Wójt Ropicy na temat ścieżki Ropica-Niebory

 

Wójt Ropicy, Urszula Wania (Pro rozvoj Ropice), skomentowała w „Trzynieckim Hutniku” (nr 3/2019) perypetie, które towarzyszą przygotowaniu trasy wspólnej ścieżki dla pieszych i rowerzystów z Ropicy do Nieborów. – Było to prawdopodobnie najbardziej skomplikowane prawno majątkowe przygotowanie spośród wszystkich naszych dotychczasowych projektów. Obecnie ma gmina pozwolenie na budowę. Nie uzyskała jednak dotacji, dlatego będzie się o nią starać po raz drugi. Dla trasy o długości 632 metrów gmina potrzebowała uzyskać zgodę 18 właścicieli gruntów. Kilka przypadków było bardzo trudnych. W dodatku niemal ćwierć roku czekaliśmy na stanowisko Dyrekcji Dróg i Autostrad. W ubiegłym roku na wiosnę rozpoczęło się postępowanie budowlane. Prawomocne pozwolenie na budowę gmina posiada od 15 września. Teraz szuka pieniędzy na samą realizację. Ubiegaliśmy się o wsparcie dotacyjne Miejscowej Grupy Akcyjnej Podbeskidzie. Nasz projekt spełnił realne warunki, otrzymaliśmy 80 punktów, ale z powodu braku żądanej sumy alokowanych finansów dotacji nie uzyskaliśmy. – Koło ścieżki przy przystanku autobusowym powstanie 15 miejsc postojowych dla rowerów – dodała wójt. Projektowane koszta ścieżki, razem z przechowalnią rowerów, wynoszą 5 milionów koron. Na wykonanie dokumentacji projektowej uzyskała gmina dotację Województwa Morawsko-Śląskiego.

Wybory zarządu gminy

 

Ropica (5) – Mgr. Urszula Wania (Pro rozvoj Ropice, wójt), Samuel Hlawiczka (Pro rozvoj Ropice, zastępca wójta), Věstav Król („Na samotě u lesa”), Ing. Martina Opachová (ČSSD), Ing. Gabriela Szmeková (BUDOUCNOST PRO ROPICI).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Ropica (15,): ČSSD (6,41 %, 1) – inż. Martina Opachová, PRO OBČANY ROPICE ZA LESEM (10,88 %, 1) – Jan Josiek, KDU-ČSL (12,63 %, 2) – Radim Revenda, Jaroslav Haladej, Pro rozvoj Ropice (34,10 %, 5) – mgr Urszula Wania, Samuel Hławiczka, mgr Janusz Sabela, inż. Jiří Pindór, Ludmila Haltofová, „Na samotě u lesa” (6,67 %, 1) – Věslav Król, BUDOUCNOST PRO ROPICI (29,31 %, 5) – inż. Gabriela Szmeková, mgr Jakub Dziergas, Bc. Zbyhněv Nowok, inż. Jan Bazgier, Kamil Szarzec.

 Wybrane partie wyborcze

Ropica (15): Pro rozvoj Ropice – 5, BUDOUCNOST PRO ROPICI – 5, ČSSD – 1, PRO OBČANY ROPICE ZA LESEM – 1, KDU-ČSL – 2, „Na samotě u lesa” – 1.

Przedwybocza konferencja prasowa

 

Ruch polityczny COEXISTENTIA (COEX) zaprosił dziennikarzy na konferencję prasową z udziałem liderów list kandydackich, wspieranych przez COEX, w wyborach komunalnych 5. i 6.10.2018 r. Konferencja prasowa odbyła się w środę 22.8.2018 r. w Czeskim Cieszynie. COEX kandyduje w 21 gminach, z tego w 10 gminach samodzielnie, w 7 gminach razem z kandydatami niezależnymi i w 4 gminach w koalicji z KDU-ČSL lub TOP 09. Zgłosiliśmy łącznie 383 kandydatów, z tego 132 na listach COEX, 111 na listach stowarzyszenia COEX z kandydatami niezależnymi i 140 kandydatów na listach koalicyjnych. Z tego COEX zgłosiła 178 kandydatów. Bronimy łącznie 49 mandatów, z tego 40 mandatów COEX i 9 mandatów partii koalicyjnych. Ropicę reprezentował na konferencji Jerzy Pindór, zastępca wójta Ropicy, który kandyduje z 2. miejsca na liście stowarzyszenia COEX z kandydatami niezależnymi o nazwie Pro rozvoj Ropice.


