Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s.

o činnosti a hospodaření za rok 2011

 

Přehled činnosti vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti

1)      Zasedání statutárních orgánů o.p.s. 23.6.2011 v Českém Těšíně

2)      Zasedání statutárních orgánů o.p.s. 13.12.2011 v Třinci – Dolní Lištné

3)      Podíl na organizaci vzpomínkové akce dne 23.5.20011 ke 110. výročí narození Jánose Esterházyho, která se konala v Praze, pořadatel: občanské sdružení maďarské národní menšiny – Ady Endre Diákkör

4)      Vydání knihy „Było to a nima... jak staro Karwina“, autor Stanisław Gawlik

5)      Vydání novin členů COEX „WTZ“: číslo 42 (28.2.2011), 43 (7.3.2011), 44 (22.3.2011), 45 (11.5.2011), 46 (1.6.2011), 47 (17.6.2011), 48 (23.9.2011), 49 (30.12.2011), celkem 8 čísel, náklad cca 60 výtisků xero

6)      Tisk propagačních materiálů k agitační kampani občanských sdružení maďarské a polské národní menšiny ke Sčítání lidu 2011

 

Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených – přiznání k dani z příjmu právnických osob podáno Finančnímu úřadu v Českém Těšíně 29.2.2012.

 

Výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována – podle zákona č.248/1995 Sb. není nutný

 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

1)      Výdaje: 42 066 Kč (vlastní vydavatelská činnost), 3 000 Kč (organizace výstav, besed, přednášek, konferencí), celkem 45 966 Kč

2)      Příjmy: celkem 46 194 Kč

3)      Výsledek hospodaření:  + 228 Kč

 

Přehled rozsahu příjmu (výnosů) v členění podle zdrojů – 1 324 Kč (právnický subjekt – prodej publikace), 44 870 Kč (dobrovolné příspěvky)

 

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti – nejsou

 

Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti – majetek ani závazky nejsou

 

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činnosti doplňkových služeb a náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti – veškeré náklady použity pro plnění obecně prospěšných služeb

 

Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k niˇž došlo v průběhu roku

1)      Dne 23.6.2011 s ohledem na změnu zákona č.248/1995 Sb. došlo ke změně ve složení řídících orgánů – ředitel o.p.s.: Ing. Tadeusz Toman, správní rada: Zoltán Domonkos (předseda), Dr. Ing. Stanislav Gawlik (člen), Ing. Tadeusz Kornuta (člen), Karel Madzia (člen), Vladislav Niedoba (člen), Pavel Wania (člen), dozorčí rada: Ing. Bohuslav Kaleta, CSc. (předseda), Ing. Alexander Pálffy, CSc. (člen), Ing. Josef Pietrus (člen).

2)      V rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 74 ze dne 19.5.1999 byly dne 7.10.2011 Krajským soudem v Ostravě doplněny řídící orgány dle bodu č.1

 

Další údaje stanovené správní radou – nebyly stanoveny

 

Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s.

o činnosti a hospodaření za rok 2010

 

Přehled činnosti vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti

7)      Zasedání správní rady 27.3.2010 v Chotěbuzi

8)      Zasedání správní rady a dozorčí rady 20.12.2010 v Českém Těšíně

9)      Podíl na organizaci slavnostní schůze Republikové rady politického hnutí COEXISTENTIA (COEX) u příležitosti 20. výročí vzniku hnutí dne 27.3.2010 v Chotěbuzi s následujícím programem: projev předsedy COEX (Alexander Pálffy), referát o činnosti COEX (Stanislav Gawlik, předseda Polské národní sekce COEX), pozdravné projevy (Miklos Duray, Strana maďarské koalice v SR, první předseda COEX, László Szöke, velvyslanec Maďarské republiky v ČR, Igor Petrov, senátor Parlamentu ČR, zhodnocení (Ladislav Kocsis, předseda Maďarské národní sekce COEX).

10)  Vydání novin členů COEX „WTZ“: číslo 35 (6.1.2010), číslo 36 (8.2.2010), číslo 37 (18.6.2010), číslo 38 (10.9.2010), číslo 39 (14.10.2010), číslo 40 – mimořádné (19.10.2010), číslo 41 (20.12.2010), celkem 7 čísel, náklad cca 60 výtisků xero

11)  Tisk propagačních materiálů na slavnostní schůzi Republikové rady COEX

 

Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených – přiznání k dani z příjmu právnických osob podáno Finančnímu úřadu v Českém Těšíně 28.2.2011.

 

Výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována – podle zákona č.248/1995 Sb. není nutný

 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

4)      Výdaje: 8 769 Kč (vlastní vydavatelská činnost), 2 000 Kč (organizace výstav, besed, přednášek, konferencí), celkem 10 769 Kč

5)      Příjmy: 2 000 Kč (právnický subjekt), 4 184 Kč (dobrovolné příspěvky), celkem 6 184 Kč

6)      Výsledek hospodaření:  – 4 585 Kč

 

Přehled rozsahu příjmu (výnosů) v členění podle zdrojů

2 000 Kč (Advokátní kancelář Hajduk a spol.)

 

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti – nejsou

 

Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti – majetek ani závazky nejsou

 

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činnosti doplňkových služeb a náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti – veškeré náklady použity pro plnění obecně prospěšných služeb

 

Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k niˇž došlo v průběhu roku

3)      V rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 74 nedošlo ke změnám

4)      Dne 20.12.2010 došlo ke změně ve složení řídících orgánů – správní rada: Ing. Tadeusz Toman (předseda), Mgr. Péter Balla (člen), Zoltán Domonkos (člen), Dr. Ing. Stanislav Gawlik (člen), Vladislav Niedoba (člen), Pavel Wania (člen), dozorčí rada: Ing. Bohuslav Kaleta, CSc. (předseda), PhDr. Ladislav Kocsis (člen), Ing. Alexander Pálffy, CSc. (člen)

 

Další údaje stanovené správní radou – nebyly stanoveny.