

   

  Obywatelstwo: 

 

  Narodowość: 

   

  Wykształcenie: 

   

  Zawód: 

 

  Pracodawca: 

   

  Adres: 

  

  Telefon: 

 

  Email:  @

   

  Deklaracja: Swoim podpisem potwierdzam swoje zgłoszenie jako członek.

   

  Zobowiązuję się przestrzegać statutu SEP.

   

  Wstąpił dnia:  

 

 Numer

 legitymacji:

 

   

  Podpis