W Ropicy doświadczenie

 

W Ropicy na liście Stowarzyszenia Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych o nazwie Pro rozvoj Ropice startują doświadczeni samorządowcy. Lista przedstawia się następująco: 1. mgr Urszula Waniowa (54), wójt, pedagog, 2. inż. Jerzy Pindór (57), technik, 3. inż. Hynek Milata (62), projektant, inżynier autoryzowany, 4. inż. Radek Veselý (46), operator, 5. Ludmila Haltofowa (55), magazynier, 6. mgr Janusz Sabela (44), adwokat, 7. Samuel Hlawiczka (30), technik ds. serwisu, 8. Paweł Wania (57), technik, 9. mgr Irena Byrtusowa (58), dyrektor szkoły, 10. inż. Agnieszka Piechaczek (37), referent logistyki, 11. Bc. Nikola Sikorowa (22), studentka, 12. Irena Gutkowa (53), księgowa, 13. Tadeusz Kotas (61), elektromonter, 14. Helena Kuczerowa (64), emerytka, 15. Marian Zawadzki (34), prywatny rolnik. Udział w wyborach zgłosiło 6 partii wyborczych: Pro rozvoj Ropice, ČSSD, KDU-ČSL, SKN – „Na samotě u lesa”, SNK – Budoucnost pro Ropici, SNK – Pro občany za lesem. Lista kandydacka Pro rozvoj Ropice wylosowała numer 4.

 
Urszula Wania – pedagog, wójt gminy, lider
wyborczy ugrupowania Pro rozvoj Ropice

Czy poczta będzie gminna

 

Pomimo, że radni Ropicy przed trzema laty nie wyrazili zgody, aby gmina prowadziła pocztę, to obecnie temat stał się aktualny – czytamy „Trzynieckim Hutniku” z 29.8.2018 r. Czeska Poczta zwróciła się do gminy z propozycją, aby włączyła się do projektu Poczta Partner. Radni powinni zadecydować we wrześniu. – Plusem jest, że by to było w naszym budynku i głównie, że w gminie poczta pozostanie – powiedziała na lipcowym posiedzeniu rady wójt, Urszula Wania (COEX+KN – Pro rozvoj Ropice). Zwróciła uwagę, że dla budżetu gminy będzie to obciążeniem w wysokości 70 tys. koron rocznie. Dodała również, że obecna pracownica poczty zamierza kontynuować pracę również w wypadku przeniesienia poczty na gminę. – W wypadku, że zdecydujemy się na Pocztę Partner, cały proces przekształcenia będzie trwać trzy miesiące – zakończyła wójt, Urszula Wania.

Poczta jest w budynku Urzędu Gminy w Ropicy

Polska szkoła w Ropicy ma perspektywę

 

Polska szkoła w Ropicy jest trochę nietypową szkołą. Po pierwsze działa z czeską dyrekcją, a po drugie, zajęcia odbywają się w dwóch budynkach – w Ropicy i Nieborach. – W tym roku mamy w Nieborach pierwszą klasę, w przyszłym roku będzie pierwsza klasa w Ropicy – wyjaśnia nauczycielka Katarzyna Heczko, dodając, że dziecko, które rozpocznie naukę w danym budynku, uczęszcza do niej przez całe pięć lat. Tak będzie również w przypadku sześciorga pierwszoklasistów, którzy przyszli we środę 3.4.2018 r. do zapisów do szkoły w Ropicy. Zanim otrzymali certyfikat poświadczający przyjęcie do pierwszej klasy, nauczycielka Lidia Rucka sprawdzała ich znajomość kolorów, figur geometrycznych, zwierząt, a także podstawowych cyfr i literek. Informację z zapisów zamieścił „Głos” z 6.4.2018 r.