Wybory wójt a zastępcy wójta

 

MilikówEwa Kawulok (COEX, wójt), Jiří Kantor (KDU-ČSL, zastępca wójta).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Milików (13): COEX (45,07 %, 6) – Ewa Kawulok, Kazimierz Sikora, inż. Mirosław Sikora, Władysław Niesłasnik, Anna Cieœlar, Roman Turoń, ČSSD (22,67 %, 3) – PhDr inż. Jiří Šustek, Józef Wojtas, Jaroslav Labaj, KDU-ČSL (29,57 %, 4) – mgr Hana Gorgolová, inż. Jiří Ziętek MBA, Jiří Kantor, inż. Jan Kantor, Miroslav Brudný (2,68 %, 0).

Wyniki wyborów – wybrane partie wyborcze

 

Milików (13): COEX – 6, KDU-ČSL – 4, ČSSD – 3.

W Milikowie liczymy na członków PZKO

 

W Milikowie liderem listy COEXISTETII jest wójt gminy, Ewa Kawulok. COEXISTENTIA liczy na członków dwu miejscowych kół PZKO działajšcych na terenie gminy, MK PZKO w Milikowie-Centrum i MK PZKO w Milikowie-Pasieki. Bronimy 5 mandatów. Lista przedstawia się następujšco: 1. Ewa Kawulok (58), wójt, 2. Kazimierz Sikora (60), elektryk, 3. Władysław Nieslanik (51), œlusarz, 4. inż. Mirosław Sikora (38), rolnik, 5. Anna Cieœlar (57), nauczycielka, 6. Roman Turoň (50), hutnik, 7. Michał Staszowski (23), student, 8. Urszula Sikora (59), księgowa, 9. Ewa Wojnar (41), elektryk, 10. mgr Lucja Peter-Tomkowa (38), referent, 11. Stanisław Klimek (66), emeryt, 12. Roman Stonawski (31), elektrotechnik, 13. mgr Renata Staszowska (35), nauczycielka. Udział w wyborach zgłosiły trzy partie wyborcze: COEXISTENTIA, KDU-ČSL i ČSSD oraz jeden kandydat niezależny. Lista kandydacka COEXISTENTII wylosowała numer 1.

 

Ewa Kawulok – wójt gminy, 

lider listy COEXISTENTII (www.zwrot.cz)