Budowa kanalizacji w Milikowie

W Milikowie zabrali się w połowie listopada 2019 r. do wielkiej inwestycji. W centrum gminy rozpoczęto budowę kanalizacji ściekowej za około 70 milionów koron. Na ciąg kanalizacyjny, który powinien być gotów do końca 2021 roku, będzie podłączonych przeszło 170 budynków. Długość kanalizacji będzie liczyć razem 7,6 kilometrów. – Budowę kanalizacji rozpoczęto pracami przygotowawczymi do budowy składowiska różnego materiału i budową oczyszczalni ścieków w lokalizacji znajdującej się w części gminy Janiczki – poinformowała wójt gminy, Ewa Kawulok (COEX). Podkreśliła, że o ile będzie korzystna pogoda, to znaczy bez intensywnych opadów, budowa ciągu kanalizacyjnego będzie kontynuowana również w miesiącach zimowych. Ponad połowę kosztów inwestycji pokryją dotacje Ministerstwa Ochrony Środowiska, w wysokości 40 milionów koron. Resztę pieniędzy musi zapewnić Milików.

Wybory wójt a zastępcy wójta

 

MilikówEwa Kawulok (COEX, wójt), Jiří Kantor (KDU-ČSL, zastępca wójta).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Milików (13): COEX (45,07 %, 6) – Ewa Kawulok, Kazimierz Sikora, inż. Mirosław Sikora, Władysław Niesłanik, Anna Cieślar, Roman Turoń, ČSSD (22,67 %, 3) – PhDr inż. Jiří Šustek, Józef Wojtas, Jaroslav Labaj, KDU-ČSL (29,57 %, 4) – mgr Hana Gorgolová, inż. Jiří Ziętek MBA, Jiří Kantor, inż. Jan Kantor, Miroslav Brudný (2,68 %, 0).

Wyniki wyborów – wybrane partie wyborcze

 

Milików (13): COEX – 6, KDU-ČSL – 4, ČSSD – 3.

W Milikowie liczymy na członków PZKO

 

W Milikowie liderem listy COEXISTETII jest wójt gminy, Ewa Kawulok. COEXISTENTIA liczy na członków dwu miejscowych kół PZKO działających na terenie gminy, MK PZKO w Milikowie-Centrum i MK PZKO w Milikowie-Pasieki. Bronimy 5 mandatów. Lista przedstawia się następująco: 1. Ewa Kawulok (58), wójt, 2. Kazimierz Sikora (60), elektryk, 3. Władysław Nieslanik (51), ślusarz, 4. inż. Mirosław Sikora (38), rolnik, 5. Anna Cieślar (57), nauczycielka, 6. Roman Turoň (50), hutnik, 7. Michał Staszowski (23), student, 8. Urszula Sikora (59), księgowa, 9. Ewa Wojnar (41), elektryk, 10. mgr Lucja Peter-Tomkowa (38), referent, 11. Stanisław Klimek (66), emeryt, 12. Roman Stonawski (31), elektrotechnik, 13. mgr Renata Staszowska (35), nauczycielka. Udział w wyborach zgłosiły trzy partie wyborcze: COEXISTENTIA, KDU-ČSL i ČSSD oraz jeden kandydat niezależny. Lista kandydacka COEXISTENTII wylosowała numer 1.

 

Ewa Kawulok – wójt gminy, 

lider listy COEXISTENTII (www.zwrot.cz)