Wójtowie, zastępcy wójtów i przewodniczący komitetów, którzy wybrani byli z list kandydackich COEXISTENTII

 

COEXISTENTIA w wyborach komunalnych 5. i 6.10.2018 r. uzyskała łącznie 41 mandatów. W Olbrachcicach, Kocobędzu, Wędryni, Nydku, Koszarzyskach, Gródku, Milikowie, Nawsiu, Łomnej Dolnej i Bukowcu uzyskaliśmy samodzielnie razem 29 mandatów, w Lutyni Dolnej, Cierlicku, Ropicy, Jabłonkowie, Mostach koło Jabłonkowa i Piosku uzyskaliśmy na listach stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi razem 12 mandatów. Dodatkowo mamy 7 mandatów koalicyjnych z KDU-ČSL (4 w Hawierzowie, 3 w Karwinie).

 

Starostové, místostarostové a předsedové výborů, kteří byli zvoleni z kandidátních listin COEXISTENTIE

 

COEXISTENTIA získala v komunálních volbách 5. a 6.10.2018 celkem 41 mandátů. V Albrechticích, Chotěbuzi, Vendryni, Nýdku, Košařiskách, Hrádku, Milíkově, Návsí, Dolní Lomné a Bukovci jsme získali samostatně 29 mandátů, v Dolní Lutyni, Těrlicku, Ropici, Jablunkově, Mostech u Jablunkova a Písku jsme získali celkem 12 mandátů na kandidátkách sdružení s nezávislými kandidáty. Navíc máme 7 mandátů koaličních s KDU-ČSL (4 v Havířově, 3 v Karviné).

 

Wójtowie / Starostové:

Ropica / Ropice: Mgr. Urszula Wania (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice),

Koszarzyska / Košařiska: Janusz Klimek (COEX),

Milików / Milíkov: Ewa Kawulok (COEX),

Mosty k. Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova: inż. Andrzej Niedoba (COEX+NK – MOSTY PLUS),

zastępca prezydenta miasta / náměstek primátora:

Hawierzów / Havířov: inż. Bogusław Niemiec (KDU-ČSL + STAN – Společně pro Havířov),

zastępca wójta / místostarosta:

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně: Mgr. Jan Czapek (COEX+NK – Soužití-Wspólnota),

Ropica / Ropice: Samuel Hławiczka (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice),

Wędrynia / Vendryně: Bogusław Raszka (COEX),

członkowie zarządów gmin / členové rad obcí:

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně: Mgr. Jan Czapek (COEX+NK – Soužití-Wspólnota),

Olbrachcice / Albrechtice: MUDr Stanisław Kowalski (COEX),

Kocobędz / Chotěbuz: inż. Bronisław Mrózek (COEX),

Nydek / Nýdek: Stanisław Szturc (COEX),

Wędrynia / Vendryně: Janusz Ondraszek (COEX),

Wędrynia / Vendryně: Dawid Peprník (COEX),

Gródek / Hrádek: inż. Danuta Cieślar (COEX),

Gródek / Hrádek: Paweł Pilch (COEX),

Nawsie / Návsí: Jarosław Madzia (COEX),

przewodniczący komitetów ds. mniejszości narodowych / předsedové výborů pro národnostní menšiny:

Cierlicko / Těrlicko: Mgr. Barbara Smugała (COEX+NK),

Kocobędz / Chotěbuz: Roman Bulawa (COEX),

Nydek / Nýdek: inż. Michał Milerski (COEX),

Wędrynia / Vendryně: Mgr. Roman Zemene (COEX),

Koszarzyska / Košařiska: Natalia Kantor (COEX),

Milików / Milíkov: Anna Cieślar (COEX),

Łomna Dolna / Dolní Lomná: Iwan Kluz (COEX),

Piosek / Písek: inż. Władysław Jakubik (COEX+NK – Piosek-Písek),

Bukowiec / Bukovec: inż.  Robert Kulig (COEX),

Mosty k. Jabł. / Mosty u Jablunkova: inż.  Jadwiga Onderek (COEX+NK – MOSTY PLUS),

przewodniczący komitetów ds. finansów / předsedové finančních výborů:

Wędrynia / Vendryně: Mgr. Marek Lakota (COEX),

Gródek / Hrádek: inż. Danuta Cieślar (COEX),

Mosty k. Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova: Alojzy Martynek (COEX+NK – MOSTY PLUS),

przewodniczący komitetów ds. kontroli / předsedové kontrolních výborů:

Gródek / Hrádek: MVDr Roman Polok (COEX).