Mosty koło Jabłonkowa: Obrady o zapisach audiowizualnych

 

Członkowie Rady Gminy w Mostach koło Jabłonkowa podczas obrad rady gminy w dniu 12.12.2018 r. dyskutowali o ich rejestrowaniu. Pierwotny pomysł brzmi: „nie zmuszajmy naszej asystentki każdym razem po posiedzeniu rady długimi godzinami przepisywać wypowiedzi i zachowujmy zapisy w postaci cyfrowej”. Jednak uchwała na ten temat nie była podjęta. Spośród czternastu obecnych polityków siedmiu zaaprobowało przechowywanie zapisów z obrad, druga połowa wstrzymała się od głosu. – To remis, dlatego nie musimy właściwie nic robić, ale my i tak będziemy. Ze względu na fakt, że na przygotowanie poświęciliśmy niemało wysiłku, spróbujemy przygotować bardziej odpowiedni materiał, który na przykład niektórym pomoże zmienić zdanie – powiedział wójt Mostów koło Jabłonkowa, Andrzej Niedoba (MOSTY PLUS), i kontynuował: – W wypadku, że zapisy audiowizualne nie będą zaakceptowane, chcemy przynamniej przeforsować przechowywanie nagrań głosowych, aby ułatwić pracę naszej asystentce. Rada uchwaliła odłożyć przechowywanie zapisu audio z dzisiejszej rady do kolejnych obrad rady gminy (źródło: „Trzyniecki Hutnik”).

Kolejny Polak wybrany na wójta gminy

 

Kolejny społecznik zaangażowany na rzecz polskiego społeczeństwa został wybrany na wójta gminy. W środę 5.11.2018 r. radni Mostów koło Jabłonkowa powierzyli to stanowisko Andrzejowi Niedobie (MOSTY PLUS), prezesowi Miejscowego Koła PZKO. Pierwsza sesja nowo wybranego samorządu odbyła się w Domu PZKO. Cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zebranie zainaugurował Josef Szotkowski (KDU-ČSL), wójt poprzedniej kadencji. Piętnastu radnych wybranych w październikowych wyborach złożyło ślubowanie. Wszyscy jednogłośnie zgodzili się, że wybór wójta, jego zastępcy oraz pozostałych członków zarządu będzie publiczny. Na stanowisko wójta zostali zgłoszeni dwaj kandydaci. KDU-ČSL, która zdobyła największy odsetek głosów w wyborach, zgłosiła Romana Szotkowskiego. Jego kontrkandydatem był Andrzej Niedoba, lider listy MOSTY PLUS. Niedoba otrzymał jedenaśnie głosów, cztery osoby wstrzymały się od głosowania. Po wyborze nowego wójta w sali rozległy się oklaski. Niedoba przejął w tym momencie prowadzenie zebrania. W dalszej kolejności został wybrany zastępca wójta, Martin Procházka (NEZÁVISLÍ). W skład zarządu weszli ponadto Roman Szotkowski, Josef Szotkowski oraz Tomáš Kohut (NEZÁVISLÍ). 

Źródło: www.glosludu.cz, informacje własne

Andrzej Niedoba (MOSTY PLUS),
nowo wybrany wójt Mostów koło Jabłonkowa

Wybory zarządu gminy

 

Mosty koło Jabłonkowa (5)inż. Andrzej Niedoba (MOSTY PLUS, wójt), Ing. Martin Procházka (NEZ, zastępca wójta), 

Tomáš Kohut (NEZ), Ing. Roman Szotkowski (KDU-ČSL), Josef Szotkowski (KDU-ČSL).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Mosty koło Jabłonkowa (15, imiona i nazwiska według kart do głosowania): KDU-ČSL (26,84 %, 5) – inż. Roman Szotkowski, Jan Kovalský, Josef Szotkowski, Tadeusz Byrtus, Mariola Benková, ČSSD (10,58 %, 1) – Pavel Kantor, Společně pro Mosty (11,47 %, 2) – inż. Ingrid Legierská, Pavel Taufer, MOSTY PLUS (21,39 %, 3) – inż. Andrzej Niedoba, Alojzy Martynek, inż. Jadwiga Onderek, KSČM (3,73 %, 0), NEZÁVISLÍ (25,99 %, 4) – Tomáš Kohut, inż. Milan Procházka, Martin Procházka, Robert Szotkowski.

 Wybrane partie wyborcze

Mosty koło Jabłonkowa (15): KDU-ČSL – 5, NEZÁVISLÍ – 4, MOSTY PLUS – 3, Společně pro Mosty – 2, ČSSD – 1.

