Fotografie z zebrania SEP-u 27 listopada.

 

kol. Andrzej S. Grabowski, wiceprezes Oddziału Gliwickiego SEP dziękuje naszemu stowarzyszeniu za pracę na rzecz rozwoju elektryki

 i przekazuje list przewodniczącego oddziału Jana Kapinosa

przewodniczący Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w RC kol. Tadeusz Toman

 odbiera z rąk kol. Andrzeja S. Grabowskiego publikację jubileuszową z okazji 95 lecia SEP

 

kol. Andrzej S. Grabowski dziękuje kol. Zygmuntowi Stopie,

działaczowi naszego stowarzyszenia za długoletnią współpracę z Oddziałem Gliwickim SEP

 

Foto: Andrzej S. Grabowski