Grudniowe obrady Rady Gminy

 

Podczas obrad Rady Gminy w Lutyni Dolnej w dniu 19.12.2018 r. omówiono m.in. zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i zaakceptowano średniookresowy plan rozwoju gminy na lata 2019-2017. Przydzielono również środki finansowe poszczególnym stowarzyszeniom działającym w gminie i szkołom podstawowym. Szkole Podstawowej i Przedszkolu z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej przydzielono 100 000 koron na wsparcie zawodowe nauczania matematyki i fizyki oraz rozwój profesjonalny pedagogów, którzy nauczają te przedmioty. W gminie działają dwa koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego – MK PZKO w Lutyni Dolnej i MK PZKO w Wierzniowicach. W lutyńskim Domu Kultury odbyła się 28.12.2018 r. uroczysta wigilijka z występem zespołu śpiewaczego Rychwałdzianie, a w wierzniowickim Domu PZKO 20.1.2019 r. prezes MK PZKO w Wierzniowicach i zapalony turysta, Marcel Balcarek, opowiadał o pieszej wycieczce z Lizbony do Santiago de Compostella.

Uroczysta wigilijka MK PZKO w Lutyni Dolnej (www.zwrot.cz)

Wybory rady gminy

 

Lutynia Dolna (5) – Mgr. Pavel Buzek (STAN, wójt), Bc. Jan Fismol (NEZ, zastępca wójta), Jan Wolf (STAN), 

Mgr. Jana Josieková (KDU-ČSL), Mgr. Jan Czapek (Soužití-Wspólnota).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Lutynia Dolna (15, imiona i nazwiska według kart do głosowania): ČSSD (8,45 %, 1) – Terezie Kantorová, NEZÁVISLÍ (9,82 %, 1) – Bc. Jan Fismol, Soužití-Wspólnota (5,07 %, 1) – mgr Jan Czapek, ANO 2011 (15,12 %, 2) – Jaroslav Svoboda, Michaela Votke, STAN (39,67 %, 7) – mgr Pavel Buzek, mgr Marcel Figura, inż. Pavel Makovec, inż. Pavel Lukaštík, Jan Wolf, Bc. Jan Szturc, mgr Pavel Kubínek, KSČM (7,77 %, 1) – Tadeáš Janiczek, KDU-ČSL (8,33 %, 1) – mgr Jana Josieková, SPD-Tomio Okamura (5,76 %, 1) – Theodor Bystroň.

Wyniki wyborów – wybrane partie wyborcze

Lutynia Dolna (15): STAN – 7, ANO 2011 – 2, ČSSD – 1, NEZÁVISLÍ – 1, Soužití-Wspólnota – 1, KSČM – 1, KDU-ČSL – 1, SPD-Tomio Okamura – 1.


W Lutyni Dolnej chcemy jeden mandat

 

Udział w wyborach zgłosiło 8 partii wyborczych. Podczas losowania 20.8.2018 r. ugrupowaniom startującym w wyborach były przydzielone następujące numery: ČSSD – 1, NEZÁVISLÍ – 2, Soužití-Wspólnota – 3, ANO 2011 – 4, Starostové a nezávislí – 5, KSČM – 6, KDU-ČSL – 7, SPD-Tomio Okamura – 8.  Lista stowarzyszenia COEXISTENTII i kandydatów niezależnych Soužití-Wspólnota przedstawia się następująco: 1. mgr Jan Czapek (39), prawnik, 2. inż. Czesław Sztwiertnia (34), menedżer, 3. Mirosław Ćmiel (37), konstruktor, 4. inż. Józef Tobola (66), przedsiębiorca, 5. Anna Šertlerowa (56), pracownik recepcji w hotelu, 6. inż. Czesław Gałuszka (56), menedżer handlowy, 7. mgr Radomir Sztwiertnia (35), pracownik akademicki, 8. Irena Uszkowa (59), drobny przemysłowiec, 9. inż. Józef Zuczek (55), urzędnik bankowy, 10. Ewa Adamčíkowa (37), energoterapeuta, 11. Dawid Bijok (34), specjalista od ustalania norm, 12. mgr Bohdan Czapek (42), menedżer projektów, 13. Irena Janiczek (54), pracownik niepedagogiczny, 14. Ewa Hažlinska (27), kelnerka, 15. Marek Dudzik (44), prywatny przedsiębiorca.

 
Jan Czapek – członek Zarządu Gminy,
lider wyborczy Soužití-Wspólnoty