Gdzie rozpoczęła się II wojna światowa

 

Gdzie tak naprawdę rozpoczęła się II wojna światowa? Jeśli przyjąć, że jakiekolwiek starcie zbrojne między II Rzeczpospolitą Polską i III Rzeszą Niemiecką definiuje początek II wojny światowej, to 26 sierpnia powinniśmy obchodzić uroczystości związane z wybuchem największego konfliktu w dziejach. Zresztą, Adolf Hitler planował, by właśnie 26.8.1939 r. uderzyć na Polskę. Powstrzymało go jednak podpisanie polsko-brytyjskiego paktu sojuszniczego, do którego doszło 25.8.1939. Jedna z bojówek Abwehry nie otrzymała rozkazu o zmianie planów i uderzyła w Mostach koło Jabłonkowa, gdzie po nielegalnym przekroczeniu granicy zajęła stację kolejową i planowała przejąć ważny ze strategicznego punktu widzenia tunel kolejowy. Niemcy przegapili jednak, że w piwnicach budynku była centrala telefoniczna. Miejscowa telefonistka stanęła na wysokości zadania, zaalarmowała polskie wojsko o niemieckiej agresji i wspomniała, że bojówki Abwehry idą w stronę tunelu. Dzięki telefonistce, gdy Niemcy pojawili się na miejscu, czekali tam już na nich Polacy, z rozstawionymi karabinami maszynowymi. Niemcy pod dowództwem Hansa Albrechta Herznera podjęli nieudaną próbę szturmu i musieli uciekać. Finał był taki, że Herzner najpierw zastanawiał się, dlaczego nie przybyły zapowiadane czołgi, a potem odbył nieprzyjemną rozmowę z dowództwem. Następnie niemieccy generałowie tłumaczyli się stronie polskiej, że coś, co nazwano „incydentem jabłonkowskim” było wywołane przez „niepoczytalnego” Herznera i nie stanowiło części planu inwazji. Natomiast pierwsze bomby II wojny światowej spadły na dworzec kolejowy i mosty w Tczewie 1.9.1939 r. o godz. 4.34 nad ranem, czyli 11 minut przed strzałami pancernika „Schleswig-Holstein” na Westerplatte. W nalocie, który trwał około 10 minut, zginęli cywile. W Wieluniu do bombardowania doszło około 4.40, czyli 5 minut przed atakiem na Westerplatte. Ale w tej kwestii nie ma zgody historyków. Przyjęło się że to na Westerplatte obchodzone są uroczystości związane z wybuchem II wojny światowej
 

W Mostach koło Jabłonkowa popieramy stowarzyszenie MOSTY PLUS

 

W tegorocznych wyborach komunalnych COEXISTENTIA nawiązała współpracę z stowarzyszeniem kandydatów niezależnych MOSTY PLUS, które kandydowało do rady gminy w 2014 roku. Teraz do wyborów zgłosiliśmy razem stowarzyszenie COEXISTENTII z kandydatami niezależnymi. Liderem wyborczym jest długoletni prezes Miejscowego Koła PZKO w Mostach koło Jabłonkowa, Andrzej Niedoba. Lista ugrupowania MOSTY PLUS (COEX + KN) przedstawia się następująco: 1. inż. Andrzej Niedoba (60), pełnomocnik spółki, 2. Alojzy Martynek (58), przedstawiciel handlowy, 3. Rudolf Jochymek (49), mistrz HT, 4. inż. Barbara Zwyrtek (31), specjalista IT na urlopie macierzyńskim, 5. inż. Tadeusz Kufa (63), emeryt, 6. Mirosława Wacławek (44), kosmetyczka, 7. Tadeusz Kohut (31), robotnik, 8. Łukasz Suszka (42), kierownik sklepu, 9. Jana Kufowa (43), fryzjerka, 10. Tadeusz Byrtus (54), kierownik budowy, 11. Roman Martynek (31), technik ds. jakości, 12. mgr Maria Lacheta (59), zastępca dyrektora ds. kształcenia praktycznego, 13. Jan Sikora (62), emeryt, 14. Marian Kohut (42), robotnik, 15. inż. Jadwiga Onderek (55), bibliotekarka. Do 15-osobowej rady gminy listy kandydackie zgłosiło 6 partii wyborczych: MOSTY PLUS (stowarzyszenie COEX i kandydatów niezależnych), NEZÁVISLÍ, KDU-ČSL, ČSSD, KSČM i stowarzyszenie kandydatów niezależnych Společně pro Mosty.


Plakaty przedwyborcze partii wyborczej MOSTY PLUS